Сільський голова

Серпокрил Володимир Васильович

Рішення ХІІ сесії УІІ скликання від 17.11.2016 року

Поділитися новиною:

Рішення ХІІ сесії УІІ скликання від 17.11.2016 року

Про внесення змін до рішення сесії № 28 від 23 грудня 2015 року «Про сільський бюджет на 2016 рік» та додатків до нього ( зі змінами)

                                                                                          

                                                        

                                                            УКРАЇНА

КУРИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХІІ  СЕСІЯ     VІІ  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 17 листопада  2016  року                                                                _165___

 

Про   внесення  змін   до    рішення

сесії  №  28  від  23  грудня  2015 року

«Про сільський бюджет на 2016 рік»

та  додатків  до  нього  ( зі змінами)

 

 

Відповідно до статті 77 пп.7;8 , статті 78 Бюджетного кодексу України  та керуючись статтею 26 п. 23; статтею 64 та 65 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” 

                                                                      сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

          1.Внести зміни до рішення сільської ради від 23 грудня 2015 року № 28 «Про 

   сільський бюджет  на 2016 рік та додатків до нього, виклавши його в новій редакції:

- доходи сільського бюджету у сумі 7463093грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 7289035грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 174059грн. ,в тому числі бюджет розвитку (спеціального фонду) бюджету у сумі 43860грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

       -  видатки сільського бюджету у сумі 8855444грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 6272488грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 2582956грн., в тому числі бюджет розвитку (спеціального фонду) бюджету у сумі 2380107грн., з них в тому числі капітальні видатки за рахунок коштів , що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1734340грн. за головними розпорядниками коштів, згідно з додатком №2 цього рішення,і тимчасовою класифікацією видатків та кредитування сільських бюджетів, згідно з додатком №3 цього рішення;

        - установити профіцит загального фонду бюджету у сумі -1016547грн., який складається з дефіциту джерелом покриття якого є залишок коштів бюджету Курилівської сільської ради станом на 01.01.2016 року в сумі 717793грн. та профіцит в сумі 1734340грн. напрямком використання якого є кошти , що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1734340грн. згідно з додатком № 7 цього рішення;

      - установити дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 2408897рн. , який складається з дефіциту джерелом покриття якого є залишок коштів бюджету Курилівської сільської ради станом на 01.01.2016 року в сумі 674557 грн., та профіцит в сумі 1734340грн. напрямком використання якого є кошти , що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1734340грн. в тому числі бюджет розвитку (спеціального фонду) бюджету у сумі 2336247грн  згідно з додатком № 7 цього рішення.

        2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  27000 грн.

3. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення:

- субвенція, що передається з бюджету сільської ради до районного бюджету у 2016 році на утримання об’єктів спільного користування в сумі – 988186грн.;

        - субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів в сумі 5000грн

- субвенція, що передається з бюджету сільської ради до бюджету міста у 2016 році на утримання об’єктів спільного користування в сумі – 82000грн.;

- інша субвенція , що передається з бюджету сільської ради до районного бюджету у 2016 році в сумі – 50485грн.;

 

        - субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів , що передається з бюджету розвитку (спеціального фонду бюджету) сільської ради до бюджету розвитку (спеціального фонду бюджету) державного бюджету у 2016 році в сумі 26600грн.;

 - інша субвенція , що передається з бюджету розвитку (спеціального фонду бюджету) сільської ради до бюджету розвитку (спеціального фонду бюджету) районного бюджету у 2016 році в сумі – 35199грн.;

- інша субвенція , що передається з спеціального фонду бюджету сільської ради до спеціального фонду районного бюджету у 2016 році в сумі – 72650грн.;

 - інша субвенція , що передається з бюджету спеціального фонду сільської ради до бюджету спеціального фонду районного бюджету у 2016 році в сумі – 72650грн.

- інша субвенція , що передається з районного бюджету загального фонду  до загального фонду  бюджету сільської ради у 2016 році в сумі 1359500грн.

- інша субвенція , що передається з районного бюджету розвитку (спеціального фонду ) до  бюджету розвитку(спеціального фонду) сільської ради у 2016 році в сумі 40920грн

         - інша субвенція , що передається з районного бюджету загального фонду  до загального фонду  бюджету сільської ради у 2016 році на газифікацію вул.Кавказької с.Курилівка Куп’янського району в сумі 1387600грн.

 4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

5. Затвердити у складі видатків бюджету сільської ради  кошти на реалізацію місцевих програм у сумі  227177 грн. згідно з додатком №5 до цього рішення.

 

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Курилівській сільській раді, в особі сільського голови, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2016 рік згідно з додатком №6 до цього рішення.

Головним розпорядникам коштів сільського бюджету затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за спожиті енергоносії та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв.

 

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

  Джерелом формування загального фонду сільського бюджету у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів станом на 01.01.2016 року в сумі 997604 гривень згідно статті 14, 15 та 72 Бюджетного кодексу України.

 

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

              Джерелом формування спеціального фонду сільського бюджету у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів станом на 01.01.2016 року в сумі 812594гривень , в тому числі бюджет розвитку (спеціального фонду) бюджету в сумі 812594 грн. згідно статті 72 Бюджетного кодексу України.

      

        10. Затвердити перелік об’єктів , фінансування яких у 2016 році буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) бюджету згідно з додатком № 8 цього рішення.

11. Установити, що розпорядники коштів сільського бюджету беруть бюджетні зобов’язання у 2016 році  та здійснюють платежі  за загальним фондом тільки в межах бюджетних  асигнувань, встановлених кошторисами.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів сільського бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов'язань не здійснюються.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати та за спожиті енергоносії  розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом  не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних  установ ( крім захищених видатків), до погашення такої заборгованості.

12. Установити, що керівники бюджетних установ в 2016 році утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

      

      13. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

      14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань планування бюджету та фінансів   (К.В.Глушко ).

 

 

Курилівський сільський голова                               Серпокрил В.В.

Web-адреса: kurilivka.kupyansk.info/news/id/9067 | Переглядів: 189Дата публікації: 15:20 17.11.2016
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Декларування доходів
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада