Сільський голова

Серпокрил Володимир Васильович

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Поділитися новиною:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних державними органами, військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями та навчальними закладами

 

 

2

 

Харківська обласна

державна адміністрація

 

 

Харківський обласний

військовий комісаріат

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з організації та ведення військового обліку

призовників і військовозобов’язаних державними органами,

військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями та навчальними закладами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

2017 рік

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ військового комісара Харківського ОВК 
21.11.2017 року № 676

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з організації та ведення військового обліку 
призовників і військовозобов’язаних державними органами,
військовими частинами, підприємствами, установами, 
організаціями та навчальними закладами

 
ЗМІСТ
№ питання
Назва питання
Номер сторінки

 
Вступ
3
1.             
Перелік законодавчих та нормативно-правових документів з питань ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних.
4
2.             
Загальні положення.
6
3.             
Обов’язки підприємств, установ та організацій щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників.
11
4.             
Обов’язки військовозобов’язаних і призовників з питань військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації.
15
5.             
Військово-облікові ознаки.
20
6.             
Вимоги щодо ведення персонального обліку військовозобов'язаних та призовників в державних органах, військових частинах, на підприємствах, установах, організаціях та навчальних закладах.
27
7.             
Організація військового обліку на підприємстві, в установі та організації.
45
8.             
Перелік документів з військового обліку, що відпрацьовуються на підприємстві, в установі та організації.
51
9.             
Донесення (звіти), що надаються підприємствами, установами та організаціями з питань військового обліку.
65
10.         
Порядок проведення перевірок стану військового обліку.
73
11.         
Відповідальність військовозобов’язаних, призовників і посадових осіб за порушення законодавства про військовий обов’язок та правил військового обліку.
78

 
Список використаної літератури
81

 
 
ВСТУП

Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Військовий обов'язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Якісно організована військово-облікова робота є запорукою гарантованого виконання завдань в ході проведення заходів мобілізації. Вона здійснюється в межах загального обліку людських ресурсів в Україні та відіграє особливу роль саме під час відбиття зовнішньої агресії, коли мобілізація стає одним із основних заходів у сфері оборони держави.

Державні органи, військові частини, підприємства, установи, організації та навчальні заклади незалежно від їх підпорядкування та форми власності (далі – підприємства, установи та організації), що у відповідності до нормативно-правових актів здійснюють персональний облік військовозобов’язаних і призовників, займають одне із найважливіших місць у системі організації та ведення військового обліку держави.

Військово-облікова робота – це комплекс заходів, який проводиться постійно, не залежно від стану в якому перебуває держава та безпосередньо залежить від фахової підготовки і організаторських здібностей посадових осіб, відповідальних за її проведення.

 

І. ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ПРИЗОВНИКІВ І ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ станом на 20.11.2017 року.

 

 1.  

 

28.06.96

Конституція України (статті 17, 65)

 

1. Закони України

 1.  

№ 2232-XII

25.03.92

“Про військовий обов’язок і військову службу”. (в редакції 2006р.)

 1.  

№ 1951-VIII

16.03.17

Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних

 1.  

№ 3543-XII

21.10.93

“Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. (в редакції 2005р.)

 1.  

№ 1932-XII

06.12.91

“Про оборону”. (в редакції 2000р.)

 1.  

№ 389-VIII

12.05.15

“Про правовий режим воєнного стану”.

 1.  

№ 1550 - III

16.03.00

“Про правовий режим надзвичайного стану”.

 1.  

№ 1975-XII

12.12.91

Про альтернативну (невійськову) службу (в редакції 1999р.)

 

2. Кодекси України

 1.  

№ 2341-III

05.04.01

Кримінальний кодекс України (статті 1141, 335, 336, 3361, 337)

 

3. Кодекси Української РСР

 1.  

№ 8073-X

07.12.84

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 210 - 2116)

 

4. Укази Президента України

 1.  

№ 618/2012

29.10.12

Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України

 1.  

№ 582/2016

30.12.16

Про Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу

 

5. Постанови Кабінету Міністрів України

 1.  

№ 921

07.12.16

Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних

 1.  

№ 711

14.10.94

“Про затвердження переліку спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік”.

 1.  

№ 352

21.03.02

Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом

 1.  

№ 607

12.11.14

Про затвердження структури військового резерву людських ресурсів (зі змінами)

 

 1.  

№ 673

28.07.10

Про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного до військового комісаріату для призову на збори

 1.  

№ 45 дск

04.02.15

Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час

 1.  

№ 2066

10.11.99 

Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу

 

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України

 1.  

№ 493-р дск

18.03.15

“Про затвердження переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час” (зі змінами)

 

7. Накази Міністра оборони України.

 1.  

№ 206

10.04.17 

Про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу

 1.  

№ 402

14.08.08

“Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України”

 1.  

№ 560

11.11.09

“Про затвердження Інструкції з організації і проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними у військових частинах і установах Збройних Сил України (у редакції від 05.04.13 № 245)

 1.  

№ 337

27.05.14 

Про затвердження тимчасових переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу та військовослужбовців-жінок і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців

 1.  

№ 418

08.08.17

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних

         

 

8. Підручники, вказівки, рекомендації

 1.  

Спільний наказ Державного комітету статистики України та Міністерства  оборони  України від 25.12.2009 № 495/656  «Про затвердження форми первинного обліку № П-2 "Особова картка працівника" та Інструкції по її заповненню»

 1.  

Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.16 № 156 «Про затвердження форми Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення»

 1.  

Наказ Міністерства економіки України від 18.05.2007  № 140 «Про затвердження Переліку відомостей з питань мобілізаційної підготовки національної економіки, які містять службову інформацію»

 

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

Відповідно до Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України.

 

Військовий   обов'язок   включає:      

- підготовку громадян до військової служби;

- приписку до призовних дільниць;

- прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу;

- проходження військової служби;

- виконання військового обов'язку в запасі;

- проходження служби у військовому резерві;

- дотримання правил військового обліку.

 

Військовий  обов'язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні.

 

Виконання військового обов'язку громадянами України забезпечують державні  органи,  органи  місцевого самоврядування, утворені  відповідно  до  законів  України  військові  формування, підприємства, установи і організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень,  передбачених законом, та районні  (об'єднані районні),  міські (об'єднані міські) військові комісаріати, військові комісаріати Автономної Республіки Крим,  областей,  міст Києва та Севастополя,  а також територіальні центри (в  Автономній Республіці Крим,  областях,  місті Києві) та філіали (в районах та містах) комплектування військовослужбовцями за контрактом.

 

Проходження військової служби здійснюється:

громадянами України - у добровільному порядку (за контрактом) або за призовом.

 

Види військової служби:

строкова військова служба;

військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період;

військова служба за контрактом осіб рядового складу;

військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки;

військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;

військова служба за призовом осіб офіцерського складу.

Строкову військову службу громадяни України проходять відповідно до законів України у Збройних Силах України та інших військових формуваннях з метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни.

 

Військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави та полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів,  підприємств, установ та організацій щодо фіксації, накопичення та аналізу військово-облікових даних призовників і військовозобов’язаних із відображенням їх у військово-облікових документах, а також здійснення контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку.

 

Військовий облік призовників і військовозобов'язаних ведеться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Військовий облік ведеться з метою забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, особовим складом у мирний час та особливий період.

 

Завдання військового обліку:

утворення військового резерву людських ресурсів для забезпечення здійснення заходів щодо переведення Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, на організацію і штати воєнного часу, а також для доукомплектування їх особовим складом у мирний час та в особливий період;

проведення аналізу кількісного складу та якісного стану призовників і військовозобов’язаних для їх ефективного використання в інтересах оборони та національної безпеки держави;

документальне оформлення військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних;

бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

здійснення контролю за виконанням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку.

 

З метою ведення військового обліку в державі утворюється система військового обліку призовників і військовозобов’язаних.

Системою військового обліку є визначена законодавством сукупність узгоджених за метою та завданнями державних органів, підприємств, установ та організацій, які ведуть військовий облік та забезпечують її функціонування із застосуванням засобів автоматизації процесів та використанням необхідних баз даних (реєстрів), визначених законодавством.

Головною вимогою до системи військового обліку є постійне забезпечення повноти та достовірності даних, що визначають кількісний склад та якісний стан призовників і військовозобов’язаних.

 

Функціонування системи військового обліку забезпечується органами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної поліції, центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

 

Загальне керівництво роботою з організації та ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників та контроль за станом цієї роботи на підприємствах, організаціях та установах (навчальних закладах) незалежно від   підпорядкування і форм власності здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України,  а в межах областей,  районів і міст - відповідно, штаби  оперативних командувань і військові комісаріати.

На міністерства і відомства України покладено обов'язок щодо контролю за станом обліку військовозобов'язаних і призовників на підвідомчих підприємствах і забезпечення їх інструкціями, бланками та іншою документацією з питань організації та порядку ведення військового обліку громадян України.

 

Приписка громадян України чоловічої статі до призовних дільниць проводиться з метою взяття їх на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей. До призовних дільниць щороку протягом січня - березня приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Приписка проводиться Р(М)ВК за місцем проживання («військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених в Україні правил реєстрації місця проживання фізичних осіб» - пункт 15 Порядку)

Громадяни, приписані до призовних дільниць, перебувають на військовому  обліку призовників з дня їх приписки до призову на військову службу чи зарахування в запас.

 

У запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі.

Вони перебувають на військовому обліку в районних (міських) військових комісаріатах та відповідних органах інших військових формувань (Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України).

Взяттю на військовий облік військовозобов'язаних підлягають жінки, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я, віком та сімейним станом.

 

Військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених в Україні правил реєстрації місця проживання фізичних осіб, організовується і безпосередньо ведеться державними органами, а також підприємствами, установами та організаціями, в яких призовники і військовозобов’язані працюють (навчаються).

 

Взяття на військовий облік, зняття та виключення з військового обліку призовників і військовозобов’язаних у Р(М)ВК здійснюється за їх особистої присутності. При цьому взяття на військовий облік, зняття або виключення з нього здійснюється за умови наявності паспорта громадянина України та військово-облікових документів, визначених у пункті 16 Порядку.

Виключення з військового обліку осіб, які за рішенням суду визнані недієздатними, оголошені померлими (які пропали безвісти) або засуджені до позбавлення волі, здійснюється без їх особистої присутності.

 

Відповідно до обсягу та деталізації військовий облік поділяється на персонально-якісний, персонально-первинний та персональний.

Ведення персонально-якісного обліку призовників і військовозобов'язаних покладається на районні (міські) військові комісаріати. Персонально-якісний облік військовозобов'язаних Служби безпеки України покладається на відповідні облікові органи Служби безпеки України, а Служби зовнішньої розвідки України – на відповідні підрозділи Служби зовнішньої розвідки України.

Персонально-первинний облік призовників і військовозобов'язаних ведеться органами місцевого самоврядування.

Персональний облік призовників і військовозобов'язаних ведеться за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності.

Довідково: працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою, згідно статті 2 Кодексу законів про працю України. Порядок взаємовідносин замовників (фізичних або юридичних осіб)  і виконавців цивільно-правових договорів визначається Цивільним Кодексом України. Даний вид договорів не відноситься до трудових, підрядник не входить до складу трудового колективу, крім того, на нього не поширюються гарантії і пільги, передбачені трудовим законодавством. Військовий облік громадян, з якими укладено договір цивільно-правового характеру не ведеться.

Довідково: Вiдповiдно до частини другої статтi 21 Кодексу законiв про працю України (далi — КЗпП) працiвник має право реалiзувати свої здiбностi до продуктивної i творчої працi укладанням трудового договору на одному або одночасно на кiлькох пiдприємствах, установах, органiзацiях, якщо iнше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторiн. Згiдно з пунктом 1 Положення про умови роботи за сумiсництвом працiвникiв державних пiдприємств, установ i органiзацiй, затвердженого наказом Мiнпрацi, Мiн’юсту та Мiнфiну вiд 28.06.93 р. № 43 та зареєстрованого у Мiн’юстi 30.06.93 р. за № 76, сумiсництво — це виконання працiвником, крiм основної, iншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вiльний вiд основної роботи час на тому ж чи на iншому пiдприємствi, установi, органiзацiї або у громадянина (пiдприємця, приватної особи) за наймом. Враховуючи вищезазначене, для того, щоб робота вважалася сумiсництвом, необхiдно мати двi умови: укладений трудовий договiр на виконання регулярної роботи за сумiсництвом та виконання цiєї роботи у вiльний вiд основної роботи час. У зв’язку з наявністю трудових взаємовідносин під час роботи за сумісництвом, підприємствами, установами та організаціями ведеться військовий облік працівників, які працюють за сумісництвом.

Довідково: Відповідно до статті 128 Господарського кодексу України, громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи. Громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність: безпосередньо як підприємець або через приватне підприємство, що ним створюється; із залученням або без залучення найманої праці; самостійно або спільно з іншими особами. Громадянин-підприємець зобов'язаний додержуватися вимог, передбачених законодавчими актами, у тому числі щодо ведення військового обліку.

 

Військовий облік військовозобов'язаних за призначенням поділяється на загальний і спеціальний.

На спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов’язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час, який ведеться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Решта військовозобов’язаних перебуває на загальному військовому обліку.

 

Військовий облік громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном, ведеться дипломатичними та консульськими представництвами України.

Військовий облік громадян України, які постійно проживають за кордоном, не ведеться.

 

ІІІ. ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ І ПРИЗОВНИКІВ.

 

Обов’язки підприємств, установ та організацій щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників визначені Законами України «Про оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов'язок і військову службу», Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352 та Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921.

 

Закон України «Про оборону України»

 Стаття 16. Завдання підприємств, установ та організацій і обов'язки їх посадових осіб у сфері оборони

Підприємства, установи та організації усіх форм власності:

- здійснюють згідно із законодавством заходи щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Посадові особи підприємств, установ та організацій усіх форм власності:

- виконують передбачені законодавством обов'язки у сфері оборони;

- сприяють забезпеченню ведення персонального військового обліку військовозобов'язаних і призовників, їх підготовці до військової служби, призову на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації, створенню працівникам належних умов для виконання ними військового обов'язку згідно із законодавством, забезпечують здійснення заходів з їх військово-патріотичного виховання.

 

Закон  України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

Стаття 21. Обов'язки підприємств, установ і організацій щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

1. Підприємства, установи і організації зобов'язані:

-   сприяти військовим комісаріатам у їх роботі в мирний  час  та під час мобілізації;

-   забезпечувати своєчасне прибуття працівників, які залучаються до  виконання  обов'язку  щодо  мобілізації у порядку, визначеному частинами  третьою  -  п'ятою  статті  22  цього Закону, на збірні пункти  та  до  військових  частин;

-   вести  облік військовозобов'язаних, резервістів і призовників із   числа   працюючих,   здійснювати   заходи   щодо   бронювання військовозобов'язаних  на  період  мобілізації та на воєнний час і надавати  звітність  із  цих  питань відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування в установленому порядку;

- надавати відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування інформацію,  необхідну для планування і здійснення мобілізаційних заходів;

- сприяти  своїм  працівникам,  які є резервістами, у виконанні ними  обов’язків  служби  у  військовому резерві та своєчасному їх направленню  до органів військового управління, військових частин.

 

Кодекс законів про працю України

Стаття 80. Перенесення щорічної відпустки

Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена у разі:

2) виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;

Стаття 119. Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків

На час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України "Про військовий обов'язок і військову службу" і "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.

За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Гарантії, визначені у частині третій цієї статті, зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими.

Гарантії, визначені у частині третій цієї статті, в частині збереження місця роботи, посади не поширюються на осіб, які займали виборні посади в органах місцевого самоврядування та строк повноважень яких закінчився.

 

Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу»

Стаття 1. Військовий обов'язок

7. Виконання військового обов'язку громадянами України забезпечують … підприємства, установи і організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень, передбачених законом…

Стаття 14. Приписка громадян України до призовних дільниць

5. … а також керівники інших підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності щороку в строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, зобов'язані подавати до відповідних районних (міських) військових комісаріатів списки громадян України, які підлягають приписці до призовних дільниць.

Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян України на строкову військову службу

8. Після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову:

керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць.

Стаття 21. Матеріальне забезпечення громадян України у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу

1. Громадянам України, які звільняються з роботи у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу, виплачується вихідна допомога в розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

2. Громадяни України для виконання обов'язків, пов'язаних із взяттям на військовий облік, призовом або прийняттям на військову службу, а також особи, які направляються районними (міськими) військовими комісаріатами на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних умовах), лікування, звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов'язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров'я, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати.

Стаття 29. Проходження зборів військовозобов'язаними та резервістами

9. …

Керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття військовозобов'язаних до визначених пунктів збору.

Стаття 34. Персонально-якісний, персонально-первинний та персональний облік призовників і військовозобов'язаних

5. Персональний облік призовників і військовозобов'язаних передбачає облік відомостей щодо призовників і військовозобов'язаних за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності.

Стаття 38. Обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, призовників і військовозобов'язаних щодо виконання правил військового обліку

1. В адміністративно-територіальних одиницях, де немає військових комісаріатів, відповідні органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності зобов'язані на вимогу військових комісаріатів сповіщати призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до військових комісаріатів, забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом, у семиденний строк повідомляти районні (міські) військові комісаріати про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників і військовозобов'язаних.

Стаття 42. Відповідальність посадових осіб і громадян України

1. Керівники, інші посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування і форм власності та громадяни України, винні у порушенні порядку військового обліку, допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову службу, проходження служби у військовому резерві, проходження зборів, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, прибуття за викликом до військового комісаріату, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов'язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом.

Стаття 43. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби і виконанням військового обов'язку

3. Для повного і якісного виконання планів проведення мобілізації в особливий період місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування разом з підприємствами, установами та організаціями незалежно від підпорядкування і форм власності та районними (міськими) військовими комісаріатами в мирний час утворюють дільниці для оповіщення і збору військовозобов'язаних, комплектують їх особовим складом із числа військовозобов'язаних без звільнення громадян від виконання основних обов'язків за місцем роботи та сприяють у набутті ними професійних навичок, а також забезпечують реалізацію інших заходів, пов'язаних з виконанням планів проведення мобілізації.

 

Обов’язки, визначені:

- Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352;

- Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921.

 

ІV. ОБОВ’ЯЗКИ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ І ПРИЗОВНИКІВ З ПИТАНЬ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ, МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ.

 

Обов’язки військовозобов’язаних і призовників з питань військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації визначені Законами України «Про оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних», «Про військовий обов'язок і військову службу», Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352, Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921 та Правилами військового обліку призовників і військовозобов’язаних, які затверджені Додатком 1 до вказаного Порядку.

 

Закон України «Про оборону України»

 Стаття 17. Права та обов'язки громадян України у сфері оборони

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.

Громадяни України чоловічої статі, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, а жіночої статі - також за відповідною фаховою підготовкою, повинні виконувати військовий обов'язок згідно із законодавством.

Громадяни проходять військову службу, службу у військовому резерві та виконують військовий обов'язок у запасі відповідно до законодавства.

 

Закон  України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

Стаття 22. Обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

1. Громадяни зобов'язані:

з'являтися    за    викликом   до   військових   комісаріатів (військовозобов'язані   Служби   безпеки  України  -  за  викликом Центрального  управління  або  регіонального органу Служби безпеки України, військовозобов’язані Служби зовнішньої розвідки України - за  викликом Служби зовнішньої розвідки України) для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час;

2. Громадяни,  які  перебувають  у  запасі  і  не призвані на військову  службу  або  не  залучені  до виконання обов'язків щодо мобілізації  за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час  мобілізації,  можуть  бути  відповідно  до закону залучені до виконання  робіт,  які  мають  оборонний  характер.

Громадяни, які    здійснюють    підприємницьку    діяльність, виконують мобілізаційні завдання (замовлення) згідно з  укладеними договорами (контрактами).

3.  Під  час мобілізації та переведення Збройних Сил України, інших    військових   формувань,   Оперативно-рятувальної   служби цивільного захисту на штати воєнного часу громадяни (крім тих, які проходять  службу  у військовому резерві) зобов’язані з’явитися до військових  частин  або на збірні пункти військових комісаріатів у строки,  зазначені  в  отриманих  ними  документах (мобілізаційних розпорядженнях,  повістках або розпорядженнях військових комісарів (військовозобов'язані Служби безпеки України - керівників органів, де  вони  перебувають  на військовому обліку, військовозобов’язані Служби зовнішньої розвідки України - за викликом Служби зовнішньої розвідки   України,   військовозобов'язані  Оперативно-рятувальної служби   цивільного   захисту  -  керівників  відповідних  органів управління  центрального  органу виконавчої влади, який забезпечує формування  та  реалізує  державну  політику  у  сфері  цивільного захисту).  Резервісти зобов'язані з'явитися до військових частин у строки,  визначені  командирами  військових  частин,  в  яких вони проходять службу у військовому резерві.

 4. Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до  військових  частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу.

5.   Призов  громадян  на  військову  службу  (крім  тих,  що проходять  службу  у  військовому резерві) під час мобілізації або залучення  їх  до  виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами  воєнного часу, здійснюють місцеві органи виконавчої влади через  військові комісаріати (військовозобов'язаних Служби безпеки України  -  Центральне  управління  або  регіональні органи Служби безпеки  України, військовозобов’язаних Служби зовнішньої розвідки України      -     Служба     зовнішньої     розвідки     України, військовозобов'язаних   Оперативно-рятувальної  служби  цивільного захисту   -   відповідні  органи  управління  центрального  органу виконавчої  влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику  у  сфері  цивільного  захисту). Резервістів на військову службу   під   час  оголошення  мобілізації  призивають  командири військових  частин,  в  яких  вони  проходять службу у військовому резерві.

Військовозобов’язані   та   резервісти,  які  перебувають  на зборах,  у  разі  оголошення мобілізації продовжують перебувати на зборах. За необхідності зазначені особи призиваються на військову службу командирами відповідних військових частин за розпорядженням Генерального штабу Збройних Сил України.

6. Громадянам,  які  перебувають  на  військовому  обліку,  з моменту   оголошення   мобілізації   забороняється   зміна   місця проживання  без  дозволу  посадової  особи,  визначеної  у частині третій цієї статті.

 

Закон України «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних»

Стаття 9. Права та обов’язки військовозобов’язаних (призовників)

2. Військовозобов’язаний (призовник) зобов’язаний подавати до органу ведення Реєстру достовірну інформацію про свої персональні дані, що вносяться до Реєстру.

 

Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу»

Стаття 1. Військовий обов'язок

1. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.

4. Громадяни України мають право на заміну виконання військового обов'язку альтернативною (невійськовою) службою згідно з Конституцією України та Законом України"Про альтернативну (невійськову) службу".

10. Громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України чи проходять службу у військовому резерві, зобов'язані:

прибувати за викликом районного (міського) військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних;

проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районного (міського) військового комісаріату;

проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов'язок у запасі;

виконувати правила військового обліку, встановлені законодавством.

Резервісти зобов’язані прибувати до військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, за викликом командира цієї військової частини.

11. Жінки, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я, віком та сімейним станом, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.

12. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі

8. Виконання військового обов’язку в запасі полягає в дотриманні військовозобов’язаними порядку і правил військового обліку, проходженні зборів для збереження та вдосконалення знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов’язків військової служби в особливий період.

12. Громадяни України, які приписуються до призовних дільниць, направляються для підготовки до військової служби, особи, які призиваються або приймаються на військову службу, приймаються на службу у військовому резерві, та військовозобов’язані, призначені для комплектування посад за відповідними військово-обліковими спеціальностями під час проведення мобілізації, проходять обов’язковий медичний огляд.

Стаття 13. Права та обов'язки громадян України, які проходять підготовку до військової служби

3. Відвідування громадянами України, направленими районними (міськими) військовими комісаріатами для проходження занять з підготовки до військової служби та інших заходів, що стосуються підготовки допризовників та призовників, обов'язкове.

Стаття 14. Приписка громадян України до призовних дільниць

6. Для приписки до призовної дільниці громадяни України зобов'язані особисто прибути до районного (міського) військового комісаріату в строк, зазначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян України на строкову військову службу

1. На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 19 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

3. Призов громадян України на строкову військову службу включає проходження ними призовної комісії та відправлення їх до військових частин.

8. Після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову:

призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов'язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці;

у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України;

призовники, які змінили місце проживання, зобов'язані в семиденний строк прибути до районного (міського) військового комісаріату за новим місцем проживання для взяття на військовий облік;

9. У ході проведення чергового призову зміна місця військового обліку громадян призовного віку не допускається, за винятком підтверджених відповідними документами випадків, які передбачають:

переведення на роботу в іншу місцевість;

переїзд на нове місце проживання;

прийняття до навчального закладу і вибуття в іншу місцевість для продовження навчання;

направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення навчального закладу.

10. У разі неявки призовника без поважних причин за викликом районного (міського) військового комісаріату на призовну комісію він несе відповідальність, установлену законом.

Стаття 21. Матеріальне забезпечення громадян України у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу

2. Громадяни України для виконання обов'язків, пов'язаних із взяттям на військовий облік, призовом або прийняттям на військову службу, а також особи, які направляються районними (міськими) військовими комісаріатами на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних умовах), лікування, звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов'язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров'я, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати.

Стаття 27. Зарахування в запас. Категорії запасу

1. У запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі. Вони перебувають на військовому обліку в районних (міських) військових комісаріатах та відповідних органах інших військових формувань.

Стаття 29. Проходження зборів військовозобов'язаними та резервістами

1. Військовозобов'язані призиваються на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори. Резервісти проходять підготовку та збори відповідно до програм у порядку, встановленому положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві.

9. Військовозобов'язані, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату (органу Служби безпеки України) на прибуття для призову на збори, зобов'язані прибути в пункт і в строк, зазначені у повістці.

Стаття 38. Обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, призовників і військовозобов'язаних щодо виконання правил військового обліку

10. Призовники та військовозобов'язані в разі зміни їх сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про це орган, де вони перебувають на військовому обліку.

 

 

Обов’язки, визначені:

- Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352;

- Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921;

- Правилами військового обліку призовників і військовозобов’язаних, які затверджені Додатком 1 до вказаного Порядку.

 

V. ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВІ ОЗНАКИ.

 

Щодо  військового  обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії:

     - допризовники - особи,  які підлягають приписці  до  призовних дільниць;

     - призовники - особи, приписані до призовних дільниць;

     - військовослужбовці - особи, які проходять військову службу;

     - військовозобов'язані -  особи,  які  перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових  формувань на  особливий період,  а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

     - резервісти -  особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час.

 

Військовий ідентифікаційний номер – номер, який присвоюється військовозобов’язаному (призовнику) під час внесення його даних до бази даних Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних (має цифрове позначення, також відображається штрих-кодом).

 

Група обліку.

Відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних встановлені наступні групи обліку для військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу, які позначають особливі ознаки служби (додаток 2 до наказу Міністерства оборони України від 27.05.2014 року № 337):

А – для всіх видів Збройних Сил України, родів військ і служб, для яких не визначені особливі вимоги щодо проходження військової служби;

Б – для спеціалістів з ракетної зброї;

Г – для Служби безпеки України;

Д – для високомобільних десантних військ;

Е – для льотного складу;

І  – для плавскладу підводних човнів;

К – для плавскладу надводних човнів;

М – для морської піхоти;

Н – для берегових ракетно-артилерійських військових частин;

П – для Національної гвардії України;

Р – для Державної прикордонної служби України;

С – для Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

Т – для Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України;

У – для військових формувань, утворених відповідно до законів України;

Ф – для військових частин спеціального призначення;

Х – для гірських військових частин і підрозділів;

Ч – для Управління державної охорони України.

 

 

 

 

Категорія обліку.

Запас військовозобов’язаних поділяється на першу і другу категорії.

До запасу першої категорії належать військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність.

До запасу другої категорії належать військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не проходили військової служби, а також військовозобов’язані-жінки.

Військовозобов’язані, зараховані до запасу другої категорії, у разі здобуття під час перебування в запасі або служби у військовому резерві військово-облікової спеціальності переводяться до запасу першої категорії (крім військовозобов’язаних-жінок).

 

Склад.

Військовослужбовці, резервісти та військовозобов'язані поділяються на:

- рядовий склад;

- сержантський і старшинський склад;

- офіцерський склад.

 

Профіль підготовки (для офіцерського складу запасу) (група – перші дві цифри військово-облікової спеціальності офіцерського складу запасу).

- командний (групи з 01 по 39),

- інженерний і технічний (групи з 44 по 67),

- юридичний (група 85),

- медичний (група 90),

- ветеринарний (група 99).

 

Військове звання.

Встановлюються такі військові звання:

Армійські

Корабельні

Рядовий склад

солдат

матрос

старший солдат

старший матрос

Сержантський і старшинський склад

молодший сержант

старшина 2 статті

сержант

старшина 1 статті

старший сержант

головний старшина

старшина

головний корабельний старшина

прапорщик

мічман

старший прапорщик

старший мічман

Офіцерський склад

Молодший офіцерський склад

молодший лейтенант

молодший лейтенант

лейтенант

лейтенант

старший лейтенант

старший лейтенант

капітан

капітан-лейтенант

Старший офіцерський склад

майор

капітан 3 рангу

підполковник

капітан 2 рангу

полковник

капітан 1 рангу

Вищий офіцерський склад

генерал-майор

контр-адмірал

генерал-лейтенант

віце-адмірал

генерал-полковник

адмірал

генерал армії України

 

До військових звань громадян України, які перебувають у запасі чи у відставці або проходять службу у військовому резерві, додаються слова відповідно "запасу", "у відставці" або "резерву".

Присвоєння та позбавлення військових звань, пониження та поновлення у військовому званні військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, переатестація осіб, які мають спеціальні звання або класні чини, для присвоєння військових звань здійснюються в порядку, визначеному статутами Збройних Сил України, положеннями про проходження військової служби, положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві. Військові звання присвоюються довічно.

За військовослужбовцями та військовозобов'язаними зберігається військове звання "рядовий", присвоєне до набрання чинності Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу».

 

Військово-облікова спеціальність.

Для офіцерського складу: шестизначна цифра (сьома цифра позначає рівень військової освіти осіб офіцерського складу).

Для рядового, сержантського та старшинського складу: три перші цифри (наступні три цифри позначають код посади, сьомий знак (літерний) позначає особливі ознаки служби (групу обліку)).

 

Придатність до військової служби.

Придатність до військової служби військовозобов’язаних і призовників визначається військово-лікарськими комісіями (далі - ВЛК) військових комісаріатів у відповідності до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 року № 402.

За  статтями  (пунктами  статей)  Розкладу  хвороб, ВЛК щодо військовозобов'язаних, виносить одну із таких  постанов: 

"Придатний  до  військової  служби". 

"Обмежено придатний до військової служби";

"Непридатний до  військової  служби  у  мирний час,  обмежено придатний у воєнний час";

"Непридатний до  військової  служби  з виключенням з військового обліку";

Військовозобов'язані,  залежно  від  категорії   запасу, військово-облікової   спеціальності   та  призначення,  підлягають повторному огляду ВЛК військових комісаріатів.  Крім того, офіцери запасу  підлягають  повторному  огляду  зазначеними  ВЛК  під  час чергового атестування (присвоєння чергових військових звань у запасі),  а рядовий,  сержантський  та  старшинський склад   запасу   ВЛК   військових  комісаріатів  -  у  разі  зміни призначення (призначення на особливий період у команду для призову на військову службу, у разі оголошення  мобілізації).

Повторний медичний огляд військовозобов’язаних, які перебувають у запасі 1 і 2 розрядів, раніше визнаних придатними до військової служби або непридатними до військової служби в мирний час за станом здоров’я, а також військовозобов’язаних плавскладу ВМС Збройних Сил України проводиться один раз на 5 років ВЛК військових комісаріатів, а льотного складу - ЛЛК військових комісаріатів.

Військовозобов’язані, визнані непридатними до військової служби, повторно оглядаються ВЛК військових комісаріатів за місцем проживання після обов’язкового обстеження у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах. Медичний огляд цієї категорії громадян проводиться за графою ІІ Розкладу хвороб, а тих, які мають офіцерське звання, - за графою ІІІ цього Розкладу хвороб.

 

Розряд запасу.

Запас військовозобов'язаних поділяється на два розряди, що встановлюються залежно від віку військовозобов'язаних. Військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:  

Склад (військові звання)

Розряди за віком

1 розряд

2 розряд

Рядовий (солдат (раніше «рядовий»), старший солдат (раніше «єфрейтор»), матрос, старший  матрос 

до 35

до 60

Сержантський та старшинський склад (молодший  сержант,  сержант,  старший   сержант, старшина, старшина 2 статті, старшина 1 статті, головний старшина, головний  корабельний  старшина,  прапорщик,  старший   прапорщик, мічман, старший мічман)

до 35

до 60

Офіцерський склад:

   Молодший офіцерський склад (мол. лейтенант, лейтенант, ст. лейтенант, капітан (капітан-лейтенант)

 

   Старший офіцерський склад:

- майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу)

- полковник (капітан 1 рангу)

 

   Вищий офіцерський склад

 

до 45

 

 

 

до 50

 

до 55

 

до 60

 

до 60

 

 

 

до 60

 

до 60

 

до 65

Військовозобов'язані жінки, незалежно від присвоєних їм  військових звань

----

до 50

 

Граничний  вік  перебування  в  запасі  другого  розряду є граничним віком перебування в запасі та у військовому резерві.

Військовозобов’язані-жінки, незалежно від присвоєних їм військових звань, зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вік перебування їх у запасі встановлюється 50 років.

 

Військовозобов'язані,    які:

- досягли   граничного   віку  перебування  в  запасі, 

- визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку,

виключаються з військового обліку і переводяться у відставку.

 

Відмітка у військово-облікових документах про виключення з військового обліку військовозобов’язаних ставиться Р(М)ВК:

- визнаним військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку – при винесенні відповідної постанови ВЛК;

- які досягли граничного віку  перебування  в  запасі - протягом січня – лютого наступного року за тим, у якому військовозобов'язані досягли граничного віку перебування у запасі.

 

На підставі вимог пункту 1 статті 27 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу та підпункту 1 пункту 18 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. №921 громадяни України, які були раніше виключені з військового обліку по досягненню граничного віку перебування у запасі, придатні на даний час за станом здоров’я до проходження військової служби і не досягли чоловіки – 60 років, а жінки – 50 років підлягають постановці на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах за місцем реєстрації місця проживання.

Хибною є думка, що на підставі статті 58 Конституції України (що Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи) не повинні перебувати на військовому обліку, у зв’язку з тим, що здійснюється не відновлення на військовому обліку, а проводиться нова постановка громадян на військовий облік військовозобов’язаних.

 

Посадові особи підприємств, установ та організацій за прийняття на роботу (навчання) військовозобов'язаних, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання, за нездійснення контролю за виконанням військовозобов’язаними встановлених правил військового обліку, за не проведення відповідної роз’яснювальної роботи та за неповідомлення районних (міських) військових комісаріатів про громадян, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності, а також за інші порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію несуть адміністративну відповідальність згідно із законом.

За перешкоджання законній діяльності ЗС України та інших військових формувань в особливий період - кримінальну відповідальність згідно із законом.

Довідково: особливий період   -   період   функціонування   національної економіки,  органів  державної  влади,  інших  державних  органів, органів місцевого  самоврядування, ЗС України,  інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і  організацій,  а  також  виконання  громадянами  України   свого конституційного  обов'язку щодо захисту Вітчизни,  незалежності та територіальної  цілісності  України,   який   настає   з   моменту оголошення  рішення  про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації  чи  з  моменту введення  воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій. Таким чином на території України особливий період настав 17.03.2014 року – з набранням чинності Указом Президента України «Про часткову мобілізацію». Але з закінченням періоду проведення часткової мобілізації, особливий період не закінчився. Окремі рішення про його закінчення не приймалися. (Вищий адміністративний суд України у постанові від 16.02.2015 року (справа №800/582/14) виходячи із системного аналізу норм Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зазначив, що закінчення періоду мобілізації не є підставою для припинення особливого періоду) Таким чином, на даний час триває особливий період.

Військовозобов’язані, за ухилення від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, а також за ухилення від призову на військову службу та на навчальні (чи перевірні) або спеціальні збори несуть кримінальну відповідальність згідно із законом.

 

Громадяни, приписані до призовних дільниць, перебувають на військовому  обліку  призовників  з  дня їх приписки до призову на військову службу чи зарахування в запас. Граничний вік перебування на обліку призовників - до 27 років.

 

Законом України «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних» визначається перелік персональних та службових відомостей про військовозобов’язаних і призовників, які заносяться та зберігаються в базі даних:

Стаття 6. Відомості Реєстру

1. До Реєстру заносяться та зберігаються в базі даних Реєстру такі відомості про військовозобов’язаних (призовників):

1) персональні дані;

2) службові дані.

2. Згода військовозобов’язаних (призовників) на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна.

Стаття 7. Персональні дані військовозобов’язаного (призовника)

1. До персональних даних військовозобов’язаного (призовника) належать:

1) прізвище;

2) власне ім’я (усі власні імена);

3) по батькові (за наявності);

4) дата народження;

5) місце народження;

6) стать;

7) місце проживання та місце перебування;

8) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження);

9) реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

10) відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

11) відомості щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);

12) відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);

13) реєстраційний номер облікової картки платника податків;

14) відцифрований образ обличчя особи;

15) відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

16) відомості про освіту та спеціальність.

Стаття 8. Службові дані військовозобов’язаного (призовника)

1. До службових даних військовозобов’язаного (призовника) належать відомості про виконання ним військового обов’язку та військово-облікові ознаки.

 

VІ. ВИМОГИ ЩОДО ВЕДЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ОБЛІКУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ ТА ПРИЗОВНИКІВ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ, НА ПІДПРИЄМСТВАХ, УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

Персональний облік призовників і військовозобов'язаних передбачає облік     відомостей щодо призовників і військовозобов'язаних за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників державних органів, військових частин, підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності.

 

З метою ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних на державні органи, підприємства, установи та організації покладається виконання таких заходів:

перевірка у громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів (у військовозобов’язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць). Приймання на роботу (навчання) призовників і військовозобов’язаних здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах, а також у разі перебування на військовому обліку в СБУ та Службі зовнішньої розвідки;

надсилання у семиденний строк до відповідних районних (міських) військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу);

оповіщення на вимогу районних (міських) військових комісаріатів призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районних (міських) військових комісаріатів і забезпечення їх своєчасного прибуття;

забезпечення повноти та достовірності облікових даних призовників і військовозобов’язаних згідно з вимогами, встановленими цим Порядком та іншими документами первинного обліку відповідно до законодавства;

взаємодія з районними (міськими) військовими комісаріатами щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов’язаних, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних;

організація періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Не рідше одного разу на рік проведення звіряння особових карток працівників з обліковими документами районних (міських) військових комісаріатів, в яких вони перебувають на військовому обліку;

у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів внесення до особових карток призовників і військовозобов’язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади та надсилання щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних;

складення і подання щороку до 1 грудня до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;

приймання під розписку від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до районних (міських) військових комісаріатів для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов’язаних за центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час;

постійний контроль за виконанням посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій, призовниками і військовозобов’язаними встановлених правил військового обліку та проведенням відповідної роз’яснювальної роботи;

постійне інформування відповідних районних (міських) військових комісаріатів про громадян та посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом;

ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів. Журнал ведеться до повного закінчення, після чого зберігається згідно із встановленим порядком протягом семи років. 

 

Крім того, Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921 встановлені наступні вимоги:

 

Кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях, визначається з урахуванням таких норм, за наявності на військовому обліку:

від 500 до 2000 призовників і військовозобов’язаних — одна особа;

від 2000 до 4000 призовників і військовозобов’язаних — дві особи;

від 4000 до 7000 призовників і військовозобов’язаних — три особи, а на кожні наступні 3000 призовників і військовозобов’язаних — по одній особі додатково.

Зазначені особи утримуються за рахунок коштів державного та відповідних місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ і організацій.

За наявності на військовому обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях менше 500 призовників і військовозобов’язаних обов’язки щодо ведення військового обліку покладаються на посадову особу кадрового підрозділу або служби управління персоналом, якій встановлюється доплата у розмірі до 50 відсотків посадового окладу, крім державних службовців.

Загальна кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, визначається виходячи з кількості призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку станом на 1 січня поточного року, із застосуванням вказаних вище норм.

У разі наявності на підприємствах, в установах та організаціях двох і більше осіб, відповідальних за ведення військового обліку, їх об’єднують в окремий підрозділ — військово-обліковий підрозділ (відділ, сектор, групу тощо).

Посадові оклади для осіб військово-облікових підрозділів установлюються на рівні посадових окладів працівників кадрового підрозділу.

 

Державні органи, підприємства, установи та організації у семиденний строк інформують відповідні районні (міські) військові комісаріати (по місцю розташування підприємства) про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку.

 

Підприємства, установи та організації повинні вести військовий облік громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік призовників і військовозобов’язаних згідно пунктів 17 та 18 Порядку.  

Військовий облік громадян України, які не підлягають взяттю на військовий облік призовників і військовозобов’язаних згідно пунктів 19 та 20 Порядку, підприємствами, установами та організаціями не ведеться.

Довідково: станом на кінець 2017 року на погодженні та затвердженні знаходиться проект наказу Міністра оборони України «Про затвердження переліку підстав за яких громадяни України знімаються з військового обліку військовозобов’язаних у військових комісаріатах, відповідних підрозділах Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України, в  інших випадках, за рішенням Міністерства оборони України».

 

Військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених в Україні правил реєстрації місця проживання фізичних осіб (призовники і військовозобов’язані повинні перебувати на військовому обліку у Р(М)ВК за місцем реєстрації місця проживання).

 

Військовий облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та таких військово-облікових документів:

для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов’язаних — військового квитка або тимчасового посвідчення.

Довідково: станом на кінець 2017 року на погодженні та затвердженні знаходиться проект наказу Міністра оборони України «Про тимчасове посвідчення військовозобов’язаного».

Громадяни, у яких в наявності довідки (замість військового квитка), обліково-послужні картки, приписні посвідчення та інше – не мають встановлених військово-облікових документів і повинні невідкладно прибути до районного (міського) військового комісаріату за місцем перебування на військовому обліку для їх отримання.

Військово-обліковий документ зобов’язані мати всі чоловіки а також жінки, які мають спеціальність визначену постановою Кабінету Міністрів України № 711 від 14.10.1994 року.

Відповідно до Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу і Положення про військовий квиток офіцера запасу, затверджених Указом Президента України від 30.12.2016 року № 582/2016 та наказу Міністра оборони України від 10.04.2017 року № 206 «Про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу», військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу і військовий квиток офіцера запасу видаються тільки військовозобов’язаним. У разі втрати (пошкодження) військово-облікового документу громадянами України, які були раніше виключені з військового обліку (по досягненню граничного віку, за станом здоров’я або були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину), районні (міські) військові комісаріати по місцю виключення з військового обліку або по місцю теперішньої реєстрації місця проживання громадян, за їх заявою, видають тимчасові посвідчення замість військових квитків (у разі, якщо громадянин виключався з військового обліку іншим Р(М)ВК – комісаріат за місцем проживання громадянина направляє до нього запит для отримання необхідних даних для виписки тимчасового посвідчення замість військового квитка і після отримання необхідних даних організовує його видачу).

 

Державні органи, які забезпечують функціонування системи військового обліку, підприємства, установи та організації, де ведеться військовий облік призовників і військовозобов’язаних, виготовляють друкарським способом правила військового обліку і вивішують їх на видному місці у відповідних приміщеннях.

 

У разі отримання розпоряджень районних (міських) військових комісаріатів щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик на призовні дільниці (пункти попереднього збору) для їх приписки до призовної дільниці, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних керівники державних органів, підприємств, установ та організацій зобов’язані:

видати наказ про оповіщення призовників і військовозобов’язаних та довести його до їх відома у частині, що стосується забезпечення їх прибуття за викликом районного (міського) військового комісаріату у визначені ним строки;

забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям призовників і військовозобов’язаних до районних (міських) військових комісаріатів;

письмово повідомити районним (міським) військовим комісаріатам про осіб, які не виконали наказ керівника державного органу, підприємства, установи та організації та не прибули за викликом до районного (міського) військового комісаріату.

Довідково:

Повноваження, права та обов’язки власника або уповноваженого ним органу, щодо працівників, які не виконують розпорядження (наказ) по підприємству, також визначені статтями 139 – 141, 147 – 152 Кодексу законів про працю України. Випадки, коли громадяни не з’явилися без поважних причин до військового комісаріату і були відсутні на роботі, у час відведений для його відвідування, - кваліфікуються як прогул (стаття 40 Кодексу законів про працю України). Військовими комісаріатами для підтвердження часу перебування у військкоматі громадян, за потреби, можуть ставитись відповідні відмітки на звороті наявних у них повісток (розпоряджень) (з підписом посадової особи Р(М)ВК та гербовою печаткою Р(М)ВК), або видаватись підписані та завірені гербовою печаткою довідки довільного зразка, у яких вказується час і дата перебування громадянина у військовому комісаріаті.

У разі отримання розпоряджень районних (міських) військових комісаріатів щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик за іншими причинами, передбаченими пунктом 10 статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» або пунктом 1 статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій рекомендується проводити аналогічні заходи, з метою забезпечення виконання законодавства.

 

Навчальні заклади, які здійснюють підготовку жінок за фахом, спорідненим з відповідними військово-обліковими спеціальностями, визначеними Кабінетом Міністрів України, за три місяці до випуску подають до районних (міських) військових комісаріатів (на території відповідальності яких знаходяться) відповідний список (додаток 10 до Порядку).

 

Військовий облік призовників та військовозобов’язаних, які навчаються у навчальних закладах здійснюється по особовим карткам працівників форма №П-2 (пункти 31 та 46 Порядку (ПКМУ №921)).

 

Посадові особи навчальних закладів повинні щороку своєчасно забезпечувати усіх призовників, які навчаються на денній формі навчання Довідками за формою додатку 17 до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352.

Довідка  підписується  керівником  навчального закладу або його заступником та засвідчується печаткою навчального закладу.

Довідка повинна бути зареєстрована у відповідному журналі обліку службових  документів  навчального  закладу  та  видаватись призовнику під розписку.

Довідка подається не пізніш як 1 жовтня кожного року особисто призовником у Р(М)ВК, в якому він перебуває на військовому обліку.

 

Виконання підприємствами, установами та організаціями завдання з проведення роз’яснювальної роботи з призовниками та військовозобов’язаними полягає у доведенні під розпис затверджених Порядком (ПКМУ №921) Правил військового обліку, наглядне оформлення питань військового обліку (стенд з витягами з законів, правилами військового обліку), доведення і пояснення працівникам (тим, хто навчається) вимог законодавства з питань військового обліку та виконання військового обов’язку щодо призову на військову службу (на навчальні збори) та соціальних гарантій призваним, визначення призначення на особливий період (отримання мобілізаційних розпоряджень) та інше.

 

Постійний контроль за виконанням посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій, призовниками і військовозобов’язаними встановлених правил військового обліку полягає у спостереженні за дотриманням усіх вимог законодавства з питань військового обов’язку, оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації вказаними категоріями, виявленні порушень та вжитті заходів для їх припинення. Наприклад: щодо перебування на військовому обліку (чоловіків до 60 років, жінок до 50 років), наявності встановлених військово-облікових документів, своєчасного повідомлення Р(М)ВК про зміну облікових даних, призову на військову службу (на строкову, за призовом осіб офіцерського складу, за призовом під час мобілізації на особливий період) та на навчальні збори, дотримання інших вимог.

Довідково: згідно пункту 8 статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»: після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову: призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов'язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці; у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України.

Постійне інформування відповідних районних (міських) військових комісаріатів про громадян (за місцем перебування на військовому обліку) та посадових осіб (за місцем розташування підприємства), які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом, здійснюється письмово у довільній формі з вказанням особових даних порушників (посада, прізвище, ім’я, по батькові, дата народження та місце народження, ідентифікаційний номер, серія, номер паспорту, коли і ким видано) та суті порушення (наприклад, за усіх призовників, які у десятиденний строк після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову не з'явилися до призовної дільниці за місцем перебування на військовому обліку).

 

З метою забезпечення персонально-первинного обліку призовників і військовозобов’язаних виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (у населених пунктах, де відсутні Р(М)ВК) здійснюють звіряння не рідше одного разу на рік облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ, організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території відповідальності сільських, селищних та міських рад. Для цього органами місцевого самоврядування видаються відповідні рішення, якими затверджуються графік звіряння. Графіки завчасно доводяться до підприємств, установ та організацій.

Підприємство, установа та організація проводить звіряння з органом місцевого самоврядування, на території якого воно розташоване, тільки за призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку у цій сільській (селищній, міській) раді.

Особи, відповідальні за ведення військового обліку підприємств, установ та  організацій, у визначені графіком звіряння строки відряджаються до відповідних сільських (селищних, міських) рад та проводять звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з картками первинного обліку органів місцевого самоврядування.

Результати звіряння вносяться до журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів сільських (селищних, міських) рад та підприємств, установ і  організацій.

 

Звіряння облікових даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з їх військово-обліковими документами здійснюється відповідно до графіка, затвердженого керівниками відповідних державних органів, підприємств, установ та організацій.

Під час звіряння перевіряються наявність та стан військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних.

 

Звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних, які працюють (навчаються) на підприємствах, в установах та організаціях, з обліковими даними документів Р(М)ВК здійснюється згідно з графіком звіряння, який затверджується розпорядженням відповідної районної держадміністрації або рішенням міської ради – з Р(М)ВК, який обслуговує адміністративно-територіальну одиницю, де знаходиться підприємство.

З іншими Р(М)ВК, де працюючі (ті, що навчаються) призовники та військовозобов’язані перебувають на військовому обліку, підприємства, установи та організації повинні постійно взаємодіяти щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов’язаних та їх облікових даних. Проведення звіряння з усіма Р(М)ВК, де працівники (ті, що навчаються) перебувають на військовому обліку повинно проводитись не рідше одного разу на рік.

Особи, відповідальні за ведення військового обліку державних органів, підприємств, установ та  організацій, у визначені графіком звіряння строки (в узгоджені з Р(М)ВК строки) відряджаються до відповідних районних (міських) військових комісаріатів та проводять звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з їх обліковими документами у Р(М)ВК.

Звіряння з Р(М)ВК, які розташовані у інших адміністративно-територіальних одиницях (у інших районах, областях), за можливості, проводиться таким же порядком, а у випадках значного віддалення і невеликої кількості працівників (тих, хто навчається), що перебувають на військовому обліку у цьому комісаріаті, за погодженням з відповідним Р(М)ВК – шляхом надсилання «Списку військовозобов’язаних і призовників для звірки з відділеннями Р(М)ВК».

Результати звіряння обов’язково вносяться до журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів. При проведенні звірки у Р(М)ВК – посадовими особами відповідних відділень комісаріату (за офіцерів запасу, рядовий, сержантський і старшинський склад запасу та за призовників). При проведенні звірки шляхом направлення списків – відповідальною посадовою особою підприємства з вказанням вихідного номеру і дати направленого списку та кількості військовозобов’язаних і призовників за кожен комісаріат окремо.

 

 

Список військовозобов’язаних і призовників для звірки з відділеннями Р(М)ВК

 

 

 

СПИСОК
військовозобов'язаних і призовників, які працюють (навчаються) в ________________________________________________,

                                                                                                                                                                                                                         (найменування підприємства, установи, організації, навчального закладу)

та перебувають на обліку в _______________________ станом на «__»________ 20__року

(найменування Р(М)ВК)         .

 

№№

пп

Посада

Прізвище, ім’я та по батькові

Дата народ-

ження

Військове звання

ВОС

Придатність до військової служби

Адреса проживання (за реєстрацією/фактична)

Сімейний стан

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу кадрів _______________А.А.КУЩ

                                                                               (підпис)

 

 

                                                                                 

           

Пояснення до складання списку

1. Списки складається окремо по 4-х категоріях (1-офіцерський склад (чоловіки і жінки), 2-чоловіки сержантського та старшинського і рядового складу, 3- жінки сержантського та старшинського і рядового складу, 4-призовники) в алфавітному порядку в кожному.

2. Список направляється у Р(М)ВК за місцем реєстрації військовозобов’язаних для звірки облікових даних.

 

 

 

Персональний облік призовників і військовозобов’язаних, які працюють (або навчаються) на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах ведеться згідно з типовою формою первинного обліку № П-2 “Особова картка працівника” (далі — особова картка), затвердженою спільним наказом Держкомстату та Міноборони від 25 грудня 2009 р. № 495/656, у розділі II якої зазначаються відомості про військовий облік.

Персональний облік призовників і військовозобов’язаних — державних службовців у центральних і місцевих органах виконавчої влади, інших державних органах ведеться згідно з формою первинного обліку “Особова картка державного службовця”, затвердженою наказом Нацдержслужби від 5 серпня 2016 р. № 156, у пункті 14 якої зазначаються відомості про військовий облік.

 

Розділ “Відомості про військовий облік” особової картки заповнюється відповідно до записів у військово-облікових документах.

 

Військово-облікові документи військовозобов’язаних

рядового, сержантського і старшинського складу

Військово-облікові документи військовозобов’язаних

офіцерського складу   

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Військово-облікові документи призовників

Описание: C:\DOCUME~1\2522~1.OMV\LOCALS~1\Temp\SNAGHTML529f831.PNG

 

 

У підрозділах розділу «Відомості про військовий облік» особової картки рядового, сержантського і старшинського складу запасу зазначається:

Підрозділ

Що зазначається

Новий в/кв

Старий в/кв

Група обліку (1)

Остання літера військово-облікової спеціальності (від «А» до «Ч»)

Пункт 25

Пункт 26

Категорія обліку (2)  

«1» чи «2» категорія, а також серія та номер військового квитка або тимчасового посвідчення

Пункт 21

Пункт 23

Склад (3)

Склад військовозобов’язаних («рядовий» для рядових, солдатів, єфрейторів, старших солдатів, матросів і старших матросів, або «сержантський і старшинський» для всіх сержантів, старшин, прапорщиків і мічманів)

Пункт 23

Пункт 25

Військове звання (4)

Військове звання присвоєне військовозобов’язаному під час проходження ним військової служби або перебування в запасі

Пункт 19

Пункт 20

Військово-облікова спеціальність №__ (5)       

Тризначне кодове (цифрове) позначення військово-облікової спеціальності, наприклад «879»

Пункт 24

Пункт 26

Придатність до військової служби (6)

Рішення військово-лікарських комісій щодо осіб, визнаних обмежено придатними до військової служби у воєнний час, наприклад «непридатний в мирний час, обмежено придатний у воєнний час» або «обмежено придатний»

Пункти 13–15

Пункти 8, 29-32

Назва РВК за місцем реєстрації (7)

Найменування районного (міського) військового комісаріату, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку

Розділ VI

Розділ VIІІ

Перебування на спеціальному обліку (8)

Олівцем проставляється номери переліку, пункту і розділу переліку, за якими оформлено бронювання.

 

Для військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні розпорядження – номер команди

посвідчення  про  відстрочку від призову

Розділ  V (мобілізаційне розпорядження)

Розділ  VI (мобілізаційне розпорядження)

 

 

Зразки військових квитків рядового, сержантського і старшинського складу та відповідних записів в них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразки тимчасових посвідчень рядового, сержантського і старшинського складу та відповідних записів в них:

 

 

 

Зразки заповнення розділу «Відомості про військовий облік» особової картки військовозобов’язаних рядового, сержантського і старшинського складу

- які мають мобілізаційні розпорядження:

 

- які заброньовані:

 

Розділ «Відомості про військовий облік» особової картки офіцерів запасу заповнюються в тій же послідовності, як і особові картки військовозобов’язаних рядового, сержантського і старшинського складу, з урахуванням наступних особливостей:

 

Підрозділ

Що зазначається

Підстава для внесення запису - військовий квиток офіцера запасу

Група обліку

Не заповнюється

Категорія обліку  

Розряд запасу згідно із записом у військовому квитку офіцера запасу, а також серія та номер військового квитка або тимчасового посвідчення

Пункт 7

Склад

Профіль підготовки (командний, інженерний і технічний, юридичний, медичний, ветеринарний)

Пункт 6

Військове звання 

Військове звання  присвоєне військовозобов’язаному під час проходження ним військової служби або перебування в запасі

Пункти 4,12

Військово-облікова спеціальність №       

Шестизначне цифрове позначення військово-облікової спеціальності, наприклад «021000»

Пункт 5

Придатність до військової служби 

на офіцерів запасу, які перебувають на військовому обліку, не заповнюється.

-

 

Зразок військового квитка офіцерів запасу та відповідних записів в ньому:

 

    

 

 

Зразок тимчасового посвідчення офіцерів запасу та відповідних записів в ньому:

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразки заповнення розділу «Відомості про військовий облік» особової картки офіцерів запасу:

 

 

 

 На призовників заповнення розділу "Відомості про військовий облік" особової картки здійснюється у такому порядку:

у рядку "Група обліку" записується слово "призовник";

у рядку "Назва райвійськкомату за місцем проживання" вказується назва військового комісаріату, до призовної дільниці якої призовник приписаний;

у рядку "Перебування на спеціальному обліку" вказується номер пункту (абзацу), частини та статті Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, за якими надається відстрочка від призову на строкову військову службу, і дата, до якої вона надається    

Решта рядків розділу не заповнюється.   

 

Зразок посвідчення про приписку допризовної дільниці та відповідних записів в ньому:

 

 

Зразок заповнення розділу «Відомості про військовий облік» особової картки призовників:

 

 

При прийомі на роботу призовників, яким виповнилося 20 років, обов’язково перевіряється наявність запису про надання відстрочки призову на строкову службу. У випадку відсутності такого запису необхідно направити призовника до військового комісаріату.     

 

  В особових картках військовозобов’язаних, які досягли граничного віку перебування в запасі, після проведення чергового звіряння з відповідними районними (міськими) військовим комісаріатами робиться відмітка “Виключений з військового обліку за віком”.

 

 Особові картки призовників і військовозобов’язаних зберігаються в алфавітному порядку в окремій картотеці за такими групами:

перша група — особові картки військовозобов’язаних офіцерського складу;

друга — особові картки військовозобов’язаних рядового, сержантського і старшинського складу;

третя — особові картки військовозобов’язаних — жінок;

четверта група — особові картки призовників.

Особові картки військовозобов’язаних, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, виділяються окремо в кожній групі.

Особові картки осіб, виключених з військового обліку за віком чи  станом здоров’я, зберігаються у загальній картотеці.

 

Організація зберігання особових карток призовників і військовозобов’язаних у державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях здійснюється відповідно до вимог законодавства.

 

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЕМСТВІ, В УСТАНОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

 

1. Робота керівника підприємства з організації військового обліку на підприємстві.

 

 

2. Робота відповідального за ведення військового обліку військовозобов’язаних та призовників на підприємстві

     

 

 

 

 

3. Алгоритм роботи відповідального за ведення військового обліку при прийомі на роботу військовозобов’язаного (призовника)

 

 

           
  Надпись: Військовий комісаріат за місцем проживання та реєстрації   Надпись: кандидат  

Військово-обліковий документ зобов’язані мати всі чоловіки та жінки, які мають спеціальність визначену постановою КМУ №711 від 14.10.94

 

 

 

Надпись: Готує, підписує у керівника та надіслати у семиденний термін повідомлення до РВК

Надпись: Доводить під особистий підпис вимоги законодавства про військовий обов’язок.Надпись: Оформляє картку П2 та долучає її до картотекиНадпись: Оформляє трудову книжкуНадпись: До наказуНадпись: Відповідає

КІНЕЦЬ

Надпись: Перевіряє, чи підлягає працівник бронюванню та протягом 10 днів оформлює бронюванняНадпись: ВИХІДНадпись: Відсутній

 

 

 

4. Алгоритм роботи відповідального за ведення військового обліку Надпись: Працівник при звільнені з роботи військовозобов’язаного (призовника)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

VІІI. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ, ЩО ВІДПРАЦЬОВУЮТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ, В УСТАНОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

1. Наглядне оформлення питань військового обліку (стенд з витягами з законів, правилами військового обліку):

1. Правила військового обліку

2. Витяг з Конституції України (статті 17, 65)

3. Витяг із Закону України «Про оборону” (статті 16, 17);

4. Витяг із Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу” (статті.1, 15, 27 ,28, 29, 30, 33, 37, 38, 39 ,42);

5. Витяг із Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку” (статті 21 ,22);

6. Витяг з Кодексу України «Про адміністративні правопорушення”(статті 210,210-1,211,211-1, 211-2,211-3, 211-4);

7. Витяг з Кримінального Кодексу України (статті 114-1,335,336,337)

 

2. Картотека на військовозобов’язаних і призовників (особових карток форма П-2 (особових карток державних службовців)).

Довідково: Порядком визначено вести військовий облік працівників по особовим карткам форма П-2 (особовим карткам державних службовців), у зв’язку з цим, розділ «Відомості про військовий облік» оригіналів особових карток, заведених на працівників (тих, що навчаються) повинен бути заповнений у суворій відповідності до вимог Порядку. На окремих підприємствах для ведення військового обліку заводяться дублікати (копії) особових карток, але в наслідок цього: в оригіналах особових карток не заповнюється (не уточнюється) розділ «Відомості про військовий облік», у дублікатах (копіях) особових карток не заповнюються (не уточнюються) усі персональні дані громадян, як наслідок – облікові дані в оригіналах та у дублікатах (копіях) особових карток відрізняються, не забезпечується достовірність і якість військового обліку, чим порушуються вимоги законодавства з питань військового обліку.

 

3. Папка з нормативно-правовими актами з питань організації та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на підприємстві.

Закони України

Кодекси України

Укази Президента України

Постанови Кабінету Міністрів України

Накази Міністерства оборони України

Накази та інструкції вищестоящого керівництва

 

4. Папка з документами по військовому обліку:

1. Витяг з наказу керівника про призначення відповідальної службової особи за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу.

Довідково: відповідальним за ведення військового обліку та бронювання обов’язково призначається посадова особа кадрового підрозділу або служби управління персоналом – згідно вимог Порядку. У іншому випадку це кваліфікується, як порушення законодавства та може призвести до недостовірності і неповноти даних необхідних для ведення військового обліку, до порушень строків інформування військових комісаріатів та інше.

2. Посадова інструкція (функціональні обов’язки) відповідальної службової особи за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу.

Довідково: Мінсоцполітики у листі від 25.12.2013 р. № 564/13/116-13 роз’яснив питання складання посадових інструкцій на підприємстві:

Вiдповiдно до Загальних положень Довiдника квалiфiкацiйних характеристик професiй працiвникiв, що мiстяться у Випуску 1, посадовi iнструкцiї складаються для працiвникiв усiх посад, що передбаченi в штатному розписi. Виняток можуть становити окремi керiвники, правове положення яких визначено в Статутi (положеннi) пiдприємства, установи, органiзацiї або вiдповiдного пiдроздiлу, де зазначено основнi завдання, обов’язки, права i вiдповiдальнiсть за виконання покладених на них функцiй.

Посадовi iнструкцiї працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй розробляються iз дотриманням вимог i норм щодо їх побудови, визначених Загальними положеннями зазначеного Довiдника, i вводяться з метою чiткого визначення вимог, що ставляться до певної категорiї працiвникiв, рацiонального розподiлу обов’язкiв мiж працiвниками, надiлення працiвникiв необхiдними правами, пiдвищення вiдповiдальностi працiвникiв за доручену дiлянку роботи.

Отже, конкретний перелiк посадових обов’язкiв визначається посадовими iнструкцiями працiвникiв усiх категорiй, якi розробляють i затверджують на основi типової квалiфiкацiйної характеристики роботодавцi, ураховуючи конкретнi завдання та обов’язки, функцiї, права, вiдповiдальнiсть працiвникiв рiзних груп та особливостi штатного розпису пiдприємства, установи, органiзацiї.

Посадова інструкція — це первинний кадровий документ, який має юридичну силу та сприяє правовому захисту на підприємстві, в установі, організації. Посадова інструкція складається на посаду (професію), передбачену в штатному розписі, а не на конкретну особу, яка буде обіймати цю посаду, і повинна включати усі завдання, обов’язки та функції.

Оскільки посадові iнструкцiї працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй вводяться з метою чiткого визначення вимог, що ставляться до певного працiвника, надiлення його необхiдними правами та пiдвищення вiдповiдальностi за доручену дiлянку роботи, то вiдсутнiсть посадових iнструкцiй на посади, що передбачаються у штатному розписi, слiд вважати порушенням вимог законодавства про працю, за яке роботодавець може нести адмiнiстративну вiдповiдальнiсть згiдно з частиною першою статтi 41 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення.

3. Список усіх працюючих на підприємстві військовозобов’язаних і призовників.

4. Список заброньованих військовозобов’язаних працюючих на підприємстві.

5. Список посадових осіб підприємства, які мають мобілізаційні розпорядження.

6. Список Р(М)ВК, у яких працівники (ті, що навчаються) перебувають на військовому обліку.

7. Перспективний план роботи з військового обліку на рік.

8. Графік звірок особових карток працівників з військово-обліковими документами військовозобов’язаних і призовників та з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів.

9. Журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

10. Аркуші доведення правил військового обліку громадян України до працівників підприємства.

11. Блокнот розписок та корінці розписок про прийом військових квитків.

 

5.  Справа листування з військовими комісаріатами з питань військового обліку.

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ

В ПАПЦІ ПО ВІЙСЬКОВОМУ ОБЛІКУ

 

1. Наказ керівника про призначення відповідальної службової особи за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу.

 

 

ВАТ «АТ __________________________»

 

НАКАЗ № _______

 

___.___.2017                                                                                  м. ___________

 

Про призначення відповідального за ведення

військового обліку військовозобов’язаних і

призовників та бронювання військовозобов’язаних

за підприємством на період мобілізації та

воєнного часу і встановлення доплати

 

На виконання Законів України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, «Про військовий обов’язок і військову службу» та згідно із Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921,

НАКАЗУЮ:

1. Гарбуз Наталю Миколаївну, інспектора відділу кадрів, призначити з 1 лютого 2017 року відповідальним за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період мобілізації та воєнного часу.

2. На час тимчасової відсутності Гарбуз Н.М. обов’язки по веденню військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період мобілізації та воєнного часу покласти на начальника відділу кадрів Кожемяку Петра Олексійовича.

3. Встановити Гарбуз Н.М.  доплату в розмірі 30 % посадового окладу.

4. Затвердити посадову інструкцію інспектора відділу кадрів, відповідального за ведення військової обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період мобілізації та воєнного часу.

5. Контроль виконання цього наказу залишаю за собою.

 

Директор                       о/п                        І. І. Кіяшко

 

 

2. Функціональні обов’язки (посадова інструкція) призначення відповідальної службової особи за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу

Затверджено наказом директора

ВАТ «АТ __________________» від ___.____.2017 року №_______

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

відповідального за ведення військового обліку військовозобов’язаних і

призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством на

період мобілізації та воєнного часу

 

1. Загальні положення

Відповідальний за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період воєнного часу (далі — відповідальний за ведення військового обліку) призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора.

У своїй роботі відповідальний за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством керується законодавством України, цією інструкцією, наказами, розпорядженнями директора та вказівками начальника відділу кадрів.

 

2. Завдання та обов’язки

2.1. Безпосередньо забезпечує ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством у мирний час і на період мобілізації та воєнного часу.

2.2. Планує роботу на рік щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання за підприємством військовозобов’язаних у мирний час і на період мобілізації та воєнного часу.

2.3. Приймаючи на роботу громадян, перевіряє наявність у них військово-облікових документів (у військовозобов’язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень замість військових квитків, у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць) і встановлює, чи перебувають вони на військовому обліку у військовому комісаріаті за місцем реєстрації місця проживання. Приймати на роботу військовозобов’язаних і призовників дозволено тільки після взяття їх на військовий облік у військових комісаріатах, окрім тих, що перебувають на військовому обліку у Службі безпеки України (Службі зовнішньої розвідки України).

2.4. Забезпечує повноту і якість обліку всіх військовозобов’язаних і призовників підприємства за правилами і формами, установленими Міністерством оборони і Державною службою статистики України. Систематично звіряє особові картки працівників і тих, хто навчається, із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Не рідше одного разу на рік проводить звірки особових карток працівників з обліковими даними військових комісаріатів.

2.5. Систематично обліковує зміни у військовозобов’язаних і призовників сімейного стану, адреси місця проживання, службового становища, технічної підготовки, освіти і в п’ятиденний строк уносить ці зміни до особових карток. Про всі зміни до 5 числа щомісяця повідомляє військові комісаріати повідомленням про зміну облікових даних.

2.6. Приймає під розписку від військовозобов’язаних і призовників військово-облікові документи для подання у військові комісаріати, звіряння з особовими картками, списками військовозобов’язаних і призовників та для інших потреб.

2.7. Вчасно оформлює бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період мобілізації та на воєнний час.

2.8. Складає плани заміни фахівців, які вибувають за мобілізацією та у воєнний час, розробляє заходи з підготовки кадрів для заміщення військовозобов’язаних, які підлягають призову до складу Збройних Сил України.

2.9. У 10-денний термін оформлює бронювання уперше прийнятих або призначених на нові посади військовозобов’язаних, а також при зміні у них військово-облікових ознак (як-от, склад, військово-облікова спеціальність (ВОС), ступінь придатності до військової служби, вік), якщо вони підлягають бронюванню згідно з переліком та повідомляють про це військові комісаріати.

2.10. У 5-денний термін анулює відстрочки від призову та повідомляє військові комісаріати у разі:

— звільнення військовозобов’язаного з підприємства;

— закінчення терміну відстрочки;

— переміщення військовозобов’язаного на посаду, за якою відстрочка від призову не надається;

— зміни військово-облікових ознак, унаслідок яких військовозобов’язаний втрачає право на відстрочку;

— виключення військовозобов’язаного з обліку у зв’язку з хворобою або досягненням граничного віку перебування у запасі;

— скасування мобілізаційного завдання (замовлення) підприємству;

— ліквідації підприємства.

2.11. В  10-денний термін вносить зміни та виправлення у посвідчення про відстрочку від призову на військовозобов’язаних при зміні їх облікових даних або умов бронювання і подає їх до військового комісаріату за місцем оформлення для завіряння. У разі внесення змін до посвідчень про відстрочку військовозобов’язаним, що перебувають на обліку у Р(М)ВК, які не оформлювали бронювання, в 5-денний строк повідомляє зазначеним Р(М)ВК  про такі зміни для внесення їх до повідомлень про зарахування військовозобов’язаного на спецоблік..

2.12. Веде облік та забезпечує зберігання бланків спеціального військового обліку.

2.13. Подає щороку 1 грудня до військового комісаріату список юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці, якщо є така категорія призовників, якщо нема — письмово повідомляє про це військовий комісаріат.

2.14. Систематично контролює проходження підготовки до строкової служби юнаками допризовного і призовного віку, які працюють на підприємстві.

2.15. Забезпечує оповіщення військовозобов’язаних і призовників на вимогу військових комісаріатів і сприяє їхньому вчасному прибуттю за викликом.

2.16. У семиденний строк повідомляє у військові комісаріати про військовозобов’язаних і призовників, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених із роботи (відрахованих із навчального закладу).

2.17. Проводить роз’яснювальну роботу серед військовозобов’язаних і призовників щодо військового обліку.

2.18. Постійно інформує районні (міські) військові комісаріати про громадян та посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом

2.19. Веде Журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

2.20. Складає звіти про чисельність працівників та військовозобов’язаних (додаток 4).

2.21. Щорічно подає керівникові підприємства доповідь про стан роботи з військового обліку та бронювання військовозобов’язаних.

2.22.  Постійно взаємодіє з підрозділами військового комісаріату, надає їм допомогу у вирішенні мобілізаційних завдань.

 

3. Права

Відповідальний за ведення військового обліку має право:

— контролювати виконання призовниками і військовозобов’язаними правил військового обліку;

— вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо прийняття на роботу, звільнення з роботи, переміщення на інші посади військовозобов’язаних і призовників;

— перевіряти, збирати військово-облікові та інші потрібні для роботи документи у військовозобов’язаних і призовників.

 

 

4. Відповідальність

Відповідальний за ведення військового обліку несе персональну відповідальність за:

— недодержання трудової і виконавської дисципліни;

— неналежне виконання обов’язків, передбачених посадовою інструкцією.

 

5. Повинен знати

Відповідальний за ведення військового обліку повинен знати:

— нормативно-правові акти щодо організації та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період мобілізації та воєнного часу, обліку бланків суворої звітності;

— правила документообігу на підприємстві;

— чисельність військовозобов’язаних за складом, військовими званнями, військово-обліковими спеціальностями, ступенями придатності до військової служби;

— кількість заброньованих військовозобов’язаних, які залишаються для роботи на підприємстві;

— кількість військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні розпорядження та підлягають призову за мобілізацією, способи їх оповіщення та доставляння до збірних пунктів;

— кількість військовозобов’язаних, які не заброньовані, та таких, що не мають мобілізаційних розпоряджень і тимчасово залишаються для роботи на підприємстві;

— кількість військовозобов’язаних, які працюють, і можливість переміщення їх на посади замість військовозобов’язаних, які підлягають призову за мобілізацією;

— кількість водіїв, які вибувають за мобілізацією до складу Збройних Сил України разом із технікою, що постачається, та без неї, і про кількість водіїв, які залишаються на підприємстві.

 

6. Кваліфікаційні вимоги

Кваліфікаційні вимоги: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи.

 

Ознайомлена і приступила до виконання обов’язків:

(посада, підпис, П. І. Б.)

(дата)

 

3.Список усіх працюючих на підприємстві військовозобов’язаних і призовників.

СПИСОК
військовозобов'язаних (призовників), які працюють в ________________________________________________

                                                                                       (найменування підприємства, установи, організації)

 

№№

пп

Посада

Прізвище, ім’я та по батькові

Дата народ-

ження

Військове звання

ВОС

Придатність до військової служби

Адреса проживання (за реєстрацією/фактична)

Сімейний стан

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: 1. Списки складаються в  алфавітному порядку окремо по: 1 –  військовозобов’язані офіцерського складу, 2 –  військовозобов’язані рядового, сержантського і старшинського складу, 3 –  військовозобов’язані жінки,  4 – призовники;

              

4.Список заброньованих військовозобов’язаних працюючих на підприємстві.

СПИСОК

заброньованих військовозобов’язаних працюючих в ________________________________________________

                                                                                                                           (найменування підприємства, установи, організації)

№ п/п

Посада

Прізвище, ім’я та по батькові

Рік народження

Військове звання

Склад

Профіль

ВОС

Серія та номер, ким видано та дата видачі посвідчення про відстрочку від призову під час мобілізації та у воєнний час до ЗС України,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Список посадових осіб підприємства, які мають мобілізаційні розпорядження.

СПИСОК

посадових осіб _____________________________________, які мають мобілізаційні розпорядження.

           (найменування підприємства, установи, організації)

№ п/п

Посада

Прізвище, ім’я та по батькові

Рік народження

Військове звання

ВОС

№ Команди

Військкомат де перебуває на військовому обліку

Час прибуття на збірний пункт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Список Р(М)ВК, у яких працівники (ті, що навчаються) перебувають на військовому обліку.

 

Список районних (міських) військових комісаріатів,

у яких працівники (ті, що навчаються) перебувають на військовому обліку.

№ пп

Назва Р(М)ВК

Адреса Р(М)ВК

Номери телефонів Р(М)ВК

Кількість військовозобов’язаних і призовників

Примітки

офіцерів

солдатів і сержантів

призовників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Перспективний план роботи з військового обліку на рік.

 

ЗАТВЕДЖУЮ

Директор _______________

         о/п     М. М. Сидоренко

«__»____________2017 р.

Перспективний план

роботи інспектора відділу кадрів з військового обліку та бронювання

військовозобов’язаних і призовників на 2017 рік

п/п

Назва  заходів

Термін виконання

Хто виконує

Відмітка про виконання

1.Планування

1

Складання перспективного плану  роботи інспектора відділу кадрів з військового обліку та бронювання військовозобов’язаних і призовників на (наступний) 20___рік

До 25грудня

Інспектор відділу кадрів

 

2

Складання графіку звірки особових карток з військово-обліковими документами військовозобов’язаних і призовників по підрозділах (цехах)

до 25 грудня

Інспектор відділу кадрів

 

3

Складання плану заміни фахівців, які вибувають за мобілізацією та у воєнний час, розробка та заходів з підготовки кадрів для заміщення військовозобов’язаних, які підлягають призову до складу Збройних Сил України.

до 25 грудня

Інспектор відділу кадрів

 

4

Складання плану заходів щодо вручення заброньованим військовозобов’язаним посвідчень про відстрочку від мобілізації .

до 25 грудня

Інспектор відділу кадрів

 

2.Заходи військового обліку військовозобов’язаних і призовників

1

Перевірка у військовозобов’язаних і призовників військово-облікових документів встановленого зразка і встановлення чи, перебувають вони на військовому обліку за місцем реєстрації місця проживання

Постійно при прийомі на роботу

Інспектор відділу кадрів

 

2

Звірка особових карток робітників з їх військово-обліковими документами

згідно з графіком

Інспектор відділу кадрів

 

3

Звірка карток П2 з обліковими даними військових комісаріатів

згідно з графіком

Інспектор відділу кадрів

 

4

Облік змін облікових даних  військовозобов’язаних і призовників і внесення їх  у п’ятиденний строк до їх особових карток

Постійно

Інспектор відділу кадрів

 

5

Подання до військового комісаріату список юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці (при наявності такої категорії працівників), у разі відсутності - письмово повідомляє про це військовий комісаріат

До 1 грудня

Інспектор відділу кадрів

 

6

Контроль за проходженням підготовки до строкової військової служби всіма юнаками допризовного і призовного віку, які працюють на підприємстві (відвідування допризовниками і призовниками шкіл, учбових пунктів, учбових організацій Товариства сприяння обороні України (ТСОУ) і медичних установ), вживати заходи до забезпечення повного відвідування і якісного проведення цієї підготовки;

Постійно

Інспектор відділу кадрів

 

7

Забезпечення оповіщення військовозобов’язаних і призовників на вимогу військових комісаріатів і сприяти їх своєчасній явці за цим викликом

За наявності розпорядження з Р(М)ВК

Інспектор відділу кадрів

 

8

Повідомлення військових комісаріатів про всіх військовозобов’язаних і призовників заново прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу)

У семиденний строк

Інспектор відділу кадрів

 

9

Проведення роз’яснювальної роботи серед військовозобов’язаних і призовників про неухильне дотримання вимог Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо військового обліку, забезпечення суворого контролю за виконанням цього Закону;

При прийомі на роботу, систематично на протязі року

Інспектор відділу кадрів

 

10

Ведення Журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

Постійно

Інспектор відділу кадрів

 

11

Взаємодія з підрозділами військового комісаріату, надання йому допомогу у проведенні мобілізаційних та оборонних заходів

Постійно

Інспектор відділу кадрів

 

3. Заходи з бронювання військовозобов’язаних

1

Аналіз забезпеченості робочою силою в особливий період

Постійно

Інспектор відділу кадрів

 

2

Бронювання військовозобов’язаних із числа інженерно-технічних працівників і кваліфікованих робітників уперше прийнятих або призначених на нові посади військовозобов’язаних, а також при зміні у них військово-облікових ознак (склад, військове звання, ВОС, ступеню придатності до військової служби, віку), якщо вони підлягають бронюванню згідно переліку та повідомлення про це військові комісаріати

В 10-денний термін

Інспектор відділу кадрів

 

3

Ануляція відстрочки від призову та повідомлення до військові комісаріати

В 5-денний термін

Інспектор відділу кадрів

 

4

Внесення зміни та виправлення у посвідчення про відстрочку від призову на військовозобов’язаних при зміні їх облікових даних або умов бронювання з повідомленням до відповідних військових комісаріатів

Постійно

Інспектор відділу кадрів

 

5

Забезпечення обліку та зберігання бланків спеціального військового обліку

Постійно

Інспектор відділу кадрів

 

6

Підготовка та подання звіту про чисельність працюючих та військовозобов’язаних;

До 1 лютого

Інспектор відділу кадрів

 

7

Підготовка та подання доповіді керівнику підприємства про стан роботи з військового обліку та бронювання військовозобов’язаних

До 25 грудня

Інспектор відділу кадрів

 

 

Інспектор відділу кадрів _______________А.А.КУЩ                                        

           (підпис) 

8. Графік звірок особових карток (форма П-2) працівників з військовими квитками (посвідченнями про приписку до призовних дільниць) військовозобов’язаних та обліковими картками військкоматів

 

 

 

ЗАТВЕДЖУЮ

Директор _______________

         о/п     М. М. Сидоренко

«__»____________2017 р.

 

 

 

Графік

звірок особових карток працівників з їх військово-обліковими документами

та обліковими даними військкоматів

 

п/п

Найменування підрозділу

Кількість військовозобов’язаних, які працюють

Дата проведення звірки

Відмітка про виконання

Всього

в тому числі призначених

у команди

1

2

3

4

5

6

І.Звірка особових карток (форма П-2) працівників з військовими квитками (посвідченнями про приписку до призовних дільниць) військовозобов’язаних

1

Управління ТОВ «Полтавагазпостач»

8

1

10.02.2016

11.08.2016

 

2

Транспортний цех

24

4

24.02.2016

25.08.2016

 

….

……

 

 

 

 

ІІ. Звірка особових карток (форма П-2) з обліковими даними військових комісаріатів

6

Полтавський ОМВК

64

9

05.04.2016

 

7

Віддалені військкомати

9

2

28.03.2016

 

 

 

             

Інспектор відділу кадрів _______________А.А.КУЩ                                                                                                     (підпис)        

9. Журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів

ЖУРНАЛ
обліку результатів перевірок стану військового обліку
призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових
даних з даними районних (міських) військових комісаріатів

________________________________________________________________         

 (найменування державного органу, військової частини, підприємства, установи, організації, навчального закладу)

 

Дата перевірки (звірки)

Найменування посади, прізвище та ініціали особи, яка провела перевірку (звіряння)

Результати проведеної перевірки (звіряння), недоліки, висновки та пропозиції

Рішення керівника

Відмітка про усунення виявлених недоліків

 

 

10. Аркуші доведення правил військового обліку до працівників підприємства.

Аркуш доведення Правил військового обліку громадян України.

 

ПРАВИЛА

військового обліку призовників і військовозобов’язаних

1. Призовники і військовозобов’язані повинні:

перебувати на військовому обліку за місцем проживання у районних (міських) військових комісаріатах, за місцем роботи (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях, виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад, а також у разі тимчасового вибуття за межі України за місцем консульського обліку в дипломатичних установах України;

прибувати за викликом районних (міських) військових комісаріатів на збірні пункти, призовні дільниці у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях районних (міських) військових комісаріатів), для взяття на військовий облік та визначення призначення на воєнний час, оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних;

не змінювати місце фактичного проживання (перебування) з моменту оголошення мобілізації, а у воєнний час не виїжджати з місця проживання без дозволу військового комісара районного (міського) військового комісаріату, відповідних керівників СБУ або Служби зовнішньої розвідки;

проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районних (міських) військових комісаріатів;

проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі;

особисто у семиденний строк прибувати до районних (міських) військових комісаріатів з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, у службові відрядження, на навчання, у відпустку чи на лікування (строком понад три місяці за межі України), у разі зміни місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району;

особисто повідомляти у семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади;

негайно повідомляти районним (міським) військовим комісаріатам за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа;

подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських) військових комісаріатів документи, що підтверджують право призовників на відстрочку від призову на строкову військову службу.

2. У разі коли за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку прибувають до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову на строкову військову службу, визначеного указом Президента України.

3. Призовники і військовозобов’язані за порушення встановлених пунктами 1 і 2 цього додатка, а також за порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, умисне псування військово-облікових документів чи втрату їх з необережності, неявку за викликом до районних (міських) військових комісаріатів без поважних причин, за несвоєчасне повідомлення обліковому органу, де перебувають на військовому обліку, даних про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я (після тривалого лікування хвороби та (або) хвороби, яка спричинила часткову (повну) втрату працездатності), адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади притягуються до адміністративної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення.

4. Керівники та посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, військових частин, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування та форми власності, а також власники будинків за порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, за неподання до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, за прийняття на роботу призовників і військовозо-бов’язаних, які не перебувають на військовому обліку, незабезпечення сповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районного (міського) військового комісаріату, перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці, несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, та неподання відомостей про призовників і військовозобов’язаних несуть відповідальність згідно із законом.

5. Громадяни, які ухиляються від призову на строкову військову службу, призову за мобілізацією, військового обліку або спеціальних (перевірочних) зборів, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством.                      

 

Я, _________________________________   19___   року народження, ознайомлений з правилами .                         .                          (прізвище, ім’я, по-батькові)                                                                                                                                                                                 

військового обліку громадян України.                                                                                                                                                                                  

 

 «___»_________20__ року                                                          ________________

                                                                                                                                                                               (підпис)                                                      

11. Корінці розписок про прийом військових квитків.

Корінець розписки № _______

Про прийом на зберігання військово-облікового документа

________________________________

                  (прізвище, ім’я, по батькові)

рік народження __________________

військове звання ________________

мета прийняття на зберігання військово-облікового документа

________________________________

_______________       _____________

(прізвище і посада особи,                  (підпис)

яка прийняла на зберігання

військово-обліковий   документ)

Розписка військовозобов’язаного (призовника) у зворотному отриманні військово-облікового документа

________________

       (підпис)

___ _________ 20__ р.

Розписка № ___________

Видана ___________________________

                   (прізвище, ім’я, по батькові)

______ року народження про те, що військово-обліковий документ, який йому належить, серія _____, № ____________, прийнятий для зберігання  з метою _________________________________

__________________________________

 

Розписка дійсна до

___ __________ 20___ р.

________________       _____________

(прізвище і посада особи,                    (підпис)

яка прийняла на зберігання

військово-обліковий   документ)

МП

Примітка. 

 • Бланки розписок формуються у блокноти обсягом не менш як 50 аркушів.
 • Використані та повернуті призовниками і військовозобов’язаними розписки про вилучення військово-облікових документів зберігаються протягом року до наступного звіряння облікових даних.
 • Розписки про вилучення військово-облікових документів у призовників і  військовозобов’язаних на відповідальне зберігання військовими частинами та установами військових формувань, утворених відповідно до законів, крім Збройних Сил, а також органами Національної поліції, органами і підрозділами цивільного захисту, Держспецзв’язку та Державною кримінально-виконавчою службою, зберігаються до дати повернення військово-облікових документів призовникам та військовозобов’язаним під час їх звільнення з таких органів.

 

А К Т

про відмову в отриманні повідомлення

 

«___» ______________ 20__ р.                                                                                          м. _______

         Я, ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

                                                               (посада, організація , прізвище, ім’я та по батькові)

в присутності свідків:

1. ______________________________________________________________________________ адреса __________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________ адреса __________________________________________________________________________

 

склав цей акт про те, що громадянину

1. Прізвище, ім’я та по батькові ____________________________________________________

2. Дата та місце народження _______________________________________________________

3. Громадянство _________________________________________________________________

4. Місце роботи і посада  __________________________________________________________

5. Місячний заробіток ____________________ 6. На утриманні осіб ______________________

7. Місце проживання _____________________________________________________________

8. Місце реєстрації _______________________________________________________________

9. Особа правопорушника засвідчується ____________________________________________

________________________________________________________________________________

(документ, коли і ким виданий, серія, № )

10. Ідентифікаційний код _________________________________________________________

повідомлено, що він відповідно до ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» на підставі повідомлення, виданого військовим комісаром Харківського об’єднаного районного військового комісаріату, повинен з’явитись до Харківського об’єднаного районного військового комісаріату за адресою Московський проспект, 92а, м. Харків, «__» _______ 20__ р. о «___» год. «___» хв. для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний.

         При собі мати: паспорт громадянина України, військовий квиток, посвідчення водія (за наявності).

         Громадянину _____________________ роз’яснено ст. 210-1 КУпАП про адміністративну відповідальність за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

         Громадянину ______________________ роз’яснено ст. 337 КК України про кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку або спеціальних зборів.

         Громадянин відмовився отримати повістку військового комісаріату і при цьому заявив: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Підписи свідків 1. _________________                    2. _________________

 

Підпис посадової особи, яка склала акт    ___________________

 

IХ. ДОНЕСЕННЯ (ЗВІТИ), ЩО НАДАЮТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ З ПИТАНЬ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ

 

Найменування донесення

Термін подання

Куди надається

Форма за якою надається

Повідомлення про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку

Протягом 7 днів з дня призначення, переміщення або звільнення

Р(М)ВК за місцем розташування підприємства

Довільна форма, з вказанням номера і дати наказу, прізвища, імя, по батькові та контактних даних

Повідомлення про прийнятих (зарахованих на навчання) та звільнених (відрахованих) працівників (студентів)

Протягом 7 днів з дня прийому (звільнення) працівника

Р(М)ВК за місцем перебування на обліку військовозобов’язаного

Додаток 2 до Порядку ПКМУ 921

Повідомлення про зміну облікових даних військовозобов’язаних

До 5 числа кожний місяць

Р(М)ВК за місцем перебування на обліку військовозобов’язаного

Додаток 2 до Порядку ПКМУ 921

Список військовозобов'язаних і призовників, які працюють

За запитом військкомату , але не рідше одного разу на рік для звірки з обліковими даними військкоматів

Р(М)ВК за місцем перебування на обліку військовозобов’язаного

Форма 1

 

Довідка про навчання на денній формі

(тільки навчальні заклади)

До 1 жовтня

Усім призовникам, які навчаються на денній формі навчання

Додаток 17 до ПКМУ 352

Список громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці

До 1 грудня

Р(М)ВК по місцю реєстрації місця проживання працівників

Додаток 1 до ПКМУ 352

Додаток 3 до Порядку ПКМУ 921

Звіт про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних

До 1 лютого

Органу визначеному п.61 постанови КМУ від 04.02.2015р. №45

 Додаток 4 до постанови КМУ №45 від 04.02.15р

 

 

ФОРМИ ЗА ЯКИМИ НАДАЮТЬСЯ ДОНЕСЕННЯ.

 

Повідомлення про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку

 

Військовому комісару

___________________________РВК

підполковнику _________________

64500, м.___________, вул..__________

 

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

 

         Повідомляємо, що згідно наказу від ___.___.20___ року № ___ відповідальним за організацію та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та за бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час на підприємстві призначено інспектора з військового обліку Шульгу Наталію Володимирівну. Контактні телефони: ________________, _________________, факс __________, e-mail __________________.

 

            З повагою

 

Директор  ______________

                                                                                                                      А.В.БРУНЬКО

 

 

Повідомлення про зміну облікових даних

Додаток 2
до Порядку

______________________________________
(найменування районного (міського) військового комісаріату)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну облікових даних

1. Прізвище, ім’я та по батькові (військовий ідентифікаційний номер) ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. Номер військово-облікової спеціальності ________________________

3. Військове звання ____________________________________________

4. Дата народження ____________________________________________

5. Зміна облікових даних ________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. Підстава для зміни облікових даних _____________________________

_________________________________________________________________

                                      (найменування документа, номер та дата видачі)

 

7. Військовий квиток серія _____ № ___, виданий ___  _______20__ р.

8. Перебування на військовому обліку _____________________________

(найменування районного (міського)

_____________________________________________________________

                                     військового комісаріату)

9. Адреса місця проживання _____________________________________

_________________________________________________________________

 

___________________        __________________             ______________

(найменування посади керівника)                             (підпис)                                          (ініціали та прізвище)

 

Пояснення: 1. В п.5 зазначаються які відбулися зміни в облікових даних (прийнятий (зарахований на навчання) або звільнений (відрахований з навчального закладу) з роботи – протягом 7 днів, зміни щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади – до 5-го числа щомісячно).

                      2. В п.6 зазначається номер наказу та дата про прийняття (звільнення, переведення) або назва, номер, дата видачі документа підтверджуючого зміну облікових даних.

                   3. Донесення направляється у військкомат за місцем перебування на обліку працівника с супроводжувальним листом.

 

 

 

Зразок повідомлення про прийнятого на роботу військовозобов’язаного:

 

 

 

 

Зразок повідомлення про зміну облікових даних військовозобов’язаного:

 

 

 

 

Звіт про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних

Додаток 4 до ПКМУ №45дск

ЗВІТ

про чисельність працюючих та військовозобов'язаних ___________________________________,

                                                                                                                                          (підприємства, установи, організації)

 які заброньовані  згідно з переліками посад і професій, станом на 1 січня 20__ року

Професійна назва робіт

Порядковий номер

Чисельність працюючих

Чисельність працюючих військовозобов'язаних

Кількість військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій

Чисельність незаброньованих військовозобов'язаних, що не мають мобілізаційних розпоряджень

Примітка

усього

у тому числі

Всього

у тому числі

офіцерського складу

сержантського і старшинського складу

рядового складу

офіцерського складу

рядового, сержантського і старшинського складу у віці (років)

до 35

від 35  до 40

від 40  до 45

від 45  до 60

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Керівники

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професіонали

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фахівці

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні службовці

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Працівники сфери торгівлі та послуг

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кваліфіковані робітники з інструментом

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робітники з обслуговування,  експлуатації та  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найпростіші професії

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8+9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                             _______________            _________________________

        (найменування посади керівника)                                                                                                (підпис)                                                    (ініціали та прізвище)

«___»___________20___р.

ПОГОДЖЕНО

Військовий комісар _____________ РВК     підполковник    _______________          В.А.ІВАНКОВ

                                                                             (військове звання)                           (підпис)                                                  (ініціали та прізвище)

 

 

Список громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць

Додаток 1 до ПКМУ 352

(Додаток 3 до Порядку ПКМУ 921)

_____________________________________
(найменування районного (міського) військового комісаріату)

СПИСОК
громадян ______ року народження, які підлягають приписці
до призовних дільниць _________________________________________________________________           (найменування житлово-експлуатаційної організації, підприємства, установи, організації,
власника будинку, органу місцевого самоврядування, навчального закладу)

Станом на ____ _________ 20___ року

Поряд-ковий номер

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи (навчання) та найменування посади

Місце проживання

Відмітка районного (міського) військового комісаріату про зміни, що сталися після
1 січня до закінчення строку приписки, та порядковий номер, за яким громадянина внесено до списку

_____________________         ___________________        ______________

(найменування посади керівника                    (підпис)                            (ініціали та прізвище)

підприємства, установи, організації,

голови виконавчого комітету сільської

(селищної, міської) ради                                                      

___ ______________ 20__ р.

МП

________

Примітка. 1. Список складається в алфавітному порядку. До списків включаються всі юнаки, яким у рік приписки виповнюється 17 років незалежно від громадянства, відбування покарання в місцях позбавлення волі за вироками суду, стану здоров’я, постійного чи тимчасового проживання (роботи, навчання).

2. Юнаки  старшого  призовного  віку,  які  не  приписані  до призовної дільниці,  також заносяться  до  цього  списку.  Рік  їх народження зазначається у графі 2.

3. Список   підписується  керівником  житлово-експлуатаційної організації,  підприємства, установи та організації, підрозділу по роботі з кадрами підприємства,  установи, організації, навчального закладу,  головою виконавчого органу  місцевого  самоврядування  і скріплюється печаткою.

4. Список  у районному військовому комісаріаті реєструється і зберігається в окремій справі протягом 3 років.

5. Графа 5 заповнюється у районному військовому комісаріаті.

 

 

 

 

 

Довідка призовнику, який навчається на денній формі навчання

 

                                                      Додаток 17
                                                     до ПКМУ 352
 

Штамп навчального
    закладу
 

                             ДОВІДКА
 

Видана призовнику ________________________________________________
                          (прізвище, ім'я, по батькові)
 

_____________________________ року народження про те, що він у ____
 

році вступив______________________________________________________
            (повна назва навчального закладу, рівень акредитації
                            навчального закладу)
 

і зараз  навчається  на  ___  курсі  (класі)  денного (вечірнього,
заочного) відділення.
 

Термін закінчення навчального закладу ___________________ 20___ р.
 

Довідка видана для подання в _____________________________________
                               (найменування районного військового
                                          комісаріату)
 

_____________________________________________________   __________
     (назва посади керівника навчального закладу)        (підпис)
 

___________________________________
        (ініціали, прізвище)
 

     М.П.
 

                     (Зворотний бік довідки)
 

Пояснення до заповнення:

 

     1. Довідка повинна бути зареєстрована у відповідному журналі обліку службових документів навчального закладу та видаватись призовнику під розписку.

 

     2. Довідка подається не пізніш як 1 жовтня кожного року особисто призовником у районний військовий комісаріат, в якому він перебуває на військовому обліку.


     3. Довідка підписується керівником навчального закладу або його заступником та засвідчується печаткою навчального закладу.

 

Х. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК СТАНУ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ.

 

Районні (міські) військові комісаріати відповідно до затверджених районними держадміністраціями, міськими радами планів проводять перевірку підприємств, установ та організацій, що перебувають на території їх відповідальності та в яких працюють військовозобов’язані, що заброньовані за ними, а також військовозобов’язані, які мають мобілізаційні розпорядження. Решта виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад, підприємств, установ та організацій перевіряються один раз на три роки. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів (додаток 7 до Порядку – ведеться на підприємстві) і журналу обліку перевірок стану військового обліку районного (міського) військового комісаріату (додаток 28 до Порядку – ведеться у Р(М)ВК).

 

Повноваження щодо проведення перевірок стану військового обліку в державних органах, у військових частинах, на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах також надані: Генеральному штабу Збройних Сил України, оперативним командуванням, обласним державним адміністраціям у взаємодії з обласними військовими комісаріатами, районним державним адміністраціям і міським радам у взаємодії з районними (міськими) військовими комісаріатами - на території їх відповідальності; центральним органам виконавчої влади та іншим державним органам - на підприємствах, в установах та організаціях, які перебувають у сфері їх управління.

 

Посадовим особам із складу комісії, що проводять перевірку стану військового обліку, вручаються підписані відповідними керівниками та завірені печатками приписи на право проведення перевірки стану військового обліку (додаток 29) та затверджується план їх роботи.

Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій перевіряють наявність приписів та посвідчень у посадових осіб, які проводять перевірку, та допускають їх до роботи з визначеними документами.

Голови комісій, що проводять перевірку, на початку її проведення доводять до відома керівників державних органів, підприємств, установ та організацій плани роботи, а після завершення оголошують результати перевірки, які вносять до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними Р(М)ВК.

Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій, на яких проведено перевірку, організовують та забезпечують усунення виявлених недоліків. Про вжиті заходи до усунення недоліків інформують у визначені в акті строки керівника органу, який проводив перевірку.

 

 

Питання, які підлягають перевірці з організації та ведення військового обліку та забезпечення функціонування системи військового обліку

 

Під час перевірки місцевих органів виконавчої влади перевіряється:

апарат місцевого органу виконавчої влади з питань організації військового обліку на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та результати контролю за його станом;

стан методичного забезпечення заходів військового обліку та підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку;

кадровий підрозділ апарату місцевого органу виконавчої влади з питань ведення військового обліку, а також два — три виконавчих комітети сільських, селищних, міських рад або підприємства, установи та організації, які перебувають на території відповідальності, щодо ведення військового обліку.

Крім документів, визначених у пункті 5 додатку 27 до Порядку, перевіряються: положення про структурні підрозділи місцевого органу виконавчої влади, що забезпечують функціонування системи військового обліку у відповідній галузі або сфері управління, здійснюють організацію та ведення військового обліку, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Під час перевірки військових частин, підприємств, установ та організацій перевіряється:

правильність призначення осіб, відповідальних за ведення військового обліку;

рівень забезпечення повноти, достовірності та якості обліку всіх призовників і військовозобов’язаних згідно з вимогами, встановленими Міноборони та Держстатом;

стан підтримання постійної взаємодії з відповідними районними (міськими) військовими комісаріатами з питань строків та способів звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів, в яких вони перебувають на військовому обліку, внесення відповідних змін до них та організації проведення оповіщення призовників і військовозобов’язаних;

стан організації періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у посвідченнях про приписку до призовної дільниці, у військових квитках та тимчасових посвідченнях;

своєчасність внесення до особових карток працівників змін, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади призовників і військовозобов’язаних, та повідомлення районного (міського) військового комісаріату про зміну облікових даних;

своєчасність оформлення документів для бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами та організаціями та навчальними закладами на період мобілізації та на воєнний час;

стан здійснення постійного контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними правил військового обліку, проведенням роз’яснювальної роботи серед громадян про виконання обов’язків щодо військового обліку;

повідомлення районного (міського) військового комісаріату про призовників і військовозобов’язаних, які порушили вимоги законодавства щодо виконання військового обов’язку, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом;

ведення журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

Крім того, перевіряються такі документи: накази керівників про призначення відповідальних осіб за ведення військового обліку та їх посадові інструкції; штатний розпис; накази керівників про прийняття та звільнення з роботи призовників і військовозобов’язаних; керівні документи; розпорядчі документи щодо організації питань, які підлягають перевірці; картотека карток П2 (особових карток державних службовців); документи службового листування з районним (міським) військовим комісаріатом; планувальні та звітні документи за минулий та поточний роки; документи з опрацювання пропозицій до переліку посад і професій, що підлягають бронюванню; перелік посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час; відомості про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, та військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню; посвідчення про відстрочку від призову до Збройних Сил на період мобілізації та на воєнний час, відомості щодо їх видачі; журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів; розписки про отримання військово-облікових документів; списки військовозобов’язаних і призовників, відомості про нарахування та отримання заробітної плати працівниками та інші документи.

Під час перевірки навчальних закладів, крім питань, визначених у пункті 5 додатку 27 до Порядку, додатково перевіряється:

своєчасність видачі призовникам довідок, що підтверджують їх право на відстрочку від призову на строкову військову службу, для подання їх до районного (міського) військового комісаріату;

своєчасність повідомлення відповідних районних (міських) військових комісаріатів про зміну форми навчання, зарахування (відрахування) з навчального закладу;

своєчасність подання до районного (міського) військового комісаріату та повнота складання списку жінок, які мають фах з відповідною військово-обліковою спеціальністю, придатні до проходження військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом, для взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних — жінок.

Під час перевірки військових частин, утворених відповідно до законів військових формувань, крім Збройних Сил, а також органів Національної поліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Держспецзв’язку та Державної кримінально-виконавчої служби, крім питань, визначених у пункті 5 додатку 27 до Порядку, додатково перевіряється:

своєчасність направлення до районних (міських) військових комісаріатів іменних списків та військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних для їх зняття (виключення) з військового обліку;

наявність військово-облікових документів у призовників і військовозобов’язаних, зданих на зберігання до кадрового підрозділу.

 

 

Типові порушення, виявлені при перевірках стану військового обліку

на підприємствах, в установах та організаціях:

Військовий облік військовозобов’язаних та призовників ведеться по особових картках невстановленої форми.

Записи в особових картках працівників робляться не у відповідності до вимог Порядку організації та ведення військового обліку.

Перевірка у громадян під час прийняття на роботу наявності військово-облікових документів (у військовозобов'язаних – військових квитків  або   тимчасових посвідчень (замість  військових  квитків),  а  у  призовників  - посвідчень про  приписку до призовних дільниць) не здійснюється.

Встановлені випадки прийняття на роботу військовозобов'язаних та призовників, які не перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах (Службі безпеки України або Службі зовнішньої розвідки України).

Не дотримуються строки повідомлення військових комісаріатів в семиденний термін про всіх військовозобов'язаних та  призовників,  прийнятих  на  роботу  чи  звільнених з роботи. Є випадки взагалі неповідомлення військових комісаріатів (особливо тих, які розташовані у інших адміністративно-територіальних одиницях).

На забезпечується повнота, достовірність та якість обліку всіх військовозобов'язаних і призовників, наприклад – не вказується наявність відстрочки від призову на строкову військову службу у призовників, громадяни, які є військовозобов’язаними – продовжують рахуватись призовниками, не змінюється розряд військового обліку у військовозобов’язаних.

Не підтримується постійна взаємодія з районними (міськими) військовими комісаріатами, де військовозобов'язані та призовники перебувають на військовому обліку (особливо тих, які розташовані у інших адміністративно-територіальних одиницях) з  питань строків та способів звірки даних особових карток з обліковими  даними  військових комісаріатів,  внесення відповідних змін до них та з питань оповіщення (на підприємствах (в установах) відсутні контактні телефони та адреси відповідних Р(М)ВК, звірка не проводиться, так як військово-облікові ознаки не відповідають дійсності або записані у неповному обсязі).

Не здійснюється періодична звірка особових карток із записами у військових квитках  та  посвідченнях  про  приписку  до  призовних дільниць (відсутні корінці розписок про вилучення військових квитків (посвідчень про  приписку  до  призовних дільниць), військово-облікові ознаки працівників не відповідають дійсності).

Не проводиться (не  рідше одного разу на рік) звірка особових карток працівників з обліковими даними військових комісаріатів.

Не вносяться в п'ятиденний термін до особових карток працівників зміни, які стосуються сімейного стану,  місця  проживання,  освіти, місця  роботи  і посади військовозобов'язаних та призовників.

Військові комісаріати не повідомляються донесенням про зміну облікових даних до 5 числа щомісяця про всі зміни, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця  роботи  і посади військовозобов'язаних та призовників (мають місце випадки несвоєчасного повідомлення).

Контроль за виконанням заходів допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, дотриманням правил військового обліку не здійснюється. Роз'яснювальна робота серед громадян України про виконання обов'язків  щодо військового  обліку не проводиться.  Повідомлення  про  військовозобов'язаних  та призовників,  які  порушили  вимоги  законодавства  про військовий обов'язок і військову службу, у військові комісаріати для притягнення винних до відповідальності згідно з законом не надсилаються (на підприємствах (в установах) працюють громадяни України, які не досягли граничного віку перебування у запасі (чоловіки – 60 років, жінки – 50 років) і не перебувають на військовому обліку у Р(М)ВК, крім того працюють призовники, які тривалий час знаходяться у неявці або у розшуку).

Оповіщення на вимогу військових комісаріатів призовників та військовозобов'язаних про їх виклик до військового комісаріату здійснюється без видачі відповідних наказів керівників, що не дає можливості забезпечити їх своєчасного прибуття за цим викликом.

Своєчасно не оформлюється  бронювання   військовозобов'язаних   за підприємствами,  установами  і організаціями на період мобілізації та на воєнний час.

 

 

 

 

ХІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ, ПРИЗОВНИКІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ’ЯЗОК ТА ПРАВИЛ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ.

 

Керівники, інші посадові особи державних органів, військових частин, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності та громадяни  України, винні у порушенні порядку військового обліку, допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на строкову  військову службу, проходження  служби у  військовому резерві, проходження зборів, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, прибуття за викликом до військового комісаріату, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов'язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом.

 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (Кримінальний Кодекс України)

 

Стаття 114-1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань

1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період -

карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

2. Те саме діяння, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, - карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

 

Стаття 335. Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу

Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу - карається обмеженням волі на строк до трьох років.

 

Стаття 336. Ухилення від призову за мобілізацією

Ухилення від призову за мобілізацією -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

 

Стаття 336-1. Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації

Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період (крім відбудовного періоду) чи у разі проведення цільової мобілізації -

карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

 

Стаття 337. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів

1. Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, -

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

2. Ухилення військовозобов'язаного від навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів -

карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (Кодекс України про адміністративні правопорушення)

 

Стаття 210. Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу

Порушення військовозобов’язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах —

тягнуть за собою накладення штрафу від п’яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або частиною першою статті 211 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 210-1. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію —

тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян від від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211. Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх з необережності

Умисне зіпсуття або недбале зберігання військовозобов’язаними і призовниками обліково-військових документів (військових квитків і посвідчень про приписку до призовних дільниць), яке спричинило їх втрату, —

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті або частиною першою статті 210 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211-1. Неявка на виклик у військовий комісаріат

Неявка громадян на виклик у військовий комісаріат без поважних причин для приписки до призовної дільниці —

тягне за собою накладення штрафу до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Стаття 211-2. Неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць

Неподання керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ та організацій, які здійснюють експлуатацію будинків, власниками будинків, органами місцевого самоврядування, яким делеговано ведення первинного обліку військовозобов’язаних і призовників, підрозділами по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності щорічно в строки, встановлені Міністерством оборони України, до відповідних районних, районних у місті, міських чи міськрайонних військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць —

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211-3. Прийняття на роботу військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку

Прийняття керівниками або іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на роботу (навчання) військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання, —

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211-4. Незабезпечення сповіщення військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати, перешкода їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці

Незабезпечення керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами підприємств, установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на вимогу військових комісаріатів сповіщення військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати або перешкода зазначених посадових осіб своєчасній явці громадян на збірні пункти чи призовні дільниці —

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Конституція України
 2. Закон України Про військовий обов’язок і військову службу
 3. Закон України Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних
 4. Закон України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
 5. Закон України Про оборону
 6. Кримінальний кодекс України
 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення
 8. Кодекс законів про працю України
 9. Цивільний Кодекс України
 10. Господарський Кодекс України
 11. Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу, затверджені Указом Президента України від 30.12.16р. № 582/2016
 12. Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.16р. № 921
 13. Перелік спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.10.94р. № 711
 14. Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.02р. №352
 15. Порядок бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.15р. № 45 дск
 16. Наказ Міністерства оборони України від 10.04.17р. № 206 «Про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу»
 17. Наказ Міністерства оборони України від 14.08.08р. № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України»
 18. Наказ Міністерства оборони України від 27.05.14р. №337 «Про затвердження тимчасових переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу та військовослужбовців-жінок і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців»
 19. Спільний наказ Державного комітету статистики України та Міністерства  оборони  України від 25.12.2009 № 495/656  «Про затвердження форми первинного обліку № П-2 "Особова картка працівника" та Інструкції по її заповненню»
 20. Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.16 № 156 «Про затвердження форми Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення»
 21. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ i організацій, затверджене наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції та Міністерства фінансів від 28.06.93 р. № 43
 22. Лист Міністерства соціальної політики від 25.12.13р. № 564/13/116-13 

   

   

  2

   

  Харківська обласна

  державна адміністрація

   

   

  Харківський обласний

  військовий комісаріат

   

   

   

   

   

   

  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  з організації та ведення військового обліку

  призовників і військовозобов’язаних державними органами,

  військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями та навчальними закладами

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  м. Харків

  2017 рік

   
  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ військового комісара Харківського ОВК 
  21.11.2017 року № 676
  
   
  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
  з організації та ведення військового обліку 
  призовників і військовозобов’язаних державними органами,
  військовими частинами, підприємствами, установами, 
  організаціями та навчальними закладами
  
   
  ЗМІСТ
  № питання
  Назва питання
  Номер сторінки
  
   
  Вступ
  3
  1.             
  Перелік законодавчих та нормативно-правових документів з питань ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних.
  4
  2.             
  Загальні положення.
  6
  3.             
  Обов’язки підприємств, установ та організацій щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників.
  11
  4.             
  Обов’язки військовозобов’язаних і призовників з питань військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації.
  15
  5.             
  Військово-облікові ознаки.
  20
  6.             
  Вимоги щодо ведення персонального обліку військовозобов'язаних та призовників в державних органах, військових частинах, на підприємствах, установах, організаціях та навчальних закладах.
  27
  7.             
  Організація військового обліку на підприємстві, в установі та організації.
  45
  8.             
  Перелік документів з військового обліку, що відпрацьовуються на підприємстві, в установі та організації.
  51
  9.             
  Донесення (звіти), що надаються підприємствами, установами та організаціями з питань військового обліку.
  65
  10.         
  Порядок проведення перевірок стану військового обліку.
  73
  11.         
  Відповідальність військовозобов’язаних, призовників і посадових осіб за порушення законодавства про військовий обов’язок та правил військового обліку.
  78
  
   
  Список використаної літератури
  81
  
   
   
  ВСТУП

  Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

  Військовий обов'язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

  Якісно організована військово-облікова робота є запорукою гарантованого виконання завдань в ході проведення заходів мобілізації. Вона здійснюється в межах загального обліку людських ресурсів в Україні та відіграє особливу роль саме під час відбиття зовнішньої агресії, коли мобілізація стає одним із основних заходів у сфері оборони держави.

  Державні органи, військові частини, підприємства, установи, організації та навчальні заклади незалежно від їх підпорядкування та форми власності (далі – підприємства, установи та організації), що у відповідності до нормативно-правових актів здійснюють персональний облік військовозобов’язаних і призовників, займають одне із найважливіших місць у системі організації та ведення військового обліку держави.

  Військово-облікова робота – це комплекс заходів, який проводиться постійно, не залежно від стану в якому перебуває держава та безпосередньо залежить від фахової підготовки і організаторських здібностей посадових осіб, відповідальних за її проведення.

   

  І. ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ПРИЗОВНИКІВ І ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ станом на 20.11.2017 року.

   

  1.  

   

  28.06.96

  Конституція України (статті 17, 65)

   

  1. Закони України

  1.  

  № 2232-XII

  25.03.92

  “Про військовий обов’язок і військову службу”. (в редакції 2006р.)

  1.  

  № 1951-VIII

  16.03.17

  Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних

  1.  

  № 3543-XII

  21.10.93

  “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. (в редакції 2005р.)

  1.  

  № 1932-XII

  06.12.91

  “Про оборону”. (в редакції 2000р.)

  1.  

  № 389-VIII

  12.05.15

  “Про правовий режим воєнного стану”.

  1.  

  № 1550 - III

  16.03.00

  “Про правовий режим надзвичайного стану”.

  1.  

  № 1975-XII

  12.12.91

  Про альтернативну (невійськову) службу (в редакції 1999р.)

   

  2. Кодекси України

  1.  

  № 2341-III

  05.04.01

  Кримінальний кодекс України (статті 1141, 335, 336, 3361, 337)

   

  3. Кодекси Української РСР

  1.  

  № 8073-X

  07.12.84

  Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 210 - 2116)

   

  4. Укази Президента України

  1.  

  № 618/2012

  29.10.12

  Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України

  1.  

  № 582/2016

  30.12.16

  Про Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу

   

  5. Постанови Кабінету Міністрів України

  1.  

  № 921

  07.12.16

  Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних

  1.  

  № 711

  14.10.94

  “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік”.

  1.  

  № 352

  21.03.02

  Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом

  1.  

  № 607

  12.11.14

  Про затвердження структури військового резерву людських ресурсів (зі змінами)

   

  1.  

  № 673

  28.07.10

  Про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного до військового комісаріату для призову на збори

  1.  

  № 45 дск

  04.02.15

  Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час

  1.  

  № 2066

  10.11.99 

  Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу

   

  6. Розпорядження Кабінету Міністрів України

  1.  

  № 493-р дск

  18.03.15

  “Про затвердження переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час” (зі змінами)

   

  7. Накази Міністра оборони України.

  1.  

  № 206

  10.04.17 

  Про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу

  1.  

  № 402

  14.08.08

  “Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України”

  1.  

  № 560

  11.11.09

  “Про затвердження Інструкції з організації і проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними у військових частинах і установах Збройних Сил України (у редакції від 05.04.13 № 245)

  1.  

  № 337

  27.05.14 

  Про затвердження тимчасових переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу та військовослужбовців-жінок і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців

  1.  

  № 418

  08.08.17

  Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних

           

   

  8. Підручники, вказівки, рекомендації

  1.  

  Спільний наказ Державного комітету статистики України та Міністерства  оборони  України від 25.12.2009 № 495/656  «Про затвердження форми первинного обліку № П-2 "Особова картка працівника" та Інструкції по її заповненню»

  1.  

  Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.16 № 156 «Про затвердження форми Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення»

  1.  

  Наказ Міністерства економіки України від 18.05.2007  № 140 «Про затвердження Переліку відомостей з питань мобілізаційної підготовки національної економіки, які містять службову інформацію»

   

   

  ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

   

  Відповідно до Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України.

   

  Військовий   обов'язок   включає:      

  - підготовку громадян до військової служби;

  - приписку до призовних дільниць;

  - прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу;

  - проходження військової служби;

  - виконання військового обов'язку в запасі;

  - проходження служби у військовому резерві;

  - дотримання правил військового обліку.

   

  Військовий  обов'язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні.

   

  Виконання військового обов'язку громадянами України забезпечують державні  органи,  органи  місцевого самоврядування, утворені  відповідно  до  законів  України  військові  формування, підприємства, установи і організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень,  передбачених законом, та районні  (об'єднані районні),  міські (об'єднані міські) військові комісаріати, військові комісаріати Автономної Республіки Крим,  областей,  міст Києва та Севастополя,  а також територіальні центри (в  Автономній Республіці Крим,  областях,  місті Києві) та філіали (в районах та містах) комплектування військовослужбовцями за контрактом.

   

  Проходження військової служби здійснюється:

  громадянами України - у добровільному порядку (за контрактом) або за призовом.

   

  Види військової служби:

  строкова військова служба;

  військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період;

  військова служба за контрактом осіб рядового складу;

  військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

  військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки;

  військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;

  військова служба за призовом осіб офіцерського складу.

  Строкову військову службу громадяни України проходять відповідно до законів України у Збройних Силах України та інших військових формуваннях з метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни.

   

  Військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави та полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів,  підприємств, установ та організацій щодо фіксації, накопичення та аналізу військово-облікових даних призовників і військовозобов’язаних із відображенням їх у військово-облікових документах, а також здійснення контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку.

   

  Військовий облік призовників і військовозобов'язаних ведеться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

   

  Військовий облік ведеться з метою забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, особовим складом у мирний час та особливий період.

   

  Завдання військового обліку:

  утворення військового резерву людських ресурсів для забезпечення здійснення заходів щодо переведення Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, на організацію і штати воєнного часу, а також для доукомплектування їх особовим складом у мирний час та в особливий період;

  проведення аналізу кількісного складу та якісного стану призовників і військовозобов’язаних для їх ефективного використання в інтересах оборони та національної безпеки держави;

  документальне оформлення військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних;

  бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

  здійснення контролю за виконанням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку.

   

  З метою ведення військового обліку в державі утворюється система військового обліку призовників і військовозобов’язаних.

  Системою військового обліку є визначена законодавством сукупність узгоджених за метою та завданнями державних органів, підприємств, установ та організацій, які ведуть військовий облік та забезпечують її функціонування із застосуванням засобів автоматизації процесів та використанням необхідних баз даних (реєстрів), визначених законодавством.

  Головною вимогою до системи військового обліку є постійне забезпечення повноти та достовірності даних, що визначають кількісний склад та якісний стан призовників і військовозобов’язаних.

   

  Функціонування системи військового обліку забезпечується органами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної поліції, центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

   

  Загальне керівництво роботою з організації та ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників та контроль за станом цієї роботи на підприємствах, організаціях та установах (навчальних закладах) незалежно від   підпорядкування і форм власності здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України,  а в межах областей,  районів і міст - відповідно, штаби  оперативних командувань і військові комісаріати.

  На міністерства і відомства України покладено обов'язок щодо контролю за станом обліку військовозобов'язаних і призовників на підвідомчих підприємствах і забезпечення їх інструкціями, бланками та іншою документацією з питань організації та порядку ведення військового обліку громадян України.

   

  Приписка громадян України чоловічої статі до призовних дільниць проводиться з метою взяття їх на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей. До призовних дільниць щороку протягом січня - березня приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Приписка проводиться Р(М)ВК за місцем проживання («військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених в Україні правил реєстрації місця проживання фізичних осіб» - пункт 15 Порядку)

  Громадяни, приписані до призовних дільниць, перебувають на військовому  обліку призовників з дня їх приписки до призову на військову службу чи зарахування в запас.

   

  У запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі.

  Вони перебувають на військовому обліку в районних (міських) військових комісаріатах та відповідних органах інших військових формувань (Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України).

  Взяттю на військовий облік військовозобов'язаних підлягають жінки, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я, віком та сімейним станом.

   

  Військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених в Україні правил реєстрації місця проживання фізичних осіб, організовується і безпосередньо ведеться державними органами, а також підприємствами, установами та організаціями, в яких призовники і військовозобов’язані працюють (навчаються).

   

  Взяття на військовий облік, зняття та виключення з військового обліку призовників і військовозобов’язаних у Р(М)ВК здійснюється за їх особистої присутності. При цьому взяття на військовий облік, зняття або виключення з нього здійснюється за умови наявності паспорта громадянина України та військово-облікових документів, визначених у пункті 16 Порядку.

  Виключення з військового обліку осіб, які за рішенням суду визнані недієздатними, оголошені померлими (які пропали безвісти) або засуджені до позбавлення волі, здійснюється без їх особистої присутності.

   

  Відповідно до обсягу та деталізації військовий облік поділяється на персонально-якісний, персонально-первинний та персональний.

  Ведення персонально-якісного обліку призовників і військовозобов'язаних покладається на районні (міські) військові комісаріати. Персонально-якісний облік військовозобов'язаних Служби безпеки України покладається на відповідні облікові органи Служби безпеки України, а Служби зовнішньої розвідки України – на відповідні підрозділи Служби зовнішньої розвідки України.

  Персонально-первинний облік призовників і військовозобов'язаних ведеться органами місцевого самоврядування.

  Персональний облік призовників і військовозобов'язаних ведеться за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності.

  Довідково: працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою, згідно статті 2 Кодексу законів про працю України. Порядок взаємовідносин замовників (фізичних або юридичних осіб)  і виконавців цивільно-правових договорів визначається Цивільним Кодексом України. Даний вид договорів не відноситься до трудових, підрядник не входить до складу трудового колективу, крім того, на нього не поширюються гарантії і пільги, передбачені трудовим законодавством. Військовий облік громадян, з якими укладено договір цивільно-правового характеру не ведеться.

  Довідково: Вiдповiдно до частини другої статтi 21 Кодексу законiв про працю України (далi — КЗпП) працiвник має право реалiзувати свої здiбностi до продуктивної i творчої працi укладанням трудового договору на одному або одночасно на кiлькох пiдприємствах, установах, органiзацiях, якщо iнше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторiн. Згiдно з пунктом 1 Положення про умови роботи за сумiсництвом працiвникiв державних пiдприємств, установ i органiзацiй, затвердженого наказом Мiнпрацi, Мiн’юсту та Мiнфiну вiд 28.06.93 р. № 43 та зареєстрованого у Мiн’юстi 30.06.93 р. за № 76, сумiсництво — це виконання працiвником, крiм основної, iншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вiльний вiд основної роботи час на тому ж чи на iншому пiдприємствi, установi, органiзацiї або у громадянина (пiдприємця, приватної особи) за наймом. Враховуючи вищезазначене, для того, щоб робота вважалася сумiсництвом, необхiдно мати двi умови: укладений трудовий договiр на виконання регулярної роботи за сумiсництвом та виконання цiєї роботи у вiльний вiд основної роботи час. У зв’язку з наявністю трудових взаємовідносин під час роботи за сумісництвом, підприємствами, установами та організаціями ведеться військовий облік працівників, які працюють за сумісництвом.

  Довідково: Відповідно до статті 128 Господарського кодексу України, громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи. Громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність: безпосередньо як підприємець або через приватне підприємство, що ним створюється; із залученням або без залучення найманої праці; самостійно або спільно з іншими особами. Громадянин-підприємець зобов'язаний додержуватися вимог, передбачених законодавчими актами, у тому числі щодо ведення військового обліку.

   

  Військовий облік військовозобов'язаних за призначенням поділяється на загальний і спеціальний.

  На спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов’язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час, який ведеться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  Решта військовозобов’язаних перебуває на загальному військовому обліку.

   

  Військовий облік громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном, ведеться дипломатичними та консульськими представництвами України.

  Військовий облік громадян України, які постійно проживають за кордоном, не ведеться.

   

  ІІІ. ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ І ПРИЗОВНИКІВ.

   

  Обов’язки підприємств, установ та організацій щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників визначені Законами України «Про оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов'язок і військову службу», Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352 та Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921.

   

  Закон України «Про оборону України»

   Стаття 16. Завдання підприємств, установ та організацій і обов'язки їх посадових осіб у сфері оборони

  Підприємства, установи та організації усіх форм власності:

  - здійснюють згідно із законодавством заходи щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації.

  Посадові особи підприємств, установ та організацій усіх форм власності:

  - виконують передбачені законодавством обов'язки у сфері оборони;

  - сприяють забезпеченню ведення персонального військового обліку військовозобов'язаних і призовників, їх підготовці до військової служби, призову на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації, створенню працівникам належних умов для виконання ними військового обов'язку згідно із законодавством, забезпечують здійснення заходів з їх військово-патріотичного виховання.

   

  Закон  України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

  Стаття 21. Обов'язки підприємств, установ і організацій щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

  1. Підприємства, установи і організації зобов'язані:

  -   сприяти військовим комісаріатам у їх роботі в мирний  час  та під час мобілізації;

  -   забезпечувати своєчасне прибуття працівників, які залучаються до  виконання  обов'язку  щодо  мобілізації у порядку, визначеному частинами  третьою  -  п'ятою  статті  22  цього Закону, на збірні пункти  та  до  військових  частин;

  -   вести  облік військовозобов'язаних, резервістів і призовників із   числа   працюючих,   здійснювати   заходи   щодо   бронювання військовозобов'язаних  на  період  мобілізації та на воєнний час і надавати  звітність  із  цих  питань відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування в установленому порядку;

  - надавати відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування інформацію,  необхідну для планування і здійснення мобілізаційних заходів;

  - сприяти  своїм  працівникам,  які є резервістами, у виконанні ними  обов’язків  служби  у  військовому резерві та своєчасному їх направленню  до органів військового управління, військових частин.

   

  Кодекс законів про працю України

  Стаття 80. Перенесення щорічної відпустки

  Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена у разі:

  2) виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;

  Стаття 119. Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків

  На час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

  Працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України "Про військовий обов'язок і військову службу" і "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.

  За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

  Гарантії, визначені у частині третій цієї статті, зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими.

  Гарантії, визначені у частині третій цієї статті, в частині збереження місця роботи, посади не поширюються на осіб, які займали виборні посади в органах місцевого самоврядування та строк повноважень яких закінчився.

   

  Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу»

  Стаття 1. Військовий обов'язок

  7. Виконання військового обов'язку громадянами України забезпечують … підприємства, установи і організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень, передбачених законом…

  Стаття 14. Приписка громадян України до призовних дільниць

  5. … а також керівники інших підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності щороку в строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, зобов'язані подавати до відповідних районних (міських) військових комісаріатів списки громадян України, які підлягають приписці до призовних дільниць.

  Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян України на строкову військову службу

  8. Після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову:

  керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць.

  Стаття 21. Матеріальне забезпечення громадян України у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу

  1. Громадянам України, які звільняються з роботи у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу, виплачується вихідна допомога в розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

  2. Громадяни України для виконання обов'язків, пов'язаних із взяттям на військовий облік, призовом або прийняттям на військову службу, а також особи, які направляються районними (міськими) військовими комісаріатами на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних умовах), лікування, звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов'язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров'я, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати.

  Стаття 29. Проходження зборів військовозобов'язаними та резервістами

  9. …

  Керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття військовозобов'язаних до визначених пунктів збору.

  Стаття 34. Персонально-якісний, персонально-первинний та персональний облік призовників і військовозобов'язаних

  5. Персональний облік призовників і військовозобов'язаних передбачає облік відомостей щодо призовників і військовозобов'язаних за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності.

  Стаття 38. Обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, призовників і військовозобов'язаних щодо виконання правил військового обліку

  1. В адміністративно-територіальних одиницях, де немає військових комісаріатів, відповідні органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності зобов'язані на вимогу військових комісаріатів сповіщати призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до військових комісаріатів, забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом, у семиденний строк повідомляти районні (міські) військові комісаріати про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників і військовозобов'язаних.

  Стаття 42. Відповідальність посадових осіб і громадян України

  1. Керівники, інші посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування і форм власності та громадяни України, винні у порушенні порядку військового обліку, допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову службу, проходження служби у військовому резерві, проходження зборів, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, прибуття за викликом до військового комісаріату, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов'язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом.

  Стаття 43. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби і виконанням військового обов'язку

  3. Для повного і якісного виконання планів проведення мобілізації в особливий період місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування разом з підприємствами, установами та організаціями незалежно від підпорядкування і форм власності та районними (міськими) військовими комісаріатами в мирний час утворюють дільниці для оповіщення і збору військовозобов'язаних, комплектують їх особовим складом із числа військовозобов'язаних без звільнення громадян від виконання основних обов'язків за місцем роботи та сприяють у набутті ними професійних навичок, а також забезпечують реалізацію інших заходів, пов'язаних з виконанням планів проведення мобілізації.

   

  Обов’язки, визначені:

  - Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352;

  - Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921.

   

  ІV. ОБОВ’ЯЗКИ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ І ПРИЗОВНИКІВ З ПИТАНЬ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ, МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ.

   

  Обов’язки військовозобов’язаних і призовників з питань військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації визначені Законами України «Про оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних», «Про військовий обов'язок і військову службу», Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352, Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921 та Правилами військового обліку призовників і військовозобов’язаних, які затверджені Додатком 1 до вказаного Порядку.

   

  Закон України «Про оборону України»

   Стаття 17. Права та обов'язки громадян України у сфері оборони

  Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.

  Громадяни України чоловічої статі, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, а жіночої статі - також за відповідною фаховою підготовкою, повинні виконувати військовий обов'язок згідно із законодавством.

  Громадяни проходять військову службу, службу у військовому резерві та виконують військовий обов'язок у запасі відповідно до законодавства.

   

  Закон  України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

  Стаття 22. Обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

  1. Громадяни зобов'язані:

  з'являтися    за    викликом   до   військових   комісаріатів (військовозобов'язані   Служби   безпеки  України  -  за  викликом Центрального  управління  або  регіонального органу Служби безпеки України, військовозобов’язані Служби зовнішньої розвідки України - за  викликом Служби зовнішньої розвідки України) для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час;

  2. Громадяни,  які  перебувають  у  запасі  і  не призвані на військову  службу  або  не  залучені  до виконання обов'язків щодо мобілізації  за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час  мобілізації,  можуть  бути  відповідно  до закону залучені до виконання  робіт,  які  мають  оборонний  характер.

  Громадяни, які    здійснюють    підприємницьку    діяльність, виконують мобілізаційні завдання (замовлення) згідно з  укладеними договорами (контрактами).

  3.  Під  час мобілізації та переведення Збройних Сил України, інших    військових   формувань,   Оперативно-рятувальної   служби цивільного захисту на штати воєнного часу громадяни (крім тих, які проходять  службу  у військовому резерві) зобов’язані з’явитися до військових  частин  або на збірні пункти військових комісаріатів у строки,  зазначені  в  отриманих  ними  документах (мобілізаційних розпорядженнях,  повістках або розпорядженнях військових комісарів (військовозобов'язані Служби безпеки України - керівників органів, де  вони  перебувають  на військовому обліку, військовозобов’язані Служби зовнішньої розвідки України - за викликом Служби зовнішньої розвідки   України,   військовозобов'язані  Оперативно-рятувальної служби   цивільного   захисту  -  керівників  відповідних  органів управління  центрального  органу виконавчої влади, який забезпечує формування  та  реалізує  державну  політику  у  сфері  цивільного захисту).  Резервісти зобов'язані з'явитися до військових частин у строки,  визначені  командирами  військових  частин,  в  яких вони проходять службу у військовому резерві.

   4. Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до  військових  частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу.

  5.   Призов  громадян  на  військову  службу  (крім  тих,  що проходять  службу  у  військовому резерві) під час мобілізації або залучення  їх  до  виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами  воєнного часу, здійснюють місцеві органи виконавчої влади через  військові комісаріати (військовозобов'язаних Служби безпеки України  -  Центральне  управління  або  регіональні органи Служби безпеки  України, військовозобов’язаних Служби зовнішньої розвідки України      -     Служба     зовнішньої     розвідки     України, військовозобов'язаних   Оперативно-рятувальної  служби  цивільного захисту   -   відповідні  органи  управління  центрального  органу виконавчої  влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику  у  сфері  цивільного  захисту). Резервістів на військову службу   під   час  оголошення  мобілізації  призивають  командири військових  частин,  в  яких  вони  проходять службу у військовому резерві.

  Військовозобов’язані   та   резервісти,  які  перебувають  на зборах,  у  разі  оголошення мобілізації продовжують перебувати на зборах. За необхідності зазначені особи призиваються на військову службу командирами відповідних військових частин за розпорядженням Генерального штабу Збройних Сил України.

  6. Громадянам,  які  перебувають  на  військовому  обліку,  з моменту   оголошення   мобілізації   забороняється   зміна   місця проживання  без  дозволу  посадової  особи,  визначеної  у частині третій цієї статті.

   

  Закон України «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних»

  Стаття 9. Права та обов’язки військовозобов’язаних (призовників)

  2. Військовозобов’язаний (призовник) зобов’язаний подавати до органу ведення Реєстру достовірну інформацію про свої персональні дані, що вносяться до Реєстру.

   

  Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу»

  Стаття 1. Військовий обов'язок

  1. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.

  4. Громадяни України мають право на заміну виконання військового обов'язку альтернативною (невійськовою) службою згідно з Конституцією України та Законом України"Про альтернативну (невійськову) службу".

  10. Громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України чи проходять службу у військовому резерві, зобов'язані:

  прибувати за викликом районного (міського) військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних;

  проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районного (міського) військового комісаріату;

  проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов'язок у запасі;

  виконувати правила військового обліку, встановлені законодавством.

  Резервісти зобов’язані прибувати до військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, за викликом командира цієї військової частини.

  11. Жінки, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я, віком та сімейним станом, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.

  12. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

  Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі

  8. Виконання військового обов’язку в запасі полягає в дотриманні військовозобов’язаними порядку і правил військового обліку, проходженні зборів для збереження та вдосконалення знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов’язків військової служби в особливий період.

  12. Громадяни України, які приписуються до призовних дільниць, направляються для підготовки до військової служби, особи, які призиваються або приймаються на військову службу, приймаються на службу у військовому резерві, та військовозобов’язані, призначені для комплектування посад за відповідними військово-обліковими спеціальностями під час проведення мобілізації, проходять обов’язковий медичний огляд.

  Стаття 13. Права та обов'язки громадян України, які проходять підготовку до військової служби

  3. Відвідування громадянами України, направленими районними (міськими) військовими комісаріатами для проходження занять з підготовки до військової служби та інших заходів, що стосуються підготовки допризовників та призовників, обов'язкове.

  Стаття 14. Приписка громадян України до призовних дільниць

  6. Для приписки до призовної дільниці громадяни України зобов'язані особисто прибути до районного (міського) військового комісаріату в строк, зазначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

  Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян України на строкову військову службу

  1. На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 19 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

  3. Призов громадян України на строкову військову службу включає проходження ними призовної комісії та відправлення їх до військових частин.

  8. Після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову:

  призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов'язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці;

  у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України;

  призовники, які змінили місце проживання, зобов'язані в семиденний строк прибути до районного (міського) військового комісаріату за новим місцем проживання для взяття на військовий облік;

  9. У ході проведення чергового призову зміна місця військового обліку громадян призовного віку не допускається, за винятком підтверджених відповідними документами випадків, які передбачають:

  переведення на роботу в іншу місцевість;

  переїзд на нове місце проживання;

  прийняття до навчального закладу і вибуття в іншу місцевість для продовження навчання;

  направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення навчального закладу.

  10. У разі неявки призовника без поважних причин за викликом районного (міського) військового комісаріату на призовну комісію він несе відповідальність, установлену законом.

  Стаття 21. Матеріальне забезпечення громадян України у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу

  2. Громадяни України для виконання обов'язків, пов'язаних із взяттям на військовий облік, призовом або прийняттям на військову службу, а також особи, які направляються районними (міськими) військовими комісаріатами на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних умовах), лікування, звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов'язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров'я, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати.

  Стаття 27. Зарахування в запас. Категорії запасу

  1. У запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі. Вони перебувають на військовому обліку в районних (міських) військових комісаріатах та відповідних органах інших військових формувань.

  Стаття 29. Проходження зборів військовозобов'язаними та резервістами

  1. Військовозобов'язані призиваються на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори. Резервісти проходять підготовку та збори відповідно до програм у порядку, встановленому положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві.

  9. Військовозобов'язані, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату (органу Служби безпеки України) на прибуття для призову на збори, зобов'язані прибути в пункт і в строк, зазначені у повістці.

  Стаття 38. Обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, призовників і військовозобов'язаних щодо виконання правил військового обліку

  10. Призовники та військовозобов'язані в разі зміни їх сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про це орган, де вони перебувають на військовому обліку.

   

   

  Обов’язки, визначені:

  - Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352;

  - Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921;

  - Правилами військового обліку призовників і військовозобов’язаних, які затверджені Додатком 1 до вказаного Порядку.

   

  V. ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВІ ОЗНАКИ.

   

  Щодо  військового  обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії:

       - допризовники - особи,  які підлягають приписці  до  призовних дільниць;

       - призовники - особи, приписані до призовних дільниць;

       - військовослужбовці - особи, які проходять військову службу;

       - військовозобов'язані -  особи,  які  перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових  формувань на  особливий період,  а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

       - резервісти -  особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час.

   

  Військовий ідентифікаційний номер – номер, який присвоюється військовозобов’язаному (призовнику) під час внесення його даних до бази даних Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних (має цифрове позначення, також відображається штрих-кодом).

   

  Група обліку.

  Відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних встановлені наступні групи обліку для військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу, які позначають особливі ознаки служби (додаток 2 до наказу Міністерства оборони України від 27.05.2014 року № 337):

  А – для всіх видів Збройних Сил України, родів військ і служб, для яких не визначені особливі вимоги щодо проходження військової служби;

  Б – для спеціалістів з ракетної зброї;

  Г – для Служби безпеки України;

  Д – для високомобільних десантних військ;

  Е – для льотного складу;

  І  – для плавскладу підводних човнів;

  К – для плавскладу надводних човнів;

  М – для морської піхоти;

  Н – для берегових ракетно-артилерійських військових частин;

  П – для Національної гвардії України;

  Р – для Державної прикордонної служби України;

  С – для Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

  Т – для Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України;

  У – для військових формувань, утворених відповідно до законів України;

  Ф – для військових частин спеціального призначення;

  Х – для гірських військових частин і підрозділів;

  Ч – для Управління державної охорони України.

   

   

   

   

  Категорія обліку.

  Запас військовозобов’язаних поділяється на першу і другу категорії.

  До запасу першої категорії належать військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність.

  До запасу другої категорії належать військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не проходили військової служби, а також військовозобов’язані-жінки.

  Військовозобов’язані, зараховані до запасу другої категорії, у разі здобуття під час перебування в запасі або служби у військовому резерві військово-облікової спеціальності переводяться до запасу першої категорії (крім військовозобов’язаних-жінок).

   

  Склад.

  Військовослужбовці, резервісти та військовозобов'язані поділяються на:

  - рядовий склад;

  - сержантський і старшинський склад;

  - офіцерський склад.

   

  Профіль підготовки (для офіцерського складу запасу) (група – перші дві цифри військово-облікової спеціальності офіцерського складу запасу).

  - командний (групи з 01 по 39),

  - інженерний і технічний (групи з 44 по 67),

  - юридичний (група 85),

  - медичний (група 90),

  - ветеринарний (група 99).

   

  Військове звання.

  Встановлюються такі військові звання:

  Армійські

  Корабельні

  Рядовий склад

  солдат

  матрос

  старший солдат

  старший матрос

  Сержантський і старшинський склад

  молодший сержант

  старшина 2 статті

  сержант

  старшина 1 статті

  старший сержант

  головний старшина

  старшина

  головний корабельний старшина

  прапорщик

  мічман

  старший прапорщик

  старший мічман

  Офіцерський склад

  Молодший офіцерський склад

  молодший лейтенант

  молодший лейтенант

  лейтенант

  лейтенант

  старший лейтенант

  старший лейтенант

  капітан

  капітан-лейтенант

  Старший офіцерський склад

  майор

  капітан 3 рангу

  підполковник

  капітан 2 рангу

  полковник

  капітан 1 рангу

  Вищий офіцерський склад

  генерал-майор

  контр-адмірал

  генерал-лейтенант

  віце-адмірал

  генерал-полковник

  адмірал

  генерал армії України

   

  До військових звань громадян України, які перебувають у запасі чи у відставці або проходять службу у військовому резерві, додаються слова відповідно "запасу", "у відставці" або "резерву".

  Присвоєння та позбавлення військових звань, пониження та поновлення у військовому званні військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, переатестація осіб, які мають спеціальні звання або класні чини, для присвоєння військових звань здійснюються в порядку, визначеному статутами Збройних Сил України, положеннями про проходження військової служби, положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві. Військові звання присвоюються довічно.

  За військовослужбовцями та військовозобов'язаними зберігається військове звання "рядовий", присвоєне до набрання чинності Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу».

   

  Військово-облікова спеціальність.

  Для офіцерського складу: шестизначна цифра (сьома цифра позначає рівень військової освіти осіб офіцерського складу).

  Для рядового, сержантського та старшинського складу: три перші цифри (наступні три цифри позначають код посади, сьомий знак (літерний) позначає особливі ознаки служби (групу обліку)).

   

  Придатність до військової служби.

  Придатність до військової служби військовозобов’язаних і призовників визначається військово-лікарськими комісіями (далі - ВЛК) військових комісаріатів у відповідності до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 року № 402.

  За  статтями  (пунктами  статей)  Розкладу  хвороб, ВЛК щодо військовозобов'язаних, виносить одну із таких  постанов: 

  "Придатний  до  військової  служби". 

  "Обмежено придатний до військової служби";

  "Непридатний до  військової  служби  у  мирний час,  обмежено придатний у воєнний час";

  "Непридатний до  військової  служби  з виключенням з військового обліку";

  Військовозобов'язані,  залежно  від  категорії   запасу, військово-облікової   спеціальності   та  призначення,  підлягають повторному огляду ВЛК військових комісаріатів.  Крім того, офіцери запасу  підлягають  повторному  огляду  зазначеними  ВЛК  під  час чергового атестування (присвоєння чергових військових звань у запасі),  а рядовий,  сержантський  та  старшинський склад   запасу   ВЛК   військових  комісаріатів  -  у  разі  зміни призначення (призначення на особливий період у команду для призову на військову службу, у разі оголошення  мобілізації).

  Повторний медичний огляд військовозобов’язаних, які перебувають у запасі 1 і 2 розрядів, раніше визнаних придатними до військової служби або непридатними до військової служби в мирний час за станом здоров’я, а також військовозобов’язаних плавскладу ВМС Збройних Сил України проводиться один раз на 5 років ВЛК військових комісаріатів, а льотного складу - ЛЛК військових комісаріатів.

  Військовозобов’язані, визнані непридатними до військової служби, повторно оглядаються ВЛК військових комісаріатів за місцем проживання після обов’язкового обстеження у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах. Медичний огляд цієї категорії громадян проводиться за графою ІІ Розкладу хвороб, а тих, які мають офіцерське звання, - за графою ІІІ цього Розкладу хвороб.

   

  Розряд запасу.

  Запас військовозобов'язаних поділяється на два розряди, що встановлюються залежно від віку військовозобов'язаних. Військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:  

  Склад (військові звання)

  Розряди за віком

  1 розряд

  2 розряд

  Рядовий (солдат (раніше «рядовий»), старший солдат (раніше «єфрейтор»), матрос, старший  матрос 

  до 35

  до 60

  Сержантський та старшинський склад (молодший  сержант,  сержант,  старший   сержант, старшина, старшина 2 статті, старшина 1 статті, головний старшина, головний  корабельний  старшина,  прапорщик,  старший   прапорщик, мічман, старший мічман)

  до 35

  до 60

  Офіцерський склад:

     Молодший офіцерський склад (мол. лейтенант, лейтенант, ст. лейтенант, капітан (капітан-лейтенант)

   

     Старший офіцерський склад:

  - майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу)

  - полковник (капітан 1 рангу)

   

     Вищий офіцерський склад

   

  до 45

   

   

   

  до 50

   

  до 55

   

  до 60

   

  до 60

   

   

   

  до 60

   

  до 60

   

  до 65

  Військовозобов'язані жінки, незалежно від присвоєних їм  військових звань

  ----

  до 50

   

  Граничний  вік  перебування  в  запасі  другого  розряду є граничним віком перебування в запасі та у військовому резерві.

  Військовозобов’язані-жінки, незалежно від присвоєних їм військових звань, зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вік перебування їх у запасі встановлюється 50 років.

   

  Військовозобов'язані,    які:

  - досягли   граничного   віку  перебування  в  запасі, 

  - визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку,

  виключаються з військового обліку і переводяться у відставку.

   

  Відмітка у військово-облікових документах про виключення з військового обліку військовозобов’язаних ставиться Р(М)ВК:

  - визнаним військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку – при винесенні відповідної постанови ВЛК;

  - які досягли граничного віку  перебування  в  запасі - протягом січня – лютого наступного року за тим, у якому військовозобов'язані досягли граничного віку перебування у запасі.

   

  На підставі вимог пункту 1 статті 27 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу та підпункту 1 пункту 18 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. №921 громадяни України, які були раніше виключені з військового обліку по досягненню граничного віку перебування у запасі, придатні на даний час за станом здоров’я до проходження військової служби і не досягли чоловіки – 60 років, а жінки – 50 років підлягають постановці на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах за місцем реєстрації місця проживання.

  Хибною є думка, що на підставі статті 58 Конституції України (що Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи) не повинні перебувати на військовому обліку, у зв’язку з тим, що здійснюється не відновлення на військовому обліку, а проводиться нова постановка громадян на військовий облік військовозобов’язаних.

   

  Посадові особи підприємств, установ та організацій за прийняття на роботу (навчання) військовозобов'язаних, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання, за нездійснення контролю за виконанням військовозобов’язаними встановлених правил військового обліку, за не проведення відповідної роз’яснювальної роботи та за неповідомлення районних (міських) військових комісаріатів про громадян, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності, а також за інші порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію несуть адміністративну відповідальність згідно із законом.

  За перешкоджання законній діяльності ЗС України та інших військових формувань в особливий період - кримінальну відповідальність згідно із законом.

  Довідково: особливий період   -   період   функціонування   національної економіки,  органів  державної  влади,  інших  державних  органів, органів місцевого  самоврядування, ЗС України,  інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і  організацій,  а  також  виконання  громадянами  України   свого конституційного  обов'язку щодо захисту Вітчизни,  незалежності та територіальної  цілісності  України,   який   настає   з   моменту оголошення  рішення  про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації  чи  з  моменту введення  воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій. Таким чином на території України особливий період настав 17.03.2014 року – з набранням чинності Указом Президента України «Про часткову мобілізацію». Але з закінченням періоду проведення часткової мобілізації, особливий період не закінчився. Окремі рішення про його закінчення не приймалися. (Вищий адміністративний суд України у постанові від 16.02.2015 року (справа №800/582/14) виходячи із системного аналізу норм Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зазначив, що закінчення періоду мобілізації не є підставою для припинення особливого періоду) Таким чином, на даний час триває особливий період.

  Військовозобов’язані, за ухилення від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, а також за ухилення від призову на військову службу та на навчальні (чи перевірні) або спеціальні збори несуть кримінальну відповідальність згідно із законом.

   

  Громадяни, приписані до призовних дільниць, перебувають на військовому  обліку  призовників  з  дня їх приписки до призову на військову службу чи зарахування в запас. Граничний вік перебування на обліку призовників - до 27 років.

   

  Законом України «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних» визначається перелік персональних та службових відомостей про військовозобов’язаних і призовників, які заносяться та зберігаються в базі даних:

  Стаття 6. Відомості Реєстру

  1. До Реєстру заносяться та зберігаються в базі даних Реєстру такі відомості про військовозобов’язаних (призовників):

  1) персональні дані;

  2) службові дані.

  2. Згода військовозобов’язаних (призовників) на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна.

  Стаття 7. Персональні дані військовозобов’язаного (призовника)

  1. До персональних даних військовозобов’язаного (призовника) належать:

  1) прізвище;

  2) власне ім’я (усі власні імена);

  3) по батькові (за наявності);

  4) дата народження;

  5) місце народження;

  6) стать;

  7) місце проживання та місце перебування;

  8) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження);

  9) реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

  10) відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

  11) відомості щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);

  12) відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);

  13) реєстраційний номер облікової картки платника податків;

  14) відцифрований образ обличчя особи;

  15) відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

  16) відомості про освіту та спеціальність.

  Стаття 8. Службові дані військовозобов’язаного (призовника)

  1. До службових даних військовозобов’язаного (призовника) належать відомості про виконання ним військового обов’язку та військово-облікові ознаки.

   

  VІ. ВИМОГИ ЩОДО ВЕДЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ОБЛІКУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ ТА ПРИЗОВНИКІВ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ, НА ПІДПРИЄМСТВАХ, УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

   

  Персональний облік призовників і військовозобов'язаних передбачає облік     відомостей щодо призовників і військовозобов'язаних за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників державних органів, військових частин, підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності.

   

  З метою ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних на державні органи, підприємства, установи та організації покладається виконання таких заходів:

  перевірка у громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів (у військовозобов’язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць). Приймання на роботу (навчання) призовників і військовозобов’язаних здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах, а також у разі перебування на військовому обліку в СБУ та Службі зовнішньої розвідки;

  надсилання у семиденний строк до відповідних районних (міських) військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу);

  оповіщення на вимогу районних (міських) військових комісаріатів призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районних (міських) військових комісаріатів і забезпечення їх своєчасного прибуття;

  забезпечення повноти та достовірності облікових даних призовників і військовозобов’язаних згідно з вимогами, встановленими цим Порядком та іншими документами первинного обліку відповідно до законодавства;

  взаємодія з районними (міськими) військовими комісаріатами щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов’язаних, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних;

  організація періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Не рідше одного разу на рік проведення звіряння особових карток працівників з обліковими документами районних (міських) військових комісаріатів, в яких вони перебувають на військовому обліку;

  у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів внесення до особових карток призовників і військовозобов’язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади та надсилання щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних;

  складення і подання щороку до 1 грудня до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;

  приймання під розписку від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до районних (міських) військових комісаріатів для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

  своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов’язаних за центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час;

  постійний контроль за виконанням посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій, призовниками і військовозобов’язаними встановлених правил військового обліку та проведенням відповідної роз’яснювальної роботи;

  постійне інформування відповідних районних (міських) військових комісаріатів про громадян та посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом;

  ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів. Журнал ведеться до повного закінчення, після чого зберігається згідно із встановленим порядком протягом семи років. 

   

  Крім того, Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921 встановлені наступні вимоги:

   

  Кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях, визначається з урахуванням таких норм, за наявності на військовому обліку:

  від 500 до 2000 призовників і військовозобов’язаних — одна особа;

  від 2000 до 4000 призовників і військовозобов’язаних — дві особи;

  від 4000 до 7000 призовників і військовозобов’язаних — три особи, а на кожні наступні 3000 призовників і військовозобов’язаних — по одній особі додатково.

  Зазначені особи утримуються за рахунок коштів державного та відповідних місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ і організацій.

  За наявності на військовому обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях менше 500 призовників і військовозобов’язаних обов’язки щодо ведення військового обліку покладаються на посадову особу кадрового підрозділу або служби управління персоналом, якій встановлюється доплата у розмірі до 50 відсотків посадового окладу, крім державних службовців.

  Загальна кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, визначається виходячи з кількості призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку станом на 1 січня поточного року, із застосуванням вказаних вище норм.

  У разі наявності на підприємствах, в установах та організаціях двох і більше осіб, відповідальних за ведення військового обліку, їх об’єднують в окремий підрозділ — військово-обліковий підрозділ (відділ, сектор, групу тощо).

  Посадові оклади для осіб військово-облікових підрозділів установлюються на рівні посадових окладів працівників кадрового підрозділу.

   

  Державні органи, підприємства, установи та організації у семиденний строк інформують відповідні районні (міські) військові комісаріати (по місцю розташування підприємства) про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку.

   

  Підприємства, установи та організації повинні вести військовий облік громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік призовників і військовозобов’язаних згідно пунктів 17 та 18 Порядку.  

  Військовий облік громадян України, які не підлягають взяттю на військовий облік призовників і військовозобов’язаних згідно пунктів 19 та 20 Порядку, підприємствами, установами та організаціями не ведеться.

  Довідково: станом на кінець 2017 року на погодженні та затвердженні знаходиться проект наказу Міністра оборони України «Про затвердження переліку підстав за яких громадяни України знімаються з військового обліку військовозобов’язаних у військових комісаріатах, відповідних підрозділах Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України, в  інших випадках, за рішенням Міністерства оборони України».

   

  Військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених в Україні правил реєстрації місця проживання фізичних осіб (призовники і військовозобов’язані повинні перебувати на військовому обліку у Р(М)ВК за місцем реєстрації місця проживання).

   

  Військовий облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та таких військово-облікових документів:

  для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;

  для військовозобов’язаних — військового квитка або тимчасового посвідчення.

  Довідково: станом на кінець 2017 року на погодженні та затвердженні знаходиться проект наказу Міністра оборони України «Про тимчасове посвідчення військовозобов’язаного».

  Громадяни, у яких в наявності довідки (замість військового квитка), обліково-послужні картки, приписні посвідчення та інше – не мають встановлених військово-облікових документів і повинні невідкладно прибути до районного (міського) військового комісаріату за місцем перебування на військовому обліку для їх отримання.

  Військово-обліковий документ зобов’язані мати всі чоловіки а також жінки, які мають спеціальність визначену постановою Кабінету Міністрів України № 711 від 14.10.1994 року.

  Відповідно до Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу і Положення про військовий квиток офіцера запасу, затверджених Указом Президента України від 30.12.2016 року № 582/2016 та наказу Міністра оборони України від 10.04.2017 року № 206 «Про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу», військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу і військовий квиток офіцера запасу видаються тільки військовозобов’язаним. У разі втрати (пошкодження) військово-облікового документу громадянами України, які були раніше виключені з військового обліку (по досягненню граничного віку, за станом здоров’я або були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину), районні (міські) військові комісаріати по місцю виключення з військового обліку або по місцю теперішньої реєстрації місця проживання громадян, за їх заявою, видають тимчасові посвідчення замість військових квитків (у разі, якщо громадянин виключався з військового обліку іншим Р(М)ВК – комісаріат за місцем проживання громадянина направляє до нього запит для отримання необхідних даних для виписки тимчасового посвідчення замість військового квитка і після отримання необхідних даних організовує його видачу).

   

  Державні органи, які забезпечують функціонування системи військового обліку, підприємства, установи та організації, де ведеться військовий облік призовників і військовозобов’язаних, виготовляють друкарським способом правила військового обліку і вивішують їх на видному місці у відповідних приміщеннях.

   

  У разі отримання розпоряджень районних (міських) військових комісаріатів щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик на призовні дільниці (пункти попереднього збору) для їх приписки до призовної дільниці, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних керівники державних органів, підприємств, установ та організацій зобов’язані:

  видати наказ про оповіщення призовників і військовозобов’язаних та довести його до їх відома у частині, що стосується забезпечення їх прибуття за викликом районного (міського) військового комісаріату у визначені ним строки;

  забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям призовників і військовозобов’язаних до районних (міських) військових комісаріатів;

  письмово повідомити районним (міським) військовим комісаріатам про осіб, які не виконали наказ керівника державного органу, підприємства, установи та організації та не прибули за викликом до районного (міського) військового комісаріату.

  Довідково:

  Повноваження, права та обов’язки власника або уповноваженого ним органу, щодо працівників, які не виконують розпорядження (наказ) по підприємству, також визначені статтями 139 – 141, 147 – 152 Кодексу законів про працю України. Випадки, коли громадяни не з’явилися без поважних причин до військового комісаріату і були відсутні на роботі, у час відведений для його відвідування, - кваліфікуються як прогул (стаття 40 Кодексу законів про працю України). Військовими комісаріатами для підтвердження часу перебування у військкоматі громадян, за потреби, можуть ставитись відповідні відмітки на звороті наявних у них повісток (розпоряджень) (з підписом посадової особи Р(М)ВК та гербовою печаткою Р(М)ВК), або видаватись підписані та завірені гербовою печаткою довідки довільного зразка, у яких вказується час і дата перебування громадянина у військовому комісаріаті.

  У разі отримання розпоряджень районних (міських) військових комісаріатів щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик за іншими причинами, передбаченими пунктом 10 статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» або пунктом 1 статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій рекомендується проводити аналогічні заходи, з метою забезпечення виконання законодавства.

   

  Навчальні заклади, які здійснюють підготовку жінок за фахом, спорідненим з відповідними військово-обліковими спеціальностями, визначеними Кабінетом Міністрів України, за три місяці до випуску подають до районних (міських) військових комісаріатів (на території відповідальності яких знаходяться) відповідний список (додаток 10 до Порядку).

   

  Військовий облік призовників та військовозобов’язаних, які навчаються у навчальних закладах здійснюється по особовим карткам працівників форма №П-2 (пункти 31 та 46 Порядку (ПКМУ №921)).

   

  Посадові особи навчальних закладів повинні щороку своєчасно забезпечувати усіх призовників, які навчаються на денній формі навчання Довідками за формою додатку 17 до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352.

  Довідка  підписується  керівником  навчального закладу або його заступником та засвідчується печаткою навчального закладу.

  Довідка повинна бути зареєстрована у відповідному журналі обліку службових  документів  навчального  закладу  та  видаватись призовнику під розписку.

  Довідка подається не пізніш як 1 жовтня кожного року особисто призовником у Р(М)ВК, в якому він перебуває на військовому обліку.

   

  Виконання підприємствами, установами та організаціями завдання з проведення роз’яснювальної роботи з призовниками та військовозобов’язаними полягає у доведенні під розпис затверджених Порядком (ПКМУ №921) Правил військового обліку, наглядне оформлення питань військового обліку (стенд з витягами з законів, правилами військового обліку), доведення і пояснення працівникам (тим, хто навчається) вимог законодавства з питань військового обліку та виконання військового обов’язку щодо призову на військову службу (на навчальні збори) та соціальних гарантій призваним, визначення призначення на особливий період (отримання мобілізаційних розпоряджень) та інше.

   

  Постійний контроль за виконанням посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій, призовниками і військовозобов’язаними встановлених правил військового обліку полягає у спостереженні за дотриманням усіх вимог законодавства з питань військового обов’язку, оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації вказаними категоріями, виявленні порушень та вжитті заходів для їх припинення. Наприклад: щодо перебування на військовому обліку (чоловіків до 60 років, жінок до 50 років), наявності встановлених військово-облікових документів, своєчасного повідомлення Р(М)ВК про зміну облікових даних, призову на військову службу (на строкову, за призовом осіб офіцерського складу, за призовом під час мобілізації на особливий період) та на навчальні збори, дотримання інших вимог.

  Довідково: згідно пункту 8 статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»: після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову: призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов'язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці; у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України.

  Постійне інформування відповідних районних (міських) військових комісаріатів про громадян (за місцем перебування на військовому обліку) та посадових осіб (за місцем розташування підприємства), які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом, здійснюється письмово у довільній формі з вказанням особових даних порушників (посада, прізвище, ім’я, по батькові, дата народження та місце народження, ідентифікаційний номер, серія, номер паспорту, коли і ким видано) та суті порушення (наприклад, за усіх призовників, які у десятиденний строк після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову не з'явилися до призовної дільниці за місцем перебування на військовому обліку).

   

  З метою забезпечення персонально-первинного обліку призовників і військовозобов’язаних виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (у населених пунктах, де відсутні Р(М)ВК) здійснюють звіряння не рідше одного разу на рік облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ, організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території відповідальності сільських, селищних та міських рад. Для цього органами місцевого самоврядування видаються відповідні рішення, якими затверджуються графік звіряння. Графіки завчасно доводяться до підприємств, установ та організацій.

  Підприємство, установа та організація проводить звіряння з органом місцевого самоврядування, на території якого воно розташоване, тільки за призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку у цій сільській (селищній, міській) раді.

  Особи, відповідальні за ведення військового обліку підприємств, установ та  організацій, у визначені графіком звіряння строки відряджаються до відповідних сільських (селищних, міських) рад та проводять звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з картками первинного обліку органів місцевого самоврядування.

  Результати звіряння вносяться до журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів сільських (селищних, міських) рад та підприємств, установ і  організацій.

   

  Звіряння облікових даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з їх військово-обліковими документами здійснюється відповідно до графіка, затвердженого керівниками відповідних державних органів, підприємств, установ та організацій.

  Під час звіряння перевіряються наявність та стан військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних.

   

  Звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних, які працюють (навчаються) на підприємствах, в установах та організаціях, з обліковими даними документів Р(М)ВК здійснюється згідно з графіком звіряння, який затверджується розпорядженням відповідної районної держадміністрації або рішенням міської ради – з Р(М)ВК, який обслуговує адміністративно-територіальну одиницю, де знаходиться підприємство.

  З іншими Р(М)ВК, де працюючі (ті, що навчаються) призовники та військовозобов’язані перебувають на військовому обліку, підприємства, установи та організації повинні постійно взаємодіяти щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов’язаних та їх облікових даних. Проведення звіряння з усіма Р(М)ВК, де працівники (ті, що навчаються) перебувають на військовому обліку повинно проводитись не рідше одного разу на рік.

  Особи, відповідальні за ведення військового обліку державних органів, підприємств, установ та  організацій, у визначені графіком звіряння строки (в узгоджені з Р(М)ВК строки) відряджаються до відповідних районних (міських) військових комісаріатів та проводять звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з їх обліковими документами у Р(М)ВК.

  Звіряння з Р(М)ВК, які розташовані у інших адміністративно-територіальних одиницях (у інших районах, областях), за можливості, проводиться таким же порядком, а у випадках значного віддалення і невеликої кількості працівників (тих, хто навчається), що перебувають на військовому обліку у цьому комісаріаті, за погодженням з відповідним Р(М)ВК – шляхом надсилання «Списку військовозобов’язаних і призовників для звірки з відділеннями Р(М)ВК».

  Результати звіряння обов’язково вносяться до журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів. При проведенні звірки у Р(М)ВК – посадовими особами відповідних відділень комісаріату (за офіцерів запасу, рядовий, сержантський і старшинський склад запасу та за призовників). При проведенні звірки шляхом направлення списків – відповідальною посадовою особою підприємства з вказанням вихідного номеру і дати направленого списку та кількості військовозобов’язаних і призовників за кожен комісаріат окремо.

   

   

  Список військовозобов’язаних і призовників для звірки з відділеннями Р(М)ВК

   

   

   

  СПИСОК
  військовозобов'язаних і призовників, які працюють (навчаються) в ________________________________________________,

                                                                                                                                                                                                                           (найменування підприємства, установи, організації, навчального закладу)

  та перебувають на обліку в _______________________ станом на «__»________ 20__року

  (найменування Р(М)ВК)         .

   

  №№

  пп

  Посада

  Прізвище, ім’я та по батькові

  Дата народ-

  ження

  Військове звання

  ВОС

  Придатність до військової служби

  Адреса проживання (за реєстрацією/фактична)

  Сімейний стан

  Примітка

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Начальник відділу кадрів _______________А.А.КУЩ

                                                                                 (підпис)

   

   

                                                                                   

             

  Пояснення до складання списку

  1. Списки складається окремо по 4-х категоріях (1-офіцерський склад (чоловіки і жінки), 2-чоловіки сержантського та старшинського і рядового складу, 3- жінки сержантського та старшинського і рядового складу, 4-призовники) в алфавітному порядку в кожному.

  2. Список направляється у Р(М)ВК за місцем реєстрації військовозобов’язаних для звірки облікових даних.

   

   

   

  Персональний облік призовників і військовозобов’язаних, які працюють (або навчаються) на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах ведеться згідно з типовою формою первинного обліку № П-2 “Особова картка працівника” (далі — особова картка), затвердженою спільним наказом Держкомстату та Міноборони від 25 грудня 2009 р. № 495/656, у розділі II якої зазначаються відомості про військовий облік.

  Персональний облік призовників і військовозобов’язаних — державних службовців у центральних і місцевих органах виконавчої влади, інших державних органах ведеться згідно з формою первинного обліку “Особова картка державного службовця”, затвердженою наказом Нацдержслужби від 5 серпня 2016 р. № 156, у пункті 14 якої зазначаються відомості про військовий облік.

   

  Розділ “Відомості про військовий облік” особової картки заповнюється відповідно до записів у військово-облікових документах.

   

  Військово-облікові документи військовозобов’язаних

  рядового, сержантського і старшинського складу

  Військово-облікові документи військовозобов’язаних

  офіцерського складу   

   

   

   

   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Військово-облікові документи призовників

  Описание: C:\DOCUME~1\2522~1.OMV\LOCALS~1\Temp\SNAGHTML529f831.PNG

   

   

  У підрозділах розділу «Відомості про військовий облік» особової картки рядового, сержантського і старшинського складу запасу зазначається:

  Підрозділ

  Що зазначається

  Новий в/кв

  Старий в/кв

  Група обліку (1)

  Остання літера військово-облікової спеціальності (від «А» до «Ч»)

  Пункт 25

  Пункт 26

  Категорія обліку (2)  

  «1» чи «2» категорія, а також серія та номер військового квитка або тимчасового посвідчення

  Пункт 21

  Пункт 23

  Склад (3)

  Склад військовозобов’язаних («рядовий» для рядових, солдатів, єфрейторів, старших солдатів, матросів і старших матросів, або «сержантський і старшинський» для всіх сержантів, старшин, прапорщиків і мічманів)

  Пункт 23

  Пункт 25

  Військове звання (4)

  Військове звання присвоєне військовозобов’язаному під час проходження ним військової служби або перебування в запасі

  Пункт 19

  Пункт 20

  Військово-облікова спеціальність №__ (5)       

  Тризначне кодове (цифрове) позначення військово-облікової спеціальності, наприклад «879»

  Пункт 24

  Пункт 26

  Придатність до військової служби (6)

  Рішення військово-лікарських комісій щодо осіб, визнаних обмежено придатними до військової служби у воєнний час, наприклад «непридатний в мирний час, обмежено придатний у воєнний час» або «обмежено придатний»

  Пункти 13–15

  Пункти 8, 29-32

  Назва РВК за місцем реєстрації (7)

  Найменування районного (міського) військового комісаріату, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку

  Розділ VI

  Розділ VIІІ

  Перебування на спеціальному обліку (8)

  Олівцем проставляється номери переліку, пункту і розділу переліку, за якими оформлено бронювання.

   

  Для військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні розпорядження – номер команди

  посвідчення  про  відстрочку від призову

  Розділ  V (мобілізаційне розпорядження)

  Розділ  VI (мобілізаційне розпорядження)

   

   

  Зразки військових квитків рядового, сержантського і старшинського складу та відповідних записів в них:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Зразки тимчасових посвідчень рядового, сержантського і старшинського складу та відповідних записів в них:

   

   

   

  Зразки заповнення розділу «Відомості про військовий облік» особової картки військовозобов’язаних рядового, сержантського і старшинського складу

  - які мають мобілізаційні розпорядження:

   

  - які заброньовані:

   

  Розділ «Відомості про військовий облік» особової картки офіцерів запасу заповнюються в тій же послідовності, як і особові картки військовозобов’язаних рядового, сержантського і старшинського складу, з урахуванням наступних особливостей:

   

  Підрозділ

  Що зазначається

  Підстава для внесення запису - військовий квиток офіцера запасу

  Група обліку

  Не заповнюється

  Категорія обліку  

  Розряд запасу згідно із записом у військовому квитку офіцера запасу, а також серія та номер військового квитка або тимчасового посвідчення

  Пункт 7

  Склад

  Профіль підготовки (командний, інженерний і технічний, юридичний, медичний, ветеринарний)

  Пункт 6

  Військове звання 

  Військове звання  присвоєне військовозобов’язаному під час проходження ним військової служби або перебування в запасі

  Пункти 4,12

  Військово-облікова спеціальність №       

  Шестизначне цифрове позначення військово-облікової спеціальності, наприклад «021000»

  Пункт 5

  Придатність до військової служби 

  на офіцерів запасу, які перебувають на військовому обліку, не заповнюється.

  -

   

  Зразок військового квитка офіцерів запасу та відповідних записів в ньому:

   

      

   

   

  Зразок тимчасового посвідчення офіцерів запасу та відповідних записів в ньому:

   

   

   

   

   

   

   

   

  Зразки заповнення розділу «Відомості про військовий облік» особової картки офіцерів запасу:

   

   

   

   На призовників заповнення розділу "Відомості про військовий облік" особової картки здійснюється у такому порядку:

  у рядку "Група обліку" записується слово "призовник";

  у рядку "Назва райвійськкомату за місцем проживання" вказується назва військового комісаріату, до призовної дільниці якої призовник приписаний;

  у рядку "Перебування на спеціальному обліку" вказується номер пункту (абзацу), частини та статті Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, за якими надається відстрочка від призову на строкову військову службу, і дата, до якої вона надається    

  Решта рядків розділу не заповнюється.   

   

  Зразок посвідчення про приписку допризовної дільниці та відповідних записів в ньому:

   

   

  Зразок заповнення розділу «Відомості про військовий облік» особової картки призовників:

   

   

  При прийомі на роботу призовників, яким виповнилося 20 років, обов’язково перевіряється наявність запису про надання відстрочки призову на строкову службу. У випадку відсутності такого запису необхідно направити призовника до військового комісаріату.     

   

    В особових картках військовозобов’язаних, які досягли граничного віку перебування в запасі, після проведення чергового звіряння з відповідними районними (міськими) військовим комісаріатами робиться відмітка “Виключений з військового обліку за віком”.

   

   Особові картки призовників і військовозобов’язаних зберігаються в алфавітному порядку в окремій картотеці за такими групами:

  перша група — особові картки військовозобов’язаних офіцерського складу;

  друга — особові картки військовозобов’язаних рядового, сержантського і старшинського складу;

  третя — особові картки військовозобов’язаних — жінок;

  четверта група — особові картки призовників.

  Особові картки військовозобов’язаних, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, виділяються окремо в кожній групі.

  Особові картки осіб, виключених з військового обліку за віком чи  станом здоров’я, зберігаються у загальній картотеці.

   

  Організація зберігання особових карток призовників і військовозобов’язаних у державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях здійснюється відповідно до вимог законодавства.

   

  VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЕМСТВІ, В УСТАНОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

   

  1. Робота керівника підприємства з організації військового обліку на підприємстві.

   

   

  2. Робота відповідального за ведення військового обліку військовозобов’язаних та призовників на підприємстві

       

   

   

   

   

  3. Алгоритм роботи відповідального за ведення військового обліку при прийомі на роботу військовозобов’язаного (призовника)

   

   

             
    Надпись: Військовий комісаріат за місцем проживання та реєстрації   Надпись: кандидат  

  Військово-обліковий документ зобов’язані мати всі чоловіки та жінки, які мають спеціальність визначену постановою КМУ №711 від 14.10.94

   

   

   

  Надпись: Готує, підписує у керівника та надіслати у семиденний термін повідомлення до РВК

Надпись: Доводить під особистий підпис вимоги законодавства про військовий обов’язок.Надпись: Оформляє картку П2 та долучає її до картотекиНадпись: Оформляє трудову книжкуНадпись: До наказуНадпись: Відповідає

  КІНЕЦЬ

  Надпись: Перевіряє, чи підлягає працівник бронюванню та протягом 10 днів оформлює бронюванняНадпись: ВИХІДНадпись: Відсутній

   

   

   

  4. Алгоритм роботи відповідального за ведення військового обліку Надпись: Працівник при звільнені з роботи військовозобов’язаного (призовника)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  VІІI. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ, ЩО ВІДПРАЦЬОВУЮТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ, В УСТАНОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ.

   

  1. Наглядне оформлення питань військового обліку (стенд з витягами з законів, правилами військового обліку):

  1. Правила військового обліку

  2. Витяг з Конституції України (статті 17, 65)

  3. Витяг із Закону України «Про оборону” (статті 16, 17);

  4. Витяг із Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу” (статті.1, 15, 27 ,28, 29, 30, 33, 37, 38, 39 ,42);

  5. Витяг із Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку” (статті 21 ,22);

  6. Витяг з Кодексу України «Про адміністративні правопорушення”(статті 210,210-1,211,211-1, 211-2,211-3, 211-4);

  7. Витяг з Кримінального Кодексу України (статті 114-1,335,336,337)

   

  2. Картотека на військовозобов’язаних і призовників (особових карток форма П-2 (особових карток державних службовців)).

  Довідково: Порядком визначено вести військовий облік працівників по особовим карткам форма П-2 (особовим карткам державних службовців), у зв’язку з цим, розділ «Відомості про військовий облік» оригіналів особових карток, заведених на працівників (тих, що навчаються) повинен бути заповнений у суворій відповідності до вимог Порядку. На окремих підприємствах для ведення військового обліку заводяться дублікати (копії) особових карток, але в наслідок цього: в оригіналах особових карток не заповнюється (не уточнюється) розділ «Відомості про військовий облік», у дублікатах (копіях) особових карток не заповнюються (не уточнюються) усі персональні дані громадян, як наслідок – облікові дані в оригіналах та у дублікатах (копіях) особових карток відрізняються, не забезпечується достовірність і якість військового обліку, чим порушуються вимоги законодавства з питань військового обліку.

   

  3. Папка з нормативно-правовими актами з питань організації та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на підприємстві.

  Закони України

  Кодекси України

  Укази Президента України

  Постанови Кабінету Міністрів України

  Накази Міністерства оборони України

  Накази та інструкції вищестоящого керівництва

   

  4. Папка з документами по військовому обліку:

  1. Витяг з наказу керівника про призначення відповідальної службової особи за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу.

  Довідково: відповідальним за ведення військового обліку та бронювання обов’язково призначається посадова особа кадрового підрозділу або служби управління персоналом – згідно вимог Порядку. У іншому випадку це кваліфікується, як порушення законодавства та може призвести до недостовірності і неповноти даних необхідних для ведення військового обліку, до порушень строків інформування військових комісаріатів та інше.

  2. Посадова інструкція (функціональні обов’язки) відповідальної службової особи за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу.

  Довідково: Мінсоцполітики у листі від 25.12.2013 р. № 564/13/116-13 роз’яснив питання складання посадових інструкцій на підприємстві:

  Вiдповiдно до Загальних положень Довiдника квалiфiкацiйних характеристик професiй працiвникiв, що мiстяться у Випуску 1, посадовi iнструкцiї складаються для працiвникiв усiх посад, що передбаченi в штатному розписi. Виняток можуть становити окремi керiвники, правове положення яких визначено в Статутi (положеннi) пiдприємства, установи, органiзацiї або вiдповiдного пiдроздiлу, де зазначено основнi завдання, обов’язки, права i вiдповiдальнiсть за виконання покладених на них функцiй.

  Посадовi iнструкцiї працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй розробляються iз дотриманням вимог i норм щодо їх побудови, визначених Загальними положеннями зазначеного Довiдника, i вводяться з метою чiткого визначення вимог, що ставляться до певної категорiї працiвникiв, рацiонального розподiлу обов’язкiв мiж працiвниками, надiлення працiвникiв необхiдними правами, пiдвищення вiдповiдальностi працiвникiв за доручену дiлянку роботи.

  Отже, конкретний перелiк посадових обов’язкiв визначається посадовими iнструкцiями працiвникiв усiх категорiй, якi розробляють i затверджують на основi типової квалiфiкацiйної характеристики роботодавцi, ураховуючи конкретнi завдання та обов’язки, функцiї, права, вiдповiдальнiсть працiвникiв рiзних груп та особливостi штатного розпису пiдприємства, установи, органiзацiї.

  Посадова інструкція — це первинний кадровий документ, який має юридичну силу та сприяє правовому захисту на підприємстві, в установі, організації. Посадова інструкція складається на посаду (професію), передбачену в штатному розписі, а не на конкретну особу, яка буде обіймати цю посаду, і повинна включати усі завдання, обов’язки та функції.

  Оскільки посадові iнструкцiї працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй вводяться з метою чiткого визначення вимог, що ставляться до певного працiвника, надiлення його необхiдними правами та пiдвищення вiдповiдальностi за доручену дiлянку роботи, то вiдсутнiсть посадових iнструкцiй на посади, що передбачаються у штатному розписi, слiд вважати порушенням вимог законодавства про працю, за яке роботодавець може нести адмiнiстративну вiдповiдальнiсть згiдно з частиною першою статтi 41 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення.

  3. Список усіх працюючих на підприємстві військовозобов’язаних і призовників.

  4. Список заброньованих військовозобов’язаних працюючих на підприємстві.

  5. Список посадових осіб підприємства, які мають мобілізаційні розпорядження.

  6. Список Р(М)ВК, у яких працівники (ті, що навчаються) перебувають на військовому обліку.

  7. Перспективний план роботи з військового обліку на рік.

  8. Графік звірок особових карток працівників з військово-обліковими документами військовозобов’язаних і призовників та з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів.

  9. Журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

  10. Аркуші доведення правил військового обліку громадян України до працівників підприємства.

  11. Блокнот розписок та корінці розписок про прийом військових квитків.

   

  5.  Справа листування з військовими комісаріатами з питань військового обліку.

   

  ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ

  В ПАПЦІ ПО ВІЙСЬКОВОМУ ОБЛІКУ

   

  1. Наказ керівника про призначення відповідальної службової особи за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу.

   

   

  ВАТ «АТ __________________________»

   

  НАКАЗ № _______

   

  ___.___.2017                                                                                  м. ___________

   

  Про призначення відповідального за ведення

  військового обліку військовозобов’язаних і

  призовників та бронювання військовозобов’язаних

  за підприємством на період мобілізації та

  воєнного часу і встановлення доплати

   

  На виконання Законів України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, «Про військовий обов’язок і військову службу» та згідно із Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921,

  НАКАЗУЮ:

  1. Гарбуз Наталю Миколаївну, інспектора відділу кадрів, призначити з 1 лютого 2017 року відповідальним за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період мобілізації та воєнного часу.

  2. На час тимчасової відсутності Гарбуз Н.М. обов’язки по веденню військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період мобілізації та воєнного часу покласти на начальника відділу кадрів Кожемяку Петра Олексійовича.

  3. Встановити Гарбуз Н.М.  доплату в розмірі 30 % посадового окладу.

  4. Затвердити посадову інструкцію інспектора відділу кадрів, відповідального за ведення військової обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період мобілізації та воєнного часу.

  5. Контроль виконання цього наказу залишаю за собою.

   

  Директор                       о/п                        І. І. Кіяшко

   

   

  2. Функціональні обов’язки (посадова інструкція) призначення відповідальної службової особи за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу

  Затверджено наказом директора

  ВАТ «АТ __________________» від ___.____.2017 року №_______

   

  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

  відповідального за ведення військового обліку військовозобов’язаних і

  призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством на

  період мобілізації та воєнного часу

   

  1. Загальні положення

  Відповідальний за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період воєнного часу (далі — відповідальний за ведення військового обліку) призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора.

  У своїй роботі відповідальний за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством керується законодавством України, цією інструкцією, наказами, розпорядженнями директора та вказівками начальника відділу кадрів.

   

  2. Завдання та обов’язки

  2.1. Безпосередньо забезпечує ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством у мирний час і на період мобілізації та воєнного часу.

  2.2. Планує роботу на рік щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання за підприємством військовозобов’язаних у мирний час і на період мобілізації та воєнного часу.

  2.3. Приймаючи на роботу громадян, перевіряє наявність у них військово-облікових документів (у військовозобов’язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень замість військових квитків, у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць) і встановлює, чи перебувають вони на військовому обліку у військовому комісаріаті за місцем реєстрації місця проживання. Приймати на роботу військовозобов’язаних і призовників дозволено тільки після взяття їх на військовий облік у військових комісаріатах, окрім тих, що перебувають на військовому обліку у Службі безпеки України (Службі зовнішньої розвідки України).

  2.4. Забезпечує повноту і якість обліку всіх військовозобов’язаних і призовників підприємства за правилами і формами, установленими Міністерством оборони і Державною службою статистики України. Систематично звіряє особові картки працівників і тих, хто навчається, із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Не рідше одного разу на рік проводить звірки особових карток працівників з обліковими даними військових комісаріатів.

  2.5. Систематично обліковує зміни у військовозобов’язаних і призовників сімейного стану, адреси місця проживання, службового становища, технічної підготовки, освіти і в п’ятиденний строк уносить ці зміни до особових карток. Про всі зміни до 5 числа щомісяця повідомляє військові комісаріати повідомленням про зміну облікових даних.

  2.6. Приймає під розписку від військовозобов’язаних і призовників військово-облікові документи для подання у військові комісаріати, звіряння з особовими картками, списками військовозобов’язаних і призовників та для інших потреб.

  2.7. Вчасно оформлює бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період мобілізації та на воєнний час.

  2.8. Складає плани заміни фахівців, які вибувають за мобілізацією та у воєнний час, розробляє заходи з підготовки кадрів для заміщення військовозобов’язаних, які підлягають призову до складу Збройних Сил України.

  2.9. У 10-денний термін оформлює бронювання уперше прийнятих або призначених на нові посади військовозобов’язаних, а також при зміні у них військово-облікових ознак (як-от, склад, військово-облікова спеціальність (ВОС), ступінь придатності до військової служби, вік), якщо вони підлягають бронюванню згідно з переліком та повідомляють про це військові комісаріати.

  2.10. У 5-денний термін анулює відстрочки від призову та повідомляє військові комісаріати у разі:

  — звільнення військовозобов’язаного з підприємства;

  — закінчення терміну відстрочки;

  — переміщення військовозобов’язаного на посаду, за якою відстрочка від призову не надається;

  — зміни військово-облікових ознак, унаслідок яких військовозобов’язаний втрачає право на відстрочку;

  — виключення військовозобов’язаного з обліку у зв’язку з хворобою або досягненням граничного віку перебування у запасі;

  — скасування мобілізаційного завдання (замовлення) підприємству;

  — ліквідації підприємства.

  2.11. В  10-денний термін вносить зміни та виправлення у посвідчення про відстрочку від призову на військовозобов’язаних при зміні їх облікових даних або умов бронювання і подає їх до військового комісаріату за місцем оформлення для завіряння. У разі внесення змін до посвідчень про відстрочку військовозобов’язаним, що перебувають на обліку у Р(М)ВК, які не оформлювали бронювання, в 5-денний строк повідомляє зазначеним Р(М)ВК  про такі зміни для внесення їх до повідомлень про зарахування військовозобов’язаного на спецоблік..

  2.12. Веде облік та забезпечує зберігання бланків спеціального військового обліку.

  2.13. Подає щороку 1 грудня до військового комісаріату список юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці, якщо є така категорія призовників, якщо нема — письмово повідомляє про це військовий комісаріат.

  2.14. Систематично контролює проходження підготовки до строкової служби юнаками допризовного і призовного віку, які працюють на підприємстві.

  2.15. Забезпечує оповіщення військовозобов’язаних і призовників на вимогу військових комісаріатів і сприяє їхньому вчасному прибуттю за викликом.

  2.16. У семиденний строк повідомляє у військові комісаріати про військовозобов’язаних і призовників, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених із роботи (відрахованих із навчального закладу).

  2.17. Проводить роз’яснювальну роботу серед військовозобов’язаних і призовників щодо військового обліку.

  2.18. Постійно інформує районні (міські) військові комісаріати про громадян та посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом

  2.19. Веде Журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

  2.20. Складає звіти про чисельність працівників та військовозобов’язаних (додаток 4).

  2.21. Щорічно подає керівникові підприємства доповідь про стан роботи з військового обліку та бронювання військовозобов’язаних.

  2.22.  Постійно взаємодіє з підрозділами військового комісаріату, надає їм допомогу у вирішенні мобілізаційних завдань.

   

  3. Права

  Відповідальний за ведення військового обліку має право:

  — контролювати виконання призовниками і військовозобов’язаними правил військового обліку;

  — вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо прийняття на роботу, звільнення з роботи, переміщення на інші посади військовозобов’язаних і призовників;

  — перевіряти, збирати військово-облікові та інші потрібні для роботи документи у військовозобов’язаних і призовників.

   

   

  4. Відповідальність

  Відповідальний за ведення військового обліку несе персональну відповідальність за:

  — недодержання трудової і виконавської дисципліни;

  — неналежне виконання обов’язків, передбачених посадовою інструкцією.

   

  5. Повинен знати

  Відповідальний за ведення військового обліку повинен знати:

  — нормативно-правові акти щодо організації та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період мобілізації та воєнного часу, обліку бланків суворої звітності;

  — правила документообігу на підприємстві;

  — чисельність військовозобов’язаних за складом, військовими званнями, військово-обліковими спеціальностями, ступенями придатності до військової служби;

  — кількість заброньованих військовозобов’язаних, які залишаються для роботи на підприємстві;

  — кількість військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні розпорядження та підлягають призову за мобілізацією, способи їх оповіщення та доставляння до збірних пунктів;

  — кількість військовозобов’язаних, які не заброньовані, та таких, що не мають мобілізаційних розпоряджень і тимчасово залишаються для роботи на підприємстві;

  — кількість військовозобов’язаних, які працюють, і можливість переміщення їх на посади замість військовозобов’язаних, які підлягають призову за мобілізацією;

  — кількість водіїв, які вибувають за мобілізацією до складу Збройних Сил України разом із технікою, що постачається, та без неї, і про кількість водіїв, які залишаються на підприємстві.

   

  6. Кваліфікаційні вимоги

  Кваліфікаційні вимоги: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи.

   

  Ознайомлена і приступила до виконання обов’язків:

  (посада, підпис, П. І. Б.)

  (дата)

   

  3.Список усіх працюючих на підприємстві військовозобов’язаних і призовників.

  СПИСОК
  військовозобов'язаних (призовників), які працюють в ________________________________________________

                                                                                         (найменування підприємства, установи, організації)

   

  №№

  пп

  Посада

  Прізвище, ім’я та по батькові

  Дата народ-

  ження

  Військове звання

  ВОС

  Придатність до військової служби

  Адреса проживання (за реєстрацією/фактична)

  Сімейний стан

  Примітка

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Примітка: 1. Списки складаються в  алфавітному порядку окремо по: 1 –  військовозобов’язані офіцерського складу, 2 –  військовозобов’язані рядового, сержантського і старшинського складу, 3 –  військовозобов’язані жінки,  4 – призовники;

                

  4.Список заброньованих військовозобов’язаних працюючих на підприємстві.

  СПИСОК

  заброньованих військовозобов’язаних працюючих в ________________________________________________

                                                                                                                             (найменування підприємства, установи, організації)

  № п/п

  Посада

  Прізвище, ім’я та по батькові

  Рік народження

  Військове звання

  Склад

  Профіль

  ВОС

  Серія та номер, ким видано та дата видачі посвідчення про відстрочку від призову під час мобілізації та у воєнний час до ЗС України,

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5.Список посадових осіб підприємства, які мають мобілізаційні розпорядження.

  СПИСОК

  посадових осіб _____________________________________, які мають мобілізаційні розпорядження.

             (найменування підприємства, установи, організації)

  № п/п

  Посада

  Прізвище, ім’я та по батькові

  Рік народження

  Військове звання

  ВОС

  № Команди

  Військкомат де перебуває на військовому обліку

  Час прибуття на збірний пункт

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  1. Список Р(М)ВК, у яких працівники (ті, що навчаються) перебувають на військовому обліку.

   

  Список районних (міських) військових комісаріатів,

  у яких працівники (ті, що навчаються) перебувають на військовому обліку.

  № пп

  Назва Р(М)ВК

  Адреса Р(М)ВК

  Номери телефонів Р(М)ВК

  Кількість військовозобов’язаних і призовників

  Примітки

  офіцерів

  солдатів і сержантів

  призовників

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Перспективний план роботи з військового обліку на рік.

   

  ЗАТВЕДЖУЮ

  Директор _______________

           о/п     М. М. Сидоренко

  «__»____________2017 р.

  Перспективний план

  роботи інспектора відділу кадрів з військового обліку та бронювання

  військовозобов’язаних і призовників на 2017 рік

  п/п

  Назва  заходів

  Термін виконання

  Хто виконує

  Відмітка про виконання

  1.Планування

  1

  Складання перспективного плану  роботи інспектора відділу кадрів з військового обліку та бронювання військовозобов’язаних і призовників на (наступний) 20___рік

  До 25грудня

  Інспектор відділу кадрів

   

  2

  Складання графіку звірки особових карток з військово-обліковими документами військовозобов’язаних і призовників по підрозділах (цехах)

  до 25 грудня

  Інспектор відділу кадрів

   

  3

  Складання плану заміни фахівців, які вибувають за мобілізацією та у воєнний час, розробка та заходів з підготовки кадрів для заміщення військовозобов’язаних, які підлягають призову до складу Збройних Сил України.

  до 25 грудня

  Інспектор відділу кадрів

   

  4

  Складання плану заходів щодо вручення заброньованим військовозобов’язаним посвідчень про відстрочку від мобілізації .

  до 25 грудня

  Інспектор відділу кадрів

   

  2.Заходи військового обліку військовозобов’язаних і призовників

  1

  Перевірка у військовозобов’язаних і призовників військово-облікових документів встановленого зразка і встановлення чи, перебувають вони на військовому обліку за місцем реєстрації місця проживання

  Постійно при прийомі на роботу

  Інспектор відділу кадрів

   

  2

  Звірка особових карток робітників з їх військово-обліковими документами

  згідно з графіком

  Інспектор відділу кадрів

   

  3

  Звірка карток П2 з обліковими даними військових комісаріатів

  згідно з графіком

  Інспектор відділу кадрів

   

  4

  Облік змін облікових даних  військовозобов’язаних і призовників і внесення їх  у п’ятиденний строк до їх особових карток

  Постійно

  Інспектор відділу кадрів

   

  5

  Подання до військового комісаріату список юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці (при наявності такої категорії працівників), у разі відсутності - письмово повідомляє про це військовий комісаріат

  До 1 грудня

  Інспектор відділу кадрів

   

  6

  Контроль за проходженням підготовки до строкової військової служби всіма юнаками допризовного і призовного віку, які працюють на підприємстві (відвідування допризовниками і призовниками шкіл, учбових пунктів, учбових організацій Товариства сприяння обороні України (ТСОУ) і медичних установ), вживати заходи до забезпечення повного відвідування і якісного проведення цієї підготовки;

  Постійно

  Інспектор відділу кадрів

   

  7

  Забезпечення оповіщення військовозобов’язаних і призовників на вимогу військових комісаріатів і сприяти їх своєчасній явці за цим викликом

  За наявності розпорядження з Р(М)ВК

  Інспектор відділу кадрів

   

  8

  Повідомлення військових комісаріатів про всіх військовозобов’язаних і призовників заново прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу)

  У семиденний строк

  Інспектор відділу кадрів

   

  9

  Проведення роз’яснювальної роботи серед військовозобов’язаних і призовників про неухильне дотримання вимог Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо військового обліку, забезпечення суворого контролю за виконанням цього Закону;

  При прийомі на роботу, систематично на протязі року

  Інспектор відділу кадрів

   

  10

  Ведення Журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

  Постійно

  Інспектор відділу кадрів

   

  11

  Взаємодія з підрозділами військового комісаріату, надання йому допомогу у проведенні мобілізаційних та оборонних заходів

  Постійно

  Інспектор відділу кадрів

   

  3. Заходи з бронювання військовозобов’язаних

  1

  Аналіз забезпеченості робочою силою в особливий період

  Постійно

  Інспектор відділу кадрів

   

  2

  Бронювання військовозобов’язаних із числа інженерно-технічних працівників і кваліфікованих робітників уперше прийнятих або призначених на нові посади військовозобов’язаних, а також при зміні у них військово-облікових ознак (склад, військове звання, ВОС, ступеню придатності до військової служби, віку), якщо вони підлягають бронюванню згідно переліку та повідомлення про це військові комісаріати

  В 10-денний термін

  Інспектор відділу кадрів

   

  3

  Ануляція відстрочки від призову та повідомлення до військові комісаріати

  В 5-денний термін

  Інспектор відділу кадрів

   

  4

  Внесення зміни та виправлення у посвідчення про відстрочку від призову на військовозобов’язаних при зміні їх облікових даних або умов бронювання з повідомленням до відповідних військових комісаріатів

  Постійно

  Інспектор відділу кадрів

   

  5

  Забезпечення обліку та зберігання бланків спеціального військового обліку

  Постійно

  Інспектор відділу кадрів

   

  6

  Підготовка та подання звіту про чисельність працюючих та військовозобов’язаних;

  До 1 лютого

  Інспектор відділу кадрів

   

  7

  Підготовка та подання доповіді керівнику підприємства про стан роботи з військового обліку та бронювання військовозобов’язаних

  До 25 грудня

  Інспектор відділу кадрів

   

   

  Інспектор відділу кадрів _______________А.А.КУЩ                                        

             (підпис) 

  8. Графік звірок особових карток (форма П-2) працівників з військовими квитками (посвідченнями про приписку до призовних дільниць) військовозобов’язаних та обліковими картками військкоматів

   

   

   

  ЗАТВЕДЖУЮ

  Директор _______________

           о/п     М. М. Сидоренко

  «__»____________2017 р.

   

   

   

  Графік

  звірок особових карток працівників з їх військово-обліковими документами

  та обліковими даними військкоматів

   

  п/п

  Найменування підрозділу

  Кількість військовозобов’язаних, які працюють

  Дата проведення звірки

  Відмітка про виконання

  Всього

  в тому числі призначених

  у команди

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  І.Звірка особових карток (форма П-2) працівників з військовими квитками (посвідченнями про приписку до призовних дільниць) військовозобов’язаних

  1

  Управління ТОВ «Полтавагазпостач»

  8

  1

  10.02.2016

  11.08.2016

   

  2

  Транспортний цех

  24

  4

  24.02.2016

  25.08.2016

   

  ….

  ……

   

   

   

   

  ІІ. Звірка особових карток (форма П-2) з обліковими даними військових комісаріатів

  6

  Полтавський ОМВК

  64

  9

  05.04.2016

   

  7

  Віддалені військкомати

  9

  2

  28.03.2016

   

   

   

               

  Інспектор відділу кадрів _______________А.А.КУЩ                                                                                                     (підпис)        

  9. Журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів

  ЖУРНАЛ
  обліку результатів перевірок стану військового обліку
  призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових
  даних з даними районних (міських) військових комісаріатів

  ________________________________________________________________         

   (найменування державного органу, військової частини, підприємства, установи, організації, навчального закладу)

   

  Дата перевірки (звірки)

  Найменування посади, прізвище та ініціали особи, яка провела перевірку (звіряння)

  Результати проведеної перевірки (звіряння), недоліки, висновки та пропозиції

  Рішення керівника

  Відмітка про усунення виявлених недоліків

   

   

  10. Аркуші доведення правил військового обліку до працівників підприємства.

  Аркуш доведення Правил військового обліку громадян України.

   

  ПРАВИЛА

  військового обліку призовників і військовозобов’язаних

  1. Призовники і військовозобов’язані повинні:

  перебувати на військовому обліку за місцем проживання у районних (міських) військових комісаріатах, за місцем роботи (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях, виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад, а також у разі тимчасового вибуття за межі України за місцем консульського обліку в дипломатичних установах України;

  прибувати за викликом районних (міських) військових комісаріатів на збірні пункти, призовні дільниці у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях районних (міських) військових комісаріатів), для взяття на військовий облік та визначення призначення на воєнний час, оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних;

  не змінювати місце фактичного проживання (перебування) з моменту оголошення мобілізації, а у воєнний час не виїжджати з місця проживання без дозволу військового комісара районного (міського) військового комісаріату, відповідних керівників СБУ або Служби зовнішньої розвідки;

  проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районних (міських) військових комісаріатів;

  проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі;

  особисто у семиденний строк прибувати до районних (міських) військових комісаріатів з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, у службові відрядження, на навчання, у відпустку чи на лікування (строком понад три місяці за межі України), у разі зміни місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району;

  особисто повідомляти у семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади;

  негайно повідомляти районним (міським) військовим комісаріатам за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа;

  подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських) військових комісаріатів документи, що підтверджують право призовників на відстрочку від призову на строкову військову службу.

  2. У разі коли за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку прибувають до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову на строкову військову службу, визначеного указом Президента України.

  3. Призовники і військовозобов’язані за порушення встановлених пунктами 1 і 2 цього додатка, а також за порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, умисне псування військово-облікових документів чи втрату їх з необережності, неявку за викликом до районних (міських) військових комісаріатів без поважних причин, за несвоєчасне повідомлення обліковому органу, де перебувають на військовому обліку, даних про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я (після тривалого лікування хвороби та (або) хвороби, яка спричинила часткову (повну) втрату працездатності), адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади притягуються до адміністративної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення.

  4. Керівники та посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, військових частин, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування та форми власності, а також власники будинків за порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, за неподання до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, за прийняття на роботу призовників і військовозо-бов’язаних, які не перебувають на військовому обліку, незабезпечення сповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районного (міського) військового комісаріату, перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці, несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, та неподання відомостей про призовників і військовозобов’язаних несуть відповідальність згідно із законом.

  5. Громадяни, які ухиляються від призову на строкову військову службу, призову за мобілізацією, військового обліку або спеціальних (перевірочних) зборів, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством.                      

   

  Я, _________________________________   19___   року народження, ознайомлений з правилами .                         .                          (прізвище, ім’я, по-батькові)                                                                                                                                                                                 

  військового обліку громадян України.                                                                                                                                                                                  

   

   «___»_________20__ року                                                          ________________

                                                                                                                                                                                 (підпис)                                                      

  11. Корінці розписок про прийом військових квитків.

  Корінець розписки № _______

  Про прийом на зберігання військово-облікового документа

  ________________________________

                    (прізвище, ім’я, по батькові)

  рік народження __________________

  військове звання ________________

  мета прийняття на зберігання військово-облікового документа

  ________________________________

  _______________       _____________

  (прізвище і посада особи,                  (підпис)

  яка прийняла на зберігання

  військово-обліковий   документ)

  Розписка військовозобов’язаного (призовника) у зворотному отриманні військово-облікового документа

  ________________

         (підпис)

  ___ _________ 20__ р.

  Розписка № ___________

  Видана ___________________________

                     (прізвище, ім’я, по батькові)

  ______ року народження про те, що військово-обліковий документ, який йому належить, серія _____, № ____________, прийнятий для зберігання  з метою _________________________________

  __________________________________

   

  Розписка дійсна до

  ___ __________ 20___ р.

  ________________       _____________

  (прізвище і посада особи,                    (підпис)

  яка прийняла на зберігання

  військово-обліковий   документ)

  МП

  Примітка. 

  • Бланки розписок формуються у блокноти обсягом не менш як 50 аркушів.
  • Використані та повернуті призовниками і військовозобов’язаними розписки про вилучення військово-облікових документів зберігаються протягом року до наступного звіряння облікових даних.
  • Розписки про вилучення військово-облікових документів у призовників і  військовозобов’язаних на відповідальне зберігання військовими частинами та установами військових формувань, утворених відповідно до законів, крім Збройних Сил, а також органами Національної поліції, органами і підрозділами цивільного захисту, Держспецзв’язку та Державною кримінально-виконавчою службою, зберігаються до дати повернення військово-облікових документів призовникам та військовозобов’язаним під час їх звільнення з таких органів.

   

  А К Т

  про відмову в отриманні повідомлення

   

  «___» ______________ 20__ р.                                                                                          м. _______

           Я, ________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

                                                                 (посада, організація , прізвище, ім’я та по батькові)

  в присутності свідків:

  1. ______________________________________________________________________________ адреса __________________________________________________________________________

  2. ______________________________________________________________________________ адреса __________________________________________________________________________

   

  склав цей акт про те, що громадянину

  1. Прізвище, ім’я та по батькові ____________________________________________________

  2. Дата та місце народження _______________________________________________________

  3. Громадянство _________________________________________________________________

  4. Місце роботи і посада  __________________________________________________________

  5. Місячний заробіток ____________________ 6. На утриманні осіб ______________________

  7. Місце проживання _____________________________________________________________

  8. Місце реєстрації _______________________________________________________________

  9. Особа правопорушника засвідчується ____________________________________________

  ________________________________________________________________________________

  (документ, коли і ким виданий, серія, № )

  10. Ідентифікаційний код _________________________________________________________

  повідомлено, що він відповідно до ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» на підставі повідомлення, виданого військовим комісаром Харківського об’єднаного районного військового комісаріату, повинен з’явитись до Харківського об’єднаного районного військового комісаріату за адресою Московський проспект, 92а, м. Харків, «__» _______ 20__ р. о «___» год. «___» хв. для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний.

           При собі мати: паспорт громадянина України, військовий квиток, посвідчення водія (за наявності).

           Громадянину _____________________ роз’яснено ст. 210-1 КУпАП про адміністративну відповідальність за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

           Громадянину ______________________ роз’яснено ст. 337 КК України про кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку або спеціальних зборів.

           Громадянин відмовився отримати повістку військового комісаріату і при цьому заявив: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________

   

  Підписи свідків 1. _________________                    2. _________________

   

  Підпис посадової особи, яка склала акт    ___________________

   

  IХ. ДОНЕСЕННЯ (ЗВІТИ), ЩО НАДАЮТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ З ПИТАНЬ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ

   

  Найменування донесення

  Термін подання

  Куди надається

  Форма за якою надається

  Повідомлення про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку

  Протягом 7 днів з дня призначення, переміщення або звільнення

  Р(М)ВК за місцем розташування підприємства

  Довільна форма, з вказанням номера і дати наказу, прізвища, імя, по батькові та контактних даних

  Повідомлення про прийнятих (зарахованих на навчання) та звільнених (відрахованих) працівників (студентів)

  Протягом 7 днів з дня прийому (звільнення) працівника

  Р(М)ВК за місцем перебування на обліку військовозобов’язаного

  Додаток 2 до Порядку ПКМУ 921

  Повідомлення про зміну облікових даних військовозобов’язаних

  До 5 числа кожний місяць

  Р(М)ВК за місцем перебування на обліку військовозобов’язаного

  Додаток 2 до Порядку ПКМУ 921

  Список військовозобов'язаних і призовників, які працюють

  За запитом військкомату , але не рідше одного разу на рік для звірки з обліковими даними військкоматів

  Р(М)ВК за місцем перебування на обліку військовозобов’язаного

  Форма 1

   

  Довідка про навчання на денній формі

  (тільки навчальні заклади)

  До 1 жовтня

  Усім призовникам, які навчаються на денній формі навчання

  Додаток 17 до ПКМУ 352

  Список громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці

  До 1 грудня

  Р(М)ВК по місцю реєстрації місця проживання працівників

  Додаток 1 до ПКМУ 352

  Додаток 3 до Порядку ПКМУ 921

  Звіт про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних

  До 1 лютого

  Органу визначеному п.61 постанови КМУ від 04.02.2015р. №45

   Додаток 4 до постанови КМУ №45 від 04.02.15р

   

   

  ФОРМИ ЗА ЯКИМИ НАДАЮТЬСЯ ДОНЕСЕННЯ.

   

  Повідомлення про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку

   

  Військовому комісару

  ___________________________РВК

  підполковнику _________________

  64500, м.___________, вул..__________

   

   

  Шановний Олександре Миколайовичу!

   

           Повідомляємо, що згідно наказу від ___.___.20___ року № ___ відповідальним за організацію та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та за бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час на підприємстві призначено інспектора з військового обліку Шульгу Наталію Володимирівну. Контактні телефони: ________________, _________________, факс __________, e-mail __________________.

   

              З повагою

   

  Директор  ______________

                                                                                                                        А.В.БРУНЬКО

   

   

  Повідомлення про зміну облікових даних

  Додаток 2
  до Порядку

  ______________________________________
  (найменування районного (міського) військового комісаріату)

  ПОВІДОМЛЕННЯ
  про зміну облікових даних

  1. Прізвище, ім’я та по батькові (військовий ідентифікаційний номер) ___________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  2. Номер військово-облікової спеціальності ________________________

  3. Військове звання ____________________________________________

  4. Дата народження ____________________________________________

  5. Зміна облікових даних ________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

  6. Підстава для зміни облікових даних _____________________________

  _________________________________________________________________

                                        (найменування документа, номер та дата видачі)

   

  7. Військовий квиток серія _____ № ___, виданий ___  _______20__ р.

  8. Перебування на військовому обліку _____________________________

  (найменування районного (міського)

  _____________________________________________________________

                                       військового комісаріату)

  9. Адреса місця проживання _____________________________________

  _________________________________________________________________

   

  ___________________        __________________             ______________

  (найменування посади керівника)                             (підпис)                                          (ініціали та прізвище)

   

  Пояснення: 1. В п.5 зазначаються які відбулися зміни в облікових даних (прийнятий (зарахований на навчання) або звільнений (відрахований з навчального закладу) з роботи – протягом 7 днів, зміни щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади – до 5-го числа щомісячно).

                        2. В п.6 зазначається номер наказу та дата про прийняття (звільнення, переведення) або назва, номер, дата видачі документа підтверджуючого зміну облікових даних.

                     3. Донесення направляється у військкомат за місцем перебування на обліку працівника с супроводжувальним листом.

   

   

   

  Зразок повідомлення про прийнятого на роботу військовозобов’язаного:

   

   

   

   

  Зразок повідомлення про зміну облікових даних військовозобов’язаного:

   

   

   

   

  Звіт про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних

  Додаток 4 до ПКМУ №45дск

  ЗВІТ

  про чисельність працюючих та військовозобов'язаних ___________________________________,

                                                                                                                                            (підприємства, установи, організації)

   які заброньовані  згідно з переліками посад і професій, станом на 1 січня 20__ року

  Професійна назва робіт

  Порядковий номер

  Чисельність працюючих

  Чисельність працюючих військовозобов'язаних

  Кількість військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій

  Чисельність незаброньованих військовозобов'язаних, що не мають мобілізаційних розпоряджень

  Примітка

  усього

  у тому числі

  Всього

  у тому числі

  офіцерського складу

  сержантського і старшинського складу

  рядового складу

  офіцерського складу

  рядового, сержантського і старшинського складу у віці (років)

  до 35

  від 35  до 40

  від 40  до 45

  від 45  до 60

  А

  Б

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  Керівники

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Професіонали

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Фахівці

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Технічні службовці

  4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Працівники сфери торгівлі та послуг

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства

  6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Кваліфіковані робітники з інструментом

  7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Робітники з обслуговування,  експлуатації та  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин

  8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Найпростіші професії

  9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8+9)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ___________________________                             _______________            _________________________

          (найменування посади керівника)                                                                                                (підпис)                                                    (ініціали та прізвище)

  «___»___________20___р.

  ПОГОДЖЕНО

  Військовий комісар _____________ РВК     підполковник    _______________          В.А.ІВАНКОВ

                                                                               (військове звання)                           (підпис)                                                  (ініціали та прізвище)

   

   

  Список громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць

  Додаток 1 до ПКМУ 352

  (Додаток 3 до Порядку ПКМУ 921)

  _____________________________________
  (найменування районного (міського) військового комісаріату)

  СПИСОК
  громадян ______ року народження, які підлягають приписці
  до призовних дільниць _________________________________________________________________           (найменування житлово-експлуатаційної організації, підприємства, установи, організації,
  власника будинку, органу місцевого самоврядування, навчального закладу)

  Станом на ____ _________ 20___ року

  Поряд-ковий номер

  Прізвище, ім’я, по батькові

  Місце роботи (навчання) та найменування посади

  Місце проживання

  Відмітка районного (міського) військового комісаріату про зміни, що сталися після
  1 січня до закінчення строку приписки, та порядковий номер, за яким громадянина внесено до списку

  _____________________         ___________________        ______________

  (найменування посади керівника                    (підпис)                            (ініціали та прізвище)

  підприємства, установи, організації,

  голови виконавчого комітету сільської

  (селищної, міської) ради                                                      

  ___ ______________ 20__ р.

  МП

  ________

  Примітка. 1. Список складається в алфавітному порядку. До списків включаються всі юнаки, яким у рік приписки виповнюється 17 років незалежно від громадянства, відбування покарання в місцях позбавлення волі за вироками суду, стану здоров’я, постійного чи тимчасового проживання (роботи, навчання).

  2. Юнаки  старшого  призовного  віку,  які  не  приписані  до призовної дільниці,  також заносяться  до  цього  списку.  Рік  їх народження зазначається у графі 2.

  3. Список   підписується  керівником  житлово-експлуатаційної організації,  підприємства, установи та організації, підрозділу по роботі з кадрами підприємства,  установи, організації, навчального закладу,  головою виконавчого органу  місцевого  самоврядування  і скріплюється печаткою.

  4. Список  у районному військовому комісаріаті реєструється і зберігається в окремій справі протягом 3 років.

  5. Графа 5 заповнюється у районному військовому комісаріаті.

   

   

   

   

   

  Довідка призовнику, який навчається на денній формі навчання

   

                                                        Додаток 17
                                                       до ПКМУ 352
   

  Штамп навчального
      закладу
   

                               ДОВІДКА
   

  Видана призовнику ________________________________________________
                            (прізвище, ім'я, по батькові)
   

  _____________________________ року народження про те, що він у ____
   

  році вступив______________________________________________________
              (повна назва навчального закладу, рівень акредитації
                              навчального закладу)
   

  і зараз  навчається  на  ___  курсі  (класі)  денного (вечірнього,
  заочного) відділення.
   

  Термін закінчення навчального закладу ___________________ 20___ р.
   

  Довідка видана для подання в _____________________________________
                                 (найменування районного військового
                                            комісаріату)
   

  _____________________________________________________   __________
       (назва посади керівника навчального закладу)        (підпис)
   

  ___________________________________
          (ініціали, прізвище)
   

       М.П.
   

                       (Зворотний бік довідки)
   

  Пояснення до заповнення:

   

       1. Довідка повинна бути зареєстрована у відповідному журналі обліку службових документів навчального закладу та видаватись призовнику під розписку.

   

       2. Довідка подається не пізніш як 1 жовтня кожного року особисто призовником у районний військовий комісаріат, в якому він перебуває на військовому обліку.


       3. Довідка підписується керівником навчального закладу або його заступником та засвідчується печаткою навчального закладу.

   

  Х. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК СТАНУ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ.

   

  Районні (міські) військові комісаріати відповідно до затверджених районними держадміністраціями, міськими радами планів проводять перевірку підприємств, установ та організацій, що перебувають на території їх відповідальності та в яких працюють військовозобов’язані, що заброньовані за ними, а також військовозобов’язані, які мають мобілізаційні розпорядження. Решта виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад, підприємств, установ та організацій перевіряються один раз на три роки. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів (додаток 7 до Порядку – ведеться на підприємстві) і журналу обліку перевірок стану військового обліку районного (міського) військового комісаріату (додаток 28 до Порядку – ведеться у Р(М)ВК).

   

  Повноваження щодо проведення перевірок стану військового обліку в державних органах, у військових частинах, на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах також надані: Генеральному штабу Збройних Сил України, оперативним командуванням, обласним державним адміністраціям у взаємодії з обласними військовими комісаріатами, районним державним адміністраціям і міським радам у взаємодії з районними (міськими) військовими комісаріатами - на території їх відповідальності; центральним органам виконавчої влади та іншим державним органам - на підприємствах, в установах та організаціях, які перебувають у сфері їх управління.

   

  Посадовим особам із складу комісії, що проводять перевірку стану військового обліку, вручаються підписані відповідними керівниками та завірені печатками приписи на право проведення перевірки стану військового обліку (додаток 29) та затверджується план їх роботи.

  Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій перевіряють наявність приписів та посвідчень у посадових осіб, які проводять перевірку, та допускають їх до роботи з визначеними документами.

  Голови комісій, що проводять перевірку, на початку її проведення доводять до відома керівників державних органів, підприємств, установ та організацій плани роботи, а після завершення оголошують результати перевірки, які вносять до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними Р(М)ВК.

  Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій, на яких проведено перевірку, організовують та забезпечують усунення виявлених недоліків. Про вжиті заходи до усунення недоліків інформують у визначені в акті строки керівника органу, який проводив перевірку.

   

   

  Питання, які підлягають перевірці з організації та ведення військового обліку та забезпечення функціонування системи військового обліку

   

  Під час перевірки місцевих органів виконавчої влади перевіряється:

  апарат місцевого органу виконавчої влади з питань організації військового обліку на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та результати контролю за його станом;

  стан методичного забезпечення заходів військового обліку та підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку;

  кадровий підрозділ апарату місцевого органу виконавчої влади з питань ведення військового обліку, а також два — три виконавчих комітети сільських, селищних, міських рад або підприємства, установи та організації, які перебувають на території відповідальності, щодо ведення військового обліку.

  Крім документів, визначених у пункті 5 додатку 27 до Порядку, перевіряються: положення про структурні підрозділи місцевого органу виконавчої влади, що забезпечують функціонування системи військового обліку у відповідній галузі або сфері управління, здійснюють організацію та ведення військового обліку, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

  Під час перевірки військових частин, підприємств, установ та організацій перевіряється:

  правильність призначення осіб, відповідальних за ведення військового обліку;

  рівень забезпечення повноти, достовірності та якості обліку всіх призовників і військовозобов’язаних згідно з вимогами, встановленими Міноборони та Держстатом;

  стан підтримання постійної взаємодії з відповідними районними (міськими) військовими комісаріатами з питань строків та способів звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів, в яких вони перебувають на військовому обліку, внесення відповідних змін до них та організації проведення оповіщення призовників і військовозобов’язаних;

  стан організації періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у посвідченнях про приписку до призовної дільниці, у військових квитках та тимчасових посвідченнях;

  своєчасність внесення до особових карток працівників змін, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади призовників і військовозобов’язаних, та повідомлення районного (міського) військового комісаріату про зміну облікових даних;

  своєчасність оформлення документів для бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами та організаціями та навчальними закладами на період мобілізації та на воєнний час;

  стан здійснення постійного контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними правил військового обліку, проведенням роз’яснювальної роботи серед громадян про виконання обов’язків щодо військового обліку;

  повідомлення районного (міського) військового комісаріату про призовників і військовозобов’язаних, які порушили вимоги законодавства щодо виконання військового обов’язку, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом;

  ведення журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

  Крім того, перевіряються такі документи: накази керівників про призначення відповідальних осіб за ведення військового обліку та їх посадові інструкції; штатний розпис; накази керівників про прийняття та звільнення з роботи призовників і військовозобов’язаних; керівні документи; розпорядчі документи щодо організації питань, які підлягають перевірці; картотека карток П2 (особових карток державних службовців); документи службового листування з районним (міським) військовим комісаріатом; планувальні та звітні документи за минулий та поточний роки; документи з опрацювання пропозицій до переліку посад і професій, що підлягають бронюванню; перелік посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час; відомості про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, та військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню; посвідчення про відстрочку від призову до Збройних Сил на період мобілізації та на воєнний час, відомості щодо їх видачі; журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів; розписки про отримання військово-облікових документів; списки військовозобов’язаних і призовників, відомості про нарахування та отримання заробітної плати працівниками та інші документи.

  Під час перевірки навчальних закладів, крім питань, визначених у пункті 5 додатку 27 до Порядку, додатково перевіряється:

  своєчасність видачі призовникам довідок, що підтверджують їх право на відстрочку від призову на строкову військову службу, для подання їх до районного (міського) військового комісаріату;

  своєчасність повідомлення відповідних районних (міських) військових комісаріатів про зміну форми навчання, зарахування (відрахування) з навчального закладу;

  своєчасність подання до районного (міського) військового комісаріату та повнота складання списку жінок, які мають фах з відповідною військово-обліковою спеціальністю, придатні до проходження військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом, для взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних — жінок.

  Під час перевірки військових частин, утворених відповідно до законів військових формувань, крім Збройних Сил, а також органів Національної поліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Держспецзв’язку та Державної кримінально-виконавчої служби, крім питань, визначених у пункті 5 додатку 27 до Порядку, додатково перевіряється:

  своєчасність направлення до районних (міських) військових комісаріатів іменних списків та військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних для їх зняття (виключення) з військового обліку;

  наявність військово-облікових документів у призовників і військовозобов’язаних, зданих на зберігання до кадрового підрозділу.

   

   

  Типові порушення, виявлені при перевірках стану військового обліку

  на підприємствах, в установах та організаціях:

  Військовий облік військовозобов’язаних та призовників ведеться по особових картках невстановленої форми.

  Записи в особових картках працівників робляться не у відповідності до вимог Порядку організації та ведення військового обліку.

  Перевірка у громадян під час прийняття на роботу наявності військово-облікових документів (у військовозобов'язаних – військових квитків  або   тимчасових посвідчень (замість  військових  квитків),  а  у  призовників  - посвідчень про  приписку до призовних дільниць) не здійснюється.

  Встановлені випадки прийняття на роботу військовозобов'язаних та призовників, які не перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах (Службі безпеки України або Службі зовнішньої розвідки України).

  Не дотримуються строки повідомлення військових комісаріатів в семиденний термін про всіх військовозобов'язаних та  призовників,  прийнятих  на  роботу  чи  звільнених з роботи. Є випадки взагалі неповідомлення військових комісаріатів (особливо тих, які розташовані у інших адміністративно-територіальних одиницях).

  На забезпечується повнота, достовірність та якість обліку всіх військовозобов'язаних і призовників, наприклад – не вказується наявність відстрочки від призову на строкову військову службу у призовників, громадяни, які є військовозобов’язаними – продовжують рахуватись призовниками, не змінюється розряд військового обліку у військовозобов’язаних.

  Не підтримується постійна взаємодія з районними (міськими) військовими комісаріатами, де військовозобов'язані та призовники перебувають на військовому обліку (особливо тих, які розташовані у інших адміністративно-територіальних одиницях) з  питань строків та способів звірки даних особових карток з обліковими  даними  військових комісаріатів,  внесення відповідних змін до них та з питань оповіщення (на підприємствах (в установах) відсутні контактні телефони та адреси відповідних Р(М)ВК, звірка не проводиться, так як військово-облікові ознаки не відповідають дійсності або записані у неповному обсязі).

  Не здійснюється періодична звірка особових карток із записами у військових квитках  та  посвідченнях  про  приписку  до  призовних дільниць (відсутні корінці розписок про вилучення військових квитків (посвідчень про  приписку  до  призовних дільниць), військово-облікові ознаки працівників не відповідають дійсності).

  Не проводиться (не  рідше одного разу на рік) звірка особових карток працівників з обліковими даними військових комісаріатів.

  Не вносяться в п'ятиденний термін до особових карток працівників зміни, які стосуються сімейного стану,  місця  проживання,  освіти, місця  роботи  і посади військовозобов'язаних та призовників.

  Військові комісаріати не повідомляються донесенням про зміну облікових даних до 5 числа щомісяця про всі зміни, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця  роботи  і посади військовозобов'язаних та призовників (мають місце випадки несвоєчасного повідомлення).

  Контроль за виконанням заходів допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, дотриманням правил військового обліку не здійснюється. Роз'яснювальна робота серед громадян України про виконання обов'язків  щодо військового  обліку не проводиться.  Повідомлення  про  військовозобов'язаних  та призовників,  які  порушили  вимоги  законодавства  про військовий обов'язок і військову службу, у військові комісаріати для притягнення винних до відповідальності згідно з законом не надсилаються (на підприємствах (в установах) працюють громадяни України, які не досягли граничного віку перебування у запасі (чоловіки – 60 років, жінки – 50 років) і не перебувають на військовому обліку у Р(М)ВК, крім того працюють призовники, які тривалий час знаходяться у неявці або у розшуку).

  Оповіщення на вимогу військових комісаріатів призовників та військовозобов'язаних про їх виклик до військового комісаріату здійснюється без видачі відповідних наказів керівників, що не дає можливості забезпечити їх своєчасного прибуття за цим викликом.

  Своєчасно не оформлюється  бронювання   військовозобов'язаних   за підприємствами,  установами  і організаціями на період мобілізації та на воєнний час.

   

   

   

   

  ХІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ, ПРИЗОВНИКІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ’ЯЗОК ТА ПРАВИЛ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ.

   

  Керівники, інші посадові особи державних органів, військових частин, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності та громадяни  України, винні у порушенні порядку військового обліку, допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на строкову  військову службу, проходження  служби у  військовому резерві, проходження зборів, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, прибуття за викликом до військового комісаріату, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов'язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом.

   

  КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (Кримінальний Кодекс України)

   

  Стаття 114-1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань

  1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період -

  карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

  2. Те саме діяння, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, - карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

   

  Стаття 335. Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу

  Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу - карається обмеженням волі на строк до трьох років.

   

  Стаття 336. Ухилення від призову за мобілізацією

  Ухилення від призову за мобілізацією -

  карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   

  Стаття 336-1. Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації

  Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період (крім відбудовного періоду) чи у разі проведення цільової мобілізації -

  карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

   

  Стаття 337. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів

  1. Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, -

  карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

  2. Ухилення військовозобов'язаного від навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів -

  карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

  АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (Кодекс України про адміністративні правопорушення)

   

  Стаття 210. Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу

  Порушення військовозобов’язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах —

  тягнуть за собою накладення штрафу від п’яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або частиною першою статті 211 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

  тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Стаття 210-1. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію

  Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію —

  тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

  тягне за собою накладення штрафу на громадян від від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Стаття 211. Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх з необережності

  Умисне зіпсуття або недбале зберігання військовозобов’язаними і призовниками обліково-військових документів (військових квитків і посвідчень про приписку до призовних дільниць), яке спричинило їх втрату, —

  тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті або частиною першою статті 210 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

  тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Стаття 211-1. Неявка на виклик у військовий комісаріат

  Неявка громадян на виклик у військовий комісаріат без поважних причин для приписки до призовної дільниці —

  тягне за собою накладення штрафу до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

  Стаття 211-2. Неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць

  Неподання керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ та організацій, які здійснюють експлуатацію будинків, власниками будинків, органами місцевого самоврядування, яким делеговано ведення первинного обліку військовозобов’язаних і призовників, підрозділами по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності щорічно в строки, встановлені Міністерством оборони України, до відповідних районних, районних у місті, міських чи міськрайонних військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць —

  тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

  тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Стаття 211-3. Прийняття на роботу військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку

  Прийняття керівниками або іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на роботу (навчання) військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання, —

  тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

  тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Стаття 211-4. Незабезпечення сповіщення військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати, перешкода їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці

  Незабезпечення керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами підприємств, установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на вимогу військових комісаріатів сповіщення військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати або перешкода зазначених посадових осіб своєчасній явці громадян на збірні пункти чи призовні дільниці —

  тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

  тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

   

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 23. Конституція України
 24. Закон України Про військовий обов’язок і військову службу
 25. Закон України Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних
 26. Закон України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
 27. Закон України Про оборону
 28. Кримінальний кодекс України
 29. Кодекс України про адміністративні правопорушення
 30. Кодекс законів про працю України
 31. Цивільний Кодекс України
 32. Господарський Кодекс України
 33. Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу, затверджені Указом Президента України від 30.12.16р. № 582/2016
 34. Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.16р. № 921
 35. Перелік спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.10.94р. № 711
 36. Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.02р. №352
 37. Порядок бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.15р. № 45 дск
 38. Наказ Міністерства оборони України від 10.04.17р. № 206 «Про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу»
 39. Наказ Міністерства оборони України від 14.08.08р. № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України»
 40. Наказ Міністерства оборони України від 27.05.14р. №337 «Про затвердження тимчасових переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу та військовослужбовців-жінок і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців»
 41. Спільний наказ Державного комітету статистики України та Міністерства  оборони  України від 25.12.2009 № 495/656  «Про затвердження форми первинного обліку № П-2 "Особова картка працівника" та Інструкції по її заповненню»
 42. Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.16 № 156 «Про затвердження форми Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення»
 43. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ i організацій, затверджене наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції та Міністерства фінансів від 28.06.93 р. № 43
 44. Лист Міністерства соціальної політики від 25.12.13р. № 564/13/116-13
Web-адреса: kurilivka.kupyansk.info/news/id/11705 | Переглядів: 108Дата публікації: 09:50 30.11.2017
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Декларування доходів
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада