Сільський голова

Серпокрил Володимир Васильович

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування

Поділитися новиною:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування

 

 

2

 

Харківська обласна

державна адміністрація

 

 

Харківський обласний

військовий комісаріат

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з організації та ведення військового обліку

призовників і військовозобов’язаних

в органах місцевого самоврядування  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

2017 рік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ військового комісара Харківського ОВК 
21.11.2017 року № 676

 

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з організації та ведення військового обліку 
призовників і військовозобов’язаних 
в органах місцевого самоврядування

 

 
ЗМІСТ
№ питання
Назва питання
Номер сторінки

 
Вступ
3
1.             
Перелік законодавчих та нормативно-правових документів з питань ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних.
4
2.             
Загальні положення.
6
3.             
Обов’язки органів місцевого самоврядування щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників.
10
4.             
Обов’язки військовозобов’язаних і призовників з питань військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації.
15
5.             
Військово-облікові ознаки.
20
6.             
Вимоги щодо ведення персонально-первинного обліку військовозобов'язаних та призовників в органах місцевого самоврядування.
27
7.             
Організація військового обліку в органах місцевого самоврядування.
44
8.             
Перелік документів з військового обліку, що відпрацьовуються у органі місцевого самоврядування.
51
9.             
Донесення (звіти), що надаються органами місцевого самоврядування з питань військового обліку.
85
10.         
Порядок проведення перевірок стану військового обліку.
94
11.         
Відповідальність військовозобов’язаних, призовників і посадових осіб за порушення законодавства про військовий обов’язок та правил військового обліку.
99

 
Список використаної літератури
103

 

 

ВСТУП

Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Військовий обов'язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Якісно організована військово-облікова робота є запорукою гарантованого виконання завдань в ході проведення заходів мобілізації. Вона здійснюється в межах загального обліку людських ресурсів в Україні та відіграє особливу роль саме під час відбиття зовнішньої агресії, коли мобілізація стає одним із основних заходів у сфері оборони держави.

Органи місцевого самоврядування, що у відповідності до нормативно-правових актів здійснюють персонально-первинний облік військовозобов’язаних і призовників, займають одне із найважливіших місць у системі організації та ведення військового обліку держави.

Військово-облікова робота – це комплекс заходів, який проводиться постійно, не залежно від стану в якому перебуває держава та безпосередньо залежить від фахової підготовки і організаторських здібностей посадових осіб, відповідальних за її проведення.

 

І. ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ПРИЗОВНИКІВ І ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ станом на 20.11.2017 року.

 

 1.  

 

28.06.96

Конституція України (статті 17, 65)

 

1. Закони України

 1.  

№ 2232-XII

25.03.92

“Про військовий обов’язок і військову службу”. (в редакції 2006р.)

 1.  

№ 1951-VIII

16.03.17

Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних

 1.  

№ 3543-XII

21.10.93

“Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. (в редакції 2005р.)

 1.  

№ 1932-XII

06.12.91

“Про оборону”. (в редакції 2000р.)

 1.  

№ 389-VIII

12.05.15

“Про правовий режим воєнного стану”.

 1.  

№ 1550 - III

16.03.00

“Про правовий режим надзвичайного стану”.

 1.  

№ 1975-XII

12.12.91

Про альтернативну (невійськову) службу (в редакції 1999р.)

 1.  

№ 280/97-ВР

21.05.97

Про місцеве самоврядування в Україні

 

2. Кодекси України

 1.  

№ 2341-III

05.04.01

Кримінальний кодекс України (статті 1141, 335, 336, 3361, 337)

 

3. Кодекси Української РСР

 1.  

№ 8073-X

07.12.84

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 210 - 2116)

 

4. Укази Президента України

 1.  

№ 618/2012

29.10.12

Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України

 1.  

№ 582/2016

30.12.16

Про Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу

 

5. Постанови Кабінету Міністрів України

 1.  

№ 921

07.12.16

Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних

 1.  

№ 711

14.10.94

“Про затвердження переліку спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік”.

 1.  

№ 352

21.03.02

Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом

 1.  

№ 607

12.11.14

Про затвердження структури військового резерву людських ресурсів (зі змінами)

 1.  

№ 673

28.07.10

Про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного до військового комісаріату для призову на збори

 1.  

№ 45 дск

04.02.15

Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час

 1.  

№ 2066

10.11.99 

Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу

 

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України

 1.  

№ 493-р дск

18.03.15

“Про затвердження переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час” (зі змінами)

 

7. Накази Міністра оборони України.

 1.  

№ 206

10.04.17 

Про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу

 1.  

№ 402

14.08.08

“Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України”

 1.  

№ 560

11.11.09

“Про затвердження Інструкції з організації і проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними у військових частинах і установах Збройних Сил України (у редакції від 05.04.13 № 245)

 1.  

№ 337

27.05.14 

Про затвердження тимчасових переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу та військовослужбовців-жінок і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців

 1.  

№ 418

08.08.17

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних

         

 

8. Підручники, вказівки, рекомендації

 1.  

Наказ Міністерства економіки України від 18.05.2007  № 140 «Про затвердження Переліку відомостей з питань мобілізаційної підготовки національної економіки, які містять службову інформацію»

 

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

Відповідно до Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України.

 

Військовий   обов'язок   включає:     

- підготовку громадян до військової служби;

- приписку до призовних дільниць;

- прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу;

- проходження військової служби;

- виконання військового обов'язку в запасі;

- проходження служби у військовому резерві;

- дотримання правил військового обліку.

 

Військовий  обов'язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні.

 

Виконання військового обов'язку громадянами України забезпечують державні  органи,  органи  місцевого самоврядування, утворені  відповідно  до  законів  України  військові  формування, підприємства, установи і організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень,  передбачених законом, та районні  (об'єднані районні),  міські (об'єднані міські) військові комісаріати, військові комісаріати Автономної Республіки Крим,  областей,  міст Києва та Севастополя,  а також територіальні центри (в  Автономній Республіці Крим,  областях,  місті Києві) та філіали (в районах та містах) комплектування військовослужбовцями за контрактом.

 

Проходження військової служби здійснюється:

громадянами України - у добровільному порядку (за контрактом) або за призовом.

 

Види військової служби:

строкова військова служба;

військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період;

військова служба за контрактом осіб рядового складу;

військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки;

військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;

військова служба за призовом осіб офіцерського складу.

Строкову військову службу громадяни України проходять відповідно до законів України у Збройних Силах України та інших військових формуваннях з метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни. 

 

2

 

Харківська обласна

державна адміністрація

 

 

Харківський обласний

військовий комісаріат

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з організації та ведення військового обліку

призовників і військовозобов’язаних

в органах місцевого самоврядування  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

2017 рік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ військового комісара Харківського ОВК 
21.11.2017 року № 676

 

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з організації та ведення військового обліку 
призовників і військовозобов’язаних 
в органах місцевого самоврядування

 

 
ЗМІСТ
№ питання
Назва питання
Номер сторінки

 
Вступ
3
1.             
Перелік законодавчих та нормативно-правових документів з питань ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних.
4
2.             
Загальні положення.
6
3.             
Обов’язки органів місцевого самоврядування щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників.
10
4.             
Обов’язки військовозобов’язаних і призовників з питань військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації.
15
5.             
Військово-облікові ознаки.
20
6.             
Вимоги щодо ведення персонально-первинного обліку військовозобов'язаних та призовників в органах місцевого самоврядування.
27
7.             
Організація військового обліку в органах місцевого самоврядування.
44
8.             
Перелік документів з військового обліку, що відпрацьовуються у органі місцевого самоврядування.
51
9.             
Донесення (звіти), що надаються органами місцевого самоврядування з питань військового обліку.
85
10.         
Порядок проведення перевірок стану військового обліку.
94
11.         
Відповідальність військовозобов’язаних, призовників і посадових осіб за порушення законодавства про військовий обов’язок та правил військового обліку.
99

 
Список використаної літератури
103

 

 

ВСТУП

Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Військовий обов'язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Якісно організована військово-облікова робота є запорукою гарантованого виконання завдань в ході проведення заходів мобілізації. Вона здійснюється в межах загального обліку людських ресурсів в Україні та відіграє особливу роль саме під час відбиття зовнішньої агресії, коли мобілізація стає одним із основних заходів у сфері оборони держави.

Органи місцевого самоврядування, що у відповідності до нормативно-правових актів здійснюють персонально-первинний облік військовозобов’язаних і призовників, займають одне із найважливіших місць у системі організації та ведення військового обліку держави.

Військово-облікова робота – це комплекс заходів, який проводиться постійно, не залежно від стану в якому перебуває держава та безпосередньо залежить від фахової підготовки і організаторських здібностей посадових осіб, відповідальних за її проведення.

 

І. ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ПРИЗОВНИКІВ І ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ станом на 20.11.2017 року.

 

 1.  

 

28.06.96

Конституція України (статті 17, 65)

 

1. Закони України

 1.  

№ 2232-XII

25.03.92

“Про військовий обов’язок і військову службу”. (в редакції 2006р.)

 1.  

№ 1951-VIII

16.03.17

Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних

 1.  

№ 3543-XII

21.10.93

“Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. (в редакції 2005р.)

 1.  

№ 1932-XII

06.12.91

“Про оборону”. (в редакції 2000р.)

 1.  

№ 389-VIII

12.05.15

“Про правовий режим воєнного стану”.

 1.  

№ 1550 - III

16.03.00

“Про правовий режим надзвичайного стану”.

 1.  

№ 1975-XII

12.12.91

Про альтернативну (невійськову) службу (в редакції 1999р.)

 1.  

№ 280/97-ВР

21.05.97

Про місцеве самоврядування в Україні

 

2. Кодекси України

 1.  

№ 2341-III

05.04.01

Кримінальний кодекс України (статті 1141, 335, 336, 3361, 337)

 

3. Кодекси Української РСР

 1.  

№ 8073-X

07.12.84

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 210 - 2116)

 

4. Укази Президента України

 1.  

№ 618/2012

29.10.12

Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України

 1.  

№ 582/2016

30.12.16

Про Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу

 

5. Постанови Кабінету Міністрів України

 1.  

№ 921

07.12.16

Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних

 1.  

№ 711

14.10.94

“Про затвердження переліку спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік”.

 1.  

№ 352

21.03.02

Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом

 1.  

№ 607

12.11.14

Про затвердження структури військового резерву людських ресурсів (зі змінами)

 1.  

№ 673

28.07.10

Про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного до військового комісаріату для призову на збори

 1.  

№ 45 дск

04.02.15

Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час

 1.  

№ 2066

10.11.99 

Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу

 

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України

 1.  

№ 493-р дск

18.03.15

“Про затвердження переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час” (зі змінами)

 

7. Накази Міністра оборони України.

 1.  

№ 206

10.04.17 

Про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу

 1.  

№ 402

14.08.08

“Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України”

 1.  

№ 560

11.11.09

“Про затвердження Інструкції з організації і проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними у військових частинах і установах Збройних Сил України (у редакції від 05.04.13 № 245)

 1.  

№ 337

27.05.14 

Про затвердження тимчасових переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу та військовослужбовців-жінок і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців

 1.  

№ 418

08.08.17

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних

         

 

8. Підручники, вказівки, рекомендації

 1.  

Наказ Міністерства економіки України від 18.05.2007  № 140 «Про затвердження Переліку відомостей з питань мобілізаційної підготовки національної економіки, які містять службову інформацію»

 

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

Відповідно до Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України.

 

Військовий   обов'язок   включає:     

- підготовку громадян до військової служби;

- приписку до призовних дільниць;

- прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу;

- проходження військової служби;

- виконання військового обов'язку в запасі;

- проходження служби у військовому резерві;

- дотримання правил військового обліку.

 

Військовий  обов'язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні.

 

Виконання військового обов'язку громадянами України забезпечують державні  органи,  органи  місцевого самоврядування, утворені  відповідно  до  законів  України  військові  формування, підприємства, установи і організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень,  передбачених законом, та районні  (об'єднані районні),  міські (об'єднані міські) військові комісаріати, військові комісаріати Автономної Республіки Крим,  областей,  міст Києва та Севастополя,  а також територіальні центри (в  Автономній Республіці Крим,  областях,  місті Києві) та філіали (в районах та містах) комплектування військовослужбовцями за контрактом.

 

Проходження військової служби здійснюється:

громадянами України - у добровільному порядку (за контрактом) або за призовом.

 

Види військової служби:

строкова військова служба;

військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період;

військова служба за контрактом осіб рядового складу;

військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки;

військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;

військова служба за призовом осіб офіцерського складу.

Строкову військову службу громадяни України проходять відповідно до законів України у Збройних Силах України та інших військових формуваннях з метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни.   

 

Військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави та полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів (органів місцевого самоврядування),  підприємств, установ та організацій щодо фіксації, накопичення та аналізу військово-облікових даних призовників і військовозобов’язаних із відображенням їх у військово-облікових документах, а також здійснення контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку.

 

Військовий облік призовників і військовозобов'язаних ведеться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Військовий облік ведеться з метою забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, особовим складом у мирний час та особливий період.

 

Завдання військового обліку:

утворення військового резерву людських ресурсів для забезпечення здійснення заходів щодо переведення Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, на організацію і штати воєнного часу, а також для доукомплектування їх особовим складом у мирний час та в особливий період;

проведення аналізу кількісного складу та якісного стану призовників і військовозобов’язаних для їх ефективного використання в інтересах оборони та національної безпеки держави;

документальне оформлення військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних;

бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

здійснення контролю за виконанням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку.

 

З метою ведення військового обліку в державі утворюється система військового обліку призовників і військовозобов’язаних.

Системою військового обліку є визначена законодавством сукупність узгоджених за метою та завданнями державних органів (органів місцевого самоврядування), підприємств, установ та організацій, які ведуть військовий облік та забезпечують її функціонування із застосуванням засобів автоматизації процесів та використанням необхідних баз даних (реєстрів), визначених законодавством.

Головною вимогою до системи військового обліку є постійне забезпечення повноти та достовірності даних, що визначають кількісний склад та якісний стан призовників і військовозобов’язаних.

 

Функціонування системи військового обліку забезпечується органами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної поліції, центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

 

Загальне керівництво роботою з організації та ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників та контроль за станом цієї роботи в державних органах, в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, організаціях та установах (навчальних закладах) незалежно від   підпорядкування і форм власності здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України,  а в межах областей,  районів і міст - відповідно, штаби  оперативних командувань і військові комісаріати.

 

Приписка громадян України чоловічої статі до призовних дільниць проводиться з метою взяття їх на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей. До призовних дільниць щороку протягом січня - березня приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Приписка проводиться Р(М)ВК за місцем проживання («військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених в Україні правил реєстрації місця проживання фізичних осіб» - пункт 15 Порядку).

Громадяни, приписані до призовних дільниць, перебувають на військовому  обліку призовників з дня їх приписки до призову на військову службу чи зарахування в запас.

 

У запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі.

Вони перебувають на військовому обліку в районних (міських) військових комісаріатах та відповідних органах інших військових формувань (Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України).

Взяттю на військовий облік військовозобов'язаних підлягають жінки, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я, віком та сімейним станом.

 

Військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених в Україні правил реєстрації місця проживання фізичних осіб, організовується і безпосередньо ведеться державними органами (органами місцевого самоврядування), а також підприємствами, установами та організаціями, в яких призовники і військовозобов’язані працюють (навчаються).

 

Взяття на військовий облік, зняття та виключення з військового обліку призовників і військовозобов’язаних у Р(М)ВК здійснюється за їх особистої присутності. При цьому взяття на військовий облік, зняття або виключення з нього здійснюється за умови наявності паспорта громадянина України та військово-облікових документів, визначених у пункті 16 Порядку.

Виключення з військового обліку осіб, які за рішенням суду визнані недієздатними, оголошені померлими (які пропали безвісти) або засуджені до позбавлення волі, здійснюється без їх особистої присутності.

 

Відповідно до обсягу та деталізації військовий облік поділяється на персонально-якісний, персонально-первинний та персональний.

Ведення персонально-якісного обліку призовників і військовозобов'язаних покладається на районні (міські) військові комісаріати. Персонально-якісний облік військовозобов'язаних Служби безпеки України покладається на відповідні облікові органи Служби безпеки України, а Служби зовнішньої розвідки України – на відповідні підрозділи Служби зовнішньої розвідки України.

Персонально-первинний облік призовників і військовозобов'язаних передбачає облік відомостей щодо призовників та військовозобов'язаних за місцем їх проживання. У сільській місцевості, а також у містах і селищах, де відсутні військові комісаріати, облік ведеться органами місцевого самоврядування.

Персональний облік призовників і військовозобов'язаних ведеться за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності.

 

Військовий облік військовозобов'язаних за призначенням поділяється на загальний і спеціальний.

На спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов’язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час, який ведеться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Решта військовозобов’язаних перебуває на загальному військовому обліку.

 

Військовий облік громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном, ведеться дипломатичними та консульськими представництвами України.

Військовий облік громадян України, які постійно проживають за кордоном, не ведеться.

 

ІІІ. ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ І ПРИЗОВНИКІВ.

 

Обов’язки органів місцевого самоврядування щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників визначені Законами України «Про оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352 та Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921.

 

Закон України «Про оборону України»

 Стаття 15. Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері оборони

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у галузі оборонної роботи забезпечують:

 • підготовку громадян до військової служби, а також загальне військове навчання у воєнний час;
 • приписку громадян до призовних дільниць, військовий облік військовозобов'язаних і призовників;
 • призов громадян на строкову військову службу;
 • направлення громадян на навчальні (або перевірочні) і спеціальні збори;
 • організацію та участь у здійсненні на відповідній території заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальною обороною та цивільним захистом;
 • бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;
 • проведення мобілізації людських, транспортних та інших ресурсів в особливий період;
 • проведення заходів щодо військово-патріотичного виховання громадян України;
 • здійснення інших повноважень у галузі оборонної роботи, передбачених законами.

 

Закон  України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

Стаття 18. Органи місцевого самоврядування

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад:

 • планують, організовують    і    забезпечують    мобілізаційну підготовку  та  мобілізацію  на  території  відповідних  населених пунктів;
 • розробляють мобілізаційні плани, довготермінові і річні програми мобілізаційної підготовки;
 • організовують під  час  мобілізації  в  установленому порядку своєчасне  оповіщення  та  прибуття  громадян,  які залучаються до виконання   обов'язку  щодо  мобілізації  у  порядку,  визначеному частинами  третьою  -  п'ятою  статті  22 цього Закону, техніки на збірні  пункти та у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних  ділянок,  транспортних  та  інших матеріально-технічних засобів  і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням,   Оперативно-рятувальній  службі  цивільного  захисту відповідно до мобілізаційних планів;
 • забезпечують на   території   відповідних  населених  пунктів ведення військового обліку  військовозобов'язаних  і  призовників, бронювання  військовозобов'язаних  на  період  мобілізації  та  на воєнний    час    і    надання    звітності    щодо     бронювання військовозобов'язаних  у порядку,  визначеному Кабінетом Міністрів України;
 • забезпечують надання військовим комісаріатам  відомостей  про реєстрацію,   банкрутство   (ліквідацію)  підприємств,  установ  і організацій,  що  належать  до  сфери  їх  управління,  згідно  із законодавством;
 • сприяють військовим  комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації;
 • одержують від місцевих  органів  виконавчої  влади  необхідну інформацію   про   характер  мобілізаційних  завдань  (замовлень), встановлених  підприємствам,   установам   і   організаціям,   які знаходяться  на  території відповідних населених пунктів,  з метою планування  раціонального  використання  людських  і  матеріальних ресурсів під час мобілізації та у воєнний час;
 • забезпечують на  території  відповідних   населених   пунктів виконання  законів  України  та  інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Стаття 36. Повноваження в галузі оборонної роботи

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі делеговані повноваження:

1) сприяння організації призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації;

2) бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства;

3) організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом, на відповідній території;

8) здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання населення.

 

Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу»

Стаття 1. Військовий обов'язок

7. Виконання військового обов'язку громадянами України забезпечують … органи місцевого самоврядування … в межах їх повноважень, передбачених законом…

 

Стаття 8. Підготовка до військової служби

2. Відповідальність за організацію та проведення підготовки громадян України до військової служби в межах повноважень покладається на … місцеві державні адміністрації …

4. Контроль за організацією і проведенням допризовної підготовки та підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей, програмним і методичним забезпеченням цієї підготовки здійснюється … органами місцевого самоврядування.

Стаття 14. Приписка громадян України до призовних дільниць

5. … органи місцевого самоврядування, на які покладено ведення первинного обліку військовозобов'язаних і призовників … щороку в строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, зобов'язані подавати до відповідних районних (міських) військових комісаріатів списки громадян України, які підлягають приписці до призовних дільниць.

Стаття 34. Персонально-якісний, персонально-первинний та персональний облік призовників і військовозобов'язаних

4. Персонально-первинний облік призовників і військовозобов'язаних передбачає облік відомостей щодо призовників та військовозобов'язаних за місцем їх проживання. У сільській місцевості, а також у містах і селищах, де відсутні військові комісаріати, облік ведеться органами місцевого самоврядування.

Стаття 38. Обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, призовників і військовозобов'язаних щодо виконання правил військового обліку

1. В адміністративно-територіальних одиницях, де немає військових комісаріатів, відповідні органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності зобов'язані на вимогу військових комісаріатів сповіщати призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до військових комісаріатів, забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом, у семиденний строк повідомляти районні (міські) військові комісаріати про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників і військовозобов'язаних.

2. Органи виконавчої влади, що здійснюють реєстрацію місця проживання чи перебування осіб, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад зобов'язані:

здійснювати реєстрацію за місцем проживання або перебування чи зняття з реєстрації призовників, військовозобов’язаних та резервістів лише в разі наявності в їхніх військово-облікових документах позначок військових комісаріатів відповідно про зняття з військового обліку або про перебування на військовому обліку за місцем проживання або перебування;

надавати районним (міським) військовим комісаріатам допомогу у прийнятті допризовників на військовий облік, проведенні призову громадян на військову службу (збори), контролі за виконанням ними правил військового обліку та виявленні громадян із числа призовників і військовозобов'язаних, які порушують ці правила;

надсилати у двотижневий строк до військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, відомості про осіб, які отримали громадянство України і повинні бути взяті на військовий облік.

3. Органи Національної поліції у встановленому законом порядку зобов’язані за зверненнями військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, проводити розшук, затримання і доставку до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, а також надсилати у двотижневий строк до військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, відомості про випадки виявлення громадян, які не перебувають, проте повинні перебувати на військовому обліку.

4. Органи реєстрації актів громадянського стану зобов'язані в семиденний строк повідомити районні (міські) військові комісаріати про зміну призовниками і військовозобов'язаними прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), випадки реєстрації смерті призовників або військовозобов'язаних та вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також інші дані.

9. Житлово-експлуатаційні організації, інші організації або підприємства та установи, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власники будинків повинні своєчасно подавати необхідні відомості про призовників і військовозобов'язаних відповідним районним (міським) військовим комісаріатам, виконавчим комітетам сільських, селищних і міських рад, на які покладено ведення обліку призовників і військовозобов'язаних, стежити за виконанням призовниками і військовозобов'язаними правил військового обліку, а також сповіщати їх про виклик до військових комісаріатів.

Стаття 42. Відповідальність посадових осіб і громадян України

1. Керівники, інші посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування і форм власності та громадяни України, винні у порушенні порядку військового обліку, допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову службу, проходження служби у військовому резерві, проходження зборів, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, прибуття за викликом до військового комісаріату, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов'язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом.

Стаття 43. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби і виконанням військового обов'язку

2. Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування для проведення медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, відправлення призваних осіб до військових частин, прийняття на військову службу за контрактом зобов'язані забезпечувати районні (міські) військові комісаріати необхідною кількістю технічних працівників та обслуговуючого персоналу, обладнаними призовними (збірними) пунктами, медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном, автомобільним транспортом, а також забезпечувати здійснення охорони громадського порядку на призовних пунктах.

3. Для повного і якісного виконання планів проведення мобілізації в особливий період місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування разом з підприємствами, установами та організаціями незалежно від підпорядкування і форм власності та районними (міськими) військовими комісаріатами в мирний час утворюють дільниці для оповіщення і збору військовозобов'язаних, комплектують їх особовим складом із числа 

військовозобов'язаних без звільнення громадян від виконання основних обов'язків за місцем роботи та сприяють у набутті ними професійних навичок, а також забезпечують реалізацію інших заходів, пов'язаних з виконанням планів проведення мобілізації.

4. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують районні (міські) військові комісаріати службовими будинками, підсобними господарськими приміщеннями і приміщеннями для призовних пунктів (дільниць) згідно із законодавством.

 

Обов’язки, визначені:

- Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352;

- Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921.

 

ІV. ОБОВ’ЯЗКИ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ І ПРИЗОВНИКІВ З ПИТАНЬ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ, МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ.

 

Обов’язки військовозобов’язаних і призовників з питань військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації визначені Законами України «Про оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних», «Про військовий обов'язок і військову службу», Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352, Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921 та Правилами військового обліку призовників і військовозобов’язаних, які затверджені Додатком 1 до вказаного Порядку.

 

Закон України «Про оборону України»

 Стаття 17. Права та обов'язки громадян України у сфері оборони

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.

Громадяни України чоловічої статі, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, а жіночої статі - також за відповідною фаховою підготовкою, повинні виконувати військовий обов'язок згідно із законодавством.

Громадяни проходять військову службу, службу у військовому резерві та виконують військовий обов'язок у запасі відповідно до законодавства.

 

Закон  України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

Стаття 22. Обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

1. Громадяни зобов'язані:

з'являтися    за    викликом   до   військових   комісаріатів (військовозобов'язані   Служби   безпеки  України  -  за  викликом Центрального  управління  або  регіонального органу Служби безпеки України, військовозобов’язані Служби зовнішньої розвідки України - за  викликом Служби зовнішньої розвідки України) для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час;

2. Громадяни,  які  перебувають  у  запасі  і  не призвані на військову  службу  або  не  залучені  до виконання обов'язків щодо мобілізації  за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час  мобілізації,  можуть  бути  відповідно  до закону залучені до виконання  робіт,  які  мають  оборонний  характер.

Громадяни, які    здійснюють    підприємницьку    діяльність, виконують мобілізаційні завдання (замовлення) згідно з  укладеними договорами (контрактами).

3.  Під  час мобілізації та переведення Збройних Сил України, інших    військових   формувань,   Оперативно-рятувальної   служби цивільного захисту на штати воєнного часу громадяни (крім тих, які проходять  службу  у військовому резерві) зобов’язані з’явитися до військових  частин  або на збірні пункти військових комісаріатів у строки,  зазначені  в  отриманих  ними  документах (мобілізаційних розпорядженнях,  повістках або розпорядженнях військових комісарів (військовозобов'язані Служби безпеки України - керівників органів, де  вони  перебувають  на військовому обліку, військовозобов’язані Служби зовнішньої розвідки України - за викликом Служби зовнішньої розвідки   України,   військовозобов'язані  Оперативно-рятувальної служби   цивільного   захисту  -  керівників  відповідних  органів управління  центрального  органу виконавчої влади, який забезпечує формування  та  реалізує  державну  політику  у  сфері  цивільного захисту).  Резервісти зобов'язані з'явитися до військових частин у строки,  визначені  командирами  військових  частин,  в  яких вони проходять службу у військовому резерві.

 4. Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до  військових  частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу.

5.   Призов  громадян  на  військову  службу  (крім  тих,  що проходять  службу  у  військовому резерві) під час мобілізації або залучення  їх  до  виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами  воєнного часу, здійснюють місцеві органи виконавчої влади через  військові комісаріати (військовозобов'язаних Служби безпеки України  -  Центральне  управління  або  регіональні органи Служби безпеки  України, військовозобов’язаних Служби зовнішньої розвідки України      -     Служба     зовнішньої     розвідки     України, військовозобов'язаних   Оперативно-рятувальної  служби  цивільного захисту   -   відповідні  органи  управління  центрального  органу виконавчої  влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику  у  сфері  цивільного  захисту). Резервістів на військову службу   під   час  оголошення  мобілізації  призивають  командири військових  частин,  в  яких  вони  проходять службу у військовому резерві.

Військовозобов’язані   та   резервісти,  які  перебувають  на зборах,  у  разі  оголошення мобілізації продовжують перебувати на зборах. За необхідності зазначені особи призиваються на військову службу командирами відповідних військових частин за розпорядженням Генерального штабу Збройних Сил України.

6. Громадянам,  які  перебувають  на  військовому  обліку,  з моменту   оголошення   мобілізації   забороняється   зміна   місця проживання  без  дозволу  посадової  особи,  визначеної  у частині третій цієї статті.

 

Закон України «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних»

Стаття 9. Права та обов’язки військовозобов’язаних (призовників)

2. Військовозобов’язаний (призовник) зобов’язаний подавати до органу ведення Реєстру достовірну інформацію про свої персональні дані, що вносяться до Реєстру.

 

Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу»

Стаття 1. Військовий обов'язок

1. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.

4. Громадяни України мають право на заміну виконання військового обов'язку альтернативною (невійськовою) службою згідно з Конституцією України та Законом України"Про альтернативну (невійськову) службу".

10. Громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України чи проходять службу у військовому резерві, зобов'язані:

прибувати за викликом районного (міського) військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних;

проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районного (міського) військового комісаріату;

проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов'язок у запасі;

виконувати правила військового обліку, встановлені законодавством.

Резервісти зобов’язані прибувати до військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, за викликом командира цієї військової частини.

11. Жінки, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я, віком та сімейним станом, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.

12. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі

8. Виконання військового обов’язку в запасі полягає в дотриманні військовозобов’язаними порядку і правил військового обліку, проходженні зборів для збереження та вдосконалення знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов’язків військової служби в особливий період.

12. Громадяни України, які приписуються до призовних дільниць, направляються для підготовки до військової служби, особи, які призиваються або приймаються на військову службу, приймаються на службу у військовому резерві, та військовозобов’язані, призначені для комплектування посад за відповідними військово-обліковими спеціальностями під час проведення мобілізації, проходять обов’язковий медичний огляд.

Стаття 13. Права та обов'язки громадян України, які проходять підготовку до військової служби

3. Відвідування громадянами України, направленими районними (міськими) військовими комісаріатами для проходження занять з підготовки до військової служби та інших заходів, що стосуються підготовки допризовників та призовників, обов'язкове.

Стаття 14. Приписка громадян України до призовних дільниць

6. Для приписки до призовної дільниці громадяни України зобов'язані особисто прибути до районного (міського) військового комісаріату в строк, зазначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян України на строкову військову службу

1. На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 19 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

3. Призов громадян України на строкову військову службу включає проходження ними призовної комісії та відправлення їх до військових частин.

8. Після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову:

призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов'язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці;

у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України;

призовники, які змінили місце проживання, зобов'язані в семиденний строк прибути до районного (міського) військового комісаріату за новим місцем проживання для взяття на військовий облік;

9. У ході проведення чергового призову зміна місця військового обліку громадян призовного віку не допускається, за винятком підтверджених відповідними документами випадків, які передбачають:

переведення на роботу в іншу місцевість;

переїзд на нове місце проживання;

прийняття до навчального закладу і вибуття в іншу місцевість для продовження навчання;

направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення навчального закладу.

10. У разі неявки призовника без поважних причин за викликом районного (міського) військового комісаріату на призовну комісію він несе відповідальність, установлену законом.

Стаття 21. Матеріальне забезпечення громадян України у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу

2. Громадяни України для виконання обов'язків, пов'язаних із взяттям на військовий облік, призовом або прийняттям на військову службу, а також особи, які направляються районними (міськими) військовими комісаріатами на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних умовах), лікування, звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов'язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров'я, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати.

Стаття 27. Зарахування в запас. Категорії запасу

1. У запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі. Вони перебувають на військовому обліку в районних (міських) військових комісаріатах та відповідних органах інших військових формувань.

Стаття 29. Проходження зборів військовозобов'язаними та резервістами

1. Військовозобов'язані призиваються на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори. Резервісти проходять підготовку та збори відповідно до програм у порядку, встановленому положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві.

9. Військовозобов'язані, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату (органу Служби безпеки України) на прибуття для призову на збори, зобов'язані прибути в пункт і в строк, зазначені у повістці.

Стаття 38. Обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, призовників і військовозобов'язаних щодо виконання правил військового обліку

10. Призовники та військовозобов'язані в разі зміни їх сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про це орган, де вони перебувають на військовому обліку.

 

 

Обов’язки, визначені:

- Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352;

- Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921;

- Правилами військового обліку призовників і військовозобов’язаних, які затверджені Додатком 1 до вказаного Порядку.

 

V. ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВІ ОЗНАКИ.

 

Щодо  військового  обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії:

     - допризовники - особи,  які підлягають приписці  до  призовних дільниць;

     - призовники - особи, приписані до призовних дільниць;

     - військовослужбовці - особи, які проходять військову службу;

     - військовозобов'язані -  особи,  які  перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових  формувань на  особливий період,  а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

     - резервісти -  особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час.

 

Військовий ідентифікаційний номер – номер, який присвоюється військовозобов’язаному (призовнику) під час внесення його даних до бази даних Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних (має цифрове позначення, також відображається штрих-кодом).

 

Група обліку.

Відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних встановлені наступні групи обліку для військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу, які позначають особливі ознаки служби (додаток 2 до наказу Міністерства оборони України від 27.05.2014 року № 337):

А – для всіх видів Збройних Сил України, родів військ і служб, для яких не визначені особливі вимоги щодо проходження військової служби;

Б – для спеціалістів з ракетної зброї;

Г – для Служби безпеки України;

Д – для високомобільних десантних військ;

Е – для льотного складу;

І  – для плавскладу підводних човнів;

К – для плавскладу надводних човнів;

М – для морської піхоти;

Н – для берегових ракетно-артилерійських військових частин;

П – для Національної гвардії України;

Р – для Державної прикордонної служби України;

С – для Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

Т – для Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України;

У – для військових формувань, утворених відповідно до законів України;

Ф – для військових частин спеціального призначення;

Х – для гірських військових частин і підрозділів;

Ч – для Управління державної охорони України.

Категорія обліку.

Запас військовозобов’язаних поділяється на першу і другу категорії.

До запасу першої категорії належать військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність.

До запасу другої категорії належать військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не проходили військової служби, а також військовозобов’язані-жінки.

Військовозобов’язані, зараховані до запасу другої категорії, у разі здобуття під час перебування в запасі або служби у військовому резерві військово-облікової спеціальності переводяться до запасу першої категорії (крім військовозобов’язаних-жінок).

 

Склад.

Військовослужбовці, резервісти та військовозобов'язані поділяються на:

- рядовий склад;

- сержантський і старшинський склад;

- офіцерський склад.

 

Профіль підготовки (для офіцерського складу запасу) (група – перші дві цифри військово-облікової спеціальності офіцерського складу запасу).

- командний (групи з 01 по 39),

- інженерний і технічний (групи з 44 по 67),

- юридичний (група 85),

- медичний (група 90),

- ветеринарний (група 99).

 

Військове звання.

Встановлюються такі військові звання:

Армійські

Корабельні

Рядовий склад

солдат

матрос

старший солдат

старший матрос

Сержантський і старшинський склад

молодший сержант

старшина 2 статті

сержант

старшина 1 статті

старший сержант

головний старшина

старшина

головний корабельний старшина

прапорщик

мічман

старший прапорщик

старший мічман

Офіцерський склад

Молодший офіцерський склад

молодший лейтенант

молодший лейтенант

лейтенант

лейтенант

старший лейтенант

старший лейтенант

капітан

капітан-лейтенант

Старший офіцерський склад

майор

капітан 3 рангу

підполковник

капітан 2 рангу

полковник

капітан 1 рангу

Вищий офіцерський склад

генерал-майор

контр-адмірал

генерал-лейтенант

віце-адмірал

генерал-полковник

адмірал

генерал армії України

 

До військових звань громадян України, які перебувають у запасі чи у відставці або проходять службу у військовому резерві, додаються слова відповідно "запасу", "у відставці" або "резерву".

Присвоєння та позбавлення військових звань, пониження та поновлення у військовому званні військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, переатестація осіб, які мають спеціальні звання або класні чини, для присвоєння військових звань здійснюються в порядку, визначеному статутами Збройних Сил України, положеннями про проходження військової служби, положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві. Військові звання присвоюються довічно.

За військовослужбовцями та військовозобов'язаними зберігається військове звання "рядовий", присвоєне до набрання чинності Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу».

 

Військово-облікова спеціальність.

Для офіцерського складу: шестизначна цифра (сьома цифра позначає рівень військової освіти осіб офіцерського складу).

Для рядового, сержантського та старшинського складу: три перші цифри (наступні три цифри позначають код посади, сьомий знак (літерний) позначає особливі ознаки служби (групу обліку)).

 

Придатність до військової служби.

Придатність до військової служби військовозобов’язаних і призовників визначається військово-лікарськими комісіями (далі - ВЛК) військових комісаріатів у відповідності до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 року № 402.

За  статтями  (пунктами  статей)  Розкладу  хвороб, ВЛК щодо військовозобов'язаних, виносить одну із таких  постанов: 

"Придатний  до  військової  служби". 

"Обмежено придатний до військової служби";

"Непридатний до  військової  служби  у  мирний час,  обмежено придатний у воєнний час";

"Непридатний до  військової  служби  з виключенням з військового обліку";

Військовозобов'язані,  залежно  від  категорії   запасу, військово-облікової   спеціальності   та  призначення,  підлягають повторному огляду ВЛК військових комісаріатів.  Крім того, офіцери запасу  підлягають  повторному  огляду  зазначеними  ВЛК  під  час чергового атестування (присвоєння чергових військових звань у запасі),  а рядовий,  сержантський  та  старшинський склад   запасу   ВЛК   військових  комісаріатів  -  у  разі  зміни призначення (призначення на особливий період у команду для призову на військову службу, у разі оголошення  мобілізації).

Повторний медичний огляд військовозобов’язаних, які перебувають у запасі 1 і 2 розрядів, раніше визнаних придатними до військової служби або непридатними до військової служби в мирний час за станом здоров’я, а також військовозобов’язаних плавскладу ВМС Збройних Сил України проводиться один раз на 5 років ВЛК військових комісаріатів, а льотного складу - ЛЛК військових комісаріатів.

Військовозобов’язані, визнані непридатними до військової служби, повторно оглядаються ВЛК військових комісаріатів за місцем проживання після обов’язкового обстеження у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах. Медичний огляд цієї категорії громадян проводиться за графою ІІ Розкладу хвороб, а тих, які мають офіцерське звання, - за графою ІІІ цього Розкладу хвороб.

 

Розряд запасу.

Запас військовозобов'язаних поділяється на два розряди, що встановлюються залежно від віку військовозобов'язаних. Військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:  

Склад (військові звання)

Розряди за віком

1 розряд

2 розряд

Рядовий (солдат (раніше «рядовий»), старший солдат (раніше «єфрейтор»), матрос, старший  матрос 

до 35

до 60

Сержантський та старшинський склад (молодший  сержант,  сержант,  старший   сержант, старшина, старшина 2 статті, старшина 1 статті, головний старшина, головний  корабельний  старшина,  прапорщик,  старший   прапорщик, мічман, старший мічман)

до 35

до 60

Офіцерський склад:

   Молодший офіцерський склад (мол. лейтенант, лейтенант, ст. лейтенант, капітан (капітан-лейтенант)

 

   Старший офіцерський склад:

- майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу)

- полковник (капітан 1 рангу)

 

   Вищий офіцерський склад

 

до 45

 

 

 

до 50

 

до 55

 

до 60

 

до 60

 

 

 

до 60

 

до 60

 

до 65

Військовозобов'язані жінки, незалежно від присвоєних їм  військових звань

----

до 50

 

Граничний  вік  перебування  в  запасі  другого  розряду є граничним віком перебування в запасі та у військовому резерві.

Військовозобов’язані-жінки, незалежно від присвоєних їм військових звань, зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вік перебування їх у запасі встановлюється 50 років.

 

Військовозобов'язані,    які:

- досягли   граничного   віку  перебування  в  запасі, 

- визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку,

виключаються з військового обліку і переводяться у відставку.

 

Відмітка у військово-облікових документах про виключення з військового обліку військовозобов’язаних ставиться Р(М)ВК:

- визнаним військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку – при винесенні відповідної постанови ВЛК;

- які досягли граничного віку  перебування  в  запасі - протягом січня – лютого наступного року за тим, у якому військовозобов'язані досягли граничного віку перебування у запасі.

 

На підставі вимог пункту 1 статті 27 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу та підпункту 1 пункту 18 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. №921 громадяни України, які були раніше виключені з військового обліку по досягненню граничного віку перебування у запасі, придатні на даний час за станом здоров’я до проходження військової служби і не досягли чоловіки – 60 років, а жінки – 50 років підлягають постановці на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах за місцем реєстрації місця проживання.

Хибною є думка, що на підставі статті 58 Конституції України (що Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи) не повинні перебувати на військовому обліку, у зв’язку з тим, що здійснюється не відновлення на військовому обліку, а проводиться нова постановка громадян на військовий облік військовозобов’язаних.

 

Посадові особи органів місцевого самоврядування за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію несуть адміністративну відповідальність згідно із законом.

За перешкоджання законній діяльності ЗС України та інших військових формувань в особливий період - кримінальну відповідальність згідно із законом.

Довідково: особливий період   -   період   функціонування   національної економіки,  органів  державної  влади,  інших  державних  органів, органів місцевого  самоврядування, ЗС України,  інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і  організацій,  а  також  виконання  громадянами  України   свого конституційного  обов'язку щодо захисту Вітчизни,  незалежності та територіальної  цілісності  України,   який   настає   з   моменту оголошення  рішення  про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації  чи  з  моменту введення  воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій. Таким чином на території України особливий період настав 17.03.2014 року – з набранням чинності Указом Президента України «Про часткову мобілізацію». Але з закінченням періоду проведення часткової мобілізації, особливий період не закінчився. Окремі рішення про його закінчення не приймалися. (Вищий адміністративний суд України у постанові від 16.02.2015 року (справа №800/582/14) виходячи із системного аналізу норм Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зазначив, що закінчення періоду мобілізації не є підставою для припинення особливого періоду). Таким чином, на даний час триває особливий період.

Військовозобов’язані, за ухилення від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, а також за ухилення від призову на військову службу та на навчальні (чи перевірні) або спеціальні збори несуть кримінальну відповідальність згідно із законом.

 

Громадяни, приписані до призовних дільниць, перебувають на військовому  обліку  призовників  з  дня їх приписки до призову на військову службу чи зарахування в запас. Граничний вік перебування на обліку призовників - до 27 років.

 

Законом України «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних» визначається перелік персональних та службових відомостей про військовозобов’язаних і призовників, які заносяться та зберігаються в базі даних:

Стаття 6. Відомості Реєстру

1. До Реєстру заносяться та зберігаються в базі даних Реєстру такі відомості про військовозобов’язаних (призовників):

1) персональні дані;

2) службові дані.

2. Згода військовозобов’язаних (призовників) на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна.

Стаття 7. Персональні дані військовозобов’язаного (призовника)

1. До персональних даних військовозобов’язаного (призовника) належать:

1) прізвище;

2) власне ім’я (усі власні імена);

3) по батькові (за наявності);

4) дата народження;

5) місце народження;

6) стать;

7) місце проживання та місце перебування;

8) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження);

9) реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

10) відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

11) відомості щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);

12) відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);

13) реєстраційний номер облікової картки платника податків;

14) відцифрований образ обличчя особи;

15) відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

16) відомості про освіту та спеціальність.

Стаття 8. Службові дані військовозобов’язаного (призовника)

1. До службових даних військовозобов’язаного (призовника) належать відомості про виконання ним військового обов’язку та військово-облікові ознаки.

 

VІ. ВИМОГИ ЩОДО ВЕДЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНО-ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ ТА ПРИЗОВНИКІВ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Персонально-первинний облік призовників і військовозобов'язаних передбачає облік відомостей щодо призовників та військовозобов'язаних за місцем їх проживання (військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених в Україні правил реєстрації місця проживання фізичних осіб). У сільській місцевості, а також у містах і селищах, де відсутні районні (міські) військові комісаріати, персонально-первинний облік призовників і військовозобов’язаних, крім військовозобов’язаних СБУ, Служби зовнішньої розвідки, за місцем їх проживання ведеться виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад.

 

З метою забезпечення персонально-первинного обліку призовників і військовозобов’язаних виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад здійснюють:

взяття на військовий облік громадян, які прибули на нове місце проживання до адміністративно-територіальної одиниці, що обслуговується виконавчим комітетом сільської, селищної або міської ради, тільки після їх взяття на військовий облік у районному (міському) військовому комісаріаті;

зняття з військового обліку громадян після їх вибуття в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) до нового місця проживання тільки після їх зняття з військового обліку в районному (міському) військовому комісаріаті;

виявлення призовників і військовозобов’язаних, які проживають на території, що обслуговується виконавчими комітетами сільської, селищної чи міської ради, і не перебувають в них на військовому обліку, взяття таких працівників і військовозобов’язаних на персонально-первинний облік та направлення до районних (міських) військових комісаріатів для взяття на військовий облік;

оповіщення на вимогу районних (міських) військових комісаріатів призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районних (міських) військових комісаріатів і забезпечення їх своєчасного прибуття;

постійну взаємодію з відповідними районними (міськими) військовими комісаріатами та військовими частинами щодо строків та способів звіряння даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних;

у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів внесення до карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади та надсилають щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних (додаток 2);

звіряння не рідше одного разу на рік облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ, організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території відповідальності сільських, селищних та міських рад, а також із будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також з фактичним проживанням (перебуванням) призовників і військовозобов’язаних шляхом подвірного обходу;

звіряння даних карток первинного обліку призовників, які перебувають на військовому обліку в органах місцевого самоврядування, з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів (після приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову військову службу, а також в інші строки, визначені районними (міськими) військовими комісаріатами);

складення і подання щороку до 1 грудня до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (додаток 3);

приймання під розписку від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до районних (міських) військових комісаріатів для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час (додаток 4);

постійний контроль за виконанням громадянами, посадовими особами підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідних населених пунктів, встановлених правил військового обліку та проведенням відповідної роз’яснювальної роботи. Звернення щодо громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, надсилаються до органів Національної поліції для їх розшуку, затримання і доставки до відповідних районних (міських) військових комісаріатів (додаток 5);

інформування районних (міських) військових комісаріатів про всіх громадян, посадових осіб підприємств, установ та організацій та власників будинків, які порушують правила військового обліку, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом;

повідомлення щомісяця до 5 числа районних (міських) військових комісаріатів про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідних населених пунктів (додаток 6);

ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів (додаток 7). Журнал ведеться до повного закінчення, після чого зберігається згідно із встановленим порядком протягом семи років.  

 

Крім того, Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921 встановлені наступні вимоги:

 

Кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку у державних органах (в органах місцевого самоврядування), визначається з урахуванням таких норм, за наявності на військовому обліку:

від 500 до 1000 призовників і військовозобов’язаних — одна особа;

від 1000 до 2000 призовників і військовозобов’язаних — дві особи, а на кожні наступні 1000 призовників і військовозобов’язаних — по одній особі додатково.

Зазначені особи утримуються за рахунок коштів державного та відповідних місцевих бюджетів.  

За наявності на військовому обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях менше 500 призовників і військовозобов’язаних обов’язки щодо ведення військового обліку покладаються на посадову особу кадрового підрозділу або служби управління персоналом, якій встановлюється доплата у розмірі до 50 відсотків посадового окладу, крім державних службовців.

Загальна кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, визначається виходячи з кількості призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку станом на 1 січня поточного року, із застосуванням вказаних вище норм.

У разі наявності у виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад, на підприємствах, в установах та організаціях двох і більше осіб, відповідальних за ведення військового обліку, їх об’єднують в окремий підрозділ — військово-обліковий підрозділ (відділ, сектор, групу тощо).

Посадові оклади для осіб військово-облікових підрозділів установлюються на рівні посадових окладів працівників кадрового підрозділу.

 

Державні органи (органи місцевого самоврядування), підприємства, установи та організації у семиденний строк інформують відповідні районні (міські) військові комісаріати про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку.

 

Органи місцевого самоврядування повинні вести військовий облік громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік призовників і військовозобов’язаних згідно пунктів 17 та 18 Порядку.  

Військовий облік громадян України, які не підлягають взяттю на військовий облік призовників і військовозобов’язаних згідно пунктів 19 та 20 Порядку, органами місцевого самоврядування не ведеться.

Довідково: станом на кінець 2017 року на погодженні та затвердженні знаходиться проект наказу Міністра оборони України «Про затвердження переліку підстав за яких громадяни України знімаються з військового обліку військовозобов’язаних у військових комісаріатах, відповідних підрозділах Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України, в  інших випадках, за рішенням Міністерства оборони України».

 

Військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених в Україні правил реєстрації місця проживання фізичних осіб (призовники і військовозобов’язані повинні перебувати на військовому обліку у Р(М)ВК за місцем реєстрації місця проживання).

 

Військовий облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та таких військово-облікових документів:

для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов’язаних — військового квитка або тимчасового посвідчення.

Довідково: станом на кінець 2017 року на погодженні та затвердженні знаходиться проект наказу Міністра оборони України «Про тимчасове посвідчення військовозобов’язаного».

Громадяни, у яких в наявності довідки (замість військового квитка), обліково-послужні картки, приписні посвідчення та інше – не мають встановлених військово-облікових документів і повинні невідкладно прибути до районного (міського) військового комісаріату за місцем перебування на військовому обліку для їх отримання.

Військово-обліковий документ зобов’язані мати всі чоловіки а також жінки, які мають спеціальність визначену постановою Кабінету Міністрів України № 711 від 14.10.1994 року.

Відповідно до Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу і Положення про військовий квиток офіцера запасу, затверджених Указом Президента України від 30.12.2016 року № 582/2016 та наказу Міністра оборони України від 10.04.2017 року № 206 «Про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу», військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу і військовий квиток офіцера запасу видаються тільки військовозобов’язаним. У разі втрати (пошкодження) військово-облікового документу громадянами України, які були раніше виключені з військового обліку (по досягненню граничного віку, за станом здоров’я або були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину), районні (міські) військові комісаріати по місцю виключення з військового обліку або по місцю теперішньої реєстрації місця проживання громадян, за їх заявою, видають тимчасові посвідчення замість військових квитків (у разі, якщо громадянин виключався з військового обліку іншим Р(М)ВК – комісаріат за місцем проживання громадянина направляє до нього запит для отримання необхідних даних для виписки тимчасового посвідчення замість військового квитка і після отримання необхідних даних організовує його видачу).

 

Державні органи (органи місцевого самоврядування), які забезпечують функціонування системи військового обліку, підприємства, установи та організації, де ведеться військовий облік призовників і військовозобов’язаних, виготовляють друкарським способом правила військового обліку і вивішують їх на видному місці у відповідних приміщеннях.

 

Взяття на військовий облік, зняття та виключення з військового обліку призовників і військовозобов’язаних у районних (міських) військових комісаріатах здійснюється за їх особистої присутності. При цьому взяття на військовий облік, зняття або виключення з нього здійснюється за умови наявності паспорта громадянина України та військово-облікових документів, визначених у пункті 16 цього Порядку.

Виключення з військового обліку осіб, які за рішенням суду визнані недієздатними, оголошені померлими (які пропали безвісти) або засуджені до позбавлення волі, здійснюється без їх особистої присутності.

 

Звіряння облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ та організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території відповідальності виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад, а також з будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також з фактичним проживанням (перебуванням) призовників і військовозобов’язаних шляхом подвірного обходу.

Крім того, під час звіряння перевіряються наявність та стан військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних.

Виконавчі комітети сільських, селищних або міських рад вносять до карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних зміни облікових даних, які виявлені під час звіряння, та надсилають щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних.

Про призовників і військовозобов’язаних, керівників та посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також власників будинків, які порушують встановлені правила військового обліку, повідомляється виконавчими комітетами сільських, селищних або міських рад районному (міському) військовому комісаріату для притягнення винних до відповідальності згідно із законом.

Результати звіряння облікових даних карток первинного обліку з обліковими даними особових карток призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ та організацій вносяться до журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів сільських (селищних, міських) рад та підприємств, установ і  організацій.

Для цього органами місцевого самоврядування:

- складається список підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідальності незалежно від підпорядкування та форми власності;

- видається відповідне рішення, яким затверджується графік звіряння. Графік повинен включати в себе розділ по проведенню звіряння з підприємствами, установами та організаціями, розділ по проведенню звіряння з будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та розділ по проведенню звіряння шляхом подвірного обходу (по вулицям (охоплюючи всі будинки розташовані на території обслуговування)). Примірник рішення з графіком звіряння надсилається до відповідного Р(М)ВК;

- для проведення подвірного обходу у рішенні передбачається створення комісії з числа членів виконавчого комітету сільської (селищної, міської) ради;

- завчасно доводиться Графік звіряння до підприємств, установ та організацій;

- проставляються відмітки про усі проведені звіряння в Графіку звіряння та у Журналі обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів;

- надсилаються повідомлення до Р(М)ВК про виявлених порушників Правил військового обліку.

Особи, відповідальні за ведення військового обліку підприємств, установ та  організацій, у визначені графіком звіряння строки відряджаються до відповідних сільських (селищних, міських) рад та проводять звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з картками первинного обліку органів місцевого самоврядування.

Сільська (селищна, міська) рада проводить звіряння з підприємствами, установами та організаціями розташованими на території її відповідальності за призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку у цій раді.

 

Звіряння даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку у виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад, з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів здійснюється відповідно до графіка звіряння, затвердженого відповідним розпорядженням місцевого органу виконавчої влади (за військовозобов’язаних – не рідше одного разу на рік, за призовників – після проведення приписки громадян до призовних дільниць, перед їх призовом на строкову військову службу, а також у інші строки, визначені Р(М)ВК).

Особи виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад, відповідальні за ведення військового обліку, у визначені графіком звіряння строки відряджаються до відповідних районних (міських) військових комісаріатів та проводять звіряння даних карток первинного обліку з обліковими документами призовників і військовозобов’язаних, які зберігаються в районних (міських) військових комісаріатах.

Результати звіряння вносяться до журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів сільських (селищних, міських) рад та відповідних Журналів Р(М)ВК посадовими особами відповідних відділень комісаріату (за офіцерів запасу, рядовий, сержантський і старшинський склад запасу та за призовників).

 

У разі отримання розпорядження районного (міського) військового комісаріату щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх явку на призовні дільниці (пункти попереднього збору) для їх приписки до призовної дільниці, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад:

відбирають картки первинного обліку зазначених у розпорядженні осіб;

здійснюють оповіщення зазначених у розпорядженні призовників і військовозобов’язаних за місцем їх проживання під їх особистий підпис у картках первинного обліку. У разі відсутності призовників і військовозобов’язаних за місцем їх проживання доводять вимогу про виклик до відома власників будинків, у яких вони проживають;

письмово повідомляють районному (міському) військовому комісаріату про результати оповіщення та виконання вимог законодавства призовниками і військовозобов’язаними та власниками будинків;

забезпечують контроль за прибуттям призовників і військовозобов’язаних за викликом районного (міського) військового комісаріату;

звертаються до органів Національної поліції щодо громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, для їх розшуку, затримання і доставки до районного (міського) військового комісаріату.

У разі отримання розпоряджень районного (міського) військового комісаріату щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик за іншими причинами, передбаченими пунктом 10 статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» або пунктом 1 статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», органам місцевого самоврядування  рекомендується проводити аналогічні заходи, з метою забезпечення виконання законодавства, але призовників і військовозобов’язаних оповіщати Повістками (додаток 24) під особистий підпис.

 

Виконання органами місцевого самоврядування завдання з проведення роз’яснювальної роботи з призовниками та військовозобов’язаними полягає у доведенні під розпис у картках первинного обліку Правил військового обліку та відповідальності (адміністративної та кримінальної) за ухилення від виконання військового обов’язку, наглядне оформлення питань військового обліку (стенд з витягами з законів, правилами військового обліку), доведення і пояснення призовникам і військовозобов’язаним вимог законодавства з питань військового обліку та виконання військового обов’язку щодо призову на військову службу (на навчальні збори) та соціальних гарантій призваним, визначення призначення на особливий період (отримання мобілізаційних розпоряджень) та інше.

 

Постійний контроль за виконанням громадянами та посадовими особами встановлених правил військового обліку полягає у спостереженні за дотриманням усіх вимог законодавства з питань військового обов’язку, оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації вказаними категоріями, виявленні порушень та вжитті заходів для їх припинення. Наприклад: щодо перебування на військовому обліку (чоловіків до 60 років, жінок до 50 років), наявності встановлених військово-облікових документів, своєчасного повідомлення Р(М)ВК про зміну облікових даних, призову на військову службу (на строкову, за призовом осіб офіцерського складу, за призовом під час мобілізації на особливий період) та на навчальні збори, дотримання інших вимог.

Довідково: згідно пункту 8 статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»: після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову: призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов'язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці; у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України.

 

Інформування районних (міських) військових комісаріатів про громадян (за місцем перебування на військовому обліку), посадових осіб та власників будинків, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом, здійснюється письмово у довільній формі з вказанням особових даних порушників (посада, прізвище, ім’я, по батькові, дата народження та місце народження, ідентифікаційний номер, серія, номер паспорту, коли і ким видано) та суті порушення (наприклад, за усіх призовників, які у десятиденний строк після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову не з'явилися до призовної дільниці за місцем перебування на військовому обліку).

 

Органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб:

- здійснюють реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних лише в разі наявності в їх військово-облікових документах позначок районних (міських) військових комісаріатів про зняття з військового обліку або перебування на військовому обліку за місцем проживання (додаток 15);

ВИМОГИ

щодо реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання

призовників і військовозобов’язаних

1. Проведення перевірки наявності таких військово-облікових документів: посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників), військового квитка або тимчасового посвідчення (для військовозобов’язаних).

2. Проведення перевірки наявності відміток відповідного районного (міського) військового комісаріату про взяття (зняття) призовника або військовозобов’язаного на військовий облік за новим місцем проживання чи перебування. У разі відсутності такої відмітки призовник або військовозобов’язаний направляється до відповідного районного (міського) військового комісаріату для взяття його на військовий облік або зняття з військового обліку.

3. Дані про призовників і військовозобов’язаних, які зареєстрували своє місце проживання, зазначаються у повідомленні про місце перебування призовників і військовозобов’язаних від органів, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб.

Довідково: громадянин спочатку знімається з військового обліку у Р(М)ВК (не раніше ніж за три дні до вибуття з місця проживання), а потім – знімається з реєстрації місця проживання; по прибуттю до нового місця проживання громадянин спочатку стає на військовий облік у Р(М)ВК за новим місцем проживання (після прибуття до нового місця проживання в семиденний строк), а потім – реєструє нове місце проживання. На підставі вимог Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», але з урахуванням пункту 56 Порядку (ПКМУ №921) (взяття на військовий облік, зняття та виключення з військового обліку призовників і військовозобов’язаних у районних (міських) військових комісаріатах здійснюється за їх особистої присутності) громадянин має право знятися з військового обліку за попереднім місцем проживання, стати на військовий облік за новим місцем проживання, а після цього звернутись до органу реєстрації місця проживання для реєстрації нового місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації за попереднім місцем реєстрації.

Довідково: взяття на військовий облік, зняття та виключення з військового обліку призовників і військовозобов’язаних у районних (міських) військових комісаріатах по нотаріально завіреній довіреності не може бути здійснено, так як це суперечить вимогам пункту 56 Порядку (ПКМУ №921).

- надсилають щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних (додаток 16);

- повідомляють про місце перебування зареєстрованих призовників і військовозобов’язаних на запити районних (міських) військових комісаріатів (додаток 17);

- надсилають у двотижневий строк до районних (міських) військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, повідомлення про осіб, які отримали громадянство України і повинні бути взяті на військовий облік (додаток 18);

- надають районним (міським) військовим комісаріатам допомогу у прийнятті призовників і військовозобов’язаних на військовий облік, здійснення контролю за виконанням ними правил військового обліку та виявлення призовників і військовозобов’язаних, які порушують зазначені правила. Повідомлення про виявлення таких осіб надсилаються до районних (міських) військових комісаріатів.

 

Органи державної реєстрації актів цивільного стану повідомляють (додаток 19) у семиденний строк після звернення громадян щодо реєстрації актів цивільного стану районним (міським) військовим комісаріатам, в яких перебувають на військовому обліку призовники і військовозобов’язані, про:

- зміну їх прізвища, імені та по батькові,

- одруження (розлучення),

- реєстрацію смерті призовників і військовозобов’язаних,

- вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень,

- а також зміну інших даних.

 

Житлово-експлуатаційні організації, інші організації або підприємства та установи, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власники будинків відповідно до розпоряджень районних (міських) військових комісаріатів (додаток 23) та рішень виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад своєчасно подають необхідні відомості до зазначених органів про призовників і військовозобов’язаних, сповіщають їх про виклик до районних (міських) військових комісаріатів шляхом вручення повісток (додаток 24) та забезпечують прибуття за викликом.

 

Призовники і військовозобов’язані, які прибули до нового місця проживання в адміністративно-територіальну одиницю, де відсутні районні (міські) військові комісаріати, для взяття на військовий облік у семиденний строк особисто прибувають із військово-обліковими документами (та паспортом) у районний (міський) військовий комісаріат.

Про призовників і військовозобов’язаних, які вибули до нового постійного місця проживання за межі адміністративно-територіальної одиниці без зняття з військового обліку, виконавчий комітет сільської, селищної або міської ради повідомляє районному (міському) військовому комісаріату для вжиття відповідних заходів.

 

Під час взяття на військовий облік призовників і військовозобов’язаних виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад:

перевіряється дійсність та належність військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних їх власникам, наявність відміток про взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах і своєчасність їх прибуття у виконавчий комітет сільської, селищної або міської ради;

проводиться оформлення картки первинного обліку (додаток 8).

 

У разі виявлення у військово-облікових документах розбіжностей, неточностей або підробок виконавчий комітет сільської, селищної або міської ради повідомляє про це районному (міському) військовому комісаріату.

 

Картки первинного обліку у виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад заповнюються послідовно, у точній відповідності з даними записів військово-облікових документів. Відсутні дані первинного обліку вносяться до картки під час особистої бесіди з призовником або військовозобов’язаним.

 

Картки первинного обліку зберігаються у виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад в алфавітному порядку за такими групами:

перша група — картки первинного обліку військовозобов’язаних офіцерського складу;

друга — картки первинного обліку військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу;

третя — картки первинного обліку призовників;

четверта — картки первинного обліку військовозобов’язаних — жінок;

п’ята група — картки первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, знятих (виключених) з військового обліку.

Картки первинного обліку військовозобов’язаних, які мають на руках мобілізаційні розпорядження, виділяються окремо в кожній групі.

 

Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад щомісяця до 5 числа надсилають до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, які змінили місце проживання в межах адміністративно-територіальної одиниці, та військовозобов’язаних, що прибули з мобілізаційними розпорядженнями.

За рішенням районного (міського) військового комісаріату здійснюється вилучення у військовозобов’язаного мобілізаційного розпорядження, про що у військовому квитку ставиться відмітка. Вилучені мобілізаційні розпорядження щомісяця до 5 числа надсилаються до районного (міського) військового комісаріату разом з повідомленням про зміну облікових даних.

 

У разі зняття (виключення) призовників і військовозобов’язаних із військового обліку виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад у картках первинного обліку ставляться відповідні відмітки.

Призовники і військовозобов’язані, які вибувають за межі України на постійне місце проживання, направляються виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад до районних (міських) військових комісаріатів для зняття їх із військового обліку та вилучення військово-облікових документів.

 

Картки первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, знятих із військового обліку у зв’язку з вибуттям в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю), зберігаються протягом п’яти років та знищуються після їх чергового звіряння з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів із складенням акта (додаток 9 до Порядку).

Решта карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, знятих (виключених) з військового обліку, зберігаються до виповнення їм 65 років, після чого знищуються із складенням акта.

 

Витрати, пов’язані із забезпеченням бланками облікових документів, штампами і канцелярським приладдям, відрядженнями та наданням транспортних послуг для забезпечення оповіщення призовників і військовозобов’язаних, здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 

Облік та зберігання документів військового обліку, штампів, книг і журналів військового обліку здійснюються відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3433).

 

 

Військово-облікові документи військовозобов’язаних

рядового, сержантського і старшинського складу

Військово-облікові документи військовозобов’язаних

офіцерського складу   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Військово-облікові документи призовників

Описание: C:\DOCUME~1\2522~1.OMV\LOCALS~1\Temp\SNAGHTML529f831.PNG

 

 

 Зразки військових квитків рядового, сержантського і старшинського складу та відповідних записів в них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразки тимчасових посвідчень рядового, сержантського і старшинського складу та відповідних записів в них:

 

 

Зразок військового квитка офіцерів запасу та відповідних записів в ньому:

 

    

 

 

Зразок тимчасового посвідчення офіцерів запасу та відповідних записів в ньому:

 

 

 

 

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Надпись: Виконавчий комітет

 

Організація військового обліку та виконання завдань військового обліку в органах місцевого самоврядування

 

Картки первинного обліку на військовозобов’язаних зберігаються в алфавітному порядку в картотеці, яка поділяється на пять груп: перша група — картки первинного обліку військовозобов’язаних офіцерського складу; друга — картки первинного обліку військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу;  третя — картки первинного обліку призовників; четверта — картки первинного обліку військовозобов’язаних — жінок; п’ята група — картки первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, знятих (виключених) з військового обліку.

Картки первинного обліку військовозобов’язаних, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, а також військовозобов’язаних, які мають на руках мобілізаційні розпорядження, виділяються окремо в кожній групі.

 

Рекомендується зберігати картки первинного обліку у спеціально обладнаних для перенесення ящиках, які повинні зачинятися на замок та мати пристрій для опечатування. Це необхідно для швидкого та зручного виносу карток первинного обліку до пункту збору сільської, селищної ради. На кришці ящика у середині рекомендується мати схему побудови картотеки карток первинного обліку.

 

 

 

 

Алгоритм роботи відповідального за ведення військового обліку

Надпись: Громадянин у ході взяття на військовий облік призовників та військовозобов’язаних

 

Надпись: В наявностіНадпись: Відсутній

 

Алгоритм роботи відповідального за ведення військового обліку

у ході зняття з військового обліку призовників та військовозобов’язаних

 

 
  Надпись: Громадянин
 

 

 

 

Перевіряє наявність військово-облікового документу та відмітки про зняття з військового обліку у Р(М)ВК за попереднім місцем проживання

Надпись: Готує, підписує у сільського голови та надсилає повідомлення про зняття з військового обліку призовника, вносить зміни до довідки-доповіді сільського голови

Надпись: В наявностіНадпись: Відсутній

 

 

 

 

VІІI. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ, ЩО ВІДПРАЦЬОВУЮТЬСЯ У ОРГАНІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

 

1. Наглядне оформлення питань військового обліку (стенд з витягами з законів, правилами військового обліку):

1. Правила військового обліку

2. Витяг з Конституції України (статті 17, 65)

3. Витяг із Закону України „Про оборону” (статті 15, 16, 17);

4. Витяг із Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу” (статті.1, 15, 27 ,28, 29, 30, 33, 37, 38, 39 ,42);

5. Витяг із Закону України „Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку” (статті 18, 21 ,22,);

6. Витяг з Кодексу України „Про адміністративні порушення” (статті 210, 210-1, 211,211-1, 211-2,211-3, 211-4, 211-5, 211-6);

7. Витяг з Кримінального Кодексу України (статті 114-1, 335, 336, 337)

 

2. Картотека на військовозобов’язаних і призовників (карток первинного обліку).

 

Порядок побудови картотеки карток первинного обліку у сільській раді

 

 

           
 
 
    Надпись: Заброньовані (спеціальний облік)
 
   
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Папка з нормативно-правовими актами з питань організації та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органі місцевого самоврядування.

Закони України

Кодекси України

Укази Президента України

Постанови Кабінету Міністрів України

Накази Міністерства оборони України

Накази та інструкції вищестоящого керівництва

4. Папка з документами по військовому обліку:

1.Рішення виконавчого комітету сільської, селищної ради щодо призначення відповідальної службової особи за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу.

2. Посадова інструкція (функціональні обов’язки ) відповідальної службової особи за організацію та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на території сільської ради.

3.Рішення виконавчого комітету про стан військово-облікової роботи за рік.

4.Рішення виконавчого комітету сільської, селищної ради про організацію та проведення приписки громадян до призовної дільниці.

5.Рішення виконавчого комітету сільської, селищної ради про організацію та проведення призову громадян на строкову військову службу.

6.Наказ військового комісара про призов на строкову військову службу.

7. Довідка-доповідь сільського голови щодо військового обліку.

8.Доповідь відповідального за організацію та стан військово-облікової роботи на території сільради.

9.Перелік підприємств, які знаходяться на території сільської, селищної ради.

10.Список громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці.

11.Список призовників, які перебувають на військовому обліку у сільській раді

12.Список військовозобов’язаних які перебувають на військовому обліку у сільській раді.

13.Акт знищення карток первинного обліку військовозобов’язаних.

14. Графік звіряння з підприємствами, установами та організаціями, будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та звіряння шляхом подвірного обходу.

15.Перспективний план роботи з військового обліку військовозобов’язаних і призовників на рік.

16. Блокнот розписок та корінці розписок про прийом військових квитків.

17.Журнал обліку результатів перевірок стану обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

 VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Надпись: Виконавчий комітет

 

Організація військового обліку та виконання завдань військового обліку в органах місцевого самоврядування

 

Картки первинного обліку на військовозобов’язаних зберігаються в алфавітному порядку в картотеці, яка поділяється на пять груп: перша група — картки первинного обліку військовозобов’язаних офіцерського складу; друга — картки первинного обліку військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу;  третя — картки первинного обліку призовників; четверта — картки первинного обліку військовозобов’язаних — жінок; п’ята група — картки первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, знятих (виключених) з військового обліку.

Картки первинного обліку військовозобов’язаних, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, а також військовозобов’язаних, які мають на руках мобілізаційні розпорядження, виділяються окремо в кожній групі.

 

Рекомендується зберігати картки первинного обліку у спеціально обладнаних для перенесення ящиках, які повинні зачинятися на замок та мати пристрій для опечатування. Це необхідно для швидкого та зручного виносу карток первинного обліку до пункту збору сільської, селищної ради. На кришці ящика у середині рекомендується мати схему побудови картотеки карток первинного обліку.

 

 

 

 

Алгоритм роботи відповідального за ведення військового обліку

Надпись: Громадянин у ході взяття на військовий облік призовників та військовозобов’язаних

 

Надпись: В наявностіНадпись: Відсутній

 

Алгоритм роботи відповідального за ведення військового обліку

у ході зняття з військового обліку призовників та військовозобов’язаних

 

 
  Надпись: Громадянин
 

 

 

 

Перевіряє наявність військово-облікового документу та відмітки про зняття з військового обліку у Р(М)ВК за попереднім місцем проживання

Надпись: Готує, підписує у сільського голови та надсилає повідомлення про зняття з військового обліку призовника, вносить зміни до довідки-доповіді сільського голови

Надпись: В наявностіНадпись: Відсутній

 

 

 

 

VІІI. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ, ЩО ВІДПРАЦЬОВУЮТЬСЯ У ОРГАНІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

 

1. Наглядне оформлення питань військового обліку (стенд з витягами з законів, правилами військового обліку):

1. Правила військового обліку

2. Витяг з Конституції України (статті 17, 65)

3. Витяг із Закону України „Про оборону” (статті 15, 16, 17);

4. Витяг із Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу” (статті.1, 15, 27 ,28, 29, 30, 33, 37, 38, 39 ,42);

5. Витяг із Закону України „Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку” (статті 18, 21 ,22,);

6. Витяг з Кодексу України „Про адміністративні порушення” (статті 210, 210-1, 211,211-1, 211-2,211-3, 211-4, 211-5, 211-6);

7. Витяг з Кримінального Кодексу України (статті 114-1, 335, 336, 337)

 

2. Картотека на військовозобов’язаних і призовників (карток первинного обліку).

 

Порядок побудови картотеки карток первинного обліку у сільській раді

 

 

           
 
 
    Надпись: Заброньовані (спеціальний облік)
 
   
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Папка з нормативно-правовими актами з питань організації та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органі місцевого самоврядування.

Закони України

Кодекси України

Укази Президента України

Постанови Кабінету Міністрів України

Накази Міністерства оборони України

Накази та інструкції вищестоящого керівництва

4. Папка з документами по військовому обліку:

1.Рішення виконавчого комітету сільської, селищної ради щодо призначення відповідальної службової особи за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу.

2. Посадова інструкція (функціональні обов’язки ) відповідальної службової особи за організацію та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на території сільської ради.

3.Рішення виконавчого комітету про стан військово-облікової роботи за рік.

4.Рішення виконавчого комітету сільської, селищної ради про організацію та проведення приписки громадян до призовної дільниці.

5.Рішення виконавчого комітету сільської, селищної ради про організацію та проведення призову громадян на строкову військову службу.

6.Наказ військового комісара про призов на строкову військову службу.

7. Довідка-доповідь сільського голови щодо військового обліку.

8.Доповідь відповідального за організацію та стан військово-облікової роботи на території сільради.

9.Перелік підприємств, які знаходяться на території сільської, селищної ради.

10.Список громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці.

11.Список призовників, які перебувають на військовому обліку у сільській раді

12.Список військовозобов’язаних які перебувають на військовому обліку у сільській раді.

13.Акт знищення карток первинного обліку військовозобов’язаних.

14. Графік звіряння з підприємствами, установами та організаціями, будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та звіряння шляхом подвірного обходу.

15.Перспективний план роботи з військового обліку військовозобов’язаних і призовників на рік.

16. Блокнот розписок та корінці розписок про прийом військових квитків.

17.Журнал обліку результатів перевірок стану обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

 VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Надпись: Виконавчий комітет

 

Організація військового обліку та виконання завдань військового обліку в органах місцевого самоврядування

 

Картки первинного обліку на військовозобов’язаних зберігаються в алфавітному порядку в картотеці, яка поділяється на пять груп: перша група — картки первинного обліку військовозобов’язаних офіцерського складу; друга — картки первинного обліку військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу;  третя — картки первинного обліку призовників; четверта — картки первинного обліку військовозобов’язаних — жінок; п’ята група — картки первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, знятих (виключених) з військового обліку.

Картки первинного обліку військовозобов’язаних, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, а також військовозобов’язаних, які мають на руках мобілізаційні розпорядження, виділяються окремо в кожній групі.

 

Рекомендується зберігати картки первинного обліку у спеціально обладнаних для перенесення ящиках, які повинні зачинятися на замок та мати пристрій для опечатування. Це необхідно для швидкого та зручного виносу карток первинного обліку до пункту збору сільської, селищної ради. На кришці ящика у середині рекомендується мати схему побудови картотеки карток первинного обліку.

 

 

 

 

Алгоритм роботи відповідального за ведення військового обліку

Надпись: Громадянин у ході взяття на військовий облік призовників та військовозобов’язаних

 

Надпись: В наявностіНадпись: Відсутній

 

Алгоритм роботи відповідального за ведення військового обліку

у ході зняття з військового обліку призовників та військовозобов’язаних

 

 
  Надпись: Громадянин
 

 

 

 

Перевіряє наявність військово-облікового документу та відмітки про зняття з військового обліку у Р(М)ВК за попереднім місцем проживання

Надпись: Готує, підписує у сільського голови та надсилає повідомлення про зняття з військового обліку призовника, вносить зміни до довідки-доповіді сільського голови

Надпись: В наявностіНадпись: Відсутній

 

 

 

 

VІІI. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ, ЩО ВІДПРАЦЬОВУЮТЬСЯ У ОРГАНІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

 

1. Наглядне оформлення питань військового обліку (стенд з витягами з законів, правилами військового обліку):

1. Правила військового обліку

2. Витяг з Конституції України (статті 17, 65)

3. Витяг із Закону України „Про оборону” (статті 15, 16, 17);

4. Витяг із Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу” (статті.1, 15, 27 ,28, 29, 30, 33, 37, 38, 39 ,42);

5. Витяг із Закону України „Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку” (статті 18, 21 ,22,);

6. Витяг з Кодексу України „Про адміністративні порушення” (статті 210, 210-1, 211,211-1, 211-2,211-3, 211-4, 211-5, 211-6);

7. Витяг з Кримінального Кодексу України (статті 114-1, 335, 336, 337)

 

2. Картотека на військовозобов’язаних і призовників (карток первинного обліку).

 

Порядок побудови картотеки карток первинного обліку у сільській раді

 

 

           
 
 
    Надпись: Заброньовані (спеціальний облік)
 
   
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Папка з нормативно-правовими актами з питань організації та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органі місцевого самоврядування.

Закони України

Кодекси України

Укази Президента України

Постанови Кабінету Міністрів України

Накази Міністерства оборони України

Накази та інструкції вищестоящого керівництва

4. Папка з документами по військовому обліку:

1.Рішення виконавчого комітету сільської, селищної ради щодо призначення відповідальної службової особи за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу.

2. Посадова інструкція (функціональні обов’язки ) відповідальної службової особи за організацію та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на території сільської ради.

3.Рішення виконавчого комітету про стан військово-облікової роботи за рік.

4.Рішення виконавчого комітету сільської, селищної ради про організацію та проведення приписки громадян до призовної дільниці.

5.Рішення виконавчого комітету сільської, селищної ради про організацію та проведення призову громадян на строкову військову службу.

6.Наказ військового комісара про призов на строкову військову службу.

7. Довідка-доповідь сільського голови щодо військового обліку.

8.Доповідь відповідального за організацію та стан військово-облікової роботи на території сільради.

9.Перелік підприємств, які знаходяться на території сільської, селищної ради.

10.Список громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці.

11.Список призовників, які перебувають на військовому обліку у сільській раді

12.Список військовозобов’язаних які перебувають на військовому обліку у сільській раді.

13.Акт знищення карток первинного обліку військовозобов’язаних.

14. Графік звіряння з підприємствами, установами та організаціями, будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та звіряння шляхом подвірного обходу.

15.Перспективний план роботи з військового обліку військовозобов’язаних і призовників на рік.

16. Блокнот розписок та корінці розписок про прийом військових квитків.

17.Журнал обліку результатів перевірок стану обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

 VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Надпись: Виконавчий комітет

 

Організація військового обліку та виконання завдань військового обліку в органах місцевого самоврядування

 

Картки первинного обліку на військовозобов’язаних зберігаються в алфавітному порядку в картотеці, яка поділяється на пять груп: перша група — картки первинного обліку військовозобов’язаних офіцерського складу; друга — картки первинного обліку військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу;  третя — картки первинного обліку призовників; четверта — картки первинного обліку військовозобов’язаних — жінок; п’ята група — картки первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, знятих (виключених) з військового обліку.

Картки первинного обліку військовозобов’язаних, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, а також військовозобов’язаних, які мають на руках мобілізаційні розпорядження, виділяються окремо в кожній групі.

 

Рекомендується зберігати картки первинного обліку у спеціально обладнаних для перенесення ящиках, які повинні зачинятися на замок та мати пристрій для опечатування. Це необхідно для швидкого та зручного виносу карток первинного обліку до пункту збору сільської, селищної ради. На кришці ящика у середині рекомендується мати схему побудови картотеки карток первинного обліку.

 

 

 

 

Алгоритм роботи відповідального за ведення військового обліку

Надпись: Громадянин у ході взяття на військовий облік призовників та військовозобов’язаних

 

Надпись: В наявностіНадпись: Відсутній

 

Алгоритм роботи відповідального за ведення військового обліку

у ході зняття з військового обліку призовників та військовозобов’язаних

 

 
  Надпись: Громадянин
 

 

 

 

Перевіряє наявність військово-облікового документу та відмітки про зняття з військового обліку у Р(М)ВК за попереднім місцем проживання

Надпись: Готує, підписує у сільського голови та надсилає повідомлення про зняття з військового обліку призовника, вносить зміни до довідки-доповіді сільського голови

Надпись: В наявностіНадпись: Відсутній

 

 

 

 

VІІI. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ, ЩО ВІДПРАЦЬОВУЮТЬСЯ У ОРГАНІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

 

1. Наглядне оформлення питань військового обліку (стенд з витягами з законів, правилами військового обліку):

1. Правила військового обліку

2. Витяг з Конституції України (статті 17, 65)

3. Витяг із Закону України „Про оборону” (статті 15, 16, 17);

4. Витяг із Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу” (статті.1, 15, 27 ,28, 29, 30, 33, 37, 38, 39 ,42);

5. Витяг із Закону України „Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку” (статті 18, 21 ,22,);

6. Витяг з Кодексу України „Про адміністративні порушення” (статті 210, 210-1, 211,211-1, 211-2,211-3, 211-4, 211-5, 211-6);

7. Витяг з Кримінального Кодексу України (статті 114-1, 335, 336, 337)

 

2. Картотека на військовозобов’язаних і призовників (карток первинного обліку).

 

Порядок побудови картотеки карток первинного обліку у сільській раді

 

 

           
 
 
    Надпись: Заброньовані (спеціальний облік)
 
   
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Папка з нормативно-правовими актами з питань організації та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органі місцевого самоврядування.

Закони України

Кодекси України

Укази Президента України

Постанови Кабінету Міністрів України

Накази Міністерства оборони України

Накази та інструкції вищестоящого керівництва

4. Папка з документами по військовому обліку:

1.Рішення виконавчого комітету сільської, селищної ради щодо призначення відповідальної службової особи за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу.

2. Посадова інструкція (функціональні обов’язки ) відповідальної службової особи за організацію та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на території сільської ради.

3.Рішення виконавчого комітету про стан військово-облікової роботи за рік.

4.Рішення виконавчого комітету сільської, селищної ради про організацію та проведення приписки громадян до призовної дільниці.

5.Рішення виконавчого комітету сільської, селищної ради про організацію та проведення призову громадян на строкову військову службу.

6.Наказ військового комісара про призов на строкову військову службу.

7. Довідка-доповідь сільського голови щодо військового обліку.

8.Доповідь відповідального за організацію та стан військово-облікової роботи на території сільради.

9.Перелік підприємств, які знаходяться на території сільської, селищної ради.

10.Список громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці.

11.Список призовників, які перебувають на військовому обліку у сільській раді

12.Список військовозобов’язаних які перебувають на військовому обліку у сільській раді.

13.Акт знищення карток первинного обліку військовозобов’язаних.

14. Графік звіряння з підприємствами, установами та організаціями, будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та звіряння шляхом подвірного обходу.

15.Перспективний план роботи з військового обліку військовозобов’язаних і призовників на рік.

16. Блокнот розписок та корінці розписок про прийом військових квитків.

17.Журнал обліку результатів перевірок стану обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

 VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Надпись: Виконавчий комітет

 

Організація військового обліку та виконання завдань військового обліку в органах місцевого самоврядування

 

Картки первинного обліку на військовозобов’язаних зберігаються в алфавітному порядку в картотеці, яка поділяється на пять груп: перша група — картки первинного обліку військовозобов’язаних офіцерського складу; друга — картки первинного обліку військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу;  третя — картки первинного обліку призовників; четверта — картки первинного обліку військовозобов’язаних — жінок; п’ята група — картки первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, знятих (виключених) з військового обліку.

Картки первинного обліку військовозобов’язаних, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, а також військовозобов’язаних, які мають на руках мобілізаційні розпорядження, виділяються окремо в кожній групі.

 

Рекомендується зберігати картки первинного обліку у спеціально обладнаних для перенесення ящиках, які повинні зачинятися на замок та мати пристрій для опечатування. Це необхідно для швидкого та зручного виносу карток первинного обліку до пункту збору сільської, селищної ради. На кришці ящика у середині рекомендується мати схему побудови картотеки карток первинного обліку.

 

 

 

 

Алгоритм роботи відповідального за ведення військового обліку

Надпись: Громадянин у ході взяття на військовий облік призовників та військовозобов’язаних

 

Надпись: В наявностіНадпись: Відсутній

 

Алгоритм роботи відповідального за ведення військового обліку

у ході зняття з військового обліку призовників та військовозобов’язаних

 

 
  Надпись: Громадянин
 

 

 

 

Перевіряє наявність військово-облікового документу та відмітки про зняття з військового обліку у Р(М)ВК за попереднім місцем проживання

Надпись: Готує, підписує у сільського голови та надсилає повідомлення про зняття з військового обліку призовника, вносить зміни до довідки-доповіді сільського голови

Надпись: В наявностіНадпись: Відсутній

 

 

 

 

VІІI. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ, ЩО ВІДПРАЦЬОВУЮТЬСЯ У ОРГАНІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

 

1. Наглядне оформлення питань військового обліку (стенд з витягами з законів, правилами військового обліку):

1. Правила військового обліку

2. Витяг з Конституції України (статті 17, 65)

3. Витяг із Закону України „Про оборону” (статті 15, 16, 17);

4. Витяг із Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу” (статті.1, 15, 27 ,28, 29, 30, 33, 37, 38, 39 ,42);

5. Витяг із Закону України „Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку” (статті 18, 21 ,22,);

6. Витяг з Кодексу України „Про адміністративні порушення” (статті 210, 210-1, 211,211-1, 211-2,211-3, 211-4, 211-5, 211-6);

7. Витяг з Кримінального Кодексу України (статті 114-1, 335, 336, 337)

 

2. Картотека на військовозобов’язаних і призовників (карток первинного обліку).

 

Порядок побудови картотеки карток первинного обліку у сільській раді

 

 

           
 
 
    Надпись: Заброньовані (спеціальний облік)
 
   
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Папка з нормативно-правовими актами з питань організації та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органі місцевого самоврядування.

Закони України

Кодекси України

Укази Президента України

Постанови Кабінету Міністрів України

Накази Міністерства оборони України

Накази та інструкції вищестоящого керівництва

4. Папка з документами по військовому обліку:

1.Рішення виконавчого комітету сільської, селищної ради щодо призначення відповідальної службової особи за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу.

2. Посадова інструкція (функціональні обов’язки ) відповідальної службової особи за організацію та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на території сільської ради.

3.Рішення виконавчого комітету про стан військово-облікової роботи за рік.

4.Рішення виконавчого комітету сільської, селищної ради про організацію та проведення приписки громадян до призовної дільниці.

5.Рішення виконавчого комітету сільської, селищної ради про організацію та проведення призову громадян на строкову військову службу.

6.Наказ військового комісара про призов на строкову військову службу.

7. Довідка-доповідь сільського голови щодо військового обліку.

8.Доповідь відповідального за організацію та стан військово-облікової роботи на території сільради.

9.Перелік підприємств, які знаходяться на території сільської, селищної ради.

10.Список громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці.

11.Список призовників, які перебувають на військовому обліку у сільській раді

12.Список військовозобов’язаних які перебувають на військовому обліку у сільській раді.

13.Акт знищення карток первинного обліку військовозобов’язаних.

14. Графік звіряння з підприємствами, установами та організаціями, будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та звіряння шляхом подвірного обходу.

15.Перспективний план роботи з військового обліку військовозобов’язаних і призовників на рік.

16. Блокнот розписок та корінці розписок про прийом військових квитків.

17.Журнал обліку результатів перевірок стану обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

 VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Надпись: Виконавчий комітет

 

Організація військового обліку та виконання завдань військового обліку в органах місцевого самоврядування

 

Картки первинного обліку на військовозобов’язаних зберігаються в алфавітному порядку в картотеці, яка поділяється на пять груп: перша група — картки первинного обліку військовозобов’язаних офіцерського складу; друга — картки первинного обліку військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу;  третя — картки первинного обліку призовників; четверта — картки первинного обліку військовозобов’язаних — жінок; п’ята група — картки первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, знятих (виключених) з військового обліку.

Картки первинного обліку військовозобов’язаних, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, а також військовозобов’язаних, які мають на руках мобілізаційні розпорядження, виділяються окремо в кожній групі.

 

Рекомендується зберігати картки первинного обліку у спеціально обладнаних для перенесення ящиках, які повинні зачинятися на замок та мати пристрій для опечатування. Це необхідно для швидкого та зручного виносу карток первинного обліку до пункту збору сільської, селищної ради. На кришці ящика у середині рекомендується мати схему побудови картотеки карток первинного обліку.

 

 

 

 

Алгоритм роботи відповідального за ведення військового обліку

Надпись: Громадянин у ході взяття на військовий облік призовників та військовозобов’язаних

 

Надпись: В наявностіНадпись: Відсутній

 

Алгоритм роботи відповідального за ведення військового обліку

у ході зняття з військового обліку призовників та військовозобов’язаних

 

 
  Надпись: Громадянин
 

 

 

 

Перевіряє наявність військово-облікового документу та відмітки про зняття з військового обліку у Р(М)ВК за попереднім місцем проживання

Надпись: Готує, підписує у сільського голови та надсилає повідомлення про зняття з військового обліку призовника, вносить зміни до довідки-доповіді сільського голови

Надпись: В наявностіНадпись: Відсутній

 

 

 

 

VІІI. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ, ЩО ВІДПРАЦЬОВУЮТЬСЯ У ОРГАНІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

 

1. Наглядне оформлення питань військового обліку (стенд з витягами з законів, правилами військового обліку):

1. Правила військового обліку

2. Витяг з Конституції України (статті 17, 65)

3. Витяг із Закону України „Про оборону” (статті 15, 16, 17);

4. Витяг із Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу” (статті.1, 15, 27 ,28, 29, 30, 33, 37, 38, 39 ,42);

5. Витяг із Закону України „Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку” (статті 18, 21 ,22,);

6. Витяг з Кодексу України „Про адміністративні порушення” (статті 210, 210-1, 211,211-1, 211-2,211-3, 211-4, 211-5, 211-6);

7. Витяг з Кримінального Кодексу України (статті 114-1, 335, 336, 337)

 

2. Картотека на військовозобов’язаних і призовників (карток первинного обліку).

 

Порядок побудови картотеки карток первинного обліку у сільській раді

 

 

           
 
 
    Надпись: Заброньовані (спеціальний облік)
 
   
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Папка з нормативно-правовими актами з питань організації та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органі місцевого самоврядування.

Закони України

Кодекси України

Укази Президента України

Постанови Кабінету Міністрів України

Накази Міністерства оборони України

Накази та інструкції вищестоящого керівництва

4. Папка з документами по військовому обліку:

1.Рішення виконавчого комітету сільської, селищної ради щодо призначення відповідальної службової особи за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу.

2. Посадова інструкція (функціональні обов’язки ) відповідальної службової особи за організацію та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на території сільської ради.

3.Рішення виконавчого комітету про стан військово-облікової роботи за рік.

4.Рішення виконавчого комітету сільської, селищної ради про організацію та проведення приписки громадян до призовної дільниці.

5.Рішення виконавчого комітету сільської, селищної ради про організацію та проведення призову громадян на строкову військову службу.

6.Наказ військового комісара про призов на строкову військову службу.

7. Довідка-доповідь сільського голови щодо військового обліку.

8.Доповідь відповідального за організацію та стан військово-облікової роботи на території сільради.

9.Перелік підприємств, які знаходяться на території сільської, селищної ради.

10.Список громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці.

11.Список призовників, які перебувають на військовому обліку у сільській раді

12.Список військовозобов’язаних які перебувають на військовому обліку у сільській раді.

13.Акт знищення карток первинного обліку військовозобов’язаних.

14. Графік звіряння з підприємствами, установами та організаціями, будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та звіряння шляхом подвірного обходу.

15.Перспективний план роботи з військового обліку військовозобов’язаних і призовників на рік.

16. Блокнот розписок та корінці розписок про прийом військових квитків.

17.Журнал обліку результатів перевірок стану обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

5.  Справа листування з військовими комісаріатами з питань військового обліку.

 

Довідково: Мінсоцполітики у листі від 25.12.2013 р. № 564/13/116-13 роз’яснив питання складання посадових інструкцій на підприємстві:

Вiдповiдно до Загальних положень Довiдника квалiфiкацiйних характеристик професiй працiвникiв, що мiстяться у Випуску 1, посадовi iнструкцiї складаються для працiвникiв усiх посад, що передбаченi в штатному розписi. Виняток можуть становити окремi керiвники, правове положення яких визначено в Статутi (положеннi) пiдприємства, установи, органiзацiї або вiдповiдного пiдроздiлу, де зазначено основнi завдання, обов’язки, права i вiдповiдальнiсть за виконання покладених на них функцiй.

Посадовi iнструкцiї працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй розробляються iз дотриманням вимог i норм щодо їх побудови, визначених Загальними положеннями зазначеного Довiдника, i вводяться з метою чiткого визначення вимог, що ставляться до певної категорiї працiвникiв, рацiонального розподiлу обов’язкiв мiж працiвниками, надiлення працiвникiв необхiдними правами, пiдвищення вiдповiдальностi працiвникiв за доручену дiлянку роботи.

Отже, конкретний перелiк посадових обов’язкiв визначається посадовими iнструкцiями працiвникiв усiх категорiй, якi розробляють i затверджують на основi типової квалiфiкацiйної характеристики роботодавцi, ураховуючи конкретнi завдання та обов’язки, функцiї, права, вiдповiдальнiсть працiвникiв рiзних груп та особливостi штатного розпису пiдприємства, установи, органiзацiї.

Посадова інструкція — це первинний кадровий документ, який має юридичну силу та сприяє правовому захисту на підприємстві, в установі, організації. Посадова інструкція складається на посаду (професію), передбачену в штатному розписі, а не на конкретну особу, яка буде обіймати цю посаду, і повинна включати усі завдання, обов’язки та функції.

Оскільки посадові iнструкцiї працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй вводяться з метою чiткого визначення вимог, що ставляться до певного працiвника, надiлення його необхiдними правами та пiдвищення вiдповiдальностi за доручену дiлянку роботи, то вiдсутнiсть посадових iнструкцiй на посади, що передбачаються у штатному розписi, слiд вважати порушенням вимог законодавства про працю, за яке роботодавець може нести адмiнiстративну вiдповiдальнiсть згiдно з частиною першою статтi 41 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення.

 

 

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ

В ПАПЦІ ПО ВІЙСЬКОВОМУ ОБЛІКУ

 

Рішення виконавчого комітету сільської, селищної ради щодо призначення відповідальної службової особи за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу.

Зразок (варіант)

Україна

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ _____________ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

______________ РАЙОНУ __________________ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від ___.___. 20___ року                                                                                          №____

 

Про призначення відповідального за організацію

та ведення військового обліку військовозобов’язаних і

призовників на території сільської ради

 

На виконання Законів України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, «Про військовий обов’язок і військову службу» та згідно із Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921, виконавчий комітет сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. ШУЛЬГУ Наталію Володимирівну, інспектора з військового обліку, призначити з 03 грудня 2017 року відповідальним за організацію ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на територію сільської ради.

2. Встановити ШУЛЬЗІ Н.В.  доплату в розмірі 50 % посадового окладу.

3. Затвердити посадову інструкцію інспектора з військового обліку, відповідального за організацію ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на територію сільської ради

4. Контроль за цим напрямком роботи покласти на секретаря сільської ради.

 

Голова ___________

сільської ради                                                                              А.В.БРУНЬКО

 

Посадова інструкція (функціональні обов’язки) відповідальної службової особи за організацію та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на території сільської ради.

 

(варіант)

 

Затверджено Рішенням виконавчого комітету

___________ сільської ради від ___.___.20___ року №____

        

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

інспектора з військового обліку ____________ сільської ради , відповідального за організацію та ведення військової обліку військовозобов’язаних і призовників на території сільської ради

 

 Загальна частина.

1.1. Кваліфікаційні вимоги:

        - повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, без вимог до стажу роботи.

1.2. Інспектор з військового обліку (відповідальний за організацію та ведення військової обліку військовозобов’язаних і призовників на території сільської ради – далі Інспектор) призначається на посаду і звільняється з посади згідно із розпорядженням голови сільської ради. Інспектор підпорядкований секретарю сільської ради.

1.3. Інспектор повинен знати:

        правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації в сільській раді та її виконавчому комітеті,

        нормативно-правові акти щодо організації та ведення військової обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на території сільської ради у мирний час, на період мобілізації та воєнного часу;

порядок обліку, зберігання та використання бланків суворої звітності;

       наявність військовозобов’язаних по їх складу, військовим званням, військово-обліковим спеціальностям, ступенях придатності до військової служби;

кількість заброньованих військовозобов’язаних, які залишаються для роботи на підприємствах, установах та організаціях які розташовані на території сільради;

кількість військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні розпорядження та підлягають призову за мобілізацією, способи їх оповіщення та доставки до збірних пунктів;

кількість військовозобов’язаних, які не заброньовані, та таких, що не мають мобілізаційних розпоряджень і тимчасово залишаються для роботи на підприємствах, установах, та організаціях на території сільської ради;

кількість водіїв, які вибувають за мобілізацією до складу Збройних Сил разом з технікою, що постачається, та без неї, і про кількість, які залишаються на підприємствах, установах та організаціях на території сільської ради;

кількість призовників, які перебувають на військовому обліку та кількість призовників підлягаючих черговому призову на строкову військову службу;

кількість військових поховань та пам’ятників;

інші довідкові данні необхідні для роботи.

 

2. Завдання та обов’язки.

2.1. Безпосередньо забезпечує ведення військового обліку, військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на території, що обслуговує сільська рада у мирний час, на період мобілізації та воєнного часу.

2.2. Планує роботу на рік та квартал щодо ведення військового обліку, військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на території, що обслуговує сільська рада у мирний час, на період мобілізації та воєнного часу.

2.3. Приймає на військовий облік військовозобов’язаних і призовників, які прибули до нового місця проживання, знімати з обліку військовозобов’язаних і призовників після їх вибуття в іншу місцевість.

При прийнятті та знятті військовозобов’язаних і призовників з військового обліку перевіряє наявність у них військово-облікових документів (у військовозобов’язаних військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць) і встановлює чи, перебувають вони на військовому обліку за місцем проживання.

2.4. Забезпечує повноту і якість обліку всіх військовозобов’язаних і призовників за встановленими правилами і формами, які працюють у сільській раді.

2.5. Виявляє військовозобов’язаних та призовників, які постійно або тимчасово проживають на території, що обслуговується, і не перебувають на військовому обліку, та допризовників, які не пройшли приписку до призовних дільниць; виявлених військовозобов’язаних і допризовників направляти у військовий комісаріат.

2.6. Оповіщує на вимогу військових комісаріатів військовозобов’язаних та призовників про їх виклик до військового комісаріату і забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом.

2.7. Веде облік усіх підприємств, організацій, установ, незалежно від підпорядкування і форм власності, які знаходяться на території, яка обслуговується місцевим органом самоврядування, здійснювати систематичний контроль за їх військово-обліковою роботою і не рідше одного разу на рік звіряє облікові дані карток первинного обліку з особовими картками форми П-2.

2.8. Здійснює контроль за відвідуванням призовниками шкіл, лікувально-профілактичних закладів, учбових закладів Товариства сприяння обороні України (ТСОУ) і навчальних закладів системи профтехосвіти, до яких вони прикріплені для навчання або лікування. Щодо осіб, які ухиляються від навчання або лікування, вживати через керівників підприємств за місцем їх роботи (навчання) необхідних заходів впливу і повідомляє про це військовий комісаріат.

2.9. Вносить до карток первинного обліку зміни, які стосуються освіти, місця роботи, посади, сімейного становища та місця проживання військовозобов'язаних і призовників, та про всі зміни щомісячно до 5 числа повідомляє у військовий комісаріат.

2.10. Ситематично, рідше одного разу на рік, звіряє  дані карток первинного обліку військовозобов’язаних і призовників, які перебувають на обліку, з будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), а також з фактичною наявністю військовозобов’язаних і призовників шляхом подвірного обходу. В цей же термін вивірені картки первинного обліку звіряти з обліковими даними районного військового комісаріату. Звіряння облікових даних призовників, які знаходяться на обліку, з обліковими даними військового комісаріату проводити після приписки допризовної молоді до призовних дільниць перед призовом на строкову військову службу, а також в інші терміни за вказівкою військового комісаріату.

2.11 Складає і щороку в грудні направляє в районний військовий комісаріат список юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць.

2.12. Систематично роз’яснює громадянам України обов’язки щодо військового обліку і здійснювати контроль за виконанням встановлених правил військового обліку. На військовозобов’язаних, які порушили вимоги Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, складає донесення та подає в районний військовий комісаріат для прийняття рішення щодо притягнення винних до відповідальності;  готує доповідь вищому органу виконавяої влади про стан військового обліку на обслуговуваній території і випадки порушення Правил військового обліку громадян України військовозобов’язаними і призовниками.

2.13. Приймає під розписку від військовозобов'язаних і призовників їх військово-облікові документи для звіряння з картками первинного обліку та для інших цілей.

2.14. Своєчасно оформляє бронювання працівників військовозобов’язаних із числа інженерно-технічних працівників і кваліфікованих робітників.

2.15 Проводить систематичний аналіз забезпеченості робочою силою в особливий період.

2.16 Складає плани заміни фахівців, які вибувають за мобілізацією та у воєнний час, розробляють та здійснюють необхідні заходи з підготовки кадрів для заміщення військовозобов’язаних, які підлягають призову до складу Збройних Сил України.

2.17 Розробляє заходи щодо вручення заброньованим військовозобов’язаним посвідчень про відстрочку від мобілізації.

2.18. В 15-денний термін оформлює бронювання уперше прийнятих або призначених на нові посади військовозобовьязаних, а також при зміні у них військово-облікових ознак (склад, військове звання, ВОС, ступеню придатності до військової служби, віку), якщо вони підлягають бронюванню згідно переліку та повідоляють про це військові комісаріати.

2.19. У 5 -денний термін анулює відстрочки від призову та повідомляє військові комісаріати у визначених випадках.

2.20. Своєчасно вносить зміни та виправлення у посвідчення про відстрочку від призову на військовозобов’язаних при зміні їх облікових даних або умов бронювання з повідомленням до відповідних військових комісаріатів.

2.21. Веде облік та забезпечує зберігання бланків спеціального військового обліку.

2.22. У семиденний строк повідоляє у військові комісаріати про всіх військовозобов’язаних і призовників заново прийнятих на роботу чи звільнених з роботи у сільській раді.

2.23. Вимагає від військовозобов’язаних і призовників при влаштуванні на роботу у сільську раду мати в заяві, а при звільненні з роботи — в обхідному листку, відмітку військового комісаріату.

2.24. Веде Журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів та іншу необхідну документацію.

2.25. Складає звіти про чисельність працюючих військовозобов’язаних та доповідь про стан робіт з бронювання військовозобов’язаних та подає щорічно до військового комісаріату та районної державної адміністрації.

2.26 Постійно взаємодіє з підрозділами військового комісаріату, надає йому допомогу у проведенні мобілізаційних та оборонних заходів.

 

3. Права.

3.1. Контролювати на всій території виконання військовозобов’язаними та призовниками правил військового обліку .

3.2. Вносити на розгляд керівництва сільської ради пропозиції по прийому на роботу, звільнення з роботи, переміщення на інші посади військовозобов’язаних і призовників.

3.3. Проводити перевірку підприємств, установ та організацій, які знаходяться на території, що обслуговує сільська рада, збирати військово-облікові та інші необхідні для роботи документи у військовозобов’язаних і призовників.

3.4.Проводити звірку облікових даних щодо військового обліку сільської ради з обліковими даними підприємств, установ, організацій та домовласниками.

 

4. Відповідальність.

Інспектор несе персональну відповідальність за:

4.1. Недотримання трудової і виконавської дисципліни.

4.2. Невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов’язків згідно цієї інструкції в межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

4.3. Спричинення прямого матеріального збитку установі, також як і за дії (або бездіяльність), що привели до такого матеріального збитку.

4.4. Правопорушення, вчинені в процесі своєї трудової діяльності в межах, визначених чинним адміністративним, цивільним і кримінальним законодавствами України.

 

 

5. Повинен знати

Відповідальний за ведення військового обліку повинен знати:

— нормативно-правові акти щодо організації та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період мобілізації та воєнного часу, обліку бланків суворої звітності;

— правила документообігу;

— чисельність військовозобов’язаних за складом, військовими званнями, військово-обліковими спеціальностями, ступенями придатності до військової служби;

— кількість заброньованих військовозобов’язаних, які залишаються для роботи на підприємстві;

— кількість військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні розпорядження та підлягають призову за мобілізацією, способи їх оповіщення та доставляння до збірних пунктів;

— кількість військовозобов’язаних, які не заброньовані, та таких, що не мають мобілізаційних розпоряджень і тимчасово залишаються для роботи на підприємстві;

— кількість військовозобов’язаних, які працюють, і можливість переміщення їх на посади замість військовозобов’язаних, які підлягають призову за мобілізацією;

— кількість водіїв, які вибувають за мобілізацією до складу Збройних Сил України разом із технікою, що постачається, та без неї, і про кількість водіїв, які залишаються на підприємстві.

 

6. Кваліфікаційні вимоги

Кваліфікаційні вимоги: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи.

 

Ознайомлений (на) та приступив (ла) до виконання:

дата                                          _______ Шульга Н.В.

                                                   (підпис)

 

 

 

Рішення виконавчого комітету сільської, селищної ради про організацію та проведення приписки громадян до призовної дільниці.

 (варіант)

Україна

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ___________ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

_________________ РАЙОНУ ________________ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

___.___. 20___ року                                                                                                  №____

Про організацію та проведення у січні-березні 20___ року

приписки  юнаків 20__року народження, які проживають на

 території сільської ради до призовної дільниці

 

У відповідності до Закону України  «Про військовий обов’язок і військову службу», на виконання розпорядження голови _________ райдержадміністрації від ___.___.20___ року № ___ та наказу військового комісара ______________РВК від  ___.___.20___ року № ___ виконавчий комітет сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

            1. Відповідальному за військовий облік військовозобов’язаних і призовників (Шульзі Н.В):

            1.1. у термін до ___.___.20___ року скласти та подати до ____________РВК список призовників, які підлягають приписці до призовної дільниці;

            1.2. забезпечити контроль за підготовкою особових справ призовників, проходження ними комісії з питань приписки, за виконанням призовниками рішень комісії з питань приписки;

            1.3 забезпечити 100 % оповіщення юнаків які підлягають приписці.

            2. Відповідальним за підготовку особових справ призовників для проходження комісії з питань приписки призначити секретаря ____________ ЗОСШ. Термін готовності особових справ призовників ___.___.20___ року.

            3. Оповіщення про явку на комісію з питань приписки здійснити у відповідності до вимог наказу військового комісара:

            шляхом доведення наказу військового комісара до населення;

            вручення персональних повісток.

            Персональні повістки вручати із залученням членів виконавчого комітету, депутатів сільської ради та дільничним інспектором ____________ РВ ГУ НП.

            4.Для для забезпечення організованого і якісного проведення приписки громадян до призовних дільниць необхідно: 

виділити канцелярські приладдя у відповідності до розрахунку;

            доставку призовників до призовної дільниці здійснити ___.___.20___ року централізовано шкільним автобусом за погодженням з відділом освіти ___________ райдержадміністрації;

            5.Заходи щодо розшуку та доставки призовників, які ухиляються від проходження приписки до призовної дільниці здійснювати у взаємодії з військовим комісаріатом із залученням членів виконавчого комітету, депутатів сільської ради, інспектором ______________ РВ ГУ НП.

            6.Директору ___________ ЗОСШ:

            юнаків, які підлягають приписці направити до призовної дільниці під керівництвом викладача предмету захист Вітчизни у супроводі медичної сестри школи;

            після проведення медичної комісії внести зміни до листка здоров’я учнів у класних журналах про стан їх здоров’я;

            у термін проведення приписки юнаків до призовної дільниці провести: контрольні заняття з фізичної, стройової підготовки та з вивчення правил військового обліку.

            7.За результатами приписки громадян до призовної дільниці до ___.___.20___ року заслухати відповідального за військовий облік інспектора з військового обліку Шульгу Н.В.

            8. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 

Голова _________

сільської ради                                                                              А.В.БРУНЬКО

 

Довідка-доповідь сільського голови щодо військового обліку.

 

Населення - _____ чол..

в тому числі чоловіків - _____, жінок - _______

Територія - ____ тис. га, на території сільської ( селищної, міської ) ради

розміщено _____ підприємств:

у тому числі (перелік)

Всього військовозобов'язаних і призовників - ____чол.

в т.ч. – офіцерів -               ___ чол ;

прапорщиків  -        ___ чол.;

сержантів -               ___чол;

солдат -                    ___чол;

призовників -           ___чол.

із них: - призначені в команди   -  _____чол.

прапорщиків  -         ___ чол.;

сержантів -                ___чол;

солдат -                      ___чол;

призовників -            ___чол.

 

 

Рішення виконавчого комітету сільської, селищної ради про організацію та проведення призову громадян на строкову військову службу.

(варіант)

 

Україна

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ __________ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

________________РАЙОНУ _________________ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

___.___.20___  року                                                                                                 №_____

 

Про організацію та проведення призову

громадян України на строкову військову

службу весною 20____ року

 

У відповідності до Закону України  «Про військовий обов’язок і військову службу», на виконання розпорядження голови ________ райдержадміністрації від ___.___.20___ року № ___ та наказу військового комісара _______________РВК від  ___.___.20___ року № ___ виконавчий комітет сільської ради

 

 

ВИРІШИВ:

            1. Відповідальному за військовий облік військовозобов’язаних і призовників (Шульзі Н.В):

 

1.1 В термін до ___.___.20___ року здійснити звірку призовників, які перебувають на військовому обліку з обліковими даними військового комісаріату, отримати у військову комісаріаті списки призовників, які підлягають виклику на медичні та призовні комісії весною 20___ року;

1.2 Щопонеділка починаючи з ___.___.20___року подавати на підпис доповідь голови сільської ради на ім’я голови _______ районної призовної комісії (через ______________РВК) про результати роботи щодо оповіщення та явки призовників на призовну комісію;

1.3. До ___.___.20___року підготувати та подати на підпис голові сільської ради детальний звіт на ім’я голови _____________ районної призовної комісії (через ________________РВК) про результати роботи з вказанням заходів які проводились та надати оцінку діяльності _______________РВ ГУ НП щодо розшуку, затримання і доставки до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від призову.

1.4. Забезпечити постійний жорстокий контроль за підготовкою особових справ призовників, які підлягають відправці до війська, проходження призовниками призовної комісії та за виконанням призовниками рішень призовної комісії.

2. Здійснити 100% оповіщення та забезпечення явки призовників на призовну комісію для чого залучити депутатів сільської ради, депутатів районної ради закріплених за сільською радою, дільничного інспектора ___________________РВ ГУ НП,  за їх згодою.

2.1 Оповіщення про явку для проходження медичної та призовної комісії  здійснити у відповідності до вимог наказу військового комісара: шляхом доведення наказу військового комісара до населення та вручення персональних повісток.

2.2. У разі відсутності призовників за місцем реєстрації персональні повістки вручати власникам будинків, їх батькам, або сусідам та складати акти невручення повістки.

2.3. У разі появи призовників на території сільради негайно сповіщати про це військовий комісаріат, дільничного інспектора, забезпечити сповіщення призовника персональною повісткою, корінець повістки надати до військового комісаріату.

            3.Для для забезпечення організованого і якісного проведення призову необхідно:

            виділити канцелярські приладдя у відповідності до розрахунку;

            доставку призовників до призовної дільниці для проходження медичної та призовної комісії здійснити ___.___.20___ року та ___.___.20___ року централізовано шкільним автобусом за погодженням з відділом освіти __________ райдержадміністрації.

            4.Заходи щодо розшуку та доставки призовників, які ухиляються від проходження медичної та призовної  здійснювати у взаємодії з військовим комісаріатом із залученням членів виконавчого комітету, депутатів сільської ради, інспектором ______________РВ ГУ НП.

            5.Директору клубу ___.___.20___ року провести урочисті проводи призовників, які призвані на строкову військову службу до лав Збройних Сил. До роботи залучити самодіяльні колективи, фахівців районного будинку культури, засоби масової інформації.

            6.За результатами призову та виконанням цього рішення ___.___.20___ року заслухати відповідального за військовий облік інспектора з військового обліку Шульгу Н.В.

            8. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 

Голова ______________

сільської ради                                                                              А.В.БРУНЬКО

 

 

 

Повідомлення про військовозобов’язаних і призовників, які вибули до нового місця проживання без зняття з військового обліку.

 

Військовому комісару

____________________РВК

підполковнику _________________

64500, м._________, вул.____________

 

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

 

            Інформуємо, що лейтенант запасу Іванько П.В, вибув для постійного місця проживання до м. Одеса, без зняття з військового обліку.

            Ураховуючи вищевикладене, зважаючи на те, що в його діяльності присутні ознаки адміністративного правопорушення передбаченого статтею 210 КУпАП просимо Вас розшукати та притягнути лейтенанта .Іванька П.В до адмінвідповідальності.

            Про прийняте рішення просимо повідомити письмово.

 

            З повагою

 

Голова ___________ сільської ради                                              А.В.БРУНЬКО

 

 

Військовому комісару

___________________РВК

підполковнику _________________.

17500, м._________, вул.._______________

 

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

 

            Інформуємо, що призовник Махно П.Ф, вибув для постійного місця проживання до м. Київ, без зняття з військового обліку.

            Ураховуючи вищевикладене, зважаючи на те, що в його діяльності присутні ознаки адміністративного правопорушення передбаченого статтею 210 КУпАП просимо Вас розшукати та притягнути призовника Махна П.Ф до адмінвідповідальності.

            Про прийняте рішення просимо повідомити письмово.

 

            З повагою

 

Голова ____________ сільської ради                                              А.В.БРУНЬКО

 

 

 

Акт знищення карток первинного обліку військовозобов’язаних.

Зберігати 5 років.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ___________ сільської ради

                                      А.В.БРУНЬКО

“ ___ “ __________ 20___  року

АКТ

         « ___ » ___________ 20___ року                                                       с. _______       

 

Комісія у складі:  голови комісії – секретаря сільської ради ШУЛЯК І.М., та членів комісії: головного бухгалтера МАСС В.О., касира ПАУСТОВСЬКОЇ Л.І., склали даний  акт в тому , що нижче перераховані картки первинного обліку в кількості 14 (чотирнадцяти) штук втратили своє призначення та підлягають знищенню шляхом спалення:

 

 

з/п

П.І.П

Рік народження

Військове звання

ВОС

Прим

1.

Буцола Надія Олександрівна

1970

рядова

879

 

2

Кудлай Любов Миколаївна

1970

рядова

897

 

3

Даниленко Лідія Григорівна

1970

рядова

879

 

4

Гостар Таміла Миколаївна

1970

рядова

879

 

5

Костроміна Світлана Анатоліївна

1970

рядова

897

 

6

Гусак Валентина Олександрівна

1970

рядова

879

 

7

Дубчак Лариса Іванівна

1970

рядова

879

 

8

Бабич Оксана Валентинівна

1970

рядова

897

 

9

Білоног Леонід Олександрович

1970

рядовий

879

 

10

Вернигор Ігор Іванович

1965

сержант

100

 

 

Голова комісії :                                                 ШУЛЯК І.М.

Члени комісії :                                                  МАСС В.О

                                                                           ПАУСТОВСЬКСЬКА Л.І

Всі переховані облікові картки 14  (чотирнадцять)  штук знищені шляхом спалення

 

Голова комісії :                                                ШУЛЯК І.М.

Члени комісії :                                                  МАСС В.О

                                                                          ПАУСТОВСЬКСЬКА Л.І

 

 

 

Список військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку у сільській раді.

Зразок

Список

військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку  у сільській раді.

 

з/п

П.І.П

Дата народження

Військове звання

ВОС

Домашня адреса, телефон

Сімейний стан

Місце роботи (посада)

Примітка

(команда №, перебування на спец. обліку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис відповідальної службової за військово-облікову роботу

 

Примітка: 1. Список складається в алфавітному порядку окремо по: 1 –  військовозобов’язаним офіцерського складу, 2 –  військовозобов’язаним рядового, сержантського і старшинського складу, 3 –  військовозобов’язаним жінкам.

 

Список призовників, які перебувають на військовому обліку у сільській раді.

Зразок

Список

призовників, які перебувають на військовому обліку  у сільській раді.

 

з/п

П.І.П

Рік народження

Домашня адреса, телефон

Сімейний стан

Місце роботи (посада)

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис відповідальної службової за військово-облікову роботу

 

Перелік підприємств, які знаходяться на території сільської, селищної ради.

 

Зразок

Перелік

підприємств, які знаходяться на території

________________ сільської ради.

з/п

Найменування підприємств, установ та організацій

Адреса

ПІБ

керівника

телефон

 

 

 

 

 

 

Голова ______________ сільської ради

                                 А.В.БРУНЬКО

„___”_______________20___ року

МП

 

 

„Погоджено”

Начальник управління статистики

у ______________ районі

                               В.М.КАРАПЕТЯН

„___”_______________20___ року

МП

Доповідь відповідального за організацію та стан військово-облікової роботи на території сільради.

 

Зразок

 

Виконавчому комітету

__________________ сільської ради

 

 

ДОПОВІДЬ

про стан військово-облікової роботи на території

__________________ сільської ради у 20____ році.

 

 

Відповідального за організацію та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на території сільської ради у відповідності до рішення виконавчого комітету _______________ сільської ради від ___.___.20___ року №___ призначено ШУЛЬГУ Наталію Володимирівну, інспектора з військового обліку.

Цим рішенням встановлено доплату в розмірі 50 % посадового окладу та затверджено посадову інструкцію інспектора з військового обліку, відповідального за організацію ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на територію сільської ради у межах якої, я виконую свої обов’язки.

Нормативно-правові акти необхідні для ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників у наявності.

Кабінет військово-облікового персоналу обладнаний у відповідності до вимог. Наглядна агітація уточнена.

У поточному році з метою організації і проведення заходів із військового обліку були розроблені такі документи:

Перспективний план з військового обліку військовозобов’язаних і призовників на 20___ рік. Усі заплановані заходи виконані у повному обсязі звітні матеріали в наявності.

Рішення виконавчого комітету щодо організації приписки громадян 20___ року до призовної дільниці.

Рішення виконавчого комітету щодо організації та проведення призову громадян на строкову військову службу весною 20___ року.

Рішення виконавчого комітету щодо організації та проведення призову громадян на строкову військову службу восени 20___року.

Рішення виконавчого комітету щодо стану військового обліку військовозобов’язаних і призовників у 20___ році.

Графіки звірки облікових даних сільської ради з обліковими даними підприємств, установ і організацій, власниками будинків та військового комісаріату.

Всього на військовому обліку у сільраді перебуває ______ чоловік, із них:

Призовників ____ чоловіки та ______ чоловік військовозобов’язаних.

 

1.Стан військового обліку призовників.

         На території сільради перебуває на військовому обліку призовників _____ чоловіки, які проживають у 3-х  населених пунктах с._______і - ___, с._______ - ___, с.________ - ____.

 1. Приписка громадян 20___ року народження до призовної дільниці.

Список громадян 20______ року, які підлягають приписці у 20__ році подано до військового комісаріату своєчасно. Звірка облікових даних сільради з обліковими щодо громадян, які підлягали приписці у поточному році з обліковими даними військового комісаріату проведена своєчасно. Розбіжностей та зауважень не має. Особові справи призовників сформовані. Рішення комісії з питань приписки виконані у повному обсязі.

         Приписку громадян 20____ року народження до призовної дільниці проведено організовано у визначені строки. Вимоги розпорядження голови _________ райдержадміністрації від ___.___.20___ року №___ виконані в повному обсязі.

В результаті роботи до призовної дільниці було приписано ___ чоловік, що складає 100%.

         1.2.Призов громадян на строкову військову службу.

         Вимоги розпоряджень ________ райдержадміністрації щодо організації та проведення чергових призовів виконані в повному обсязі.

         Весною 20___ року призвано та відправлено до війська ___ чоловіка.

         Восени 20___ року призвано та відправлено до війська ___чоловіка.

         Ухиляються від проходження медичної та призовної комісії, ___ чоловіки:         Івахненко Володимир Миколайович, 1989 року народження, житель с._________, провулок Авіації, 4;

         Тарасенко Богдан Петрович, 1987 року народження, житель с.________ і, вул..Костомарова, 39;

         Реп’ях Сергій Володимирович, 1986 року народження, житель с._________, вул..Героїв Війни, 32;

         Ляшенко Роман Володимирович, 1987 року народження, житель с._________, вул..Удайська, 43.

         Втратили право на відстрочу, ___ чоловіки (не подали до військового комісаріату довідки про підтвердження права відстрочки для продовження навчання):

         Ведмідський Володимир Миколайович, 1991 року народження;

         Малишенко Артем Олександрович, 1991 року народження;

         Яценко Євген Юрійович, 1990 року народження.

         Не завершили медичне обстеження, ___ чоловік, Петерлик Роман Йосипович, житель с.__________.

         Всього у 20___ році знято з військового обліку призовників _____.

         Всього у 20___ році прийнято на військовий облік призовників ___.

Підлягають призову на строкову військову службу весною 20___ року __ чоловік:

         За результатами звірки даних списку призовників, які перебувають на військовому обліку та домовими книгами було встановлено, що не всі домовласники належним чином виконують вимоги Закону України „Про військовий обв’язок і 

військову службу” та не сповіщають призовників про необхідність прибуття до військового комісаріату для проходження медичних та призовних комісій чим сприяють в ухиленні призовниками від призову на строкову військову службу, тому в їх діяльності присутні ознаки адміністративного правопорушення передбаченого статтею 211-5 КУпАП. Про виявлені випадки було повідомлено військовий комісаріат та притягнуто винних до адміністративної відповідальності. Це громадяни:

Іахненко М.І, житель с.________, провулок Авіації, 4;

Тарасенко Г.В, жителька с.______, вул..Костомарова, 39;

Реп’ях Н.І., жителкаь с.________, ву.л.Героїв Війни, 32;

Ляшенко В.М., жителка с.__________, вул..Удайська, 43.

Разом із цим, у ході звірки було встановлено, що призовники, своєчасно не повідомляють виконавчий комітет сільської ради про зміни їх облікових даних, що є порушенням правил військового обліку та ознаками адміністративного правопорушення передбаченого статтею 210 КУпАП. Про виявлені випадки було повідомлено військовий комісаріат та притягнуто винних до адміністративної відповідальності. Це громадяни: Васильченко П.І, Сорока М.В, Чухліб С.Г.

Також було виявлено, що призовник Сторчак М.М. втратив посвідчення про приписку до призовної дільниці, що є ознакою адміністративного правопорушення передбаченого статтею 211 КУпАП. Про виявлений випадок було повідомлено військовий комісаріат, поновлено посвідчення про приписку до призовної дільниці, а винного притягнуто до адміністративної відповідальності.

Доповіді про зміни в облікових даних призовників до військового комісаріату надавалися своєчасно.

Проблемними питаннями з питань військового обліку призовників залишається неналежне виконання призовниками правил військового обліку, а саме не своєчасне прибуття до військового комісаріату для постановки на військовий облік, а також несвоєчасне повідомлення військового комісаріату та сільської ради про зміни в облікових даних.

Також можливо зазначити, що не всі призовники належним чином виконують рішення призовної комісії щодо проходження додаткового медичного обстеження.

Загальний стан військового обліку призовників оцінюється „задовільно”.

2.Стан військового обліку військовозобов’язаних.

Всього, перебуває на військовому обліку ______ чоловік військовозобов’язаних.

у тому числі:

Офіцерів: _______ чоловік;

Солдатів сержантів: _______ чоловіка.

Призначено у команди, всього: ______ чоловік військовозобов’язаних.

у тому числі:

Офіцерів – ___ чоловіки;

Солдат сержантів – ____ чоловік.

Всього перебуває на спеціальному обліку - ___ чоловік військовозобов’язаних рядового складу.

Картки первинного обліку заведені на усіх військовозобов’язаних та призовників. Картотека карток первинного обліку побудована у відповідності до вимог Порядку.

За результатами звірки даних карток первинного обліку із картками реєстрації та будинковими книгами було встановлено, що не всі власники будинків належним чином виконують вимоги Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу” та не подають необхідних документів для оформлення взяття або зняття з військового обліку, а також не сповіщають військовозобов’язаних про їх виклик у військовий комісаріат.

Разом із цим встановлено, що рядовий Федорко Б.П. втратив військовий квиток., що є ознакою адміністративного правопорушення передбаченого статтею 211 КУпАП. Про виявлений випадок було повідомлено військовий комісаріат, поновлено військовий квиток, а винного притягнуто до адміністративної відповідальності.

Доповіді про зміни в облікових даних військовозобов’язаних до військового комісаріату надавалися своєчасно.

Проблемним питанням залишається неналежне виконання військовозобов’язаними правил військового обліку, а саме не своєчасне прибуття до військового комісаріату для постановки на військовий облік, а також несвоєчасне повідомлення військового комісаріату та сільської ради про зміни в облікових даних.

Висновок: Стан військового обліку військовозобов’язаних оцінено „Задовільно”.

3.Результати перевірок стану військового обліку військовозобов’язаних і призовників.

За звітний період виконавчим комітетом було перевірено стан військового обліку у СТОВ „АВРАН”. За результатами перевірки встановлено, що облік військовий облік військовозобов’язаних і призовників організований у відповідності до вимог Порядку. У результаті звірки облікових даних розбіжностей не виявлено.

Разом з тим, виконавчий комітет було перевірено комісією військового комісаріату. За результатами перевірки стан військового обліку військовозобов’язаних і призовників на території сільради оцінено, як задовільний. Недоліки, які виявлені у ході перевірки усунуті у ході роботи. Одним із зауважень було відмічено неефективну взаємодію з дільничним інспектором щодо розшуку призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу та профілактично - роз’яснювальна робота щодо виконання призовниками і військовозобов’язаними правил військового обліку та зобов’язань визначених Законом України „Про військовий обов’язок і військову службу”.

4.Сатан утримання військових поховань на території сільради.

     Всього на території сільради знаходиться ___ військових поховань. Облікові картки складені у наявності. Утримуються поховання у належному вигляді. У звітному періоді проведено прибирання поховань із залученням молоді. Пофарбовано пам’ятники та огорожа. У березні-травні 20___ року планується завершити ремонт меморіального комплексу у с.____________.

Висновок:

Стан утримання військових поховань на території сільради оцінено як „добрий”

З огляду на вищевикладене можливо дійти до висновку, що стан військового обліку на території ____________ сільської ради ведеться у відповідності до чинних нормативно – правових актів та оцінюється „задовільно”.

Пропозиції:

     1.Прийняти доповідь від відповідального за військово-облікову роботу.

     2.За результатами доповіді прийняти рішення виконавчого комітету щодо організації та стану військового обліку у 20___ році та завдання на 20___ рік .

     3.Затвердити графік звірок облікових даних.

 

Інспектор з військового обліку

_______________ сільської ради                                                   Н.В.ШУЛЬГА

 

 

Рішення виконавчого комітету про стан військово-облікової роботи за рік.

 

 

 (варіант)

 

Україна

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ _________________ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

___________________ РАЙОНУ __________________ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

___.___.20___  року                                                                                 №___      

Про стан військово-облікової роботи

на території ____________ сільської ради

у 20___ році

 

 

У відповідності до Закону України  «Про військовий обов’язок і військову службу», на виконання розпорядження голови __________ райдержадміністрації від 20.12.2010 року № 154, заслухавши доповідь інспектора військово-облікового столу Шульги Н.В, виконавчий комітет сільської ради

 

 

ВИРІШИВ:

            1. Прийняти доповідь інспектора військово-облікового столу Шульги Н.В без зауважень та доповнень, як таку яка відображає реальний стан військово-облікової роботи на території сільської ради у 2015 році.

2. Графік проведення перевірок стану військового обліку та звірок з облікових даних карток первинного обліку із обліковими даними особових карток П2, подомовими книгами та картками реєстрації.

            3.Затвердити перспективний план роботи з військового обліку військовозобов’язаних і призовників на 2016 рік.

            4.Зняти з контролю рішення виконавчого комітету від 25.12.2009 року №92.

            5. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 

Голова ___________________

сільської ради                                                                              А.В.БРУНЬКО

 

Графік звіряння з підприємствами, установами та організаціями, будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та звіряння шляхом подвірного обходу.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету

____________ сільської ради

від ___.___.20___ року №____

 

Графік

звіряння з підприємствами, установами та організаціями, будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та звіряння шляхом подвірного обходу у 2017 році.

№№

ПП

Найменування підприємства, установи, організації, населених пунктів та вулиць де проводиться перевірка          (звірка)

Терміни проведення

Хто проводив звірку

Відмітка про дату проведення

Звірка з підприємствами, установами та організаціями розташованими у зоні відповідальності  ________________________ сільської ради

1

СТОВ „АВРАН”

15.01.2017

Шульга Н.В.

 

2

ТОВ „ДОБРОБУД”

18.01.2017

Шульга Н.В.

 

Звірка з будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб

1

____________ сільська рада

червень 2017

Шульга Н.В.

 

Звірка з шляхом подвірного обходу

с._________

1

вулиця Космонавтів

01.11.2017

Шульга Н.В.

 

2

вулиця Низова

02.11.2017

Шульга Н.В.

 

3

вулиця Костомарова

03.11.2017

Шульга Н.В.

 

4

вулиця Вересая

04.11.2017

Шульга Н.В.

 

5

вулиця Котляревського

05.11.2017

Шульга Н.В.

 

6

провулок Російський

07.11.2017

Шульга Н.В.

 

с.________

1

вулиця Героїв війни

20.11.2017

Шульга Н.В.

 

2

вулиця Дачна

21.11.2017

Шульга Н.В.

 

3

вулиця Нова

22.11.2017

Шульга Н.В.

 

4

вулиця Пархоменка

23.11.2017

Шульга Н.В.

 

5

провулок Удайський

24.11.2017

Шульга Н.В.

 

с._____________

1

вулиця Шевченка

28.11.2017

Шульга Н.В.

 

2

вулиця Удайська

29.11.2017

Шульга Н.В.

 

3

вулиця Сагайдачного

30.11.2017

Шульга Н.В.

 

4

вулиця Лугова

01.12.2017

Шульга Н.В.

 

 

Інспектор з військового обліку

___________ сільської ради                                                   Н.В.ШУЛЬГА

 

Перспективний план роботи з військового обліку військовозобов’язаних і призовників на рік.

 

Перспективний план роботи з військового обліку військовозобов’язаних і призовників включає повний комплекс заходів, що проводяться на території сільської ради.

План щорічно до 25 грудня узгоджується з військовим комісаром та затверджується рішенням виконавчого комітету.

 

УЗГОДЖЕНО

Військовий комісар

___________ районного військового комісаріату

підполковник               _______________

„___” грудня 20___ року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету ____________ сільської ради від ___.___.20___ року №___.

 

 

Перспективний план

роботи з військового обліку військовозобов’язаних і призовників на 2017  рік.

 

№№

пп

Назва  заходів

Термін виконання

Хто виконує

Відмітка про виконання

1.Планування

1.

Складання перспективного плану  роботи з військового обліку та військовозобов’язаних і призовників на (наступний) 20____ рік

до 25 грудня щорічно

Інспектор з військового обліку

 

2

Складання графіку звіряння з підприємствами, установами та організаціями, будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та звіряння шляхом подвірного обходу у 20___ році.

до 25 грудня щорічно

Інспектор з військового обліку

 

3

Підготовка доповіді про стан військово-облікової роботи на території сільської ради у 20___ році.

до 25 грудня щорічно

Інспектор з військового обліку

 

2. Організація та проведення приписки громадян 20___ року до призовної дільниці

1

Підготовка проекту рішення виконавчого комітету щодо проведення приписки громадян 20___року до призовної дільниці

до 25 грудня щорічно

Інспектор з військового обліку

 

2

Складання та подання до військового комісаріату списку призовників, які проживають на території сільської ради

 

до 01 грудня

Інспектор з військового обліку

 

3

Підготовка документів та формування особових справ призовників

до 31 грудня

Інспектор з військового обліку

 

4

Контроль за виконаннням рішень комісії з питань приписки

Постійно

Інспектор з військового обліку

 

5

Охоплення військовим обліком громадян, які не приписані до призовної дільниці, як такі, що знову виявлені.

Постійно протягом року

Інспектор з військового обліку

 

6

Агитаційна робота серед учнів 11 - х класів щодо вступу до вищіх військових навчальних закладів

січень-березень

Інспектор з військового обліку

 

7

Контроль за проходженням підготовки до строкової військової служби всіма юнаками допризовного і призовного віку, які працюють на підприємстві (відвідування допризовниками і призовниками шкіл, учбових пунктів, учбових організацій Товариства сприяння обороні України (ТСОУ) і медичних установ), вживати заходи до забезпечення повного відвідування і якісного проведення цієї підготовки;

Постійно

Інспектор з військового обліку

 

3.Організація і проведення призову громадян на строкову військову службу, військовий облік призовників

1

Підготовка проекту рішення виконавчого комітету про організацію та проведення призову громадян на строкову військову службу у 20___ році весною

                                                                         восени

Два рази на рік:

лютий

серпень

Інспектор з військового обліку

 

2

Проведення звірки облікових даних списку призовників, які перебувають на військовому обліку з обліковими даними військового комісаріату весною та восени.

Два рази на рік:

лютий

серпень

Інспектор з військового обліку

 

3

Доведення до населення наказу військового комісара про черговий призов громадян на строкову військову службу

Два рази на рік:

лютий

серпень

Інспектор з військового обліку, члени виконкому, депутати сільради

 

4

Оповіщення громадян, які підлягають черговому призову на строкову військову службу про їх явку для проходження медичної та призовної комісії персональними повістками

Два рази на рік:

лютий

серпень

Інспектор з військового обліку, члени виконкому, депутати сільради

 

5

Підготовка та подання доповіді про результати оповіщення призовників

Два рази на рік у терміни визначені РДА

Інспектор з військового обліку

 

6

Підготовка та подання підсумкового звіту про заходи, які проводились у ході призову громадян на строкову військову службу

Два рази на рік у терміни визначені РДА

Інспектор з військового обліку

 

7

Підготовка документів та формування особових справ призовників

Два рази на рік:

лютий

серпень

Інспектор з військового обліку

 

8

Контроль за виконанням рішень призовної комісії

Постійно

Інспектор з військового обліку

 

9

Контроль за дотриманням призовниками правил військового обліку

Постійно

Інспектор з військового обліку

 

10

Проведення заходів розшуку призовників, які ухиляються від призову на строкову війсьокву службу, складання та подання до військового комісаріату актів невручення повісток

Постійно

Інспектор з військового обліку, члени виконкому, депутати сільради, РВ ГУ НП

 

11

Підготовка та подання донесення до військового комісаріату про зміни в облікових даних призовників

Щомісячно при наявності

Інспектор з військового обліку

 

4.Заходи з військового обліку  військовозобов’язаних та призовників

1

Перевірка у військовозобов’язаних та призовників наявності військово-облікових документів

Постійно при прийомі на військ. облік

Інспектор з військового обліку

 

2

Проведення звірок облікових даних карток первинного обліку з підприємствами, установами та організаціями, будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та звіряння шляхом подвірного обходу у 20_ році

Згідно із графіком

Інспектор з військового обліку

 

3

Облік змін у військовозобов’язаних та призовників сімейного стану, адреси місця проживання, місця роботи, посади, освіти і у п’ятиденний строк вносить ці зміни до їх карток первинного обліку та повідомлення про них у відповідні військові комісаріати

Постійно один раз на місяць

Інспектор з військового обліку

 

4

Забезпечення оповіщення військовозобов’язаних та призовників на вимогу військових комісаріатів і сприяти їх своєчасній явці за цим викликом

За наявності розпорядження з військового комісаріату

Інспектор з військового обліку

 

5

Проведення роз’яснювальної роботи серед військовозобов’язаних та призовників про неухильне дотримання вимог Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо військового обліку, забезпечення суворого контролю за виконанням цього Закону;

проводить систематично широку

Інспектор з військового обліку

 

6

Облік, зберігання та ведення карток первинного обліку

Постійно

Інспектор з військового обліку

 

7

Виключення з військового обліку  військовозобов’язаних , які  досягли граничного віку

січень

Інспектор з військового обліку

 

8

Знищення (зі складанням акту) карток первинного обліку

 

Інспектор з військового обліку

 

9

Взаємодія з підрозділами військового комісаріату, надання йому допомогу у проведенні мобілізаційних та оборонних заходів

Постійно

Інспектор з військового обліку

 

 

Інспектор з військового обліку

_______________ сільської ради                                                   Н.В.ШУЛЬГА

 

Журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

 

ЖУРНАЛ
обліку результатів перевірок стану військового обліку
призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових
даних з даними районних (міських) військових комісаріатів

________________________________________________________________           (найменування центрального або місцевого органу виконавчої влади, військової частини, підприємства, установи, організації, навчального закладу, виконавчого комітету сільської, селищної або міської ради)

 

Дата перевірки (звірки)

Найменування посади, прізвище та ініціали особи, яка провела перевірку (звіряння)

Результати проведеної перевірки (звіряння), недоліки, висновки та пропозиції

Рішення керівника

Відмітка про усунення виявлених недоліків

 

           

Блокнот розписок про прийняття на зберігання військово-облікових документів

Додаток 4
до Порядку

 

Корінець розписки № _______

Про прийом на зберігання військово-облікового документа

________________________________

                  (прізвище, ім’я, по батькові)

рік народження __________________

військове звання ________________

мета прийняття на зберігання військово-облікового документа

________________________________

_______________       _____________

(прізвище і посада особи,                  (підпис)

яка прийняла на зберігання

військово-обліковий                                     документ)

Розписка військовозобов’язаного (призовника) у зворотному отриманні військово-облікового документа

________________

       (підпис)

___ _________ 20__ р.

Розписка № ___________

Видана ___________________________

                   (прізвище, ім’я, по батькові)

______ року народження про те, що військово-обліковий документ, який йому належить, серія _____________, № _________________, прийнятий для зберігання  з метою ________________

__________________________________

 

Розписка дійсна до

___ __________ 20___ р.

________________       _____________

(прізвище і посада особи,                    (підпис)

яка прийняла на зберігання

військово-обліковий                                     документ)

МП

_______

Примітка.  Бланки розписок формуються у блокноти обсягом не менш як 50 аркушів.

Використані та повернуті призовниками і військовозобов’язаними розписки про вилучення військово-облікових документів зберігаються протягом року до наступного звіряння облікових даних.

Розписки про вилучення військово-облікових документів у призовників і  військовозобов’язаних на відповідальне зберігання військовими частинами та установами військових формувань, утворених відповідно до законів, крім Збройних Сил, а також органами Національної поліції, органами і підрозділами цивільного захисту, Держспецзв’язку та Державною кримінально-виконавчою службою, зберігаються до дати повернення військово-облікових документів призовникам та військовозобов’язаним під час їх звільнення з таких органів.

 

Звернення щодо ухилення громадян від виконання військового обов’язку

Додаток 5
до Порядку

________________________________________

(найменування посади керівника місцевого органу
Національної поліції)

ЗВЕРНЕННЯ
щодо ухилення громадян від
виконання військового обов’язку

Відповідно до вимог Закону України “Про Національну поліцію” прошу Вас провести розшук, затримання і доставку до _________________________________________________________________

(найменування районного (міського) військового комісаріату)

громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку:

 

Поряд-ковий номер

Прізвище, ім’я, по батькові

Адреса реєстрації місця проживання

Дата народження

Додаткова інформація*

Примітка

___________________________     ____________     ___________________

(найменування посади керівника органу                        (підпис)                 (ініціали та прізвище)
      місцевого  самоврядування)         

___ ______________ 20__ р.

МП

_______

* У разі наявності зазначається інформація про місце роботи, номери мобільних телефонів.

 

 

Повістка

Додаток 24
до Порядку

Кому ____________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові адресата)

який проживає ____________________________________________________
                         (адреса місця реєстрації або фактичного місця проживання (перебування)

 

ПОВІСТКА № _________

 

Згідно із частиною десятою статті 1 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та частиною першою статті 22 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” відповідно до розпорядження ___________________________________________________

                      (найменування районного (міського) військового комісаріату)

від ___ __________ 20____р. № ___ Вам належить з’явитися до _________

_________________________________________________________________

(найменування районного (міського) військового комісаріату)

Пропонуємо Вам прибути ____ _________ 20___р. о _______ год. за адресою ________________________________________________________.

                            (адреса районного (міського) військового комісаріату)

При собі мати паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідчення) або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників), обліково-послужну картку та мобілізаційне розпорядження (у разі наявності).

_________________________
(найменування посади керівника органу місцевого самоврядування, житлово-
експлуатаційної  організації, підприємства, установи та організації)

____________
(підпис)
 

_________________
(ініціали та прізвище)
 

_____ ______________ 20__ р.

МП

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Лінія відрізу _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

РОЗПИСКА

Повістку на ім’я ______________________________________________

                                                                  (прізвище, ім’я та по батькові)

про виклик _______________________________________________________

                                 (найменування районного (міського) військового комісаріату)

на ___ год. _____ _________ 20__ р. одержав ____ __________ 20__ р.

_____________________________

        (особистий підпис громадянина)

 

У разі неприбуття до районного (міського) військового комісаріату без поважних причин Вас буде притягнуто до відповідальності згідно із законодавством.

 

Справа з повідомленнями до військового комісаріату про адміністративні правопорушення.

Військовому комісару

________________________РВК

підполковнику _____________

64500, м._________, вул.___________

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

 

            Інформуємо, що у результаті звірки облікових даних СТОВ „АВРАН” з обліковими даними карток первинного обліку було встановлено, що лейтенант запасу Іванько П.В, не повідомив сільську раду про зміну у сімейному стані, а саме про те, що він 12.05.2010 року розлучився із громадянкою Іванько М.І 1985 року народження.

            Ураховуючи вищевикладене, зважаючи на те, що в його діяльності громадянина Іванька П.В. присутні ознаки адміністративного правопорушення передбаченого статтею 210 КУпАП просимо Вас притягнути лейтенанта запасу Іванька П.В до адмінвідповідальності.

            Про прийняте рішення просимо повідомити письмово.

 

Додаток: Донесення про зміни облікових даних

                       

            З повагою

 

Голова ___________ сільської ради                                              А.В.БРУНЬКО

 

Військовому комісару

________________________РВК

підполковнику __________________

17500, м.____________, вул.._____________

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

 

            Інформуємо, що у результаті звірки облікових даних СТОВ „АВРАН” з обліковими даними карток первинного обліку було встановлено, що призовник Майстренко І.М, 1992 року народження, прийнятий на роботу на посаду вантажника (наказ від 12.08.2010 року №15), якій не перебуває на військовому обліку за місцем проживання. Так у посвідченні про приписку до призовної дільниці знятий з військового обліку Ічнянського РВК 01.02.2009 року). Зареєстрований за адресою с.Ольшана, вул..Миру, 12.

            Ураховуючи вищевикладене, зважаючи на те, що в його діяльності адміністрації підприємства присутні ознаки адміністративного правопорушення передбаченого статтею 211-3, а в діяльності громадянина Майстренка І.М присутні ознаки адміністративного правопорушення передбаченого статтею 210 КУпАП просимо Вас притягнути винних до адмінвідповідальності.

            Про прийняте рішення просимо повідомити письмово.

 

Додаток: Донесення про зміни облікових даних

                       

            З повагою

 

Голова ________ сільської ради                                              А.В.БРУНЬКО

 

Військовому комісару

_______________________РВК

підполковнику ________________

17500, м.____________, вул.._____________

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

 

            Інформуємо, що у результаті звірки облікових даних карток первинного обліку сільської ради із картками прописки та домовими книгами було встановлено, що житель села _____________, громадянин Васильченко І.В, який є власником будинку за адресою вул..Козача, 8 не подали для перевірки військово-облікові документи рядового запасу Васильченка М.І, та домову книгу.

            Ураховуючи вищевикладене, зважаючи на те, що в діяльності домовласника громадянина Васильченка І.В присутні ознаки адміністративного правопорушення передбаченого статтею 211-5 КУпАП просимо Вас притягнути винного до адмінвідповідальності.

            Про прийняте рішення просимо повідомити письмово.

 

            З повагою

 

Голова ______________ сільської ради                                              А.В.БРУНЬКО

 

Військовому комісару

_____________________РВК

підполковнику _________________.

17500, м.___________, вул.____________

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

 

            Інформуємо, що у результаті звірки облікових даних карток первинного обліку сільської ради із картками прописки та домовими книгами було встановлено, що житель села Дідівці, сержант запасу Петькун С.О, 1988 року народження втратив із власної необережності військовий квиток.

            Ураховуючи вищевикладене, зважаючи на те, що в діяльності громадянина Петькуна С.О присутні ознаки адміністративного правопорушення передбаченого статтею 211 КУпАП просимо Вас притягнути винного до адмінвідповідальності та документувати його військовим квитком.

            Про прийняте рішення просимо повідомити письмово.

           

            З повагою

 

Голова _______________сільської ради                                              А.В.БРУНЬКО

 

Військовому комісару

____________________РВК

підполковнику _____________________.

17500, м.______________, вул.____________

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

 

         Інформуємо, що призовник Реп’ях Сергій Володимирович, 1986 року народження, житель с.Єгорівка, вул..Героїв Війни, 32 не являється за викликом військового комісаріату. Повістка призовнику вручена 12.04.2017 року під особистий підпис. Корінець повістки долучено до особової справи призовника. У даний час призовник знаходиться за місцем реєстрації.

            Ураховуючи вищевикладене, зважаючи на те, що в діяльності громадянина Реп’яха С.В присутні ознаки адміністративного правопорушення передбаченого статтею 210 КУпАП просимо Вас притягнути винного до адмінвідповідальності.

            Про прийняте рішення просимо повідомити письмово.

           

            З повагою

 

Голова ______________сільської ради                                              А.В.БРУНЬКОвійськову службу” та не сповіщають призовників про необхідність прибуття до військового комісаріату для проходження медичних та призовних комісій чим сприяють в ухиленні призовниками від призову на строкову військову службу, тому в їх діяльності присутні ознаки адміністративного правопорушення передбаченого статтею 211-5 КУпАП. Про виявлені випадки було повідомлено військовий комісаріат та притягнуто винних до адміністративної відповідальності. Це громадяни:

Іахненко М.І, житель с.________, провулок Авіації, 4;

Тарасенко Г.В, жителька с.______, вул..Костомарова, 39;

Реп’ях Н.І., жителкаь с.________, ву.л.Героїв Війни, 32;

Ляшенко В.М., жителка с.__________, вул..Удайська, 43.

Разом із цим, у ході звірки було встановлено, що призовники, своєчасно не повідомляють виконавчий комітет сільської ради про зміни їх облікових даних, що є порушенням правил військового обліку та ознаками адміністративного правопорушення передбаченого статтею 210 КУпАП. Про виявлені випадки було повідомлено військовий комісаріат та притягнуто винних до адміністративної відповідальності. Це громадяни: Васильченко П.І, Сорока М.В, Чухліб С.Г.

Також було виявлено, що призовник Сторчак М.М. втратив посвідчення про приписку до призовної дільниці, що є ознакою адміністративного правопорушення передбаченого статтею 211 КУпАП. Про виявлений випадок було повідомлено військовий комісаріат, поновлено посвідчення про приписку до призовної дільниці, а винного притягнуто до адміністративної відповідальності.

Доповіді про зміни в облікових даних призовників до військового комісаріату надавалися своєчасно.

Проблемними питаннями з питань військового обліку призовників залишається неналежне виконання призовниками правил військового обліку, а саме не своєчасне прибуття до військового комісаріату для постановки на військовий облік, а також несвоєчасне повідомлення військового комісаріату та сільської ради про зміни в облікових даних.

Також можливо зазначити, що не всі призовники належним чином виконують рішення призовної комісії щодо проходження додаткового медичного обстеження.

Загальний стан військового обліку призовників оцінюється „задовільно”.

2.Стан військового обліку військовозобов’язаних.

Всього, перебуває на військовому обліку ______ чоловік військовозобов’язаних.

у тому числі:

Офіцерів: _______ чоловік;

Солдатів сержантів: _______ чоловіка.

Призначено у команди, всього: ______ чоловік військовозобов’язаних.

у тому числі:

Офіцерів – ___ чоловіки;

Солдат сержантів – ____ чоловік.

Всього перебуває на спеціальному обліку - ___ чоловік військовозобов’язаних рядового складу.

Картки первинного обліку заведені на усіх військовозобов’язаних та призовників. Картотека карток первинного обліку побудована у відповідності до вимог Порядку.

За результатами звірки даних карток первинного обліку із картками реєстрації та будинковими книгами було встановлено, що не всі власники будинків належним чином виконують вимоги Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу” та не подають необхідних документів для оформлення взяття або зняття з військового обліку, а також не сповіщають військовозобов’язаних про їх виклик у військовий комісаріат.

Разом із цим встановлено, що рядовий Федорко Б.П. втратив військовий квиток., що є ознакою адміністративного правопорушення передбаченого статтею 211 КУпАП. Про виявлений випадок було повідомлено військовий комісаріат, поновлено військовий квиток, а винного притягнуто до адміністративної відповідальності.

Доповіді про зміни в облікових даних військовозобов’язаних до військового комісаріату надавалися своєчасно.

Проблемним питанням залишається неналежне виконання військовозобов’язаними правил військового обліку, а саме не своєчасне прибуття до військового комісаріату для постановки на військовий облік, а також несвоєчасне повідомлення військового комісаріату та сільської ради про зміни в облікових даних.

Висновок: Стан військового обліку військовозобов’язаних оцінено „Задовільно”.

3.Результати перевірок стану військового обліку військовозобов’язаних і призовників.

За звітний період виконавчим комітетом було перевірено стан військового обліку у СТОВ „АВРАН”. За результатами перевірки встановлено, що облік військовий облік військовозобов’язаних і призовників організований у відповідності до вимог Порядку. У результаті звірки облікових даних розбіжностей не виявлено.

Разом з тим, виконавчий комітет було перевірено комісією військового комісаріату. За результатами перевірки стан військового обліку військовозобов’язаних і призовників на території сільради оцінено, як задовільний. Недоліки, які виявлені у ході перевірки усунуті у ході роботи. Одним із зауважень було відмічено неефективну взаємодію з дільничним інспектором щодо розшуку призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу та профілактично - роз’яснювальна робота щодо виконання призовниками і військовозобов’язаними правил військового обліку та зобов’язань визначених Законом України „Про військовий обов’язок і військову службу”.

4.Сатан утримання військових поховань на території сільради.

     Всього на території сільради знаходиться ___ військових поховань. Облікові картки складені у наявності. Утримуються поховання у належному вигляді. У звітному періоді проведено прибирання поховань із залученням молоді. Пофарбовано пам’ятники та огорожа. У березні-травні 20___ року планується завершити ремонт меморіального комплексу у с.____________.

Висновок:

Стан утримання військових поховань на території сільради оцінено як „добрий”

З огляду на вищевикладене можливо дійти до висновку, що стан військового обліку на території ____________ сільської ради ведеться у відповідності до чинних нормативно – правових актів та оцінюється „задовільно”.

Пропозиції:

     1.Прийняти доповідь від відповідального за військово-облікову роботу.

     2.За результатами доповіді прийняти рішення виконавчого комітету щодо організації та стану військового обліку у 20___ році та завдання на 20___ рік .

     3.Затвердити графік звірок облікових даних.

 

Інспектор з військового обліку

_______________ сільської ради                                                   Н.В.ШУЛЬГА

 

 

Рішення виконавчого комітету про стан військово-облікової роботи за рік.

 

 

 (варіант)

 

Україна

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ _________________ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

___________________ РАЙОНУ __________________ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

___.___.20___  року                                                                                 №___      

Про стан військово-облікової роботи

на території ____________ сільської ради

у 20___ році

 

 

У відповідності до Закону України  «Про військовий обов’язок і військову службу», на виконання розпорядження голови __________ райдержадміністрації від 20.12.2010 року № 154, заслухавши доповідь інспектора військово-облікового столу Шульги Н.В, виконавчий комітет сільської ради

 

 

ВИРІШИВ:

            1. Прийняти доповідь інспектора військово-облікового столу Шульги Н.В без зауважень та доповнень, як таку яка відображає реальний стан військово-облікової роботи на території сільської ради у 2015 році.

2. Графік проведення перевірок стану військового обліку та звірок з облікових даних карток первинного обліку із обліковими даними особових карток П2, подомовими книгами та картками реєстрації.

            3.Затвердити перспективний план роботи з військового обліку військовозобов’язаних і призовників на 2016 рік.

            4.Зняти з контролю рішення виконавчого комітету від 25.12.2009 року №92.

            5. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 

Голова ___________________

сільської ради                                                                              А.В.БРУНЬКО

 

Графік звіряння з підприємствами, установами та організаціями, будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та звіряння шляхом подвірного обходу.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету

____________ сільської ради

від ___.___.20___ року №____

 

Графік

звіряння з підприємствами, установами та організаціями, будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та звіряння шляхом подвірного обходу у 2017 році.

№№

ПП

Найменування підприємства, установи, організації, населених пунктів та вулиць де проводиться перевірка          (звірка)

Терміни проведення

Хто проводив звірку

Відмітка про дату проведення

Звірка з підприємствами, установами та організаціями розташованими у зоні відповідальності  ________________________ сільської ради

1

СТОВ „АВРАН”

15.01.2017

Шульга Н.В.

 

2

ТОВ „ДОБРОБУД”

18.01.2017

Шульга Н.В.

 

Звірка з будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб

1

____________ сільська рада

червень 2017

Шульга Н.В.

 

Звірка з шляхом подвірного обходу

с._________

1

вулиця Космонавтів

01.11.2017

Шульга Н.В.

 

2

вулиця Низова

02.11.2017

Шульга Н.В.

 

3

вулиця Костомарова

03.11.2017

Шульга Н.В.

 

4

вулиця Вересая

04.11.2017

Шульга Н.В.

 

5

вулиця Котляревського

05.11.2017

Шульга Н.В.

 

6

провулок Російський

07.11.2017

Шульга Н.В.

 

с.________

1

вулиця Героїв війни

20.11.2017

Шульга Н.В.

 

2

вулиця Дачна

21.11.2017

Шульга Н.В.

 

3

вулиця Нова

22.11.2017

Шульга Н.В.

 

4

вулиця Пархоменка

23.11.2017

Шульга Н.В.

 

5

провулок Удайський

24.11.2017

Шульга Н.В.

 

с._____________

1

вулиця Шевченка

28.11.2017

Шульга Н.В.

 

2

вулиця Удайська

29.11.2017

Шульга Н.В.

 

3

вулиця Сагайдачного

30.11.2017

Шульга Н.В.

 

4

вулиця Лугова

01.12.2017

Шульга Н.В.

 

 

Інспектор з військового обліку

___________ сільської ради                                                   Н.В.ШУЛЬГА

 

Перспективний план роботи з військового обліку військовозобов’язаних і призовників на рік.

 

Перспективний план роботи з військового обліку військовозобов’язаних і призовників включає повний комплекс заходів, що проводяться на території сільської ради.

План щорічно до 25 грудня узгоджується з військовим комісаром та затверджується рішенням виконавчого комітету.

 

УЗГОДЖЕНО

Військовий комісар

___________ районного військового комісаріату

підполковник               _______________

„___” грудня 20___ року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету ____________ сільської ради від ___.___.20___ року №___.

 

 

Перспективний план

роботи з військового обліку військовозобов’язаних і призовників на 2017  рік.

 

№№

пп

Назва  заходів

Термін виконання

Хто виконує

Відмітка про виконання

1.Планування

1.

Складання перспективного плану  роботи з військового обліку та військовозобов’язаних і призовників на (наступний) 20____ рік

до 25 грудня щорічно

Інспектор з військового обліку

 

2

Складання графіку звіряння з підприємствами, установами та організаціями, будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та звіряння шляхом подвірного обходу у 20___ році.

до 25 грудня щорічно

Інспектор з військового обліку

 

3

Підготовка доповіді про стан військово-облікової роботи на території сільської ради у 20___ році.

до 25 грудня щорічно

Інспектор з військового обліку

 

2. Організація та проведення приписки громадян 20___ року до призовної дільниці

1

Підготовка проекту рішення виконавчого комітету щодо проведення приписки громадян 20___року до призовної дільниці

до 25 грудня щорічно

Інспектор з військового обліку

 

2

Складання та подання до військового комісаріату списку призовників, які проживають на території сільської ради

 

до 01 грудня

Інспектор з військового обліку

 

3

Підготовка документів та формування особових справ призовників

до 31 грудня

Інспектор з військового обліку

 

4

Контроль за виконаннням рішень комісії з питань приписки

Постійно

Інспектор з військового обліку

 

5

Охоплення військовим обліком громадян, які не приписані до призовної дільниці, як такі, що знову виявлені.

Постійно протягом року

Інспектор з військового обліку

 

6

Агитаційна робота серед учнів 11 - х класів щодо вступу до вищіх військових навчальних закладів

січень-березень

Інспектор з військового обліку

 

7

Контроль за проходженням підготовки до строкової військової служби всіма юнаками допризовного і призовного віку, які працюють на підприємстві (відвідування допризовниками і призовниками шкіл, учбових пунктів, учбових організацій Товариства сприяння обороні України (ТСОУ) і медичних установ), вживати заходи до забезпечення повного відвідування і якісного проведення цієї підготовки;

Постійно

Інспектор з військового обліку

 

3.Організація і проведення призову громадян на строкову військову службу, військовий облік призовників

1

Підготовка проекту рішення виконавчого комітету про організацію та проведення призову громадян на строкову військову службу у 20___ році весною

                                                                         восени

Два рази на рік:

лютий

серпень

Інспектор з військового обліку

 

2

Проведення звірки облікових даних списку призовників, які перебувають на військовому обліку з обліковими даними військового комісаріату весною та восени.

Два рази на рік:

лютий

серпень

Інспектор з військового обліку

 

3

Доведення до населення наказу військового комісара про черговий призов громадян на строкову військову службу

Два рази на рік:

лютий

серпень

Інспектор з військового обліку, члени виконкому, депутати сільради

 

4

Оповіщення громадян, які підлягають черговому призову на строкову військову службу про їх явку для проходження медичної та призовної комісії персональними повістками

Два рази на рік:

лютий

серпень

Інспектор з військового обліку, члени виконкому, депутати сільради

 

5

Підготовка та подання доповіді про результати оповіщення призовників

Два рази на рік у терміни визначені РДА

Інспектор з військового обліку

 

6

Підготовка та подання підсумкового звіту про заходи, які проводились у ході призову громадян на строкову військову службу

Два рази на рік у терміни визначені РДА

Інспектор з військового обліку

 

7

Підготовка документів та формування особових справ призовників

Два рази на рік:

лютий

серпень

Інспектор з військового обліку

 

8

Контроль за виконанням рішень призовної комісії

Постійно

Інспектор з військового обліку

 

9

Контроль за дотриманням призовниками правил військового обліку

Постійно

Інспектор з військового обліку

 

10

Проведення заходів розшуку призовників, які ухиляються від призову на строкову війсьокву службу, складання та подання до військового комісаріату актів невручення повісток

Постійно

Інспектор з військового обліку, члени виконкому, депутати сільради, РВ ГУ НП

 

11

Підготовка та подання донесення до військового комісаріату про зміни в облікових даних призовників

Щомісячно при наявності

Інспектор з військового обліку

 

4.Заходи з військового обліку  військовозобов’язаних та призовників

1

Перевірка у військовозобов’язаних та призовників наявності військово-облікових документів

Постійно при прийомі на військ. облік

Інспектор з військового обліку

 

2

Проведення звірок облікових даних карток первинного обліку з підприємствами, установами та організаціями, будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та звіряння шляхом подвірного обходу у 20_ році

Згідно із графіком

Інспектор з військового обліку

 

3

Облік змін у військовозобов’язаних та призовників сімейного стану, адреси місця проживання, місця роботи, посади, освіти і у п’ятиденний строк вносить ці зміни до їх карток первинного обліку та повідомлення про них у відповідні військові комісаріати

Постійно один раз на місяць

Інспектор з військового обліку

 

4

Забезпечення оповіщення військовозобов’язаних та призовників на вимогу військових комісаріатів і сприяти їх своєчасній явці за цим викликом

За наявності розпорядження з військового комісаріату

Інспектор з військового обліку

 

5

Проведення роз’яснювальної роботи серед військовозобов’язаних та призовників про неухильне дотримання вимог Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо військового обліку, забезпечення суворого контролю за виконанням цього Закону;

проводить систематично широку

Інспектор з військового обліку

 

6

Облік, зберігання та ведення карток первинного обліку

Постійно

Інспектор з військового обліку

 

7

Виключення з військового обліку  військовозобов’язаних , які  досягли граничного віку

січень

Інспектор з військового обліку

 

8

Знищення (зі складанням акту) карток первинного обліку

 

Інспектор з військового обліку

 

9

Взаємодія з підрозділами військового комісаріату, надання йому допомогу у проведенні мобілізаційних та оборонних заходів

Постійно

Інспектор з військового обліку

 

 

Інспектор з військового обліку

_______________ сільської ради                                                   Н.В.ШУЛЬГА

 

Журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

 

ЖУРНАЛ
обліку результатів перевірок стану військового обліку
призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових
даних з даними районних (міських) військових комісаріатів

________________________________________________________________           (найменування центрального або місцевого органу виконавчої влади, військової частини, підприємства, установи, організації, навчального закладу, виконавчого комітету сільської, селищної або міської ради)

 

Дата перевірки (звірки)

Найменування посади, прізвище та ініціали особи, яка провела перевірку (звіряння)

Результати проведеної перевірки (звіряння), недоліки, висновки та пропозиції

Рішення керівника

Відмітка про усунення виявлених недоліків

 

           

Блокнот розписок про прийняття на зберігання військово-облікових документів

Додаток 4
до Порядку

 

Корінець розписки № _______

Про прийом на зберігання військово-облікового документа

________________________________

                  (прізвище, ім’я, по батькові)

рік народження __________________

військове звання ________________

мета прийняття на зберігання військово-облікового документа

________________________________

_______________       _____________

(прізвище і посада особи,                  (підпис)

яка прийняла на зберігання

військово-обліковий                                     документ)

Розписка військовозобов’язаного (призовника) у зворотному отриманні військово-облікового документа

________________

       (підпис)

___ _________ 20__ р.

Розписка № ___________

Видана ___________________________

                   (прізвище, ім’я, по батькові)

______ року народження про те, що військово-обліковий документ, який йому належить, серія _____________, № _________________, прийнятий для зберігання  з метою ________________

__________________________________

 

Розписка дійсна до

___ __________ 20___ р.

________________       _____________

(прізвище і посада особи,                    (підпис)

яка прийняла на зберігання

військово-обліковий                                     документ)

МП

_______

Примітка.  Бланки розписок формуються у блокноти обсягом не менш як 50 аркушів.

Використані та повернуті призовниками і військовозобов’язаними розписки про вилучення військово-облікових документів зберігаються протягом року до наступного звіряння облікових даних.

Розписки про вилучення військово-облікових документів у призовників і  військовозобов’язаних на відповідальне зберігання військовими частинами та установами військових формувань, утворених відповідно до законів, крім Збройних Сил, а також органами Національної поліції, органами і підрозділами цивільного захисту, Держспецзв’язку та Державною кримінально-виконавчою службою, зберігаються до дати повернення військово-облікових документів призовникам та військовозобов’язаним під час їх звільнення з таких органів.

 

Звернення щодо ухилення громадян від виконання військового обов’язку

Додаток 5
до Порядку

________________________________________

(найменування посади керівника місцевого органу
Національної поліції)

ЗВЕРНЕННЯ
щодо ухилення громадян від
виконання військового обов’язку

Відповідно до вимог Закону України “Про Національну поліцію” прошу Вас провести розшук, затримання і доставку до _________________________________________________________________

(найменування районного (міського) військового комісаріату)

громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку:

 

Поряд-ковий номер

Прізвище, ім’я, по батькові

Адреса реєстрації місця проживання

Дата народження

Додаткова інформація*

Примітка

___________________________     ____________     ___________________

(найменування посади керівника органу                        (підпис)                 (ініціали та прізвище)
      місцевого  самоврядування)         

___ ______________ 20__ р.

МП

_______

* У разі наявності зазначається інформація про місце роботи, номери мобільних телефонів.

 

 

Повістка

Додаток 24
до Порядку

Кому ____________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові адресата)

який проживає ____________________________________________________
                         (адреса місця реєстрації або фактичного місця проживання (перебування)

 

ПОВІСТКА № _________

 

Згідно із частиною десятою статті 1 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та частиною першою статті 22 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” відповідно до розпорядження ___________________________________________________

                      (найменування районного (міського) військового комісаріату)

від ___ __________ 20____р. № ___ Вам належить з’явитися до _________

_________________________________________________________________

(найменування районного (міського) військового комісаріату)

Пропонуємо Вам прибути ____ _________ 20___р. о _______ год. за адресою ________________________________________________________.

                            (адреса районного (міського) військового комісаріату)

При собі мати паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідчення) або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників), обліково-послужну картку та мобілізаційне розпорядження (у разі наявності).

_________________________
(найменування посади керівника органу місцевого самоврядування, житлово-
експлуатаційної  організації, підприємства, установи та організації)

____________
(підпис)
 

_________________
(ініціали та прізвище)
 

_____ ______________ 20__ р.

МП

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Лінія відрізу _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

РОЗПИСКА

Повістку на ім’я ______________________________________________

                                                                  (прізвище, ім’я та по батькові)

про виклик _______________________________________________________

                                 (найменування районного (міського) військового комісаріату)

на ___ год. _____ _________ 20__ р. одержав ____ __________ 20__ р.

_____________________________

        (особистий підпис громадянина)

 

У разі неприбуття до районного (міського) військового комісаріату без поважних причин Вас буде притягнуто до відповідальності згідно із законодавством.

 

Справа з повідомленнями до військового комісаріату про адміністративні правопорушення.

Військовому комісару

________________________РВК

підполковнику _____________

64500, м._________, вул.___________

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

 

            Інформуємо, що у результаті звірки облікових даних СТОВ „АВРАН” з обліковими даними карток первинного обліку було встановлено, що лейтенант запасу Іванько П.В, не повідомив сільську раду про зміну у сімейному стані, а саме про те, що він 12.05.2010 року розлучився із громадянкою Іванько М.І 1985 року народження.

            Ураховуючи вищевикладене, зважаючи на те, що в його діяльності громадянина Іванька П.В. присутні ознаки адміністративного правопорушення передбаченого статтею 210 КУпАП просимо Вас притягнути лейтенанта запасу Іванька П.В до адмінвідповідальності.

            Про прийняте рішення просимо повідомити письмово.

 

Додаток: Донесення про зміни облікових даних

                       

            З повагою

 

Голова ___________ сільської ради                                              А.В.БРУНЬКО

 

Військовому комісару

________________________РВК

підполковнику __________________

17500, м.____________, вул.._____________

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

 

            Інформуємо, що у результаті звірки облікових даних СТОВ „АВРАН” з обліковими даними карток первинного обліку було встановлено, що призовник Майстренко І.М, 1992 року народження, прийнятий на роботу на посаду вантажника (наказ від 12.08.2010 року №15), якій не перебуває на військовому обліку за місцем проживання. Так у посвідченні про приписку до призовної дільниці знятий з військового обліку Ічнянського РВК 01.02.2009 року). Зареєстрований за адресою с.Ольшана, вул..Миру, 12.

            Ураховуючи вищевикладене, зважаючи на те, що в його діяльності адміністрації підприємства присутні ознаки адміністративного правопорушення передбаченого статтею 211-3, а в діяльності громадянина Майстренка І.М присутні ознаки адміністративного правопорушення передбаченого статтею 210 КУпАП просимо Вас притягнути винних до адмінвідповідальності.

            Про прийняте рішення просимо повідомити письмово.

 

Додаток: Донесення про зміни облікових даних

                       

            З повагою

 

Голова ________ сільської ради                                              А.В.БРУНЬКО

 

Військовому комісару

_______________________РВК

підполковнику ________________

17500, м.____________, вул.._____________

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

 

            Інформуємо, що у результаті звірки облікових даних карток первинного обліку сільської ради із картками прописки та домовими книгами було встановлено, що житель села _____________, громадянин Васильченко І.В, який є власником будинку за адресою вул..Козача, 8 не подали для перевірки військово-облікові документи рядового запасу Васильченка М.І, та домову книгу.

            Ураховуючи вищевикладене, зважаючи на те, що в діяльності домовласника громадянина Васильченка І.В присутні ознаки адміністративного правопорушення передбаченого статтею 211-5 КУпАП просимо Вас притягнути винного до адмінвідповідальності.

            Про прийняте рішення просимо повідомити письмово.

 

            З повагою

 

Голова ______________ сільської ради                                              А.В.БРУНЬКО

 

Військовому комісару

_____________________РВК

підполковнику _________________.

17500, м.___________, вул.____________

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

 

            Інформуємо, що у результаті звірки облікових даних карток первинного обліку сільської ради із картками прописки та домовими книгами було встановлено, що житель села Дідівці, сержант запасу Петькун С.О, 1988 року народження втратив із власної необережності військовий квиток.

            Ураховуючи вищевикладене, зважаючи на те, що в діяльності громадянина Петькуна С.О присутні ознаки адміністративного правопорушення передбаченого статтею 211 КУпАП просимо Вас притягнути винного до адмінвідповідальності та документувати його військовим квитком.

            Про прийняте рішення просимо повідомити письмово.

           

            З повагою

 

Голова _______________сільської ради                                              А.В.БРУНЬКО

 

Військовому комісару

____________________РВК

підполковнику _____________________.

17500, м.______________, вул.____________

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

 

         Інформуємо, що призовник Реп’ях Сергій Володимирович, 1986 року народження, житель с.Єгорівка, вул..Героїв Війни, 32 не являється за викликом військового комісаріату. Повістка призовнику вручена 12.04.2017 року під особистий підпис. Корінець повістки долучено до особової справи призовника. У даний час призовник знаходиться за місцем реєстрації.

            Ураховуючи вищевикладене, зважаючи на те, що в діяльності громадянина Реп’яха С.В присутні ознаки адміністративного правопорушення передбаченого статтею 210 КУпАП просимо Вас притягнути винного до адмінвідповідальності.

            Про прийняте рішення просимо повідомити письмово.

           

            З повагою

 

Голова ______________сільської ради                                              А.В.БРУНЬКО 

А К Т

про відмову в отриманні повідомлення

 

«___» ______________ 20__ р.                                                                                          м. _______

         Я, ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

                                                               (посада, організація , прізвище, ім’я та по батькові)

в присутності свідків:

1. ______________________________________________________________________________ адреса __________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________ адреса __________________________________________________________________________

 

склав цей акт про те, що громадянину

1. Прізвище, ім’я та по батькові ____________________________________________________

2. Дата та місце народження _______________________________________________________

3. Громадянство _________________________________________________________________

4. Місце роботи і посада  __________________________________________________________

5. Місячний заробіток ____________________ 6. На утриманні осіб ______________________

7. Місце проживання _____________________________________________________________

8. Місце реєстрації _______________________________________________________________

9. Особа правопорушника засвідчується ____________________________________________

________________________________________________________________________________

(документ, коли і ким виданий, серія, № )

10. Ідентифікаційний код _________________________________________________________

повідомлено, що він відповідно до ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» на підставі повідомлення, виданого військовим комісаром Харківського об’єднаного районного військового комісаріату, повинен з’явитись до Харківського об’єднаного районного військового комісаріату за адресою Московський проспект, 92а, м. Харків, «__» _______ 20__ р. о «___» год. «___» хв. для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний.

         При собі мати: паспорт громадянина України, військовий квиток, посвідчення водія (за наявності).

         Громадянину _____________________ роз’яснено ст. 210-1 КУпАП про адміністративну відповідальність за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

         Громадянину ______________________ роз’яснено ст. 337 КК України про кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку або спеціальних зборів.

         Громадянин відмовився отримати повістку військового комісаріату і при цьому заявив: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Підписи свідків 1. _________________                    2. _________________

 

Підпис посадової особи, яка склала акт    ___________________

 

IХ. ДОНЕСЕННЯ (ЗВІТИ), ЩО НАДАЮТЬСЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ

Найменування донесення

Термін подання

Куди надається

Форма за якою надається

Повідомлення про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку

Протягом 7 днів з дня призначення, переміщення або звільнення

Р(М)ВК за місцем розташування органу місцевого самоврядування

Довільна форма, з вказанням номера і дати наказу, ПІП та контактних даних

Повідомлення про зміну призовниками і військовозобов’язаними прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), реєстрацію смерті, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також зміну інших даних

Протягом 7 днів з дня з дня  реєстрації акту цивільного стану

Р(М)ВК за місцем перебування на обліку громадян

Додаток 19

до Порядку ПКМУ 921

Список військовозобов'язаних і призовників, які проживають

За запитом військкомату , але не рідше одного разу на рік для звірки з обліковими даними військкоматів

Р(М)ВК за місцем перебування на обліку громадян

Форма 1

 

Повідомлення про зміну облікових даних

До 5 числа кожного місяця (при наявності змін)

Р(М)ВК за місцем перебування на обліку військовозобов’язаних і призовників

Додаток 2 до Порядку ПКМУ 921

Повідомлення про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій на території

До 5 числа кожного місяця (при наявності змін)

Р(М)ВК за місцем розташування органу місцевого самоврядування

Додаток 6

до Порядку ПКМУ 921

Повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних

До 5 числа кожного місяця (при наявності змін)

Р(М)ВК за місцем перебування на обліку військовозобов’язаних і призовників

Додаток 16 до Порядку ПКМУ 921

Повідомлення про місце перебування зареєстрованих призовників і військовозобов’язаних

За запитом військкомату

Р(М)ВК, який надав запит

Додаток 17

до Порядку ПКМУ 921

Список громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці

До 1 грудня

Р(М)ВК по місцю реєстрації місця проживання працівників

Додаток 1 до ПКМУ 352

Додаток 3 до Порядку ПКМУ 921

Звіт про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних

До 1 лютого

Органу визначеному п.61 постанови КМУ від 04.02.2015р. №45

 Додаток 4 до постанови КМУ №45 від 04.02.15р

 

 

ФОРМИ ЗА ЯКИМИ НАДАЮТЬСЯ ДОНЕСЕННЯ.

 

Повідомлення про зміну облікових даних

Додаток 2
до Порядку

______________________________________
(найменування районного (міського) військового комісаріату)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну облікових даних

1. Прізвище, ім’я та по батькові (військовий ідентифікаційний номер) ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. Номер військово-облікової спеціальності ________________________

3. Військове звання ____________________________________________

4. Дата народження ____________________________________________

5. Зміна облікових даних ________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. Підстава для зміни облікових даних _____________________________

_________________________________________________________________

                                      (найменування документа, номер та дата видачі)

 

7. Військовий квиток серія _____ № ___, виданий ___  _______20__ р.

8. Перебування на військовому обліку _____________________________

(найменування районного (міського)

_____________________________________________________________

                                     військового комісаріату)

9. Адреса місця проживання _____________________________________

_________________________________________________________________

 

___________________        __________________             ______________

(найменування посади керівника)                             (підпис)                                          (ініціали та прізвище)

 

Пояснення: 1. В п.5 зазначаються які відбулися зміни в облікових даних (прийнятий (зарахований на навчання) або звільнений (відрахований з навчального закладу) з роботи – протягом 7 днів, зміни щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади – до 5-го числа щомісячно).

                      2. В п.6 зазначається номер наказу та дата про прийняття (звільнення, переведення) або назва, номер, дата видачі документа підтверджуючого зміну облікових даних.

                   3. Донесення направляється у військкомат за місцем перебування на обліку працівника с супроводжувальним листом.

 

 

Зразок повідомлення про прийнятого на роботу військовозобов’язаного:

 

 

 

Зразок повідомлення про зміну облікових даних військовозобов’язаного:

 

 

 

 

Звіт про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних

Додаток 4 до ПКМУ №45дск

ЗВІТ

про чисельність працюючих та військовозобов'язаних ___________________________________,

                                                                                                                                          (підприємства, установи, організації)

 які заброньовані  згідно з переліками посад і професій, станом на 1 січня 20__ року

Професійна назва робіт

Порядковий номер

Чисельність працюючих

Чисельність працюючих військовозобов'язаних

Кількість військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій

Чисельність незаброньованих військовозобов'язаних, що не мають мобілізаційних розпоряджень

Примітка

усього

у тому числі

Всього

у тому числі

офіцерського складу

сержантського і старшинського складу

рядового складу

офіцерського складу

рядового, сержантського і старшинського складу у віці (років)

до 35

від 35  до 40

від 40  до 45

від 45  до 60

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Керівники

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професіонали

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фахівці

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні службовці

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Працівники сфери торгівлі та послуг

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кваліфіковані робітники з інструментом

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робітники з обслуговування,  експлуатації та  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найпростіші професії

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8+9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                             _______________            _________________________

        (найменування посади керівника)                                                                                                (підпис)                                                    (ініціали та прізвище)

«___»___________20___р.

ПОГОДЖЕНО

Військовий комісар _____________ РВК     підполковник    _______________          В.А.ІВАНКОВ

                                                                             (військове звання)                           (підпис)                                                  (ініціали та прізвище)

 

Список громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць

Додаток 1 до ПКМУ 352

(Додаток 3 до Порядку ПКМУ 921)

_____________________________________
(найменування районного (міського) військового комісаріату)

СПИСОК
громадян ______ року народження, які підлягають приписці
до призовних дільниць _________________________________________________________________           (найменування житлово-експлуатаційної організації, підприємства, установи, організації,
власника будинку, органу місцевого самоврядування, навчального закладу)

Станом на ____ _________ 20___ року

Поряд-ковий номер

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи (навчання) та найменування посади

Місце проживання

Відмітка районного (міського) військового комісаріату про зміни, що сталися після
1 січня до закінчення строку приписки, та порядковий номер, за яким громадянина внесено до списку

_____________________         ___________________        ______________

(найменування посади керівника                    (підпис)                            (ініціали та прізвище)

підприємства, установи, організації,

голови виконавчого комітету сільської

(селищної, міської) ради                                                      

___ ______________ 20__ р.

МП

________

Примітка. 1. Список складається в алфавітному порядку. До списків включаються всі юнаки, яким у рік приписки виповнюється 17 років незалежно від громадянства, відбування покарання в місцях позбавлення волі за вироками суду, стану здоров’я, постійного чи тимчасового проживання (роботи, навчання).

2. Юнаки  старшого  призовного  віку,  які  не  приписані  до призовної дільниці,  також заносяться  до  цього  списку.  Рік  їх народження зазначається у графі 2.

3. Список   підписується  керівником  житлово-експлуатаційної організації,  підприємства, установи та організації, підрозділу по роботі з кадрами підприємства,  установи, організації, навчального закладу,  головою виконавчого органу  місцевого  самоврядування  і скріплюється печаткою.

4. Список  у районному військовому комісаріаті реєструється і зберігається в окремій справі протягом 3 років.

5. Графа 5 заповнюється у районному військовому комісаріаті.

 

 

Повідомлення про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку

 

Військовому комісару

___________________________РВК

підполковнику _________________

64500, м.___________, вул..__________

 

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

 

         Повідомляємо, що згідно з Рішенням виконавчого комітету ____________ сільської ради від ___.___.20___ року відповідальним за організацію та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на території сільської ради  призначено інспектора з військового обліку Шульгу Наталію Володимирівну. Контактні телефони: ________________, _________________, факс __________,                 e-mail __________________.

 

            З повагою

 

Голова ______________

сільської ради                                                                      А.В.БРУНЬКО

 

Повідомлення про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій на території

Додаток 6
до Порядку

____________________________________
(найменування районного (міського) військового комісаріату)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про реєстрацію, ліквідацію підприємств,
установ та організацій
на території ________________________________________
               (найменування адміністративно-територіальної одиниці)

Порядковий номер

Найменування підприємства, установи, організації

Місцезнаходження

Дата реєстрації, код згідно з ЄДРПОУ

Дата ліквідації

 

 

__________________________          _______              ________________

(найменування посади керівника                                        (підпис)                               (ініціали та прізвище)  

місцевої держадміністрації)

 _____  ______________ 20__ р.

МП

 

 

 

Повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних

Додаток 16
до Порядку

______________________________________
(найменування районного (міського) військового комісаріату)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних

 

Інформуємо про громадян, які зареєстрували місце свого проживання чи зняті з реєстрації місця проживання на території _________________________________ у період з ____ ___________ 20___ р. по _____ __________ 20__ року.

        (найменування адміністративно-територіальної одиниці)

                             

 

Порядковий номер

Прізвище, ім’я, по батькові, дата народження

Категорія (призовник чи військовозо-бов’язаний)

Серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення)*

Військове звання*

Військово-облікова спеціальність*

Найменування районного (міського) військового комісаріату, де перебував на військовому обліку

Місце проживання

Місце та дата реєстрації

Дата зняття з реєстрації

 

_____________________________________________________
(найменування посади керівника органу, що здійснює реєстрацію
місця проживання фізичних осіб)

______________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

___ ______________ 20__ р.

МП

 

_______

* Графи заповнюються тільки для військовозобов’язаних.

 

Повідомлення про місце перебування зареєстрованих призовників і військовозобов’язаних

Додаток 17
до Порядку

____________________________________
(найменування районного (міського) військового комісаріату)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про місце перебування зареєстрованих
призовників і військовозобов’язаних

Відповідно до вимог частини другої статті 38 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та запиту від ___ __________
20__ р. № ___ __________________________________________________

                                  (найменування районного (міського) військового комісаріату)

повідомляємо про таких громадян:

Порядковий номер

Прізвище, ім’я та по батькові

Дата народження

Адреса реєстрації місця проживання

Примітка

____________________________           __________        ________________

(найменування посади керівника органу,                                     (підпис)                           (ініціали та прізвище)

що здійснює реєстрацію

місця проживання фізичних осіб)

 ____ ______________ 20__ р.

МП

Повідомлення про зміну призовниками і військовозобов’язаними прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), реєстрацію смерті, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також зміну інших даних

Додаток 19 до Порядку

____________________________________
(найменування районного (міського) військового комісаріату)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну призовниками і військовозобов’язаними прізвища,
імені та по батькові, одруження (розлучення), реєстрацію смерті,
вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень,
а також зміну інших даних

Відповідно до вимог частини четвертої статті 38 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” повідомляємо про зміну призовниками і військовозобов’язаними прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), реєстрацію смерті, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також зміну інших даних:

Поряд- ковий номер

Військове звання (категорія)*

Серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення)  або посвідчення про приписку

Прізвище, ім’я та по батькові

Дата народжен-ня

Зміни, які відбули-ся

Дата та номер актового запису про зміну цивільного стану

 

_______________________________                   __________       ____________________

(найменування посади керівника                             (підпис)                           (ініціали та прізвище)

органу реєстрації актів цивільного стану)

                                                                                               

___ ______________ 20__ р.

МП

*  Стосовно призовників зазначається — “призовник”.

 

Х. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК СТАНУ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ.

 

Районні (міські) військові комісаріати відповідно до затверджених районними держадміністраціями, міськими радами планів проводять перевірку органів місцевого самоврядування, що перебувають на території їх відповідальності та в яких працюють військовозобов’язані, що заброньовані за ними, а також військовозобов’язані, які мають мобілізаційні розпорядження. Решта виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад перевіряються один раз на три роки. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів (додаток 7 до Порядку – ведеться на підприємстві) і журналу обліку перевірок стану військового обліку районного (міського) військового комісаріату (додаток 28 до Порядку – ведеться у Р(М)ВК).

 

Повноваження щодо проведення перевірок стану військового обліку в державних органах (органах місцевого самоврядування), у військових частинах, на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах також надані: Генеральному штабу Збройних Сил України, оперативним командуванням, обласним державним адміністраціям у взаємодії з обласними військовими комісаріатами, районним державним адміністраціям і міським радам у взаємодії з районними (міськими) військовими комісаріатами - на території їх відповідальності; центральним органам виконавчої влади та іншим державним органам - на підприємствах, в установах та організаціях, які перебувають у сфері їх управління.

 

Посадовим особам із складу комісії, що проводять перевірку стану військового обліку, вручаються підписані відповідними керівниками та завірені печатками приписи на право проведення перевірки стану військового обліку (додаток 29) та затверджується план їх роботи.

Керівники державних органів (органів місцевого самоврядування), підприємств, установ та організацій перевіряють наявність приписів та посвідчень у посадових осіб, які проводять перевірку, та допускають їх до роботи з визначеними документами.

Голови комісій, що проводять перевірку, на початку її проведення доводять до відома керівників державних органів (органів місцевого самоврядування), підприємств, установ та організацій плани роботи, а після завершення оголошують результати перевірки, які вносять до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними Р(М)ВК.

Керівники державних органів (органів місцевого самоврядування), підприємств, установ та організацій, на яких проведено перевірку, організовують та забезпечують усунення виявлених недоліків. Про вжиті заходи до усунення недоліків інформують у визначені в акті строки керівника органу, який проводив перевірку.

 

Питання, які підлягають перевірці з організації та ведення військового обліку та забезпечення функціонування системи військового обліку

 

Під час перевірки місцевих органів виконавчої влади перевіряється:

апарат місцевого органу виконавчої влади з питань організації військового обліку на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та результати контролю за його станом;

стан методичного забезпечення заходів військового обліку та підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку;

кадровий підрозділ апарату місцевого органу виконавчої влади з питань ведення військового обліку, а також два — три виконавчих комітети сільських, селищних, міських рад або підприємства, установи та організації, які перебувають на території відповідальності, щодо ведення військового обліку.

Крім документів, визначених у пункті 5 додатку 27 до Порядку, перевіряються: положення про структурні підрозділи місцевого органу виконавчої влади, що забезпечують функціонування системи військового обліку у відповідній галузі або сфері управління, здійснюють організацію та ведення військового обліку, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Під час перевірки виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад перевіряється:

порядок виконання заходів із взяття на військовий облік призовників і військовозобов’язаних, які прибули на постійне місце проживання до адміністративно-територіальної одиниці України, що обслуговується виконавчим комітетом сільської, селищної, міської ради;

порядок зняття з військового обліку призовників і військовозобов’язаних після їх вибуття в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) до нового місця проживання;

стан організації та результати роботи з виявлення призовників і військовозобов’язаних, які проживають на території, що обслуговується, і не перебувають на військовому обліку у виконавчому комітеті сільської, селищної чи міської ради, взяття їх на персонально-первинний облік та направлення до відповідних районних (міських) військових комісаріатів для взяття на військовий облік;

організація та забезпечення оповіщення на вимогу районного (міського) військового комісаріату призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до такого органу і забезпечення їх своєчасного прибуття за викликом;

стан організації взаємодії з відповідними районними (міськими) військовими комісаріатами та військовими частинами з питань строків та способів звіряння даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними таких органів, внесення відповідних змін та з питань проведення оповіщення призовників і військовозобов’язаних;

стан дотримання встановлених строків внесення до карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних змін, які стосуються сімейного стану, місця їх проживання, освіти, місця роботи і посади, та повідомлення районного (міського) військового комісаріату про зміну облікових даних;

не рідше ніж раз на рік — стан організації та результати звіряння облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках військових частин, підприємств, установ та організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території відповідальності, а також з будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також з фактичним проживанням (перебуванням) призовників і військовозобов’язаних шляхом подвірного обходу;

стан організації та результати звіряння даних карток первинного обліку призовників, які перебувають на військовому обліку у виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад, з обліковими даними районного (міського) військового комісаріату (проводиться після приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову військову службу, а також за рішенням військового комісара районного (міського) військового комісаріату);

своєчасність та повнота складання і надсилання до районного (міського) військового комісаріату списку громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці;

правильність приймання від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до районного (міського) військового комісаріату для звірення з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час;

стан організації та результати контролю за виконанням громадянами, посадовими особами військових частин, підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідальності виконавчого комітету сільської, селищної або міської ради, встановлених правил військового обліку, та проведенням відповідної роз’яснювальної роботи. Організація та стан взаємодії з органами Національної поліції щодо розшуку, затримання і доставки до відповідних районних (міських) військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку;

стан та зміст інформування районного (міського) військового комісаріату про всіх громадян, посадових осіб та власників будинків, які порушують правила військового обліку, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом;

своєчасність повідомлення районного (міського) військового комісаріату про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;

стан ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

Крім документів, визначених у пункті 5 додатку 27 до Порядку, перевіряються: картотека карток первинного обліку, акти про їх знищення; звернення до органів Національної поліції щодо розшуку, затримання та доставки до районного (міського) військового комісаріату громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку.

Під час перевірки військових частин, підприємств, установ та організацій перевіряється:

правильність призначення осіб, відповідальних за ведення військового обліку;

рівень забезпечення повноти, достовірності та якості обліку всіх призовників і військовозобов’язаних згідно з вимогами, встановленими Міноборони та Держстатом;

стан підтримання постійної взаємодії з відповідними районними (міськими) військовими комісаріатами з питань строків та способів звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів, в яких вони перебувають на військовому обліку, внесення відповідних змін до них та організації проведення оповіщення призовників і військовозобов’язаних;

стан організації періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у посвідченнях про приписку до призовної дільниці, у військових квитках та тимчасових посвідченнях;

своєчасність внесення до особових карток працівників змін, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади призовників і військовозобов’язаних, та повідомлення районного (міського) військового комісаріату про зміну облікових даних;

своєчасність оформлення документів для бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами та організаціями та навчальними закладами на період мобілізації та на воєнний час;

стан здійснення постійного контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними правил військового обліку, проведенням роз’яснювальної роботи серед громадян про виконання обов’язків щодо військового обліку;

повідомлення районного (міського) військового комісаріату про призовників і військовозобов’язаних, які порушили вимоги законодавства щодо виконання військового обов’язку, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом;

ведення журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

Крім того, перевіряються такі документи: накази керівників про призначення відповідальних осіб за ведення військового обліку та їх посадові інструкції; штатний розпис; накази керівників про прийняття та звільнення з роботи призовників і військовозобов’язаних; керівні документи; розпорядчі документи щодо організації питань, які підлягають перевірці; картотека карток П2 (особових карток державних службовців); документи службового листування з районним (міським) військовим комісаріатом; планувальні та звітні документи за минулий та поточний роки; документи з опрацювання пропозицій до переліку посад і професій, що підлягають бронюванню; перелік посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час; відомості про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, та військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню; посвідчення про відстрочку від призову до Збройних Сил на період мобілізації та на воєнний час, відомості щодо їх видачі; журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів; розписки про отримання військово-облікових документів; списки військовозобов’язаних і призовників, відомості про нарахування та отримання заробітної плати працівниками та інші документи.

 

Типові порушення, виявлені при перевірках стану військового обліку

в органах місцевого самоврядування:

Записи в картках первинного обліку робляться не повністю.

Відсутні підписи призовників і військовозобов’язаних в картках первинного обліку про ознайомлення з правилами військового обліку громадян України та відповідальністю за ухилення від виконання військового обов’язку.

Не дотримуються строки повідомлення військових комісаріатів в семиденний термін про зміну призовниками і військовозобов’язаними прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), реєстрацію смерті, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також зміну інших даних

Не організована робота щодо проведення звіряння облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках військових частин, підприємств, установ та організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території відповідальності, а також з будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також з фактичним проживанням (перебуванням) призовників і військовозобов’язаних шляхом подвірного обходу.

Не вносяться в п'ятиденний термін до карток первинного обліку зміни, які стосуються сімейного стану,  місця  проживання,  освіти, місця  роботи  і посади військовозобов'язаних та призовників.

Військові комісаріати не повідомляються донесенням про зміну облікових даних до 5 числа щомісяця про всі зміни, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця  роботи  і посади військовозобов'язаних та призовників (мають місце випадки несвоєчасного повідомлення).

Заходи щодо військово-патріотичного виховання громадян України не проводяться. Контроль за виконанням заходів приписки до призовних дільниць, дотриманням правил військового обліку не здійснюється. Роз'яснювальна робота серед громадян України про виконання обов'язків  щодо військового  обліку не проводиться.  Повідомлення  про  військовозобов'язаних  та призовників,  які  порушили  вимоги  законодавства  про військовий обов'язок і військову службу, у військові комісаріати для притягнення винних до відповідальності згідно з законом не надсилаються (на території сільської (селищної, міської) ради проживають громадяни України, які не досягли граничного віку перебування у запасі (чоловіки – 60 років, жінки – 50 років) і не перебувають на військовому обліку у Р(М)ВК, крім того проживають призовники, які тривалий час знаходяться у неявці або у розшуку).

 

 

 

 

 

ХІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ, ПРИЗОВНИКІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ’ЯЗОК ТА ПРАВИЛ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ.

 

Керівники, інші посадові особи державних органів, військових частин, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності та громадяни  України, винні у порушенні порядку військового обліку, допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на строкову  військову службу, проходження  служби у  військовому резерві, проходження зборів, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, прибуття за викликом до військового комісаріату, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов'язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом.

 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (Кримінальний Кодекс України)

 

Стаття 114-1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань

1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період -

карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

2. Те саме діяння, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, - карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

 

Стаття 335. Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу

Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу - карається обмеженням волі на строк до трьох років.

 

Стаття 336. Ухилення від призову за мобілізацією

Ухилення від призову за мобілізацією -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

 

Стаття 336-1. Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації

Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період (крім відбудовного періоду) чи у разі проведення цільової мобілізації -

карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

 

Стаття 337. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів

1. Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, -

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

2. Ухилення військовозобов'язаного від навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів -

карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (Кодекс України про адміністративні правопорушення)

 

Стаття 210. Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу

Порушення військовозобов’язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах —

тягнуть за собою накладення штрафу від п’яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або частиною першою статті 211 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 210-1. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію —

тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян від від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211. Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх з необережності

Умисне зіпсуття або недбале зберігання військовозобов’язаними і призовниками обліково-військових документів (військових квитків і посвідчень про приписку до призовних дільниць), яке спричинило їх втрату, —

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті або частиною першою статті 210 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211-1. Неявка на виклик у військовий комісаріат

Неявка громадян на виклик у військовий комісаріат без поважних причин для приписки до призовної дільниці —

тягне за собою накладення штрафу до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Стаття 211-2. Неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць

Неподання керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ та організацій, які здійснюють експлуатацію будинків, власниками будинків, органами місцевого самоврядування, яким делеговано ведення первинного обліку військовозобов’язаних і призовників, підрозділами по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності щорічно в строки, встановлені Міністерством оборони України, до відповідних районних, районних у місті, міських чи міськрайонних військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць —

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211-3. Прийняття на роботу військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку

Прийняття керівниками або іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на роботу (навчання) військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання, —

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211-4. Незабезпечення сповіщення військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати, перешкода їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці

Незабезпечення керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами підприємств, установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на вимогу військових комісаріатів сповіщення військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати або перешкода зазначених посадових осіб своєчасній явці громадян на збірні пункти чи призовні дільниці —

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211-5. Несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати

Несвоєчасне подання керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ і організацій, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власниками будинків у військові комісаріати і органи місцевого самоврядування, на які покладено ведення первинного обліку військовозобов'язаних і призовників, домових книг, карток реєстрації місця проживання і обліково-військових документів (військових квитків, посвідчень про приписку до призовних дільниць) на жильців, які є військовозобов'язаними або призовниками, для оформлення взяття на військовий облік або зняття з обліку, а також несповіщення їх про виклик у військові комісаріати -

тягнуть за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211-6. Неподання відомостей про військовозобов'язаних і призовників

Неподання відомостей про всіх військовозобов'язаних і призовників, визнаних інвалідами незалежно від групи інвалідності, посадовими особами медико-соціальних експертних комісій, на яких покладено обов'язок подавати такі відомості у військові комісаріати, -

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неподання посадовими особами державних органів реєстрації актів цивільного стану районним (міським) військовим комісаріатам відомостей про зміну військовозобов'язаними і призовниками прізвища, імені, по батькові про внесення до актових записів цивільного стану змін про дату і місце їх народження, а також про випадки реєстрації смерті військовозобов'язаних і призовників -

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою або другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Конституція України
 2. Закон України Про військовий обов’язок і військову службу
 3. Закон України Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних
 4. Закон України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
 5. Закон України Про оборону
 6. Кримінальний кодекс України
 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення
 8. Кодекс законів про працю України
 9. Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу, затверджені Указом Президента України від 30.12.16р. № 582/2016
 10. Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.16р. № 921
 11. Перелік спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.10.94р. № 711
 12. Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.02р. №352
 13. Порядок бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.15р. № 45 дск
 14. Наказ Міністерства оборони України від 10.04.17р. № 206 «Про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу»
 15. Наказ Міністерства оборони України від 14.08.08р. № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України»
 16. Наказ Міністерства оборони України від 27.05.14р. №337 «Про затвердження тимчасових переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу та військовослужбовців-жінок і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців»
 17. Лист Міністерства соціальної політики від 25.12.13р. № 564/13/116-13А К Т

про відмову в отриманні повідомлення

 

«___» ______________ 20__ р.                                                                                          м. _______

         Я, ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

                                                               (посада, організація , прізвище, ім’я та по батькові)

в присутності свідків:

1. ______________________________________________________________________________ адреса __________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________ адреса __________________________________________________________________________

 

склав цей акт про те, що громадянину

1. Прізвище, ім’я та по батькові ____________________________________________________

2. Дата та місце народження _______________________________________________________

3. Громадянство _________________________________________________________________

4. Місце роботи і посада  __________________________________________________________

5. Місячний заробіток ____________________ 6. На утриманні осіб ______________________

7. Місце проживання _____________________________________________________________

8. Місце реєстрації _______________________________________________________________

9. Особа правопорушника засвідчується ____________________________________________

________________________________________________________________________________

(документ, коли і ким виданий, серія, № )

10. Ідентифікаційний код _________________________________________________________

повідомлено, що він відповідно до ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» на підставі повідомлення, виданого військовим комісаром Харківського об’єднаного районного військового комісаріату, повинен з’явитись до Харківського об’єднаного районного військового комісаріату за адресою Московський проспект, 92а, м. Харків, «__» _______ 20__ р. о «___» год. «___» хв. для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний.

         При собі мати: паспорт громадянина України, військовий квиток, посвідчення водія (за наявності).

         Громадянину _____________________ роз’яснено ст. 210-1 КУпАП про адміністративну відповідальність за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

         Громадянину ______________________ роз’яснено ст. 337 КК України про кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку або спеціальних зборів.

         Громадянин відмовився отримати повістку військового комісаріату і при цьому заявив: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Підписи свідків 1. _________________                    2. _________________

 

Підпис посадової особи, яка склала акт    ___________________

 

IХ. ДОНЕСЕННЯ (ЗВІТИ), ЩО НАДАЮТЬСЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ

Найменування донесення

Термін подання

Куди надається

Форма за якою надається

Повідомлення про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку

Протягом 7 днів з дня призначення, переміщення або звільнення

Р(М)ВК за місцем розташування органу місцевого самоврядування

Довільна форма, з вказанням номера і дати наказу, ПІП та контактних даних

Повідомлення про зміну призовниками і військовозобов’язаними прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), реєстрацію смерті, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також зміну інших даних

Протягом 7 днів з дня з дня  реєстрації акту цивільного стану

Р(М)ВК за місцем перебування на обліку громадян

Додаток 19

до Порядку ПКМУ 921

Список військовозобов'язаних і призовників, які проживають

За запитом військкомату , але не рідше одного разу на рік для звірки з обліковими даними військкоматів

Р(М)ВК за місцем перебування на обліку громадян

Форма 1

 

Повідомлення про зміну облікових даних

До 5 числа кожного місяця (при наявності змін)

Р(М)ВК за місцем перебування на обліку військовозобов’язаних і призовників

Додаток 2 до Порядку ПКМУ 921

Повідомлення про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій на території

До 5 числа кожного місяця (при наявності змін)

Р(М)ВК за місцем розташування органу місцевого самоврядування

Додаток 6

до Порядку ПКМУ 921

Повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних

До 5 числа кожного місяця (при наявності змін)

Р(М)ВК за місцем перебування на обліку військовозобов’язаних і призовників

Додаток 16 до Порядку ПКМУ 921

Повідомлення про місце перебування зареєстрованих призовників і військовозобов’язаних

За запитом військкомату

Р(М)ВК, який надав запит

Додаток 17

до Порядку ПКМУ 921

Список громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці

До 1 грудня

Р(М)ВК по місцю реєстрації місця проживання працівників

Додаток 1 до ПКМУ 352

Додаток 3 до Порядку ПКМУ 921

Звіт про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних

До 1 лютого

Органу визначеному п.61 постанови КМУ від 04.02.2015р. №45

 Додаток 4 до постанови КМУ №45 від 04.02.15р

 

 

ФОРМИ ЗА ЯКИМИ НАДАЮТЬСЯ ДОНЕСЕННЯ.

 

Повідомлення про зміну облікових даних

Додаток 2
до Порядку

______________________________________
(найменування районного (міського) військового комісаріату)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну облікових даних

1. Прізвище, ім’я та по батькові (військовий ідентифікаційний номер) ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. Номер військово-облікової спеціальності ________________________

3. Військове звання ____________________________________________

4. Дата народження ____________________________________________

5. Зміна облікових даних ________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. Підстава для зміни облікових даних _____________________________

_________________________________________________________________

                                      (найменування документа, номер та дата видачі)

 

7. Військовий квиток серія _____ № ___, виданий ___  _______20__ р.

8. Перебування на військовому обліку _____________________________

(найменування районного (міського)

_____________________________________________________________

                                     військового комісаріату)

9. Адреса місця проживання _____________________________________

_________________________________________________________________

 

___________________        __________________             ______________

(найменування посади керівника)                             (підпис)                                          (ініціали та прізвище)

 

Пояснення: 1. В п.5 зазначаються які відбулися зміни в облікових даних (прийнятий (зарахований на навчання) або звільнений (відрахований з навчального закладу) з роботи – протягом 7 днів, зміни щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади – до 5-го числа щомісячно).

                      2. В п.6 зазначається номер наказу та дата про прийняття (звільнення, переведення) або назва, номер, дата видачі документа підтверджуючого зміну облікових даних.

                   3. Донесення направляється у військкомат за місцем перебування на обліку працівника с супроводжувальним листом.

 

 

Зразок повідомлення про прийнятого на роботу військовозобов’язаного:

 

 

 

Зразок повідомлення про зміну облікових даних військовозобов’язаного:

 

 

 

 

Звіт про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних

Додаток 4 до ПКМУ №45дск

ЗВІТ

про чисельність працюючих та військовозобов'язаних ___________________________________,

                                                                                                                                          (підприємства, установи, організації)

 які заброньовані  згідно з переліками посад і професій, станом на 1 січня 20__ року

Професійна назва робіт

Порядковий номер

Чисельність працюючих

Чисельність працюючих військовозобов'язаних

Кількість військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій

Чисельність незаброньованих військовозобов'язаних, що не мають мобілізаційних розпоряджень

Примітка

усього

у тому числі

Всього

у тому числі

офіцерського складу

сержантського і старшинського складу

рядового складу

офіцерського складу

рядового, сержантського і старшинського складу у віці (років)

до 35

від 35  до 40

від 40  до 45

від 45  до 60

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Керівники

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професіонали

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фахівці

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні службовці

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Працівники сфери торгівлі та послуг

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кваліфіковані робітники з інструментом

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робітники з обслуговування,  експлуатації та  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найпростіші професії

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8+9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                             _______________            _________________________

        (найменування посади керівника)                                                                                                (підпис)                                                    (ініціали та прізвище)

«___»___________20___р.

ПОГОДЖЕНО

Військовий комісар _____________ РВК     підполковник    _______________          В.А.ІВАНКОВ

                                                                             (військове звання)                           (підпис)                                                  (ініціали та прізвище)

 

Список громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць

Додаток 1 до ПКМУ 352

(Додаток 3 до Порядку ПКМУ 921)

_____________________________________
(найменування районного (міського) військового комісаріату)

СПИСОК
громадян ______ року народження, які підлягають приписці
до призовних дільниць _________________________________________________________________           (найменування житлово-експлуатаційної організації, підприємства, установи, організації,
власника будинку, органу місцевого самоврядування, навчального закладу)

Станом на ____ _________ 20___ року

Поряд-ковий номер

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи (навчання) та найменування посади

Місце проживання

Відмітка районного (міського) військового комісаріату про зміни, що сталися після
1 січня до закінчення строку приписки, та порядковий номер, за яким громадянина внесено до списку

_____________________         ___________________        ______________

(найменування посади керівника                    (підпис)                            (ініціали та прізвище)

підприємства, установи, організації,

голови виконавчого комітету сільської

(селищної, міської) ради                                                      

___ ______________ 20__ р.

МП

________

Примітка. 1. Список складається в алфавітному порядку. До списків включаються всі юнаки, яким у рік приписки виповнюється 17 років незалежно від громадянства, відбування покарання в місцях позбавлення волі за вироками суду, стану здоров’я, постійного чи тимчасового проживання (роботи, навчання).

2. Юнаки  старшого  призовного  віку,  які  не  приписані  до призовної дільниці,  також заносяться  до  цього  списку.  Рік  їх народження зазначається у графі 2.

3. Список   підписується  керівником  житлово-експлуатаційної організації,  підприємства, установи та організації, підрозділу по роботі з кадрами підприємства,  установи, організації, навчального закладу,  головою виконавчого органу  місцевого  самоврядування  і скріплюється печаткою.

4. Список  у районному військовому комісаріаті реєструється і зберігається в окремій справі протягом 3 років.

5. Графа 5 заповнюється у районному військовому комісаріаті.

 

 

Повідомлення про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку

 

Військовому комісару

___________________________РВК

підполковнику _________________

64500, м.___________, вул..__________

 

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

 

         Повідомляємо, що згідно з Рішенням виконавчого комітету ____________ сільської ради від ___.___.20___ року відповідальним за організацію та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на території сільської ради  призначено інспектора з військового обліку Шульгу Наталію Володимирівну. Контактні телефони: ________________, _________________, факс __________,                 e-mail __________________.

 

            З повагою

 

Голова ______________

сільської ради                                                                      А.В.БРУНЬКО

 

Повідомлення про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій на території

Додаток 6
до Порядку

____________________________________
(найменування районного (міського) військового комісаріату)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про реєстрацію, ліквідацію підприємств,
установ та організацій
на території ________________________________________
               (найменування адміністративно-територіальної одиниці)

Порядковий номер

Найменування підприємства, установи, організації

Місцезнаходження

Дата реєстрації, код згідно з ЄДРПОУ

Дата ліквідації

 

 

__________________________          _______              ________________

(найменування посади керівника                                        (підпис)                               (ініціали та прізвище)  

місцевої держадміністрації)

 _____  ______________ 20__ р.

МП

 

 

 

Повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних

Додаток 16
до Порядку

______________________________________
(найменування районного (міського) військового комісаріату)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних

 

Інформуємо про громадян, які зареєстрували місце свого проживання чи зняті з реєстрації місця проживання на території _________________________________ у період з ____ ___________ 20___ р. по _____ __________ 20__ року.

        (найменування адміністративно-територіальної одиниці)

                             

 

Порядковий номер

Прізвище, ім’я, по батькові, дата народження

Категорія (призовник чи військовозо-бов’язаний)

Серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення)*

Військове звання*

Військово-облікова спеціальність*

Найменування районного (міського) військового комісаріату, де перебував на військовому обліку

Місце проживання

Місце та дата реєстрації

Дата зняття з реєстрації

 

_____________________________________________________
(найменування посади керівника органу, що здійснює реєстрацію
місця проживання фізичних осіб)

______________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

___ ______________ 20__ р.

МП

 

_______

* Графи заповнюються тільки для військовозобов’язаних.

 

Повідомлення про місце перебування зареєстрованих призовників і військовозобов’язаних

Додаток 17
до Порядку

____________________________________
(найменування районного (міського) військового комісаріату)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про місце перебування зареєстрованих
призовників і військовозобов’язаних

Відповідно до вимог частини другої статті 38 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та запиту від ___ __________
20__ р. № ___ __________________________________________________

                                  (найменування районного (міського) військового комісаріату)

повідомляємо про таких громадян:

Порядковий номер

Прізвище, ім’я та по батькові

Дата народження

Адреса реєстрації місця проживання

Примітка

____________________________           __________        ________________

(найменування посади керівника органу,                                     (підпис)                           (ініціали та прізвище)

що здійснює реєстрацію

місця проживання фізичних осіб)

 ____ ______________ 20__ р.

МП

Повідомлення про зміну призовниками і військовозобов’язаними прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), реєстрацію смерті, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також зміну інших даних

Додаток 19 до Порядку

____________________________________
(найменування районного (міського) військового комісаріату)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну призовниками і військовозобов’язаними прізвища,
імені та по батькові, одруження (розлучення), реєстрацію смерті,
вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень,
а також зміну інших даних

Відповідно до вимог частини четвертої статті 38 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” повідомляємо про зміну призовниками і військовозобов’язаними прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), реєстрацію смерті, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також зміну інших даних:

Поряд- ковий номер

Військове звання (категорія)*

Серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення)  або посвідчення про приписку

Прізвище, ім’я та по батькові

Дата народжен-ня

Зміни, які відбули-ся

Дата та номер актового запису про зміну цивільного стану

 

_______________________________                   __________       ____________________

(найменування посади керівника                             (підпис)                           (ініціали та прізвище)

органу реєстрації актів цивільного стану)

                                                                                               

___ ______________ 20__ р.

МП

*  Стосовно призовників зазначається — “призовник”.

 

Х. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК СТАНУ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ.

 

Районні (міські) військові комісаріати відповідно до затверджених районними держадміністраціями, міськими радами планів проводять перевірку органів місцевого самоврядування, що перебувають на території їх відповідальності та в яких працюють військовозобов’язані, що заброньовані за ними, а також військовозобов’язані, які мають мобілізаційні розпорядження. Решта виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад перевіряються один раз на три роки. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів (додаток 7 до Порядку – ведеться на підприємстві) і журналу обліку перевірок стану військового обліку районного (міського) військового комісаріату (додаток 28 до Порядку – ведеться у Р(М)ВК).

 

Повноваження щодо проведення перевірок стану військового обліку в державних органах (органах місцевого самоврядування), у військових частинах, на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах також надані: Генеральному штабу Збройних Сил України, оперативним командуванням, обласним державним адміністраціям у взаємодії з обласними військовими комісаріатами, районним державним адміністраціям і міським радам у взаємодії з районними (міськими) військовими комісаріатами - на території їх відповідальності; центральним органам виконавчої влади та іншим державним органам - на підприємствах, в установах та організаціях, які перебувають у сфері їх управління.

 

Посадовим особам із складу комісії, що проводять перевірку стану військового обліку, вручаються підписані відповідними керівниками та завірені печатками приписи на право проведення перевірки стану військового обліку (додаток 29) та затверджується план їх роботи.

Керівники державних органів (органів місцевого самоврядування), підприємств, установ та організацій перевіряють наявність приписів та посвідчень у посадових осіб, які проводять перевірку, та допускають їх до роботи з визначеними документами.

Голови комісій, що проводять перевірку, на початку її проведення доводять до відома керівників державних органів (органів місцевого самоврядування), підприємств, установ та організацій плани роботи, а після завершення оголошують результати перевірки, які вносять до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними Р(М)ВК.

Керівники державних органів (органів місцевого самоврядування), підприємств, установ та організацій, на яких проведено перевірку, організовують та забезпечують усунення виявлених недоліків. Про вжиті заходи до усунення недоліків інформують у визначені в акті строки керівника органу, який проводив перевірку.

 

Питання, які підлягають перевірці з організації та ведення військового обліку та забезпечення функціонування системи військового обліку

 

Під час перевірки місцевих органів виконавчої влади перевіряється:

апарат місцевого органу виконавчої влади з питань організації військового обліку на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та результати контролю за його станом;

стан методичного забезпечення заходів військового обліку та підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку;

кадровий підрозділ апарату місцевого органу виконавчої влади з питань ведення військового обліку, а також два — три виконавчих комітети сільських, селищних, міських рад або підприємства, установи та організації, які перебувають на території відповідальності, щодо ведення військового обліку.

Крім документів, визначених у пункті 5 додатку 27 до Порядку, перевіряються: положення про структурні підрозділи місцевого органу виконавчої влади, що забезпечують функціонування системи військового обліку у відповідній галузі або сфері управління, здійснюють організацію та ведення військового обліку, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Під час перевірки виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад перевіряється:

порядок виконання заходів із взяття на військовий облік призовників і військовозобов’язаних, які прибули на постійне місце проживання до адміністративно-територіальної одиниці України, що обслуговується виконавчим комітетом сільської, селищної, міської ради;

порядок зняття з військового обліку призовників і військовозобов’язаних після їх вибуття в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) до нового місця проживання;

стан організації та результати роботи з виявлення призовників і військовозобов’язаних, які проживають на території, що обслуговується, і не перебувають на військовому обліку у виконавчому комітеті сільської, селищної чи міської ради, взяття їх на персонально-первинний облік та направлення до відповідних районних (міських) військових комісаріатів для взяття на військовий облік;

організація та забезпечення оповіщення на вимогу районного (міського) військового комісаріату призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до такого органу і забезпечення їх своєчасного прибуття за викликом;

стан організації взаємодії з відповідними районними (міськими) військовими комісаріатами та військовими частинами з питань строків та способів звіряння даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними таких органів, внесення відповідних змін та з питань проведення оповіщення призовників і військовозобов’язаних;

стан дотримання встановлених строків внесення до карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних змін, які стосуються сімейного стану, місця їх проживання, освіти, місця роботи і посади, та повідомлення районного (міського) військового комісаріату про зміну облікових даних;

не рідше ніж раз на рік — стан організації та результати звіряння облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках військових частин, підприємств, установ та організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території відповідальності, а також з будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також з фактичним проживанням (перебуванням) призовників і військовозобов’язаних шляхом подвірного обходу;

стан організації та результати звіряння даних карток первинного обліку призовників, які перебувають на військовому обліку у виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад, з обліковими даними районного (міського) військового комісаріату (проводиться після приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову військову службу, а також за рішенням військового комісара районного (міського) військового комісаріату);

своєчасність та повнота складання і надсилання до районного (міського) військового комісаріату списку громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці;

правильність приймання від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до районного (міського) військового комісаріату для звірення з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час;

стан організації та результати контролю за виконанням громадянами, посадовими особами військових частин, підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідальності виконавчого комітету сільської, селищної або міської ради, встановлених правил військового обліку, та проведенням відповідної роз’яснювальної роботи. Організація та стан взаємодії з органами Національної поліції щодо розшуку, затримання і доставки до відповідних районних (міських) військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку;

стан та зміст інформування районного (міського) військового комісаріату про всіх громадян, посадових осіб та власників будинків, які порушують правила військового обліку, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом;

своєчасність повідомлення районного (міського) військового комісаріату про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;

стан ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

Крім документів, визначених у пункті 5 додатку 27 до Порядку, перевіряються: картотека карток первинного обліку, акти про їх знищення; звернення до органів Національної поліції щодо розшуку, затримання та доставки до районного (міського) військового комісаріату громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку.

Під час перевірки військових частин, підприємств, установ та організацій перевіряється:

правильність призначення осіб, відповідальних за ведення військового обліку;

рівень забезпечення повноти, достовірності та якості обліку всіх призовників і військовозобов’язаних згідно з вимогами, встановленими Міноборони та Держстатом;

стан підтримання постійної взаємодії з відповідними районними (міськими) військовими комісаріатами з питань строків та способів звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів, в яких вони перебувають на військовому обліку, внесення відповідних змін до них та організації проведення оповіщення призовників і військовозобов’язаних;

стан організації періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у посвідченнях про приписку до призовної дільниці, у військових квитках та тимчасових посвідченнях;

своєчасність внесення до особових карток працівників змін, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади призовників і військовозобов’язаних, та повідомлення районного (міського) військового комісаріату про зміну облікових даних;

своєчасність оформлення документів для бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами та організаціями та навчальними закладами на період мобілізації та на воєнний час;

стан здійснення постійного контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними правил військового обліку, проведенням роз’яснювальної роботи серед громадян про виконання обов’язків щодо військового обліку;

повідомлення районного (міського) військового комісаріату про призовників і військовозобов’язаних, які порушили вимоги законодавства щодо виконання військового обов’язку, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом;

ведення журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

Крім того, перевіряються такі документи: накази керівників про призначення відповідальних осіб за ведення військового обліку та їх посадові інструкції; штатний розпис; накази керівників про прийняття та звільнення з роботи призовників і військовозобов’язаних; керівні документи; розпорядчі документи щодо організації питань, які підлягають перевірці; картотека карток П2 (особових карток державних службовців); документи службового листування з районним (міським) військовим комісаріатом; планувальні та звітні документи за минулий та поточний роки; документи з опрацювання пропозицій до переліку посад і професій, що підлягають бронюванню; перелік посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час; відомості про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, та військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню; посвідчення про відстрочку від призову до Збройних Сил на період мобілізації та на воєнний час, відомості щодо їх видачі; журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів; розписки про отримання військово-облікових документів; списки військовозобов’язаних і призовників, відомості про нарахування та отримання заробітної плати працівниками та інші документи.

 

Типові порушення, виявлені при перевірках стану військового обліку

в органах місцевого самоврядування:

Записи в картках первинного обліку робляться не повністю.

Відсутні підписи призовників і військовозобов’язаних в картках первинного обліку про ознайомлення з правилами військового обліку громадян України та відповідальністю за ухилення від виконання військового обов’язку.

Не дотримуються строки повідомлення військових комісаріатів в семиденний термін про зміну призовниками і військовозобов’язаними прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), реєстрацію смерті, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також зміну інших даних

Не організована робота щодо проведення звіряння облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках військових частин, підприємств, установ та організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території відповідальності, а також з будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також з фактичним проживанням (перебуванням) призовників і військовозобов’язаних шляхом подвірного обходу.

Не вносяться в п'ятиденний термін до карток первинного обліку зміни, які стосуються сімейного стану,  місця  проживання,  освіти, місця  роботи  і посади військовозобов'язаних та призовників.

Військові комісаріати не повідомляються донесенням про зміну облікових даних до 5 числа щомісяця про всі зміни, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця  роботи  і посади військовозобов'язаних та призовників (мають місце випадки несвоєчасного повідомлення).

Заходи щодо військово-патріотичного виховання громадян України не проводяться. Контроль за виконанням заходів приписки до призовних дільниць, дотриманням правил військового обліку не здійснюється. Роз'яснювальна робота серед громадян України про виконання обов'язків  щодо військового  обліку не проводиться.  Повідомлення  про  військовозобов'язаних  та призовників,  які  порушили  вимоги  законодавства  про військовий обов'язок і військову службу, у військові комісаріати для притягнення винних до відповідальності згідно з законом не надсилаються (на території сільської (селищної, міської) ради проживають громадяни України, які не досягли граничного віку перебування у запасі (чоловіки – 60 років, жінки – 50 років) і не перебувають на військовому обліку у Р(М)ВК, крім того проживають призовники, які тривалий час знаходяться у неявці або у розшуку).

 

 

 

 

 

ХІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ, ПРИЗОВНИКІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ’ЯЗОК ТА ПРАВИЛ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ.

 

Керівники, інші посадові особи державних органів, військових частин, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності та громадяни  України, винні у порушенні порядку військового обліку, допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на строкову  військову службу, проходження  служби у  військовому резерві, проходження зборів, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, прибуття за викликом до військового комісаріату, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов'язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом.

 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (Кримінальний Кодекс України)

 

Стаття 114-1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань

1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період -

карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

2. Те саме діяння, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, - карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

 

Стаття 335. Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу

Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу - карається обмеженням волі на строк до трьох років.

 

Стаття 336. Ухилення від призову за мобілізацією

Ухилення від призову за мобілізацією -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

 

Стаття 336-1. Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації

Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період (крім відбудовного періоду) чи у разі проведення цільової мобілізації -

карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

 

Стаття 337. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів

1. Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, -

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

2. Ухилення військовозобов'язаного від навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів -

карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (Кодекс України про адміністративні правопорушення)

 

Стаття 210. Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу

Порушення військовозобов’язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах —

тягнуть за собою накладення штрафу від п’яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або частиною першою статті 211 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 210-1. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію —

тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян від від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211. Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх з необережності

Умисне зіпсуття або недбале зберігання військовозобов’язаними і призовниками обліково-військових документів (військових квитків і посвідчень про приписку до призовних дільниць), яке спричинило їх втрату, —

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті або частиною першою статті 210 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211-1. Неявка на виклик у військовий комісаріат

Неявка громадян на виклик у військовий комісаріат без поважних причин для приписки до призовної дільниці —

тягне за собою накладення штрафу до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Стаття 211-2. Неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць

Неподання керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ та організацій, які здійснюють експлуатацію будинків, власниками будинків, органами місцевого самоврядування, яким делеговано ведення первинного обліку військовозобов’язаних і призовників, підрозділами по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності щорічно в строки, встановлені Міністерством оборони України, до відповідних районних, районних у місті, міських чи міськрайонних військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць —

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211-3. Прийняття на роботу військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку

Прийняття керівниками або іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на роботу (навчання) військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання, —

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211-4. Незабезпечення сповіщення військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати, перешкода їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці

Незабезпечення керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами підприємств, установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на вимогу військових комісаріатів сповіщення військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати або перешкода зазначених посадових осіб своєчасній явці громадян на збірні пункти чи призовні дільниці —

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211-5. Несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати

Несвоєчасне подання керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ і організацій, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власниками будинків у військові комісаріати і органи місцевого самоврядування, на які покладено ведення первинного обліку військовозобов'язаних і призовників, домових книг, карток реєстрації місця проживання і обліково-військових документів (військових квитків, посвідчень про приписку до призовних дільниць) на жильців, які є військовозобов'язаними або призовниками, для оформлення взяття на військовий облік або зняття з обліку, а також несповіщення їх про виклик у військові комісаріати -

тягнуть за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211-6. Неподання відомостей про військовозобов'язаних і призовників

Неподання відомостей про всіх військовозобов'язаних і призовників, визнаних інвалідами незалежно від групи інвалідності, посадовими особами медико-соціальних експертних комісій, на яких покладено обов'язок подавати такі відомості у військові комісаріати, -

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неподання посадовими особами державних органів реєстрації актів цивільного стану районним (міським) військовим комісаріатам відомостей про зміну військовозобов'язаними і призовниками прізвища, імені, по батькові про внесення до актових записів цивільного стану змін про дату і місце їх народження, а також про випадки реєстрації смерті військовозобов'язаних і призовників -

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою або другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Конституція України
 2. Закон України Про військовий обов’язок і військову службу
 3. Закон України Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних
 4. Закон України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
 5. Закон України Про оборону
 6. Кримінальний кодекс України
 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення
 8. Кодекс законів про працю України
 9. Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу, затверджені Указом Президента України від 30.12.16р. № 582/2016
 10. Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.16р. № 921
 11. Перелік спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.10.94р. № 711
 12. Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.02р. №352
 13. Порядок бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.15р. № 45 дск
 14. Наказ Міністерства оборони України від 10.04.17р. № 206 «Про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу»
 15. Наказ Міністерства оборони України від 14.08.08р. № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України»
 16. Наказ Міністерства оборони України від 27.05.14р. №337 «Про затвердження тимчасових переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу та військовослужбовців-жінок і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців»
 17. Лист Міністерства соціальної політики від 25.12.13р. № 564/13/116-13А К Т

про відмову в отриманні повідомлення

 

«___» ______________ 20__ р.                                                                                          м. _______

         Я, ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

                                                               (посада, організація , прізвище, ім’я та по батькові)

в присутності свідків:

1. ______________________________________________________________________________ адреса __________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________ адреса __________________________________________________________________________

 

склав цей акт про те, що громадянину

1. Прізвище, ім’я та по батькові ____________________________________________________

2. Дата та місце народження _______________________________________________________

3. Громадянство _________________________________________________________________

4. Місце роботи і посада  __________________________________________________________

5. Місячний заробіток ____________________ 6. На утриманні осіб ______________________

7. Місце проживання _____________________________________________________________

8. Місце реєстрації _______________________________________________________________

9. Особа правопорушника засвідчується ____________________________________________

________________________________________________________________________________

(документ, коли і ким виданий, серія, № )

10. Ідентифікаційний код _________________________________________________________

повідомлено, що він відповідно до ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» на підставі повідомлення, виданого військовим комісаром Харківського об’єднаного районного військового комісаріату, повинен з’явитись до Харківського об’єднаного районного військового комісаріату за адресою Московський проспект, 92а, м. Харків, «__» _______ 20__ р. о «___» год. «___» хв. для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний.

         При собі мати: паспорт громадянина України, військовий квиток, посвідчення водія (за наявності).

         Громадянину _____________________ роз’яснено ст. 210-1 КУпАП про адміністративну відповідальність за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

         Громадянину ______________________ роз’яснено ст. 337 КК України про кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку або спеціальних зборів.

         Громадянин відмовився отримати повістку військового комісаріату і при цьому заявив: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Підписи свідків 1. _________________                    2. _________________

 

Підпис посадової особи, яка склала акт    ___________________

 

IХ. ДОНЕСЕННЯ (ЗВІТИ), ЩО НАДАЮТЬСЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ

Найменування донесення

Термін подання

Куди надається

Форма за якою надається

Повідомлення про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку

Протягом 7 днів з дня призначення, переміщення або звільнення

Р(М)ВК за місцем розташування органу місцевого самоврядування

Довільна форма, з вказанням номера і дати наказу, ПІП та контактних даних

Повідомлення про зміну призовниками і військовозобов’язаними прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), реєстрацію смерті, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також зміну інших даних

Протягом 7 днів з дня з дня  реєстрації акту цивільного стану

Р(М)ВК за місцем перебування на обліку громадян

Додаток 19

до Порядку ПКМУ 921

Список військовозобов'язаних і призовників, які проживають

За запитом військкомату , але не рідше одного разу на рік для звірки з обліковими даними військкоматів

Р(М)ВК за місцем перебування на обліку громадян

Форма 1

 

Повідомлення про зміну облікових даних

До 5 числа кожного місяця (при наявності змін)

Р(М)ВК за місцем перебування на обліку військовозобов’язаних і призовників

Додаток 2 до Порядку ПКМУ 921

Повідомлення про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій на території

До 5 числа кожного місяця (при наявності змін)

Р(М)ВК за місцем розташування органу місцевого самоврядування

Додаток 6

до Порядку ПКМУ 921

Повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних

До 5 числа кожного місяця (при наявності змін)

Р(М)ВК за місцем перебування на обліку військовозобов’язаних і призовників

Додаток 16 до Порядку ПКМУ 921

Повідомлення про місце перебування зареєстрованих призовників і військовозобов’язаних

За запитом військкомату

Р(М)ВК, який надав запит

Додаток 17

до Порядку ПКМУ 921

Список громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці

До 1 грудня

Р(М)ВК по місцю реєстрації місця проживання працівників

Додаток 1 до ПКМУ 352

Додаток 3 до Порядку ПКМУ 921

Звіт про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних

До 1 лютого

Органу визначеному п.61 постанови КМУ від 04.02.2015р. №45

 Додаток 4 до постанови КМУ №45 від 04.02.15р

 

 

ФОРМИ ЗА ЯКИМИ НАДАЮТЬСЯ ДОНЕСЕННЯ.

 

Повідомлення про зміну облікових даних

Додаток 2
до Порядку

______________________________________
(найменування районного (міського) військового комісаріату)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну облікових даних

1. Прізвище, ім’я та по батькові (військовий ідентифікаційний номер) ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. Номер військово-облікової спеціальності ________________________

3. Військове звання ____________________________________________

4. Дата народження ____________________________________________

5. Зміна облікових даних ________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. Підстава для зміни облікових даних _____________________________

_________________________________________________________________

                                      (найменування документа, номер та дата видачі)

 

7. Військовий квиток серія _____ № ___, виданий ___  _______20__ р.

8. Перебування на військовому обліку _____________________________

(найменування районного (міського)

_____________________________________________________________

                                     військового комісаріату)

9. Адреса місця проживання _____________________________________

_________________________________________________________________

 

___________________        __________________             ______________

(найменування посади керівника)                             (підпис)                                          (ініціали та прізвище)

 

Пояснення: 1. В п.5 зазначаються які відбулися зміни в облікових даних (прийнятий (зарахований на навчання) або звільнений (відрахований з навчального закладу) з роботи – протягом 7 днів, зміни щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади – до 5-го числа щомісячно).

                      2. В п.6 зазначається номер наказу та дата про прийняття (звільнення, переведення) або назва, номер, дата видачі документа підтверджуючого зміну облікових даних.

                   3. Донесення направляється у військкомат за місцем перебування на обліку працівника с супроводжувальним листом.

 

 

Зразок повідомлення про прийнятого на роботу військовозобов’язаного:

 

 

 

Зразок повідомлення про зміну облікових даних військовозобов’язаного:

 

 

 

 

Звіт про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних

Додаток 4 до ПКМУ №45дск

ЗВІТ

про чисельність працюючих та військовозобов'язаних ___________________________________,

                                                                                                                                          (підприємства, установи, організації)

 які заброньовані  згідно з переліками посад і професій, станом на 1 січня 20__ року

Професійна назва робіт

Порядковий номер

Чисельність працюючих

Чисельність працюючих військовозобов'язаних

Кількість військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій

Чисельність незаброньованих військовозобов'язаних, що не мають мобілізаційних розпоряджень

Примітка

усього

у тому числі

Всього

у тому числі

офіцерського складу

сержантського і старшинського складу

рядового складу

офіцерського складу

рядового, сержантського і старшинського складу у віці (років)

до 35

від 35  до 40

від 40  до 45

від 45  до 60

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Керівники

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професіонали

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фахівці

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні службовці

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Працівники сфери торгівлі та послуг

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кваліфіковані робітники з інструментом

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робітники з обслуговування,  експлуатації та  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найпростіші професії

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7+8+9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                             _______________            _________________________

        (найменування посади керівника)                                                                                                (підпис)                                                    (ініціали та прізвище)

«___»___________20___р.

ПОГОДЖЕНО

Військовий комісар _____________ РВК     підполковник    _______________          В.А.ІВАНКОВ

                                                                             (військове звання)                           (підпис)                                                  (ініціали та прізвище)

 

Список громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць

Додаток 1 до ПКМУ 352

(Додаток 3 до Порядку ПКМУ 921)

_____________________________________
(найменування районного (міського) військового комісаріату)

СПИСОК
громадян ______ року народження, які підлягають приписці
до призовних дільниць _________________________________________________________________           (найменування житлово-експлуатаційної організації, підприємства, установи, організації,
власника будинку, органу місцевого самоврядування, навчального закладу)

Станом на ____ _________ 20___ року

Поряд-ковий номер

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи (навчання) та найменування посади

Місце проживання

Відмітка районного (міського) військового комісаріату про зміни, що сталися після
1 січня до закінчення строку приписки, та порядковий номер, за яким громадянина внесено до списку

_____________________         ___________________        ______________

(найменування посади керівника                    (підпис)                            (ініціали та прізвище)

підприємства, установи, організації,

голови виконавчого комітету сільської

(селищної, міської) ради                                                      

___ ______________ 20__ р.

МП

________

Примітка. 1. Список складається в алфавітному порядку. До списків включаються всі юнаки, яким у рік приписки виповнюється 17 років незалежно від громадянства, відбування покарання в місцях позбавлення волі за вироками суду, стану здоров’я, постійного чи тимчасового проживання (роботи, навчання).

2. Юнаки  старшого  призовного  віку,  які  не  приписані  до призовної дільниці,  також заносяться  до  цього  списку.  Рік  їх народження зазначається у графі 2.

3. Список   підписується  керівником  житлово-експлуатаційної організації,  підприємства, установи та організації, підрозділу по роботі з кадрами підприємства,  установи, організації, навчального закладу,  головою виконавчого органу  місцевого  самоврядування  і скріплюється печаткою.

4. Список  у районному військовому комісаріаті реєструється і зберігається в окремій справі протягом 3 років.

5. Графа 5 заповнюється у районному військовому комісаріаті.

 

 

Повідомлення про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку

 

Військовому комісару

___________________________РВК

підполковнику _________________

64500, м.___________, вул..__________

 

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

 

         Повідомляємо, що згідно з Рішенням виконавчого комітету ____________ сільської ради від ___.___.20___ року відповідальним за організацію та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на території сільської ради  призначено інспектора з військового обліку Шульгу Наталію Володимирівну. Контактні телефони: ________________, _________________, факс __________,                 e-mail __________________.

 

            З повагою

 

Голова ______________

сільської ради                                                                      А.В.БРУНЬКО

 

Повідомлення про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій на території

Додаток 6
до Порядку

____________________________________
(найменування районного (міського) військового комісаріату)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про реєстрацію, ліквідацію підприємств,
установ та організацій
на території ________________________________________
               (найменування адміністративно-територіальної одиниці)

Порядковий номер

Найменування підприємства, установи, організації

Місцезнаходження

Дата реєстрації, код згідно з ЄДРПОУ

Дата ліквідації

 

 

__________________________          _______              ________________

(найменування посади керівника                                        (підпис)                               (ініціали та прізвище)  

місцевої держадміністрації)

 _____  ______________ 20__ р.

МП

 

 

 

Повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних

Додаток 16
до Порядку

______________________________________
(найменування районного (міського) військового комісаріату)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних

 

Інформуємо про громадян, які зареєстрували місце свого проживання чи зняті з реєстрації місця проживання на території _________________________________ у період з ____ ___________ 20___ р. по _____ __________ 20__ року.

        (найменування адміністративно-територіальної одиниці)

                             

 

Порядковий номер

Прізвище, ім’я, по батькові, дата народження

Категорія (призовник чи військовозо-бов’язаний)

Серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення)*

Військове звання*

Військово-облікова спеціальність*

Найменування районного (міського) військового комісаріату, де перебував на військовому обліку

Місце проживання

Місце та дата реєстрації

Дата зняття з реєстрації

 

_____________________________________________________
(найменування посади керівника органу, що здійснює реєстрацію
місця проживання фізичних осіб)

______________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

___ ______________ 20__ р.

МП

 

_______

* Графи заповнюються тільки для військовозобов’язаних.

 

Повідомлення про місце перебування зареєстрованих призовників і військовозобов’язаних

Додаток 17
до Порядку

____________________________________
(найменування районного (міського) військового комісаріату)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про місце перебування зареєстрованих
призовників і військовозобов’язаних

Відповідно до вимог частини другої статті 38 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та запиту від ___ __________
20__ р. № ___ __________________________________________________

                                  (найменування районного (міського) військового комісаріату)

повідомляємо про таких громадян:

Порядковий номер

Прізвище, ім’я та по батькові

Дата народження

Адреса реєстрації місця проживання

Примітка

____________________________           __________        ________________

(найменування посади керівника органу,                                     (підпис)                           (ініціали та прізвище)

що здійснює реєстрацію

місця проживання фізичних осіб)

 ____ ______________ 20__ р.

МП

Повідомлення про зміну призовниками і військовозобов’язаними прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), реєстрацію смерті, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також зміну інших даних

Додаток 19 до Порядку

____________________________________
(найменування районного (міського) військового комісаріату)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну призовниками і військовозобов’язаними прізвища,
імені та по батькові, одруження (розлучення), реєстрацію смерті,
вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень,
а також зміну інших даних

Відповідно до вимог частини четвертої статті 38 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” повідомляємо про зміну призовниками і військовозобов’язаними прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), реєстрацію смерті, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також зміну інших даних:

Поряд- ковий номер

Військове звання (категорія)*

Серія та номер військового квитка (тимчасового посвідчення)  або посвідчення про приписку

Прізвище, ім’я та по батькові

Дата народжен-ня

Зміни, які відбули-ся

Дата та номер актового запису про зміну цивільного стану

 

_______________________________                   __________       ____________________

(найменування посади керівника                             (підпис)                           (ініціали та прізвище)

органу реєстрації актів цивільного стану)

                                                                                               

___ ______________ 20__ р.

МП

*  Стосовно призовників зазначається — “призовник”.

 

Х. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК СТАНУ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ.

 

Районні (міські) військові комісаріати відповідно до затверджених районними держадміністраціями, міськими радами планів проводять перевірку органів місцевого самоврядування, що перебувають на території їх відповідальності та в яких працюють військовозобов’язані, що заброньовані за ними, а також військовозобов’язані, які мають мобілізаційні розпорядження. Решта виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад перевіряються один раз на три роки. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів (додаток 7 до Порядку – ведеться на підприємстві) і журналу обліку перевірок стану військового обліку районного (міського) військового комісаріату (додаток 28 до Порядку – ведеться у Р(М)ВК).

 

Повноваження щодо проведення перевірок стану військового обліку в державних органах (органах місцевого самоврядування), у військових частинах, на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах також надані: Генеральному штабу Збройних Сил України, оперативним командуванням, обласним державним адміністраціям у взаємодії з обласними військовими комісаріатами, районним державним адміністраціям і міським радам у взаємодії з районними (міськими) військовими комісаріатами - на території їх відповідальності; центральним органам виконавчої влади та іншим державним органам - на підприємствах, в установах та організаціях, які перебувають у сфері їх управління.

 

Посадовим особам із складу комісії, що проводять перевірку стану військового обліку, вручаються підписані відповідними керівниками та завірені печатками приписи на право проведення перевірки стану військового обліку (додаток 29) та затверджується план їх роботи.

Керівники державних органів (органів місцевого самоврядування), підприємств, установ та організацій перевіряють наявність приписів та посвідчень у посадових осіб, які проводять перевірку, та допускають їх до роботи з визначеними документами.

Голови комісій, що проводять перевірку, на початку її проведення доводять до відома керівників державних органів (органів місцевого самоврядування), підприємств, установ та організацій плани роботи, а після завершення оголошують результати перевірки, які вносять до журналів обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними Р(М)ВК.

Керівники державних органів (органів місцевого самоврядування), підприємств, установ та організацій, на яких проведено перевірку, організовують та забезпечують усунення виявлених недоліків. Про вжиті заходи до усунення недоліків інформують у визначені в акті строки керівника органу, який проводив перевірку.

 

Питання, які підлягають перевірці з організації та ведення військового обліку та забезпечення функціонування системи військового обліку

 

Під час перевірки місцевих органів виконавчої влади перевіряється:

апарат місцевого органу виконавчої влади з питань організації військового обліку на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та результати контролю за його станом;

стан методичного забезпечення заходів військового обліку та підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку;

кадровий підрозділ апарату місцевого органу виконавчої влади з питань ведення військового обліку, а також два — три виконавчих комітети сільських, селищних, міських рад або підприємства, установи та організації, які перебувають на території відповідальності, щодо ведення військового обліку.

Крім документів, визначених у пункті 5 додатку 27 до Порядку, перевіряються: положення про структурні підрозділи місцевого органу виконавчої влади, що забезпечують функціонування системи військового обліку у відповідній галузі або сфері управління, здійснюють організацію та ведення військового обліку, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Під час перевірки виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад перевіряється:

порядок виконання заходів із взяття на військовий облік призовників і військовозобов’язаних, які прибули на постійне місце проживання до адміністративно-територіальної одиниці України, що обслуговується виконавчим комітетом сільської, селищної, міської ради;

порядок зняття з військового обліку призовників і військовозобов’язаних після їх вибуття в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) до нового місця проживання;

стан організації та результати роботи з виявлення призовників і військовозобов’язаних, які проживають на території, що обслуговується, і не перебувають на військовому обліку у виконавчому комітеті сільської, селищної чи міської ради, взяття їх на персонально-первинний облік та направлення до відповідних районних (міських) військових комісаріатів для взяття на військовий облік;

організація та забезпечення оповіщення на вимогу районного (міського) військового комісаріату призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до такого органу і забезпечення їх своєчасного прибуття за викликом;

стан організації взаємодії з відповідними районними (міськими) військовими комісаріатами та військовими частинами з питань строків та способів звіряння даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними таких органів, внесення відповідних змін та з питань проведення оповіщення призовників і військовозобов’язаних;

стан дотримання встановлених строків внесення до карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних змін, які стосуються сімейного стану, місця їх проживання, освіти, місця роботи і посади, та повідомлення районного (міського) військового комісаріату про зміну облікових даних;

не рідше ніж раз на рік — стан організації та результати звіряння облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках військових частин, підприємств, установ та організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території відповідальності, а також з будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також з фактичним проживанням (перебуванням) призовників і військовозобов’язаних шляхом подвірного обходу;

стан організації та результати звіряння даних карток первинного обліку призовників, які перебувають на військовому обліку у виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад, з обліковими даними районного (міського) військового комісаріату (проводиться після приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову військову службу, а також за рішенням військового комісара районного (міського) військового комісаріату);

своєчасність та повнота складання і надсилання до районного (міського) військового комісаріату списку громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці;

правильність приймання від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до районного (міського) військового комісаріату для звірення з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час;

стан організації та результати контролю за виконанням громадянами, посадовими особами військових частин, підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідальності виконавчого комітету сільської, селищної або міської ради, встановлених правил військового обліку, та проведенням відповідної роз’яснювальної роботи. Організація та стан взаємодії з органами Національної поліції щодо розшуку, затримання і доставки до відповідних районних (міських) військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку;

стан та зміст інформування районного (міського) військового комісаріату про всіх громадян, посадових осіб та власників будинків, які порушують правила військового обліку, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом;

своєчасність повідомлення районного (міського) військового комісаріату про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;

стан ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

Крім документів, визначених у пункті 5 додатку 27 до Порядку, перевіряються: картотека карток первинного обліку, акти про їх знищення; звернення до органів Національної поліції щодо розшуку, затримання та доставки до районного (міського) військового комісаріату громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку.

Під час перевірки військових частин, підприємств, установ та організацій перевіряється:

правильність призначення осіб, відповідальних за ведення військового обліку;

рівень забезпечення повноти, достовірності та якості обліку всіх призовників і військовозобов’язаних згідно з вимогами, встановленими Міноборони та Держстатом;

стан підтримання постійної взаємодії з відповідними районними (міськими) військовими комісаріатами з питань строків та способів звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів, в яких вони перебувають на військовому обліку, внесення відповідних змін до них та організації проведення оповіщення призовників і військовозобов’язаних;

стан організації періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у посвідченнях про приписку до призовної дільниці, у військових квитках та тимчасових посвідченнях;

своєчасність внесення до особових карток працівників змін, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади призовників і військовозобов’язаних, та повідомлення районного (міського) військового комісаріату про зміну облікових даних;

своєчасність оформлення документів для бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами та організаціями та навчальними закладами на період мобілізації та на воєнний час;

стан здійснення постійного контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними правил військового обліку, проведенням роз’яснювальної роботи серед громадян про виконання обов’язків щодо військового обліку;

повідомлення районного (міського) військового комісаріату про призовників і військовозобов’язаних, які порушили вимоги законодавства щодо виконання військового обов’язку, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом;

ведення журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

Крім того, перевіряються такі документи: накази керівників про призначення відповідальних осіб за ведення військового обліку та їх посадові інструкції; штатний розпис; накази керівників про прийняття та звільнення з роботи призовників і військовозобов’язаних; керівні документи; розпорядчі документи щодо організації питань, які підлягають перевірці; картотека карток П2 (особових карток державних службовців); документи службового листування з районним (міським) військовим комісаріатом; планувальні та звітні документи за минулий та поточний роки; документи з опрацювання пропозицій до переліку посад і професій, що підлягають бронюванню; перелік посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час; відомості про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, та військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню; посвідчення про відстрочку від призову до Збройних Сил на період мобілізації та на воєнний час, відомості щодо їх видачі; журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів; розписки про отримання військово-облікових документів; списки військовозобов’язаних і призовників, відомості про нарахування та отримання заробітної плати працівниками та інші документи.

 

Типові порушення, виявлені при перевірках стану військового обліку

в органах місцевого самоврядування:

Записи в картках первинного обліку робляться не повністю.

Відсутні підписи призовників і військовозобов’язаних в картках первинного обліку про ознайомлення з правилами військового обліку громадян України та відповідальністю за ухилення від виконання військового обов’язку.

Не дотримуються строки повідомлення військових комісаріатів в семиденний термін про зміну призовниками і військовозобов’язаними прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), реєстрацію смерті, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також зміну інших даних

Не організована робота щодо проведення звіряння облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках військових частин, підприємств, установ та організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території відповідальності, а також з будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також з фактичним проживанням (перебуванням) призовників і військовозобов’язаних шляхом подвірного обходу.

Не вносяться в п'ятиденний термін до карток первинного обліку зміни, які стосуються сімейного стану,  місця  проживання,  освіти, місця  роботи  і посади військовозобов'язаних та призовників.

Військові комісаріати не повідомляються донесенням про зміну облікових даних до 5 числа щомісяця про всі зміни, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця  роботи  і посади військовозобов'язаних та призовників (мають місце випадки несвоєчасного повідомлення).

Заходи щодо військово-патріотичного виховання громадян України не проводяться. Контроль за виконанням заходів приписки до призовних дільниць, дотриманням правил військового обліку не здійснюється. Роз'яснювальна робота серед громадян України про виконання обов'язків  щодо військового  обліку не проводиться.  Повідомлення  про  військовозобов'язаних  та призовників,  які  порушили  вимоги  законодавства  про військовий обов'язок і військову службу, у військові комісаріати для притягнення винних до відповідальності згідно з законом не надсилаються (на території сільської (селищної, міської) ради проживають громадяни України, які не досягли граничного віку перебування у запасі (чоловіки – 60 років, жінки – 50 років) і не перебувають на військовому обліку у Р(М)ВК, крім того проживають призовники, які тривалий час знаходяться у неявці або у розшуку).

 

 

 

 

 

ХІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ, ПРИЗОВНИКІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ’ЯЗОК ТА ПРАВИЛ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ.

 

Керівники, інші посадові особи державних органів, військових частин, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності та громадяни  України, винні у порушенні порядку військового обліку, допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на строкову  військову службу, проходження  служби у  військовому резерві, проходження зборів, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, прибуття за викликом до військового комісаріату, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов'язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом.

 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (Кримінальний Кодекс України)

 

Стаття 114-1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань

1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період -

карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

2. Те саме діяння, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, - карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

 

Стаття 335. Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу

Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу - карається обмеженням волі на строк до трьох років.

 

Стаття 336. Ухилення від призову за мобілізацією

Ухилення від призову за мобілізацією -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

 

Стаття 336-1. Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації

Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період (крім відбудовного періоду) чи у разі проведення цільової мобілізації -

карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

 

Стаття 337. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів

1. Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, -

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

2. Ухилення військовозобов'язаного від навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів -

карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (Кодекс України про адміністративні правопорушення)

 

Стаття 210. Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу

Порушення військовозобов’язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах —

тягнуть за собою накладення штрафу від п’яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або частиною першою статті 211 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 210-1. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію —

тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу на громадян від від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211. Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх з необережності

Умисне зіпсуття або недбале зберігання військовозобов’язаними і призовниками обліково-військових документів (військових квитків і посвідчень про приписку до призовних дільниць), яке спричинило їх втрату, —

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті або частиною першою статті 210 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211-1. Неявка на виклик у військовий комісаріат

Неявка громадян на виклик у військовий комісаріат без поважних причин для приписки до призовної дільниці —

тягне за собою накладення штрафу до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Стаття 211-2. Неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць

Неподання керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ та організацій, які здійснюють експлуатацію будинків, власниками будинків, органами місцевого самоврядування, яким делеговано ведення первинного обліку військовозобов’язаних і призовників, підрозділами по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності щорічно в строки, встановлені Міністерством оборони України, до відповідних районних, районних у місті, міських чи міськрайонних військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць —

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211-3. Прийняття на роботу військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку

Прийняття керівниками або іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на роботу (навчання) військовозобов’язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання, —

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211-4. Незабезпечення сповіщення військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати, перешкода їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці

Незабезпечення керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами підприємств, установ, організацій, колективних сільськогосподарських підприємств і навчальних закладів на вимогу військових комісаріатів сповіщення військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати або перешкода зазначених посадових осіб своєчасній явці громадян на збірні пункти чи призовні дільниці —

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, —

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211-5. Несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати

Несвоєчасне подання керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ і організацій, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власниками будинків у військові комісаріати і органи місцевого самоврядування, на які покладено ведення первинного обліку військовозобов'язаних і призовників, домових книг, карток реєстрації місця проживання і обліково-військових документів (військових квитків, посвідчень про приписку до призовних дільниць) на жильців, які є військовозобов'язаними або призовниками, для оформлення взяття на військовий облік або зняття з обліку, а також несповіщення їх про виклик у військові комісаріати -

тягнуть за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211-6. Неподання відомостей про військовозобов'язаних і призовників

Неподання відомостей про всіх військовозобов'язаних і призовників, визнаних інвалідами незалежно від групи інвалідності, посадовими особами медико-соціальних експертних комісій, на яких покладено обов'язок подавати такі відомості у військові комісаріати, -

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неподання посадовими особами державних органів реєстрації актів цивільного стану районним (міським) військовим комісаріатам відомостей про зміну військовозобов'язаними і призовниками прізвища, імені, по батькові про внесення до актових записів цивільного стану змін про дату і місце їх народження, а також про випадки реєстрації смерті військовозобов'язаних і призовників -

тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою або другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Конституція України
 2. Закон України Про військовий обов’язок і військову службу
 3. Закон України Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних
 4. Закон України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
 5. Закон України Про оборону
 6. Кримінальний кодекс України
 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення
 8. Кодекс законів про працю України
 9. Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу, затверджені Указом Президента України від 30.12.16р. № 582/2016
 10. Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.16р. № 921
 11. Перелік спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.10.94р. № 711
 12. Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.02р. №352
 13. Порядок бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.15р. № 45 дск
 14. Наказ Міністерства оборони України від 10.04.17р. № 206 «Про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу»
 15. Наказ Міністерства оборони України від 14.08.08р. № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України»
 16. Наказ Міністерства оборони України від 27.05.14р. №337 «Про затвердження тимчасових переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу та військовослужбовців-жінок і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців»
 17. Лист Міністерства соціальної політики від 25.12.13р. № 564/13/116-13
Web-адреса: kurilivka.kupyansk.info/news/id/11722 | Переглядів: 275Дата публікації: 09:45 30.11.2017
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Декларування доходів
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада