Сільський голова

Серпокрил Володимир Васильович

Рішення ІХ сесії УІІ скликання від 22.07.2016 року

Поділитися новиною:

Рішення ІХ сесії УІІ скликання від 22.07.2016 року

Про внесення змін до рішення сесії № 28 від 23 грудня 2015 року «Про сільський бюджет на 2016 рік» та додатків до нього ( зі змінами)

                                                          

                                                        

                                                            УКРАЇНА

КУРИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІХ  СЕСІЯ     VІІ  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 22   липня  2016  року                                                                ______

 

Про   внесення  змін   до    рішення

сесії  №  28  від  23  грудня  2015 року

«Про сільський бюджет на 2016 рік»

та  додатків  до  нього  ( зі змінами)

 

 

Відповідно до статті 77 пп.7;8 , статті 78 Бюджетного кодексу України  та керуючись статтею 26 п. 23; статтею 64 та 65 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” 

                                                                      сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

          1.Внести зміни до рішення сільської ради від 23 грудня 2015 року № 28 «Про 

   сільський бюджет  на 2016 рік та додатків до нього, виклавши його в новій редакції:

- доходи сільського бюджету у сумі 6836236грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 6662177грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 174059грн. ,в тому числі бюджет розвитку (спеціального фонду) бюджету у сумі 43860грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

       -  видатки сільського бюджету у сумі 7905370грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 5509664грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 2395706грн., в тому числі бюджет розвитку (спеціального фонду) бюджету у сумі 2265507грн., з них в тому числі капітальні видатки за рахунок коштів , що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1387600грн. за головними розпорядниками коштів, згідно з додатком №2 цього рішення,і тимчасовою класифікацією видатків та кредитування сільських бюджетів, згідно з додатком №3 цього рішення;

        - установити профіцит загального фонду бюджету у сумі -1152513грн., який складається з дефіциту джерелом покриття якого є залишок коштів бюджету Курилівської сільської ради станом на 01.01.2016 року в сумі 493827грн. та профіцит в сумі 1646340грн. напрямком використання якого є кошти , що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1646340грн. згідно з додатком № 7 цього рішення;

      - установити дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 2221647рн. , який складається з дефіциту джерелом покриття якого є залишок коштів бюджету Курилівської сільської ради станом на 01.01.2016 року в сумі 575307 грн., та профіцит в сумі 1646340грн. напрямком використання якого є кошти , що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1646340грн. в тому числі бюджет розвитку (спеціального фонду) бюджету у сумі 2221647грн  згідно з додатком № 7 цього рішення.

        2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  27000 грн.

 

3. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення:

- субвенція, що передається з бюджету сільської ради до районного бюджету у 2016 році на утримання об’єктів спільного користування в сумі – 771186грн.;

                     

- субвенція, що передається з бюджету сільської ради до бюджету міста у 2016 році на утримання об’єктів спільного користування в сумі – 6000грн.;

- інша субвенція , що передається з бюджету сільської ради до районного бюджету у 2016 році в сумі – 50485грн.;

- інша субвенція , що передається з бюджету розвитку (спеціального фонду бюджету) сільської ради до бюджету розвитку (спеціального фонду бюджету) районного бюджету у 2016 році в сумі – 19199грн.;

- інша субвенція , що передається з районного бюджету загального фонду  до загального фонду  бюджету сільської ради у 2016 році в сумі 1359500грн.

- інша субвенція , що передається з районного бюджету розвитку (спеціального фонду ) до  бюджету розвитку(спеціального фонду) сільської ради у 2016 році в сумі 40920грн

        - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих категорій в сумі 1387600грн.

 4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

5. Затвердити у складі видатків бюджету сільської ради  кошти на реалізацію місцевих програм у сумі  191353 грн. згідно з додатком №5 до цього рішення.

 

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Курилівській сільській раді, в особі сільського голови, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2016 рік згідно з додатком №6 до цього рішення.

Головним розпорядникам коштів сільського бюджету затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за спожиті енергоносії та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв.

 

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

  Джерелом формування загального фонду сільського бюджету у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів станом на 01.01.2016 року в сумі 997604 гривень згідно статті 14, 15 та 72 Бюджетного кодексу України.

 

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

              Джерелом формування спеціального фонду сільського бюджету у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів станом на 01.01.2016 року в сумі 812594гривень , в тому числі бюджет розвитку (спеціального фонду) бюджету в сумі 812594 грн. згідно статті 72 Бюджетного кодексу України.

      

        10. Затвердити перелік об’єктів , фінансування яких у 2015 році буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) бюджету згідно з додатком № 8 цього рішення.

11. Установити, що розпорядники коштів сільського бюджету беруть бюджетні зобов’язання у 2016 році  та здійснюють платежі  за загальним фондом тільки в межах бюджетних  асигнувань, встановлених кошторисами.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів сільського бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов'язань не здійснюються.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати та за спожиті енергоносії  розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом  не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних  установ ( крім захищених видатків), до погашення такої заборгованості.

12. Установити, що керівники бюджетних установ в 2016 році утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

      

      13. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

      14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань планування бюджету та фінансів   (К.В.Глушко ).

 

 

Курилівський сільський голова                               Серпокрил В.В.

 

с.Курилівка     Додаток 1            
      до рішення Курилівської сільської ради        
      "Про сільський  бюджет на 2016 рік"        
      ІХ сесія УІІ скликання № 127 від 22.07.2016р.        
Доходи сільський на 2016 рік        
          (грн.)        
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд        
Всього в т.ч. бюджет розвитку        
       
1 2 3 4 5 6        
10000000 Податкові надходження   3897077,00 3897077,00 0,00 0,00        
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 75800,00 75800,00 0,00 0,00        
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 72800,00 72800,00 0,00 0,00        
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 72800,00 72800,00 0,00 0,00        
13030000 Рентна плата за користування надрами 3000,00 3000,00 0,00 0,00        
13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 3000,00 3000,00 0,00 0,00        
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   1210955,00 1210955,00 0,00 0,00        
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1210955,00 1210955,00 0,00 0,00        
18000000 Місцеві податки 2610322,00 2610322,00 0,00 0,00        
18010000 Податок на майно 1030100,00 1030100,00 0,00 0,00        
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 1400,00 1400,00 0,00 0,00        
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 11620,00 11620,00 0,00 0,00        
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   133740,00 133740,00 0,00 0,00        
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   635300,00 635300,00 0,00 0,00        
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   32920,00 32920,00 0,00 0,00        
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   165120,00 165120,00 0,00 0,00        
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 50000,00 50000,00 0,00 0,00        
18050000 Єдиний податок   1580222,00 1580222,00 0,00 0,00        
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  66850,00 66850,00 0,00 0,00        
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  1020682,00 1020682,00 0,00 0,00        
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 492690,00 492690,00 0,00 0,00        
20000000 Неподаткові надходження   139642,00 18000,00 121642,00 2940,00     -3900,82  
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  8000,00 8000,00 0,00 0,00        
22090000 Державне мито   8000,00 8000,00 0,00 0,00        
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   300,00 300,00 0,00 0,00        
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   7700,00 7700,00 0,00 0,00        
24000000 Інші неподаткові надходження   12940,00 10000,00 2940,00 2940,00        
24060000 Інші надходження   10000,00 10000,00 0,00 0,00        
24060300 Інші надходження   10000,00 10000,00 0,00 0,00        
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 2940,00 0,00 2940,00 2940,00        
25000000 Власні надходження бюджетних установ   118702,00 0,00 118702,00 0,00     -3900,82  
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  118702,00 0,00 118702,00 0,00        
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  118702,00 0,00 118702,00 0,00        
50000000 Цільові фонди   11497,00 0,00 11497,00 0,00        
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   11497,00 0,00 11497,00 0,00        
40000000 Офіційні трансферти   2788020,00 2747100,00 40920,00 40920,00        
41000000 Від органів державного управління   2788020,00 2747100,00 40920,00 40920,00        
41030000 Субвенції   2788020,00 2747100,00 40920,00 40920,00        
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1387600,00 1387600,00 0,00 0,00        
41035000 Інші субвенції  1400420,00 1359500,00 40920,00 40920,00        
ВСЬОГО ДОХОДІВ   6836236,00 6662177,00 174059,00 43860,00     -3900,82  
                   
                   
  Секретар сільської ради     Тарасова О.О.        
                 


 

с.Курилівка                       Додаток №3      
                        до рішення курилівської сільської ради  
                        "Про сільський бюджет на 2016 рік"  
                        ІХ сесія УІІ скликання № 127 від 22 .07 2016р.
РОЗПОДІЛ
      видатків сільського бюджету на 2016 рік за головними розпорядниками коштів
                              (грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01     Сільські ради 5509664,00 5160093,00 2427362,00 544237,00 349571,00 2395706,00 130199,00 0,00 11497,00 2265507,00 2265507,00 7905370,00
  010116 0111 Органи місцевого самоврядування 1346134,00 1346134,00 850623,00 67474,00 0,00 46675,00 0,00 0,00 0,00 46675,00 46675,00 1392809,00
  070101 0910 Дошкільні заклади освіти 2161378,00 2161378,00 1249265,00 313856,00 0,00 196450,00 118702,00 0,00 0,00 77748,00 77748,00 2357828,00
  090000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 70000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00
  090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 70000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00
  100101 0610 Житлово-експлуатаційне господарство 336571,00 3800,00 0,00 0,00 332771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336571,00
  100202 0620 Водопровідно-каналізаційне господарство 16800,00 0,00 0,00 0,00 16800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16800,00
  100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 97553,00 97553,00 14860,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 97553,00
  110103 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 15300,00 15300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15300,00
  110204 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 643057,00 643057,00 312614,00 162907,00 0,00 471045,00 0,00 0,00 0,00 471045,00 471045,00 1114102,00
  150101 0490 Капітальні вкладення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1650840,00 0,00 0,00 0,00 1650840,00 1650840,00 1650840,00
  240000   Цільові фонди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11497,00 11497,00 0,00 11497,00 0,00 0,00 11497,00
  240900 0133 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11497,00 11497,00 0,00 11497,00 0,00 0,00 11497,00
  250323 0180 Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування 771186,00 771186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771186,00
  250380 0180 Інші субвенції 50485,00 50485,00 0,00 0,00 0,00 19199,00 0,00 0,00 0,00 19199,00 19199,00 69684,00
  250404 0133 Інші видатки 1200,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00
      Всього 5509664,00 5160093,00 2427362,00 544237,00 349571,00 2395706,00 130199,00 0,00 11497,00 2265507,00 2265507,00 7905370,00
                               
                               
  Секретар сільської ради           Тарасова О.О.            
                             


 

                            1                           2
  Додаток  4                                                      
  до рішення Курилівськьї сільської ради                                                  
  від 22 липня 2016 року № 127                                                    
  ІХ сесія VІІ скликання                                                      
                                                         
                                                         
Міжбюджетні трансферти між сільським бюджетом та іншими бюджетами на 2016рік                  
                                                         
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Субвенції, що передаються з бюджету сільської ради Субвенції, що передаються до бюджету  сільської ради
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
субвенція на утримання об'єктів спільного користування     250323 інші субвенції     250380 інші субвенції     250380 інші субвенції     41035000 41034500             Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - на газифікацію вул.Кавказької , с.Курилівка Куп’янського району    Всього  41035000            інші субвенції
Всього в тому числі: Всього в тому числі: Всього на співфінансування міні-проекту "Уроку англійської рівень високий-впевнений крок до Європи" для Новоосинівської ЗОШ І-ІІст. на придбання нової літератури для бібліотечних філій Куп’янської ЦБС     Всього   41035000 на утримання дошкільних навчальних закладів, всього 41035000  на утримання сільських будинків культури, клубів, всього   на співфінансування міні-проекту "Маленьким мешканцям-великої громади"на придбання комплекту дитячого майданчика для Новоосинівського ДНЗ (ясла -садок)"Дзвіночок"  
на утримання місцевої пожежної охорони на утримання дитячо-юнацької спортивної школи на підвіз учнів на харчування учнів 1-4 класів (крім пільговиків) та харчування учнів 5-11 класів пільговиків Курил. ліцею для проведення паспортизації кабінету комп’ютерної техніки з проведенням лабораторних та інструмен-тальних досліджень Подол.ЗОШ І-ІІІст.на поточний р-т освітлення спорт.зали - 20200грн ; на заміну вікон -13170грн на оплпту праці з нарахуваннями прцівникам ЗОШ  на поточний ремонт легкового автомобіля ЗАЗ 110206 для Лозівської АЗПСМ на утримання трудового архіву на співфінансування міні-проекту "Тепла школа.Крок третій" для Курилівського ліцею на пільговий проїзд окремих категорій громадян
2031900000 Районний бюджет 765186 80000 10000 60000 173236 8580 33370 400000   50485 36500 9761 4224 19199 11199 8000     1359500 1081100 278400       40920 40920  
Разом по бюджету сільської ради 765186 80000 10000 60000 173236 8580 33370 400000   50485 36500 9761 4224 19199 11199 8000     1359500 1081100 278400       40920 40920  
  Державний бюджет                                             1387600        
  Бюджет м.Куп"янськ 6000               6000                                    
                                                         
Всього 771186 80000 10000 60000 173236 8580 33370 400000 6000 50485 36500 9761 4224 19199 11199 8000     1359500 1081100 278400   1387600   40920 40920  
                                                         
                                                         
  Секретар сільської ради                       О.О.Тарасова                                            
     
        Додаток №5      
        до рішення Курилівської сільської ради
        від 22 липня 2016 року № 127     
        (ІХ сесія  VІI скликання)    
               
Перелік місцевих програм, які фінансуються за рахунок коштів сільського бюджету у 2016 році    
          грн.    
Код типової відомчої класифікації видатків / Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів /Назва коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди    
01 Курилівська сільська рада   191353   191353    
090412 Інші видатки на соціальний захист населення Програма соціального захисту населення Курилівської сільської ради на 2016 рік 70000   70000    
100203 Благоустрій міст,сіл та селищ Програма соціально-економічного розвитку території Курилівської сільської ради на 2016р. 97353   97353    
110103; 110204 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи/ Палаци і будинки  культури, клуби та інші заклади клубного типу Програма на виконання заходів по реалізації програм, не віднесених до зоходів розвитку на 2016 рік 24000   24000    
               
               
               
  Всього    191353   191353    
               
  Секретар сільської ради О.О.Тарасова        
             


 

 

          Додаток №6        
          до рішення Курилівської сільської  ради    
          від 22 липня 2016 року № 127    
          (ІХ сесія  VІI скликання)      
                     Ліміти        
            споживання енергоносіїв у натуральних показниках - по установах ,що фінансуються з бюджету сільської ради у 2016 році    
                   
  Ліміт споживання, в т.ч.     
№ п/п Управління теплопостачання,  Гкал. водопостачання та водовідведення м3. електроенергія  кВт/год. природний газ, м3. тверде паливо, тонн дрова, с/м    
1 Органи місцевого самоврядування     4201 6,9446        
2 Дошкільні навчальні заклади 101,8954 1280/1280 44800          
3 Клуби 76,0306   9600          
4 Цільові фонди     6000          
                   
  РАЗОМ 177,926 1280/1280 64601,0 6,9446 0,0 0,0    
                   
                   
  Секретар сільської ради     О.О.Тарасова      


 

 

 

 

Додаток № 7

до рішення Курилівської сільської ради

                                                                                                                                                                                                                                                                               від   22 липня  2016 р.№ 127

                                                                                                                                                           (ІХ сесія VІІ скликання)

 

Джерела фінансування  бюджету Курилівської сільської ради  на 2016 рік

 

 

 

 

Код

 

Назва

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом

 

Разом

У т.ч. бюджет
розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування

- 1152513

2221647

2221647

- 1069134

208100

На початок періоду

997604

812594

687912

1810198

 208200

На кінець періоду

503777

237287

112605

741064

 

Всього залишків коштів, спрямованих на видатки

493827

575307

575307

1069134

 

Всього за типом кредитора

-

-

-

-

400000

Фінансування за борговими операціями

-

-

-

-

602400

кошти , що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

- 1646340

+ 1646340

+ 1646340

0,00

208400

кошти , що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

- 1646340

+1646340

+1646340

0,00

604100

На початок періоду

-

-

-

-

604200

На кінець періоду

-

-

-

-

 

Всього за типом боргового зобов’язання

-

-

-

-

 

                                                        ( грн.)

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Додаток № 8

          до рішення  Курилівської сільської  ради

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        від   22 липня  2016р. № 127

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (ІХ сесія VІІ скликання)

Перелік об’єктів, видатки на які у 2016  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

Курилівської сільської ради

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації; тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом

видатків на поточний рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

001

Курилівська сільська рада

-

2121885

-

-

2265507

010116

Органи місцевого самоврядування

              Придбання ноубуків та комп’ютера для працівників сільської ради -33675грн., придбання комплекту меблів для кабінетів працівників апарату управління сільської ради а саме - заступника сільського голови та секретаря сільської ради 2комплекти х6500грн=13000грн.

 

-

-

-

46675

070101

Дошкільні навчальні заклади

              Співфінансування міні –проекту «Маленьким мешканцям великої громади» придбання комплекту  дитячого майданчика для Новоосинівського ДНЗ я/с «Дзвіночок»: кошти місцевого бюджету – 36828грн; кошти обласного бюджету -40920грн

-

-

-

77748

250380

Інші субвенції

             Співфінансування міні – проекту «Уроку англійської рівень високий –впевнений крок до Європи»  для Новоосинівської ЗОШ І-ІІст.

-

-

-

11199

250380

Інші субвенції

           Відділу культури і туризму - на придбання нової літератури для бібліотечних філій Куп’янської ЦБС

-

-

-

8000

110204

Клуби

На капітальний ремонт м’якої покрівлі клубу «Військове містечко» с.Курилів-ка Куп’янського р-ну ,Харківської області

471045

-

-

471045

150101

Капітальні вкладення

На будівництво вуличного освітлення по вул..Лозова та вул..Фестивальна с.Курилівка  Куп’янського району Харківської області

4500

-

-

4500

150101

Капітальні вкладення

Газифікація вул..Кавказької , с.Курилівка , Куп’янського району , в тому числі – субвенція з  державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій –  в сумі 1387600грн кошти місцевого бюджету  - залишок бюджету розвитку (спеціального фонду) станом на 01.01.2016року  в сумі  258740грн

1646340

-

-

1646340

 

Всього

-

2121885

-

-

2265507

 

  • Капітальні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, відображаються в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів загальною сумою.  

 

 

Секретар виконкому Курилівської сільської ради    ________________  О.О.Тарасова

 

 

                                       ЗМІНИ    

                    до  рішення ІІІ сесії УІІ скликання № 28 від 23 грудня 2015 року

                                            «Про сільський бюджет на 2016 рік»

                           на ІХ сесію VІІ скликання № 127 від 22 липня  2016 року

                                                на липень  місяць поточного року.

                              ДОХОДИ

                                       ВИДАТКИ

  Код доходів

     Найменування

Сума

   Код видатків

                 Найменування

  Сума

  (грн)

                                                             Загальний фонд    

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюд-етам на здійснення захо-дів щодо со-ціально-еко-номічного розвитку ок-ремих  категорій( на га-зифікацію вулиці Кав-казької с.Курилівка Куп’янського  району Харківської області)

1387600

 

 

 

208400

602400

Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих  кате-горій   , що передають –ся з загального фонду бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду) - на газифікацію вулиці Кавказької с.Ку-рилівка Куп’янського  району Харківської об-ласті

1387600

 

 

 

 

За рахунок зменшення обсягу фінансування на інші функції бюджету

 

100101

«Житлово-експлуатаційне господарство»

           КЕКВ 2240

      липень - 108384

-108384

 

 

 

100101

«Житлово-експлуатаційне господарство»

КП «Новоосинівському ВУЖКГ»

- на поточний ремонт  м’якої покрівлі нежитлової будівлі гуртожитку, загальною пло-щею 371,8кв.м., що розташо-ване за адресою: Харківська область, Куп’янський район, вул.Молодіжна, будинок №-

           КЕКВ 2610

      липень + 108384

108384

208200

208400

602200

602400

Кошти , що передають –ся з загального фонду бюджету за рахунок  за - лишку коштів станом на 01.01.2016р. до бюджету розвитку (спеціального фонду) - на газифікацію вулиці Кавказької с.Ку-рилівка Куп’янського  району Харківської об-ласті

258740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД     

208400

602400

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих  кате-горій  , що передається з загального фонду бюд-жету - до бюджету роз-витку   (спеціального фонду)  - на газифікацію вулиці Кавказької с.Курилівка Куп’янсь-кого  району Харківсь-кої області

1387600

150101

«Капітальні вкладення»

- на газифікацію вулиці Кав-казької с.Курилівка Куп’янсь-кого  району Харківської об-ласті

               КЕКВ   3122

      серпень  + 1387600

1387600

 

 

 

 

 

 

208400

602400

 

За рахунок коштів , що передаються з залишку коштів загального фон-ду бюджету станом на 01.01.2016р. до бюджету розвитку (спеціального фонду) -на газифіацію вулиці Кавказької с.Ку-рилівка Куп’янського  району Харківської об-ласті

258740

150101

«Капітальні вкладення»

- на газифікацію вулиці Кав-казької с.Курилівка Куп’янсь-кого  району Харківської об-ласті

               КЕКВ   3122

           серпень  + 258740

258740

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер                                   Л.А.Пономарьова    

 

 

 

Web-адреса: kurilivka.kupyansk.info/news/id/8533 | Переглядів: 168Дата публікації: 15:45 22.07.2016
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Декларування доходів
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада