Сільський голова

Серпокрил Володимир Васильович

Документація конкурсних торгів

Поділитися новиною:

Документація конкурсних торгів

Закупівля "Газифікація вулиці Кавказської села Курилівка Купянського району Харківської області"

 

Курилівська сільська рада   Куп’янського району   Харківської області

 

Подпись: «ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням комітету з конкурсних торгів
«19» липня 2016 року

Голова комітету з конкурсних торгів
_________ /  В. В. Серпокрил /
м.п.

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

на закупівлю -

 

  “Газифікація вулиці Кавказької села Курилівка, Куп’янського району, Харківської області (код ДК 016:2010  -  42.21.2 Будівництво трубопроводів для транспортування рідин і газів та споруд на них, код ДК 021:2015 -   45231000-5 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач)”

 

Процедура закупівлі: ВІДКРИТІ ТОРГИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 рік

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ -

ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

Розділ І. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

2. Інформація про замовника торгів

- повне найменування

- місцезнаходження

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

3. Інформація про предмет закупівлі

- найменування предмета закупівлі

- вид предмета закупівлі

- місце, кількість, обсяг поставки товарів

- строк поставки товарів

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація  про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

7. Інформація про мову (мови), якою  (якими)  повинні бути складені  пропозиції конкурсних торгів.

Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

Розділ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)

9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1.Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів

-  спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

-  місце подання пропозицій конкурсних торгів

-  кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

-   місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

-   дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація 

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Розділ VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

 

ДОДАТКИ документації конкурсних торгів:

ДОДАТОК 1. Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону; вимоги, встановлені статтею 17 Закону.

ДОДАТОК 2. Технічні вимоги (Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі).

ДОДАТОК 3. Форма «Пропозиція конкурсних торгів».

ДОДАТОК 4. Форма «Основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю».

ДОДАТОК 5. Форма «Відомості про учасника».

 

 

 

 

 

 

 

I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (від 10.04.2014 року № 1197-VII) (із змінами) (далі – Закон).

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів

 

повне найменування

Курилівська сільська рада   Куп’янського району   Харківської області

місцезнаходження

63728, Харківська обл., Куп'янський р-н, с. Курилівка, вул. Лозова, 1.

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Серпокрил Володимир Васильович –  Курилівський сільський голова, голова комітету з конкурсних торгів; 63728, Харківська обл., Куп'янський р-н, с. Курилівка, вул. Лозова, 1., тел.: (05742) 79-211 , e-mail: kuril_silrada@ukr.net.

3. Інформація про предмет закупівлі

 

найменування предмета закупівлі

Газифікація вулиці Кавказької села Курилівка, Куп’янського району, Харківської області (код ДК 016:2010  -  42.21.2 Будівництво трубопроводів для транспортування рідин і газів та споруд на них, код ДК 021:2015 -   45231000-5 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач)”

вид предмета закупівлі

Роботи

місце, обсяг виконання робіт

Місце виконання робіт: 63728, Харківська обл., Куп'янський р-н, с. Курилівка, вулиця Кавказька.

(Обсяг виконання робіт наведено в ДОДАТКУ 2 документації конкурсних торгів)

строк виконання робіт

  протягом 2016  року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

 

Ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконання всіх видів робіт, передбачених в технічних вимогах документації конкурсних торгів Замовника. Ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника повинна бути розрахована відповідно до національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

В ціні пропозиції конкурсних торгів Учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями.

До ціни пропозиції конкурсних торгів мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат:

Розрахунок заробітної плати

Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів)

Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів.

Розрахунок загальновиробничих витрат

Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Розрахунок прибутку.

Ціна пропозиції конкурсних торгів повинна бути чітко визначена. Ціну пропозиції конкурсних торгів слід визначати відповідно до вимог проекту щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічною експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

Розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів має бути наданий у друкованому вигляді та на магнітному носії у програмному комплексі АВК-5, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням Замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Усі документи, що мають відношення до цінової пропозиції, та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою.

Документи та довідки, які вимагаються, видані учаснику держорганами, підприємствами, закладами та організаціями, що мають юридичну силу на території України, мають бути складені українською мовою.

Якщо в складі цінової пропозиції надається документ, що складений на іншій, ніж українська мова, він повинен бути перекладений українською мовою та переклад (або справжність підпису перекладача) засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. 

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10  Закону.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) та учасників, які подають пропозицію конкурсних торгів в електронному вигляді в разі використання електронних засобів

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та в запечатаному конверті.

Пропозиція конкурсних торгів має бути скріплена печаткою*.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасники процедури закупівлі подають пропозиції конкурсних торгів щодо предмета закупівлі вцілому.

Пропозиція конкурсних торгів може подаватися в електронному вигляді в разі використання електронних засобів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується оригіналом виписки з протоколу засновників, копією наказу про призначення, оригіналом або нотаріально завіреною копією довіреності, оригіналом або нотаріально завіреною копією доручення або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів пропозиції конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:

повне найменування і місцезнаходження замовника;
назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (код за ЄДРПОУ, ідентифікаційний код), номери контактних телефонів;

маркування: «Не відкривати до 19 cерпня 2016 року до 10 год 00 хв.» (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів).

Якщо конверти, що містять пропозицію конкурсних торгів, не оформлені, не запечатані та не промарковані відповідно до вимог документації конкурсних торгів, замовник не несе відповідальності за передчасне розкриття конвертів, їх втрату або запізнення, збереження форми та змісту пропозиції конкурсних торгів до моменту її офіційного розкриття. 

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

-  документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником (технічна специфікація (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі), підписана Учасником форма «Технічні вимоги», відповідно до Додатку 2 документації конкурсних торгів, а також документи, що є підтвердженням ціни пропозиції конкурсних торгів Учасника, а саме:

договірна ціна;

локальний кошторис;

відомості матеріально-технічних ресурсів;

розрахунки до договірної ціни згідно вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 у паперовому вигляді за підписом уповноваженої особи Учасника);

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям;

- проекту договору про закупівлю, що має обов’язково містити істотні умови договору, визначені в цій документації;

- календарного плану виконання робіт;   

- інших документів, передбачених відповідними розділами та додатками документації конкурсних торгів.

 

Примітки:

Якщо учасник не подав у складі своєї пропозиції документи, які не передбачені чинним законодавством для нього або за інших причин (у передбачених законодавством випадках), а вони вимагаються документацією конкурсних торгів, він повинен надати щодо цього письмове пояснення.

Пропозиція конкурсних торгів повинна мати реєстр наданих документів.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

Учасник - нерезидент повинен надати документи, що вимагаються замовником, з урахуванням особливостей законодавства його країни походження. У разі відсутності аналогів зазначених документів учасник-нерезидент повинен надати лист з поясненням відсутності ненаданого документа.

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, та підготовлені безпосередньо учасником повинні містити дату створювання документу та реєстраційний номер.

Допущення учасником формальних (несуттєвих) помилок, не призведе до відхилення Замовником його пропозиції.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме - відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки, та інші несуттєві помилки, які за рішенням комітету з конкурсних торгів не впливають на зміст пропозиції.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не передбачено.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються (залишаються) дійсними протягом 95 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

відхилити таку вимогу;

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям згідно із законодавством зазначено в Додатку 1 документації конкурсних торгів.

 

Вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників (переможця) встановленим вимогам згідно із законодавством зазначено в Додатку 1 документації конкурсних торгів.

Частиною першою та другою статті 16 Закону передбачено -

Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

Частиною першою та другою статті 17 Закону передбачено -

1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

1) він має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

1-1) відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону; {З моменту початку функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, пункт 1-1 частини першої статті 17 буде діяти в редакції Закону № 679-VIII від 15.09.2015 - див. пункт 1 розділу II}

{Частину першу статті 17 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом № 1700-VII від 14.10.2014, з урахуванням змін, внесених Законом № 198-VIII від 12.02.2015}

2) службову (посадову) особу учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) суб’єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

4) фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;

7) учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

8) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником (учасником попередньої кваліфікації);

{Частину першу статті 17 доповнено пунктом 8 згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015}

9) юридична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.

{Частину першу статті 17 доповнено пунктом 9 згідно із Законом № 679-VIII від 15.09.2015}

2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо:

1) учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

3) учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

Інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону, надається в довільній формі.

Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 1-1, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої статті 17 Закону надається лише переможцем процедури закупівлі.

Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів  з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону.

Документи повинні надаватись за адресою замовника, за місцем подання пропозиції конкурсних торгів. Документи повинні надаватись з реєстром наданих документів із зазначенням дати подання, з посиланням на сторінки, бути зброшурованими, мати нумерацію сторінок, містити підпис уповноваженої посадової особи переможця процедури закупівлі, а також відбитки печатки (у разі наявності), крім оригіналів документів, виданих переможцю іншими організаціями (підприємствами, установами) та копій документів завірених нотаріально.

Замовник не вимагає від учасника документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої статті 17 Закону, а також інформацію, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати  в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником (технічні вимоги наведені в Додатку № 2 до  документації конкурсних торгів).

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля. Учасник повинен додатково підтвердити інформацію (довідка, складена учасником в довільній формі) про дотримання заходів із захисту довкілля.

8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)

У разі закупівлі робіт або послуг учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.

З інформацією про субпідрядників, у разі їх залучення, обов’язково додаються  завірена копія ліцензії з додатками, дійсні на дату розкриття, документ з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (витяг) з терміном формування не більше 30 днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (в паперовій або електронній  формах).

У разі якщо Учасник не планує залучити до виконання робіт як субпідрядника, Учасник про це надає довідку у довільній формі.

9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Закупівля здійснюється стосовно предмету закупівлі в цілому.

10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання .

Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

 

Примітки:

повідомлення учасника про зміни або відкликання пропозиції конкурсних торгів готується, запечатується, маркується та відправляється у конвертах, додатково позначених «Зміни до пропозиції конкурсних торгів» або «Відкликання пропозиції конкурсних торгів» відповідно;

заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів може також надсилатися засобами зв'язку, але з наступним наданням або надсиланням письмового підтвердження із поштовим штемпелем, не пізніше кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

 

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

 

 

 

 

Особисто, поштою або електронною поштою (у разі подання у формі електронного документа)

 

Примітка:

спосіб подання пропозиції конкурсних торгів учасник обирає самостійно відповідно до чинного законодавства та забезпечує її своєчасне отримання замовником.

місце подання пропозицій конкурсних торгів

кабінет сільського голови, вул. Лозова, 1, с. Курилівка, Куп'янський р-н, Харківська обл., 63728.

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

 

 

 19.08.2016 року до  09 год. 00 хв.

 

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

 

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

 

 

кабінет сільського голови, вул. Лозова, 1, с. Курилівка, Куп'янський р-н, Харківська обл., 63728.

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

19.08.2016 року о  10 год. 00 хв.

 

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уп(Нет темы)овноважені представники громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується оригіналом виписки з протоколу засновників, копією наказу про призначення, оригіналом або нотаріально завіреною копією довіреності, оригіналом або нотаріально завіреною копією доручення або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів (копія такого документу обов’язково надається в складі пропозиції конкурсних торгів).

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника (копія такого документу обов’язково надається в складі пропозиції конкурсних торгів).

Конверти, позначені «Зміни до пропозиції конкурсних торгів», відкриваються та прочитуються в першу чергу. Пропозиції конкурсних торгів, за якими було подане повідомлення про «Відкликання пропозиції конкурсних торгів», не відкриваються.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.

На вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій статті 27 Закону, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Критерії та методика оцінки:

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі єдиного критерію – ціна (100 % - 100 балів).

Оцінка здійснюється вцілому.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:

Методика оцінки

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином.

Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів.

Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл  = (Ц min/Ц обчисл)*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Ц min  - найнижча ціна;

Ц обчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».

У випадку однакового значення показника за критерієм «Ціна», переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів. 

За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом, та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються замовником відповідно до такого порядку:

а) у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами (прописом), сума літерами є визначальною;

б) у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю та кількості, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується;

в) якщо на погляд замовника в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, у такому випадку підсумкова ціна є визначальною, а ціна  за одиницю відповідним чином коригується;

г) при розходженні між підсумковою ціною пропозиції, зазначеної у пропозиції конкурсних торгів та отриманою шляхом додавання елементів ціни, і підсумковою ціною пропозиції, отриманою при перевірці пропозиції шляхом додавання елементів ціни, визначальною є фактична сума ціни пропозиції, отримана шляхом додавання елементів ціни.

Учасник повинен подати в складі пропозиції конкурсних торгів інформацію (довідка, складена учасником в довільній формі), де зазначено прізвище, ім’я та по батькові, а також контактні телефони особи, до якої можна звертатись з приводу виправлення арифметичної помилки, в разі її виявлення замовником.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація

1. Учасник процедури закупівлі повинен в складі пропозиції конкурсних торгів додатково надати:

- пропозицію конкурсних торгів (форма наведена в ДОДАТКУ 3 документації конкурсних торгів);

- основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю (форма наведена в ДОДАТКУ 4 документації конкурсних торгів);

- відомості про учасника (форма наведена в ДОДАТКУ 5 документації конкурсних торгів);

- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (учасник має право надавати документи, видані в паперовому вигляді або сформовані в електронній формі (відтворені на папері) відповідно до чинного законодавства);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (картки фізичної особи – платника податків) (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців);

- копію паспорту (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців);

- копію витягу з реєстру платника податку на додану вартість або копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (у передбачених законодавством випадках) (для юридичних осіб);
- копію витягу з реєстру платника єдиного податку або копію свідоцтва платника єдиного податку (у передбачених законодавством випадках) (для фізичних осіб-підприємців);

- інформацію (довідка, складена учасником в довільній формі) про службових (посадових) осіб учасника, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (для юридичних осіб, для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців);

- нотаріально завірена копія ліцензії на будівельну діяльність з додатком,  що дійсна на момент розкриття (у передбачених законодавством випадках) (для юридичних осіб, для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців);

- інші документи, передбачені відповідними розділами та додатками документації конкурсних торгів.

2. Усі інші питання, які не передбачені цією документацією, регулюються чинним законодавством.

3. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції несе учасник.

4. Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.

5. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

6. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, зокрема витрати, пов’язані із укладанням договору, у тому числі й ті, що пов’язані із його нотаріальним посвідченням. Зазначені витрати сплачуються Учасником за рахунок його власного прибутку.

Учасник самостійно несе відповідальність за формування ціни пропозиції та формує ціну у відповідності до вимог чинного законодавства.

 7. Замовником при  здійсненні державних закупівель враховано вимоги Закону України «Про санкції», Указу Президента України № 549/2015 від 16 вересня 2015 року «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», а саме - 
замовник не здійснює державні закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державні закупівлі у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом.
Якщо учасником торгів подано пропозицію конкурсних торгів, але до нього застосовано такі санкції, його пропозиція відхиляється замовником.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги в разі:

відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;

скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Основні умови, які будуть обов’язково включені до договору про закупівлю зазначено в Додатку 4 документації конкурсних торгів.

 

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

 

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі.

 

Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

 

Договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 Закону, а також у разі його укладення з порушенням строків, передбачених абзацами третім, четвертим частини другої статті 31, абзацом четвертим частини п’ятої статті 36 та абзацом другим частини третьої статті 39 Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.

 

ДОДАТОК 1

 

Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону; вимоги, встановлені статтею 17 Закону

 

Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям -

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

1.1. Довідка, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (наявність у Учасника машин, механізмів, приладів, інструментів тощо, необхідних для виконання робіт, що є предметом закупівлі) за формою, наведеною нижче:

№ п/п

Найменування обладнання та механізмів  

Кількість, шт.

1. Власна техніка

 

2. Техніка, яку планується орендувати

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

2.1. Довідка у довільній формі, яка повинна містити інформацію щодо:

  • кількості працівників, які будуть виконувати роботи, що є об’єктом торгів з зазначенням ПІБ;
  • кваліфікації працівників, які будуть виконувати роботи;
  • досвіду роботи працівників.

3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:

3.1. Довідка, у довільній формі, про виконання аналогічних договорів (аналогічні за предметом закупівлі) (обов’язково зазначити найменування та адресу замовників, предмет договору, строки виконання робіт, номер і дату укладених договорів);

3.2. Копії аналогічних договорів, що наведені в довідці про виконання аналогічних договорів, засвідчені учасником.

4. Наявність фінансової спроможності:

4.1. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки, виданої з банківської установи (банківських установ), у якому (яких) відкрито рахунок (рахунки) в учасника, про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, виданої станом не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (для юридичних осіб та фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців).

4.2. Копія балансу (звіту про фінансовий стан) за останній звітній період (для юридичних осіб).

4.3. Копія звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за останній звітній період (для юридичних осіб).

4.4. Копія звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) або звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) за останній звітній період (для юридичних осіб).

4.5. Копія податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця за останній звітній період (у передбачених законодавством випадках) (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців).

 

Примітка:

- у разі, якщо учасник не подає звіт про рух грошових коштів (за прямим методом/ за непрямим методом), він повинен надати в складі пропозиції конкурсних торгів щодо цього підтвердження з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України про те, що його фінансова звітність не містить звіту про рух грошових коштів (за прямим методом/ за непрямим методом) (для юридичних осіб);

- учасник повинен подати лист з інформацією, яким для нього є останній звітній період по поданню фінансової звітності -

балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів (за прямим методом/ за непрямим методом) (для юридичних осіб);

податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців).

Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.

 

Документи, які повинен надати учасник торгів, що підтверджують відсутність передбачених Законом підстав для відмови в участі у торгах згідно ст.17 Закону

1.Інформація (довідка або гарантійний лист) в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі наявності) про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (для юридичних осіб).

2. Інформація (довідка або гарантійний лист) в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі наявності) про те, що юридична особа, яка є учасником, має антикорупційну програму чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону (Закону України «Про запобігання корупції») або інформація в довільній формі про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, коли вони не є обов’язковими відповідно до закону (для юридичних осіб).

3. Інформація (довідка або гарантійний лист) в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі наявності) про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (для юридичних осіб та фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців).

4. Інформація (довідка або гарантійний лист) в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі наявності) про те, що учасник (суб’єкт господарювання) протягом останніх трьох років він не був притягнений до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (для юридичних осіб та фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців).

5. Інформація (довідка або гарантійний лист) в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі наявності) про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців).

6. Інформація (довідка або гарантійний лист) в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі наявності) про те, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

7. Інформація (довідка або гарантійний лист) в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі наявності) про те, що учасника не визнано в установленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

8. Інформація (довідка або гарантійний лист) в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі наявності) про те, що у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців наявна інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи-резидента України, яка є учасником (у разі якщо учасник не повинен подавати відповідно до законодавства таку інформацію, він надає лист-пояснення в довільній формі і зазначає законодавчі підстави неподання такої інформації) (для юридичних осіб).

9. Інформація (довідка або гарантійний лист) в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі наявності) про те, що учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

10. Інформація (довідка або гарантійний лист) в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (за наявності) про те, що учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту (для юридичних осіб).

11. Інформація (довідка або гарантійний лист) в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі наявності) про те, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах (для юридичних осіб та фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців).

 

Документи, які повинен надати переможець торгів, що підтверджують відсутність передбачених Законом підстав для відмови в участі у торгах згідно ст.17 Закону -

1. Копія документа (документального підтвердження згідно із законодавством) того, що відомості про юридичну особу, яка є переможцем, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (у разі якщо переможець не повинен або не може подати відповідно до законодавства такий документ, він надає лист-пояснення в довільній формі і зазначає законодавчі підстави неподання такого документа) (для юридичних осіб).

2. Копія антикорупційної програми переможця* (для юридичних осіб).

3. Копія наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи* (для юридичних осіб).

* Зазначені документи переможець подає у випадку, якщо необхідність їх наявності та затвердження в переможця передбачена ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції». У разі якщо переможець відповідно до норм чинного законодавства або переможець-нерезидент відповідно до норм законодавства країни реєстрації не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних документів, то такий переможець надає лист-пояснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання таких документів.

4. Оригінал або нотаріально завірена копія документа, виданого Уповноваженим органом (Міністерство юстиції України, його відповідні структурні підрозділи, територіальні органи) про те, що службову (посадову) особу переможця, яку уповноважено переможцем представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є переможцем, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (для юридичних осіб та фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців).

Документ повинен бути виданий не більше тридцятиденної давнини відносно дати оприлюдненого на веб-порталі акцепту пропозиції.

5. Оригінал або нотаріально завірена копія документа, виданого Уповноваженим органом (МВС України, його відповідні структурні підрозділи, територіальні органи) про те, що фізична особа, яка є переможцем, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців).

Документ повинен бути виданий не більше тридцятиденної давнини відносно дати оприлюдненого на веб-порталі акцепту пропозиції.

6. Оригінал або нотаріально завірена копія документа, виданого Уповноваженим органом (МВС України, його відповідні структурні підрозділи, територіальні органи) про те, що службова (посадова) особа переможця, яку уповноважено переможцем представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

Документ повинен бути виданий не більше тридцятиденної давнини відносно дати оприлюдненого на веб-порталі акцепту пропозиції.

7. Копія документа (довідки або витягу) про відсутність учасника в Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, виданого Міністерством юстиції України (відповідні структурні підрозділи Міністерства юстиції України, територіальні органи, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства) (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

Документ повинен бути сформований не більше тридцятиденної давнини відносно дати оприлюдненого на веб-порталі акцепту пропозиції [учасник має право надавати документи, видані в паперовому вигляді або сформовані в електронній формі (відтворені на папері) відповідно до чинного законодавства].

8. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів), що контролюються територіальними органами Державної фіскальної служби України, дійсної на момент його подання (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

 

 

У разі неподання переможцем торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону, замовник акцептує наступну найбільш економічно вигідну пропозицію відповідно до частини 3 ст. 31 Закону.

Якщо на момент подання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону і які вимагаються замовником в документації конкурсних торгів, будуть міститись у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, то такий переможець може замість таких документів надати лист-пояснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання таких документів та адреси відповідних сайтів.

ДОДАТОК 2

Технічні вимоги

(Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

на закупівлю робіт -

 

 “Газифікація вулиці Кавказької села Курилівка, Куп’янського району, Харківської області (код ДК 016:2010  -  42.21.2 Будівництво трубопроводів для транспортування рідин і газів та споруд на них, код ДК 021:2015 -   45231000-5 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач)”

 

 

№ п/п

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

 
 
 

1

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

Раздел № 1 Земляные работы

 

 

 

1

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
[траншей прямоугольного сечения]

1000м3

3,489

 

2

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
[Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом]

100м3

3,4

 

3

Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 1

1000м3

3,6

 

 

Раздел № 2 Строительство газопровода

 

 

 

4

Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 250 мм

1 км трубопровода

3,5

 

5

Огрунтовка металлических поверхностей  трубы за один раз грунтовкой ЭП-057

100м2

0,024

 

6

Окраска металлических огрунтованных поверхностей  трубы эмалью УРФ-1128

100м2

0,024

 

7

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм

1 фланец

2,0

 

 8

Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм

1 задвижка (или клапан обратный)

1,0

 

 9

Изготовление опор

т

0,04

 

10

Копание ям для стоек и столбов вручную без креплений, без откосов, глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2

100м3

0,0013

 

11

Укладка бетонной смеси в отдельные конструкции вручную, объем конструкции до 0,5 м3, способ уплотнения вручную

100 м3 бетона или железобетона в деле

0,00125

 

12

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-057

100м2

0,0025

 

13

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью УРФ-1128

100м2

0,0025

 

14

Продавливание без разработки грунта [прокол] на длину до 10 м труб диаметром 150 мм

100 м продавливания

0,1

 

15

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 133 мм

1 км трубопровода

0,01

 

16

Продавливание без разработки грунта [прокол] на длину до 30 м труб диаметром 273 мм

100 м продавливания

0,25

 

17

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 273 мм

1 км трубопровода

0,025

 

18

Заделка битумом и прядью смоляной концов футляра диаметром 800 мм

1 футляр

8,0

 

19

Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 350 мм

1 км трубопровода

0,002

 

20

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 325 мм

1 км трубопровода

0,002

 

21

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм с пневматическим испытанием

1000м

1,925

 

22

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с пневматическим испытанием, внешний диаметр 110 мм

1 км трубопровода

0,284

 

23

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с пневматическим испытанием, внешний диаметр 140 мм

1 км трубопровода

0,224

 

24

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с пневматическим испытанием, внешний диаметр 200 мм

1 км трубопровода

1,23

 

25

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с пневматическим испытанием, внешний диаметр 225 мм

1 км трубопровода

0,301

 

26

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 159 мм, 133 мм

100 м трубы, уложенной в футляр

0,31

 

27

Покрытие  газопровода, проложенных в траншее, сигнальной лентой

100 м тр

39,65

 

28

Устройство контрольной трубки

шт

1,0

 

29

Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2] под газом со снижением давления, диаметр газопровода 200 мм

шт

1,0

 

 

Матеріали

 

 

 

1

 Асбестовый картон общего назначения [КАОН-1], толщина 4 и 6 мм
 [80,0км; 486,20 грн/т * 1,15 т]

т

0,0006

 

2

 Ацетилен газообразный технический
 [80,0км; 332,97 грн/т * 0,019 т]

м3

0,0348

 

3

 Ацетон технический, I сорт
 [80,0км; 332,97 грн/т * 1,49 т]

т

0,000027

 

4

 Бензин авиационный Б-70
 [80,0км; 332,97 грн/т * 1,13 т]

т

0,00336

 

5

 Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
 [80,0км; 384,46 грн/т * 1,03 т]

т

0,06

 

6

 Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10
 [80,0км; 384,46 грн/т * 1,03 т]

т

0,001111

 

7

 Болты с гайками и шайбами, диаметр 20-22 мм
 [80,0км; 229,43 грн/т * 1,12 т]

т

0,0025

 

8

 Брезент
 [80,0км; 229,43 грн/т * 0,01 т]

10м2

0,0012

 

9

 Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт
 [80,0км; 264,82 грн/т * 0,61 т]

м3

0,73546

 

10

 Бумага оберточная листовая
 [80,0км; 486,20 грн/т * 0,043 т]

1000м2

0,06011

 

11

 Глина шамотная
 [80,0км; 228,99 грн/т * 0,001 т]

кг

102,0

 

12

 Гравий баритовый
 [80,0км; 326,65 грн/т * 0,6 т]

м3

0,05

 

13

 Грунтовка ЭП-057
 [80,0км; 332,97 грн/т * 1,11 т]

т

0,001113

 

14

 Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм, III сорт
 [80,0км; 264,82 грн/т * 0,61 т]

м3

0,012

 

15

 Заглушки из полиэтилена диам. 75 мм для терморезисторной сварки ПЕ труб
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,001 т]

шт

4,0

 

16

 Заглушки из полиэтилена диам. 90 мм для терморезисторной сварки ПЕ труб
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,002 т]

шт

1,0

 

17

 Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем  , диаметр 200 мм
 [80,0км; 310,14 грн/т * 0,168 т]

шт

1,0

 

18

 Кирпич керамический одинарный полнотелый, размеры 250х120х65 мм, марка М100
 [80,0км; 190,59 грн/т * 3,75 т]

1000шт

0,06

 

19

 Кислород технический газообразный
 [80,0км; 332,97 грн/т * 0,0124 т]

м3

1,66125

 

20

 Ковер
 [80,0км; 207,19 грн/т * 0,03 т]

шт

1,0

 

21

 Колена из полиэтилена диам. 110 мм/45 град. для терморезисторной сварки сварки ПЕ труб
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,0014 т]

шт

3,0

 

22

 Колена из полиэтилена диам. 140/45 град. для сварки ПЕ труб "Встык"
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,001 т]

шт

3,0

 

23

 Колена из полиэтилена диам. 160 мм/45 град
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,004 т]

шт

4,0

 

24

 Колена из полиэтилена диам. 160 мм/90 град. для сварки ПЕ труб
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,004 т]

шт

4,0

 

25

 Колена из полиэтилена диам. 225 мм/45 град
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,004 т]

шт

2,0

 

26

 Колена из полиэтилена диам. 225 мм/90 град
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,004 т]

шт

1,0

 

27

 Колена из полиэтилена диам. 75 мм/90 град. для терморезисторной сварки ПЕ труб
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,0003 т]

шт

11,0

 

28

 Колена из полиэтилена диам. 90 мм/90 град. для терморезисторной сварки ПЕ труб
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,0007 т]

шт

2,0

 

29

 Колена из полиэтилена диам. 90/45 град для терморезисторной сварки
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,002 т]

шт

11,0

 

30

 Круги армированные абразивные зачистные, диаметр 180х6 мм
 [80,0км; 207,19 грн/т * 0,00084 т]

шт

0,857494

 

31

 Ксилол нефтяной, марка А
 [80,0км; 332,97 грн/т * 1,01 т]

т

0,00014

 

32

 Лента сигнальная "Осторожно ГАЗ" с проволкой
 [80,0км; 229,43 грн/т * 0,00006 т]

м

3 965,0

 

33

 Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см
 [80,0км; 264,82 грн/т * 0,71 т]

м3

0,00935

 

34

 Мастика битумно-резиновая кровельная
 [80,0км; 332,97 грн/т * 1,13 т]

т

0,27855

 

35

 Муфты из полиэтилена диам. 110 мм для терморезисторной сварки ПЕ труб
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,003 т]

шт

3,0

 

36

 Муфты из полиэтилена диам. 75 мм для терморезисторной сварки ПЕ труб
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,0015 т]

шт

8,0

 

37

 Муфты из полиэтилена диам. 90 мм для терморезисторной сварки ПЕ труб
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,002 т]

шт

12,0

 

38

 Отвердитель N3
 [80,0км; 332,97 грн/т * 1,26 т]

т

0,00008

 

39

 Отводы гнутые под углом 90 град. из стали марки 20, радиус кривизны 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], диаметр условного прохода 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм
 [80,0км; 229,43 грн/т * 0,0152 т]

шт

1,0

 

40

 Переходники редукционные из полиэтилена диам. 110/75 мм для терморезисторной сварки ПЕ труб
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,0034 т]

шт

1,0

 

41

 Переходники редукционные из полиэтилена диам. 110/90 мм для терморезисторной сварки ПЕ труб
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,0034 т]

шт

3,0

 

42

 Переходники редукционные из полиэтилена диам. 140/110 мм
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,0001 т]

шт

2,0

 

43

 Переходники редукционные из полиэтилена диам. 160/110 мм  сварки ПЕ труб
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,0001 т]

шт

1,0

 

44

 Переходники редукционные из полиэтилена диам. 160/140 мм для ПЕ труб
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,002 т]

шт

1,0

 

45

 Переходники редукционные из полиэтилена диам. 225/160 мм
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,01 т]

шт

2,0

 

46

 Переходники редукционные из полиэтилена диам. 90/75 мм для терморезисторной сварки ПЕ труб
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,0034 т]

шт

2,0

 

47

 Пластина резиновая рулонная вулканизованная
 [80,0км; 207,19 грн/т * 0,00126 т]

кг

0,2

 

48

 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
 [80,0км; 207,19 грн/т * 1,12 т]

т

0,023319

 

49

 Пропан-бутан технический
 [80,0км; 332,97 грн/т * 0,01856 т]

м3

0,23412

 

50

 Прядь смоляная
 [80,0км; 207,19 грн/т * 0,00102 т]

кг

23,52

 

50

 Резина листовая вулканизованная цветная
 [80,0км; 207,19 грн/т * 0,00126 т]

кг

9,61

 

52

 Смазка, солидол жировой "Ж"
 [80,0км; 332,97 грн/т * 1,28 т]

т

0,001488

 

53

 Соединение ПЕ/СТАЛЬ в газовых сетях  225/219 мм
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,002 т]

шт

1,0

 

54

 Ткань мешочная
 [80,0км; 486,20 грн/т * 0,004 т]

10м2

0,01127

 

55

 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный, марка ТГ-350
 [80,0км; 338,73 грн/т * 0,0007 т]

м2

0,847

 

56

 Тройник из полиэтилена 160/110 мм
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,0001 т]

шт

1,0

 

57

 Тройник равнопроходной для терморезисторной сварки диам 140 мм
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,0003 т]

шт

1,0

 

58

 Тройник равнопроходной для терморезисторной сварки диам.160 мм
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,0003 т]

шт

1,0

 

59

 Тройники из полиэтилена диам. 160 /140 мм
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,002 т]

шт

1,0

 

60

 Тройники из полиэтилена диам. 75 мм для терморезисторной сварки ПЕ труб
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,0004 т]

шт

1,0

 

61

 Тройники разносторонние из полиэтилена диам. 90/75 мм для терморезисторной сварки
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,0027 т]

шт

1,0

 

62

 Тройникравнопроходной для терморезисторной сварки 90 мм
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,0027 т]

шт

1,0

 

63

 Трубы полиэтиленовые для подачи горючих газов РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , наружный диаметр 110х6,3 мм (с 2-х% запасом)
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,00021 т]

м

289,0

 

64

 Трубы полиэтиленовые для подачи горючих газов РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , наружный диаметр 140х8 мм (с 2-х % запасом)
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,00337 т]

м

228,48

 

65

 Трубы полиэтиленовые для подачи горючих газов РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , наружный диаметр 160х9,1мм (с 2-х% запасом)
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,00437 т]

м

1 254,6

 

66

 Трубы полиэтиленовые для подачи горючих газов РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , наружный диаметр 225х12,8мм (с 2-х % запасом)
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,00859 т]

м

307,02

 

67

 Трубы полиэтиленовые для подачи горючих газов РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , наружный диаметр 75х4,3 мм (с 2-х % запасом)
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,00098 т]

м

761,94

 

68

 Трубы полиэтиленовые для подачи горючих газов РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , наружный диаметр 90х5,2 мм (с 2-х % запасом)
 [80,0км; 553,76 грн/т * 0,00014 т]

м

1 202,56

 

69

 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, 25, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4,5 мм
 [80,0км; 176,76 грн/т * 0,00583 т]

м

0,99

 

70

 Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,5 мм
 [80,0км; 176,76 грн/т * 0,0146 т]

м

10,0

 

71

 Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
 [80,0км; 176,76 грн/т * 0,0172 т]

м

1,5

 

72

 Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм
 [80,0км; 176,76 грн/т * 0,0238 т]

м

0,56

 

73

 Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм
 [80,0км; 176,76 грн/т * 0,0315 т]

м

28,5

 

74

 Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм
 [80,0км; 176,76 грн/т * 0,0472 т]

м

2,0

 

75

 Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм
 [80,0км; 207,19 грн/т * 1,0 т]

т

0,048

 

76

 Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 0,6 МПа [6 кгс/см2], диаметр 200 мм
 [80,0км; 229,43 грн/т * 0,00589 т]

шт

2,0

 

77

 Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К
 [80,0км; 486,20 грн/т * 0,005 т]

10м2

7,03

 

78

 Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42
 [80,0км; 207,19 грн/т * 1,14 т]

т

0,956778

 

79

 Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42
 [80,0км; 207,19 грн/т * 1,14 т]

т

0,00076

 

80

 Эмаль УРФ-1128, светло-дымчатая, кремовая, черная
 [80,0км; 332,97 грн/т * 1,26 т]

т

0,000246

 

 

 

 

 

 Детальну інформацію про вимоги щодо виконання робіт можна отримати особисто за такими координатами: відповідальна особа Серпокрил Володимир Васильович –  Курилівський сільський голова, голова комітету з конкурсних торгів

63728, Харківська обл., Куп'янський р-н, с. Курилівка, вул. Лозова, 1., тел.: (05742) 79-211 , e-mail: kuril_silrada@ukr.net.

 

Примітка: всі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати з виразом «або еквівалент».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 3

 

Форма «Пропозиція конкурсних торгів».

Учасник не повинен відступати від даної форми.

Умови, для яких не залишено вільного місця для вписування власних відомостей,

зміні та/або коригуванню не підлягають.

 

Пропозиція конкурсних торгів

 

         Ми, _______________________________________________ (повне найменування учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю:  “Газифікація вулиці Кавказької села Курилівка, Куп’янського району, Харківської області (код ДК 016:2010  -  42.21.2 Будівництво трубопроводів для транспортування рідин і газів та споруд на них, код ДК 021:2015 -   45231000-5 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач)” згідно з вимогами замовника торгів.

Вивчивши всі вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на загальну суму (загальна ціна пропозиції) (сума цифрами та прописом) гривень, в тому числі ПДВ (сума цифрами та прописом) гривень.

 

1. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 95 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами.

2. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами документації з конкурсних  торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

3. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося виконати всі умови документації конкурсних торгів та підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.

4. Порядок здійснення оплати: Розрахунок за роботи здійснюється на умовах Постанови КМУ № 117 від 23.04.2014 р. «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», де «Замовник» перераховує «Виконавцю» аванс у розмірі 30 % від вартості робіт по договору. «Виконавець» повинен використати авансову оплату протягом 30 календарних днів з моменту отримання коштів. У разі невикористання та ненадання підтвердних документів відповідно до Постанови № 1764 від 27.12.2001 р. «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» «Виконавець» повертає «Замовнику» невикористану суму авансу. Наступна оплата проводиться «Замовником» після підписання Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3).

 

(посада особи)          (підпис)           (розшифрування підпису (прізвище, ініціали))

МП (у разі наявності)

Примітки:

  • у разі надання пропозиції учасником - не платником ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та відомості заповнюються без ПДВ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 4

 

Форма «Основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю».

Учасник не повинен відступати від даної форми.

Умови, для яких не залишено вільного місця для вписування власних відомостей,

зміні та/або коригуванню не підлягають.

 

Основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю

Предмет договору:

 “Газифікація вулиці Кавказької села Курилівка, Куп’янського району, Харківської області (код ДК 016:2010  -  42.21.2 Будівництво трубопроводів для транспортування рідин і газів та споруд на них, код ДК 021:2015 -   45231000-5 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач)”.

Кількість робіт та вимоги щодо їх якості :

Підрядник гарантує надійність, якість закінчених робіт  протягом двох років з моменту підписання акту приймання об’єкту робочою комісією.

Порядок здійснення оплати:

Замовник забезпечує фінансування у відповідності з календарним планом фінансування, графіком виконання робіт та при умові надходження коштів на рахунок Замовника.  

Розрахунок за роботи здійснюється на умовах Постанови КМУ № 117 від 23.04.2014 р. «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», де «Замовник» перераховує «Виконавцю» аванс у розмірі 30 % від вартості робіт по договору. «Виконавець» повинен використати авансову оплату протягом 30 календарних днів з моменту отримання коштів. У разі невикористання та ненадання підтвердних документів відповідно до Постанови № 1764 від 27.12.2001 р. «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» «Виконавець» повертає «Замовнику» невикористану суму авансу. Наступна оплата проводиться «Замовником» після підписання Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3).

Сума, визначена у договорі: _________________________ (визначається відповідно до вимог документації конкурсних торгів та умов пропозиції конкурсних торгів).

Термін та місце виконання робіт (надання послуг): протягом 2016 року.

63728, Харківська обл., Куп'янський р-н, с. Курилівка, вулиця Кавказька.

Порядок виконання робіт (надання послуг):

Роботи за даним Договором виконуються відповідно до проектно-кошторисної документації. 

Строк дії договору: до 31.12.2016 року, але у всякому разі до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

Права та обов'язки сторін :

Замовник зобов’язаний:

- своєчасно та в повному обсязі (при наявності бюджетного фінансування) сплатити за виконані роботи.

Замовник має право:

- у разі невиконання зобов’язань Підрядником Замовник має право достроково розірвати договір, повідомивши про це Підрядника.

- контролювати виконання робіт у строки, встановлені договором.

Підрядник зобов’язаний:

- забезпечити  виконання робіт у строки, встановлені цим договором;

Підрядник має право:

- своєчасно та в повному обсязі отримати плату за виконані роботи.

Замовник може зменшувати  обсяги закупівлі залежно від реального фінансування видатків шляхом укладання додаткової угоди, попередивши про це Підрядника  протягом  трьох робочих днів.

Відповідальність сторін

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (за наявності).

 

 

 

ДОДАТОК 5

 

Форма «Відомості про учасника».

Учасник не повинен відступати від даної форми.

Умови, для яких не залишено вільного місця для вписування власних відомостей,

зміні та/або коригуванню не підлягають.

 

 

Відомості про учасника

 

Повне найменування

 

Скорочене найменування

 

Поштова адреса

 

Юридична адреса

 

Місцезнаходження

 

Телефон

 

Телефон/факс (у разі наявності)

 

 

(посада особи)          (підпис)           (розшифрування підпису (прізвище, ініціали))

МП (у разі наявності)       

Web-адреса: kurilivka.kupyansk.info/news/id/8547 | Переглядів: 143Дата публікації: 13:40 21.07.2016
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Декларування доходів
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада