Сільський голова

Серпокрил Володимир Васильович

рішення сесії від 20.12.2016

Поділитися новиною:

рішення сесії від 20.12.2016

Про встановлення плати за харчування дітей та батьківської плати у Курилівському ДНЗ ( ясла - садок) «Калинка» село Курилівка – 1 та Новоосинівському ДНЗ ( ясла-садок) «Дзвіночок» село Новоосинове , розташованих на території Курилівської сільської ради Куп’янського району Харківської області, на 2017рік.

                                                               

                                                                УКРАЇНА

КУРИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО  РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХІІІ  СЕСІЯ  І СКЛИКАННЯ  

                                       

Р І Ш Е Н Н Я

 

         від  20 грудня  2016 року                                                                                 № _____

 

 

 Про встановлення плати  за харчування дітей

 та батьківської плати  у  Курилівському  ДНЗ

 ( ясла - садок)  «Калинка»  село  Курилівка – 1  

 та Новоосинівському ДНЗ  ( ясла-садок) «Дзві-

 ночок» село Новоосинове , розташованих на те-

 риторії Курилівської сільської ради Куп’янсь-

 кого району Харківської області, на 2017рік.  

                                                

         Керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту» , згідно Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатах  навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 667 від 21.11.2002 року , розглянувши аналіз витрат на харчування дітей у Курилівському ДНЗ (ясла-садок) «Калинка» село Курилівка -1 та Новоосинівському  ДНЗ  (ясла – садок) «Дзвіночок» село Новоосинове , розташованих на території Курилівської сільської ради, на 2017 рік та враховуючи рекомендації Куп’янської районної ради

                                                                  сесія сільської ради

 

                                            ВИРIШИЛА:

 

          1. Встановити розмір плати за харчування дітей дошкільного віку на 2017рік, які відвідують Курилівський ДНЗ (ясла-садок) «Калинка» село Курилівка 1 та Новоосинівський ДНЗ (ясла-садок) «Дзвіночок» село Новоосинове, розташованих на території  Курилівської сільської ради Куп’янсь-кого району Харківської області  у сумі не менше 25,33грн. ( в тому числі 15,20 грн. – за рахунок місцевого бюджету та 10,13грн. – батьківська плата) для старшої групи та у сумі не менше 16,33грн.    ( в тому числі 9,80 грн. – за рахунок місцевого бюджету та 6,53грн. – батьківська плата) для ясельої групи.

          2. Встановити розмір батьківської плати за харчування однієї дитини в Курилівському ДНЗ (ясла-садок) «Калинка» село Курилівка -1 та Новоосинівському  ДНЗ  (ясла – садок) «Дзвіночок» село Новоосинове , розташованих на території Курилівської сільської ради у розмірі – 40% від вартості фактично спожитих продуктів харчування.

          3. В період літнього оздоровлення дітей з метою організації додаткового харчування збіль-шити витрати на харчування на 10% від розміру плати встановленої в п.1 цього рішення, що стано-витиме  не менше 27,86грн. ( в тому числі 16,72грн. – за рахунок місцевого бюджету та 11,14грн. – батьківська плата) для старшої групи та у сумі не менше 17,96грн. ( в тому числі 10,78 грн. – за рахунок місцевого бюджету та 7,18грн. – батьківська плата) для ясельої групи.

.

         4. Повністю звільняються від плати за харчування  батьки або особи , які їх заміняють , із сімей , що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 року № 1768-111, діти –сироти і діти позбавлені батьків-ського піклування , які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях а також дітей ,учасників АТО.

            Для отримання пільги батькам або особам, які їх заміняють, необхідно подати до ДНЗ заяву та документи, що підтверджують їх право на пільгу.

            Завідуючим ДНЗ необхідно надавати до бухгалтерії сільської ради накази та копії докумен-тів про звільнення дітей від батьківської плати.

        5. Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною ДНЗ. За дні, які дитина не відвідувала заклад  плата  з батьків не справляється.

        6. Визначити , що розмір плати за харчування дітей в Курилівському ДНЗ (ясла-садок) Калин-ка» село Курилівка -1 та Новоосинівському  ДНЗ  (ясла – садок) «Дзвіночок» село Новоосинове , розташованих на території Курилівської сільської ради та розмір батьківської плати , визначені в п.1 та п.2 даного рішення ,розраховувати з 01 січня 2017 року.

        7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування бюдже-ту та фінансів (Глушко К.В.)

 

 

 

 

 Курилівський сільський

           голова                                                                  В.В.Серпокрил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web-адреса: kurilivka.kupyansk.info/news/id/10088 | Переглядів: 113Дата публікації: 09:25 22.12.2016
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Декларування доходів
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада