Сільський голова

Серпокрил Володимир Васильович

рішення сесії від 20.12.2016 року

Поділитися новиною:

рішення сесії від 20.12.2016 року

Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку Курилівської сільської ради на 2017 рік

 

 

                                                                   УКРАЇНА

КУРИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО  РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХІІІ  СЕСІЯ  УІІ СКЛИКАННЯ

                                      

   Р І Ш Е Н Н Я

 

  від 20 грудня 2016 року                                                           № _186____

 

Про затвердження Програми економіч-ного та соціального розвитку Курилів-ської сільської ради на 2017 рік  

 

               

               Відповідно  до ст. 26 п. 22 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

                                                                     сесія сільської ради

                                                 В И Р І Ш И Л А :

 

  1.  Затвердити Програму економічного та соціального розвитку   

       Курилівської сільської ради на 2017 рік. (додається)

 

                  Курилівський сільський голова                           В.В. Серпокрил

                             

 

                                                                                                     Затверджено:

                                                                                                     на ХІІІ сесії УІІ скликання

                                                                                                     Курилівської сільської ради №186

                                                                                                     від 20 грудня 2016 року

 

 

П Р О Г Р А М А

соціально-економічного розвитку Курилівської

сільської ради на 2017рік

 

                        1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

           Особливістю соціальної політики Держави є той факт, що на якому рівні не приймалися  рішення, направлені на соціальний захист громадян, їх реалізація  відбувається за місцем проживання громадянина, на якого  направлені ці рішення.

            В зв’язку з цим обробка механізмів, які забезпечують соціальну допомогу і підтримку громадян, відбувається на конкретній території безпосередньо органами місцевого самоврядування.

            Головна мета програми  - здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина  на достатній життєвий рівень, надання адресної підтримки незахищеним верстам населення, забезпечення підтримки сімей з дітьми, соціально-правової, трудової, та медичної реабілітації інвалідів, безпечних умов та охорони праці на виробництві, підвищення якості соціального обслуговування громадян похилого віку, залучення до співробітництва з державними установами не державних організацій.

 

2. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОЇ

               ПОЛІТИКИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ У 2017 РОЦІ

 

2.1. ЗАХОДИ ПО СОЦІАЛЬНОМУ ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ ,НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ    

              НАСЕЛЕННЯ ДІТЕЙ ІНВАЛІДІВ ТА СИРІТ.

 

         На забезпечення соціального захисту, забезпечення підтримки сімям з дітьми- інвалідами , дітям –сиротам,  особам , які брали  участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності  України на 2017рік заплановано виплати  матеріальної допомоги. Вирішувати питання в наданні допомоги інвалідам ,незахищеним верстам населення на виконання різних робіт приватного сектора. Виявляти дітей-інвалідів та сприяти їм в подальшій життєвій діяльності.

        Забезпечити виконання  нормативів бронювання  робочих місць для працевлаштування людей, які потребують соціального захисту.

         Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання одиноких громадян, які потребують постійного догляду, для оформлення їх в будинки-інтернати.

          Забезпечити проведення організаційних заходів щодо відзначення міжнародного Дня інвалідів.

 

                          2.2. ЗАХОДИ З НАДАННЯ ПІЛЬГ ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ.

       

         Постійно контролювати придбання твердого палива та скрапленого газу громадянам цієї категорії. Сприяти роботі  по заміні раніше виданих довідок на пільги  учасникам війни  на посвідчення.

 

2.3 . СОЦІАЛЬНА СФЕРА.

 

           Заходи , які вживалися і будуть вживатися виконавчим комітетом ради, надалі спрямовані на за без-печення нормального функціонування закладів соціально-культурної сфери.

 

Охорона здоров’я.

 

             Основні зусилля  в організації діяльності галузі будуть спрямовуватися на утримання та забезпечення досягнутого рівня медичної допомоги, забезпечення її доступності для всіх верств населення. Приоритетними будуть напрямки  - охорона здоров’я матері та дитини, профілактика захворювань, надання медичної допомоги мешканцям сіл. У 2017 році планується надання субвенції на оплату комунальних послуг за рахунок коштів місцевого бюджету в межах можливостей бюджету.

 

 

 

 

 

 

Освіта.

 

          У 2017році зусилля спрямовуватимуться на подальший розвиток системи безкоштовної освіти дітей за принципом дитсадок – школа – ВУЗ, та забезпечення обов’язкової повної загальної середньої освіти. Продовжуватиметься вдосконалення навчально-виховного процесу на основі новітніх педаго-гічних технологій,  в основному орієнтованих на розвиток особистості, створення системи національ-ного виховання.  Фінансування дошкільних закладів освіти передбачається в межах  можливостей сільського бюджету.    

 

Культура.

 

       Основний напрямок функціональної галузі – це збереження духовної спадщини, творчого потенціалу, виховування молоді на ідеях патріотизму і національної гордості, сприянню розвитку всіх видів народної творчості на території ради. Фінансування   закладів культури передбачається в межах  можливостей сільського бюджету.    

 

Фізкультура та спорт.

 

             Основним завданням у галузі є здійснення заходів щодо використання засобів фізичної культури і сферу для підвищення рівня здоров’я, фізичного та духовного розвитку населення, збереження існуючої матеріально-спортивної бази, підготовка молоді до служби у війську, участь дітей та молоді у спортивних змаганнях   .

       Передбачається активізувати фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу серед усіх верств насе-лення.

                

Робота з дітьми , молоддю, жінками та сім’ями їх соціальний захист.

 

             Протягом 2017 року буде продовжена робота по здійсненню заходів щодо оздоровлення дітей, залу-чення їх до громадських робіт, надання допомоги дітям пільгового контингенту та запобігання без догляд-ності та жебракування серед підлітків.

            

Охорона навколишнього природного середовища.

 

              Робота ради та виконавчого комітету спрямовані на покращення економічної  обстановки на терто-рії ради, а саме:

  • поліпшення етапу водних ресурсів;
  • забезпечення населення доброякісною питною водою;
  • знищення несанкціонованих звалищ сміття;
  • боротьба з карантинними рослинами та шкідниками;

       -     придбання контейнерів для сміття та урн стаціонарних.

 

                             2.4. ЗАХОДИ ЩОДО  СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН, ЯКІ  

                                     ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК  ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ.

         

          Продовжити роботу  по вивченню стану проживання  сімей відповідно до Закону України “ Про ста-тус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

          При зверненні учасників ліквідації   на ЧАЄС брати на облік та надавати першочергову допомогу при  працевлаштування.

          Протягом 2017року продовжити роботу щодо внесення змін до Єдиного обласного інформаційного реєстру громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЄС.

 

2.5. ЗАХОДИ НАПРАВЛЕНІ НА ПОКРАЩЕННЯ  ВИКОНАННЯ

ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ  ЖИТЛОВИХ СУБСІДІЙ.

 

           Для подальшого забезпечення адресної соціальної допомоги незахищених верст населення  в умовах підвищення  цін та тарифів на житло, комунальні послуги та енергоносії в 2017 році необхідно:

  • сприяти своєчасному оформленню житлових субсидій населенням;
  • своєчасно інформувати населення  при змінах в Законодавстві.

 

 

                 2.6.  ЗАХОДИ НАПРАВЛЕНІ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  СВОЄЧАСНОЇ  

       ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ.

 

           Найважливішим напрямом соціально-економічноі політики  щодо підвищення рівня життя населення  є забезпечення зростання  грошових доходів, як працездатного так і непрацездатного  населення .           

           Приорітетом   у підвищенні реальних доходів населення є забезпечення  зростання основного  джере-ла доходів- заробітної плати працівників, адже питання рівня   життя  і рівня заробітноі плати пов'язані не-роздільно.

            Правову основу для реалізаціі Державою  конституційних гарантій громадян на достатній життєвий рівень визначено Законом України  «Про прожитковий мінімум». Фінансова можливость сільського бюджету дозволяє забезпечити основні  Державні соціальні гарантіі  /мінімальну заробітну плату, мінімальну пенсію разом з цільовою  грошовою допомогою/  на рівні прожиточного мінімума.

             Для проведення масово-роз’яснювальної роботи з питань праці та зайнятості населення висвітлю-вати випадки з Законів  на інформаційному  стенді сільської ради.

 

                       2.7. ЗАХОДИ ЩОДО ПОПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ.

 

            Розрахунок промислових та сільхозвиробників по земельному податку.

            Розширення торгівельних кіосків на територіі.

            Збір 100% земельного  податку з населення / присадибних ділянок, ділянок під огородництво/

            Сприяти продажу земельних ділянок під  будівлями торгівлі, автозаправок тощо.

 

                      2.8. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ.

 

            Згідно Бюджетного Кодексу України по  розрахункових показниках в бюджеті сільської ради на 2017рік планується передбачити видатки в таких  напрямках:

 

           - Соціальний захист  в межах програми соціального захисту населення

           - Органи місцевого самоврядування                                                         1843061

           - Благоустрій міст, сіл та селищ – на проведення вуличного освітлення, поточний ремонт пам’ятників , упорядкування кладовищ , на проведення громадських робіт (50х50) по упорядкуванню території сільської ради відповідно до програми благоустрою населених пунктів Кирилівської сільської ради Куп’янського району Харківської області на 2015-2020роки;

           - Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку – фінансування в межах програми;

           - Інші видатки (внески до Асоціації органів місцевого самоврядування)  1200

           - Цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади                      відповідно до положення  про цільовий фонд на соціально-економічний розвиток населених пунктів сільської ради                                                                                                                             11595

           - Розвиток житлово-комунальних господарств - фінансування  в межах  можливостей сільського бюджету.    

           - Культура і мистецтво     - фінансування закладів культури в межах  можливостей сільського бюджету.    

           - Освіта  -фінансування дошкільних закладів освіти  в межах  можливостей сільського бюджету.                                                                                               

 

          В разі єкономії або додаткового надходження коштів - дати дозвіл виконкому сільської ради на перерозподіл коштів з однієї статті  на другу для  цільового їх використання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Секретар сільської ради                                                          О.О.Тарасова

                                  

 

 

 

 

 

 

 

Web-адреса: kurilivka.kupyansk.info/news/id/10087 | Переглядів: 84Дата публікації: 09:20 22.12.2016
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Декларування доходів
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада