Сільський голова

Серпокрил Володимир Васильович

рішення сесії від 20.12.2016 року

Поділитися новиною:

рішення сесії від 20.12.2016 року

Про сільський бюджет на 2017 рік

                                                                                     

                                                        

                                                        УКРАЇНА

КУРИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХІІІ  СЕСІЯ     VІІ  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 20   грудня  2016  року                                                                184

 

Про сільський бюджет на 2017 рік

 

 

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України  та статті 26 п. 23 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” 

                                                                      сесія сільської ради

  1. Визначити на 2017рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 6502456грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету - 6309131грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 193325грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 6502456грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  6309131грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 193325грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  27000 гривень.

 

3.    Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

        4.    Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

5. Затвердити у складі видатків бюджету сільської ради  кошти на реалізацію місцевих програм у сумі  402300грн. згідно з додатком №5 до цього рішення.

 

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Курилівській сільській раді, в особі сільського голови, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік згідно з додатком №3 до цього рішення.

Головним розпорядникам коштів сільського бюджету затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за спожиті енергоносії та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв.

 

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

 

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

 

10. Установити, що розпорядники коштів сільського бюджету беруть бюджетні зобов’язання у 2017 році  та здійснюють платежі  за загальним фондом тільки в межах бюджетних  асигнувань, встановлених кошторисами.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів сільського бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов'язань не здійснюються.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати та за спожиті енергоносії  розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом  не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних  установ ( крім захищених видатків), до погашення такої заборгованості.

11. Установити, що керівники бюджетних установ в 2017 році утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

      

      12. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

    13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань планування бюджету та фінансів   (К.В.Глушко ).

 

 

Курилівський сільський голова                               Серпокрил В.В.

Web-адреса: kurilivka.kupyansk.info/news/id/10091 | Переглядів: 68Дата публікації: 09:40 22.12.2016
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Декларування доходів
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада